Arş. Gör. Dr. Nazlı Altunsoy
Fen Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü
Nazlı Altunsoy

Nazlı Altunsoy
Ünvan
Arş. Gör. Dr.
Yabancı Diller
  • İngilizce
  • Farsça
Uzmanlık Alanları
  • Selçuklu Tarihi
İlgi Alanları
  • Ortaçağ Tarihi
  • Selçuklular
Eposta
  • nazli.altunsoy@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
04041987
Doğum Yeri
Kayseri
Lise
Güngören Anadolu İHL

Mezuniyet: 2005

Ön Lisans
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı

Mezuniyet: 2009

Lisans
Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Mezuniyet: 2009

Yüksek Lisans
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

Mezuniyet: 2013

Doktora
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

Mezuniyet: 2019

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi ABD

Başlama: 2010

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Selçuklu-Abbasî Hanedanları Arasında Güç, İktidar ve Evlilik İlişkisi”, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.3, S. 2, Temmuz 2019, ss. 144-158. 

“Selçuklu Anadolusunda Kölelik”, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 3, S. 3,  Aralık 2019, ss. 338-349.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

“XI-XIII. Yüzyıllar Anadolusunda Türk-Rum Yakınlaşması”, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2020.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Dil ile Akıl Arasında Söyleşi Nutk-ı Bî Pervâ ile Akl-ı Dânâ Beyninde Muhavere, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2017.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus