Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer KILIÇ
İlahiyat Fakültesi
Muzaffer KILIÇ

Muzaffer KILIÇ
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Uzmanlık Alanları
 • Eski Türk Edebiyatı
 • Türk İslam Edebiyatı
İlgi Alanları
 • Fars Dili ve Edebiyatı
Eposta
 • mzffrkilic@gmail.com
 • muzafferkilic@klu.edu.tr
Lisans
Cumhuriyet Üniversitesi

Mezuniyet: 2010

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi

Mezuniyet: 2015

Doktora
Marmara Üniversitesi

Mezuniyet: 2019

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kılıç M., Çelik B., "Bâkî’nin Gazellerine Ek ve Derzi-zâde ‘Ulvî’ye Nazîreleri", Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp.253-332, 2017.  http://www.devdergisi.com/Makaleler/464420680_20170912180039.pdf

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Çelik B., Kılıç M., Derzi-zade ‘Ulvi Divan, Dün Bugün Yarın Yayınları, İSTANBUL, 2018. (https://www.dby.com.tr/divan-derzi-zade-ulvi)

Paleografi ve Epigrafi

PALEOGRAFİ VE EPİGRAFİ ( ILH15349 )

A. TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:

 1. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Arşivlerinin Dili (Diplomatik), İstanbul, 1994.
 2. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, (İstanbul) (Gramer ve teknik bilgiler için)
 3. Rika, Nesih ve Matbu Metinler

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

1

Paleografi ve Epigrafi Nedir?

2

Rika Harfleri

Konsonant ve vokaller, harf birleşimleri

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

3

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

4

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

5

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

6

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

7

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

VİZE

          XXX

8

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

9

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

10

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

11

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

12

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

13

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

14

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

 1. Vize ve final sınavı klasik usulde uygulanacaktır.
 2. Vize konuları final sınavına dahil değildir.
 3. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.
 4. Uzaktan olması durumunda sınavlar test yahut ödev teslimi şeklinde uygulanabilir.
 5. Değerlendirme bağıl, ders geçme notu 45’tir.

*Ödev

 1. İşlenen konular hakkında ihtiyaç duyulan kısımlarda ödevler istenecektir. İlgili ödevler İşaret edilen kazanımlar ve ders çıktıları istenilen formatta öğrenci tarafından düzenlenecektir. Ödevler, dersin hocasının istediği formatta sunalacaktır. (Ödevler ortalamanın %10‘unu etkileyecektir.

Harf aralıkları:

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

D. ALANLA İLGİLİ OKUMA LİSTESİ

Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Arşivlerinin Dili (Diplomatik), (İstanbul 1994) 

Yılmaz Kurt-Muhammed Ceyhan, Osmanlı Paleografyası ve Osmanlı Diplomatikası, (Ankara 2018)

Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, (İstanbul 1995)

Cahit Baltacı, İslâm Paleografyası, (İstanbul 1989)

Osmanlı Türkçesi Dil Hususiyetleri için:

Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi´ne Giriş, (İstanbul 2012)

Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri, (İstanbul 2012)

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, (İstanbul 2001)

Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, (İstanbul 2012)

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE OSMANLI TÜRKÇESİ

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE OSMANLI TÜRKÇESİ ILH15410 )

A. TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:

 1. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, (İstanbul)
 2. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Kitabı (AÖF)
 3. Ömer Faruk Akün, TDVİA Divan Edebiyatı Maddesi
 4. Yûnus Emre, Fuzûlî,  Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî, Nâbî, Ümmî Sinan,  Şeyh Galip ve Bazı Mutasavıf Şairlerin Divanları

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

1

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Unite 1: Din ve Edebiyat

OSMANLI TÜRKÇESİ:     Harfler ve birleşmeleri üzerinde tamamlayıcı bilgiler, işaretler, vokaller, sesli harfler ve zamirler – Metin Okuma

2

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Unite 2: Türk İslam Edebiyatının Kaynakları

OSMANLI TÜRKÇESİ:   Harflerin okunuşu, Vokallerin yazılışı (a,e,ı,i,o,ö,u,ü/kelime içinde e), Kâf-ı Farisi ve Geniz n’si - Metin Okuma

3

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Unite 3: Türk İslam Edebiyatında Nazım Şekilleri

OSMANLI TÜRKÇESİ:   Türkçe zamirlerin yazılışı, eklerin yazılışı, sayılar, bildirme eklerinin yazılışı, Arapça-Farsça Vokallerin yazılışı - Metin Okuma

4

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Unite 4: Türk İslam Edebiyatında Belâgat: Başlıca Edebi Sanatlar

OSMANLI TÜRKÇESİ:     Türkçe Ses Karşılığı Bulunmayan Harfler, Ayın ve Hemze, İsim Hal Ekleri ve İyelik Ekleri - Metin Okuma

5

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Unite 5: XV. Yüzyıla Kadar Türk İslam Edebiyatı

OSMANLI TÜRKÇESİ:      Kapalı /e/nin yazılışı, Görülen Geçmiş Zaman, Geniş Zaman, Yapım Ekleri (+lık/+ci/+lı/+sız) – Metin Okuma

6

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Unite 5: XV. Yüzyıla Kadar Türk İslam Edebiyatı

OSMANLI TÜRKÇESİ:      Öğrenilen Geçmiş Zaman, Şimdili Zaman , Gelecek Zaman ekleri; Yapım Ekleri (+ki/+ca/+cık; +cağız/+ıncı/-mak)

7

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Unite 5: XV. Yüzyıla Kadar Türk İslam Edebiyatı

OSMANLI TÜRKÇESİ:      Zarf-fiil ekleri (-up/-ınca/-arak/-a), Sıfat-fiil ekleri (-an/-dık)

VİZE

X

8

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Unite 6: XVI-XX. Yüzyıla Kadar Türk İslam Edebiyatı

OSMANLI TÜRKÇESİ:       Dilek-şart, İstek Emir; Türkçe Edatlar (ile, için)

9

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Unite 7: Allah İle ilgili Edebi Türler

OSMANLI TÜRKÇESİ:       Arapça ve Farsça Kelimelerin Tanınması, Arapça ve Farsça Tamlamalar, Üç Kelimeden oluşan Farsça Tamlamalar, Allah İle ilgili şiir metinleri

10

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Unite 8: Hz. Peygamber ile İlgili Edebi Türler

OSMANLI TÜRKÇESİ:      Farsça İsim ve Sıfat Tamlamaları, Hz. Peygamberle ilgili şiir metinleri

11

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Unite 9: Dini Tür ve Konular

OSMANLI TÜRKÇESİ:      Nazım/nesir metinler

12

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Unite 10: Tasavvuf ve Edebiyat

OSMANLI TÜRKÇESİ:      Nazım/nesir metinler

13

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Tasavvufi metinler ve Şiir

OSMANLI TÜRKÇESİ:      Nazım/nesir metinler

14

TÜRK İSLAM EDEBİYATI: Tasavvufi metinler ve Şiir

OSMANLI TÜRKÇESİ:      Nazım/nesir metinler

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

 1. Ara sınav 5-10 sorudan oluşan klasik yahut 25 sorudan oluşan test sınavı şeklinde olacaktır.
 2. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren klasik, test yahut klasik/test karışık sorulardan oluşacaktır.
 3. Uzaktan olması durumunda sınavlar test yahut ödev teslimi şeklinde uygulanabilir.
 4. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.
 5. Değerlendirme bağıl, ders geçme notu 45’tir.

 

*Ödev

 1. İşlenen konular hakkında ihtiyaç duyulan kısımlarda ödevler istenecektir. İlgili ödevler, işaret edilen kazanımlar ve ders çıktıları istenilen usulde öğrenci tarafından düzenlenecek ve dersin hocasına sunalacaktır.(Ödevler ortalamanın %10‘unu etkileyecektir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

D. ALANLA İLGİLİ OKUMA LİSTESİ

Agah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, (İstanbul: 2015).

Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiir Antolojisi, (İstanbul)

Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Klavuzu, (İstanbul 1. Cilt 2016- 2. Cilt 2017)

Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, giriş kısmı.

Ahmet Talat Onay, Divan Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, (Ankara: 2013).

Ali Çavuşoğlu, Türk İslam Edebiyatı (Kitaplar, Türler, Devirler ve Şahsiyetler) (Kayseri 2015)

Ali Nihad Tarlan, Metinler Şerhi'ne dair, (İstanbul 1339/1978)

Ali Nihad Tarlan, Metin tamiri, (İstanbul Üniv. 1399/1978)

Alim Yıldız-İbrahim Şener, Türk İslam Edebiyatı, (İstanbul 2018)

Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi´ne Giriş, (İstanbul 2012)

Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri, (İstanbul 2012)

Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, (İstanbul 2010)

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, (İstanbul 2001)

Mehmet Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, (İstanbul: 2014).

Mehmet Kalpaklı, Osmanlı divan şiiri üzerine metinler, (İstanbul 1999)

Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, (İstanbul 2012)

Ömer Faruk Akün, TDVİA Divan Edebiyatı Maddesi

Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, (Ankara 2016)

Şener Demirel, Tahirü’l-Mevlevi (Olgun)’dan metin şerhi örnekleri, (Ankara 2005)

FARSÇA - Alıştırma 507/03/2020 02:21:56
OSMANLI TÜRKÇESİ Alıştırma 5 07/03/2020 02:11:25
Farsça - Alıştırma 4 - (Teslim Tarihi Her Sınıfın Dersinin Olduğu Gündür- 02-03-04.03.2020) 29/02/2020 16:08:23
OSMANLI TÜRKÇESİ Alıştırma 4 - (Teslim Tarihi Her Sınıfın Dersinin Olduğu Gündür 03-04.03.2020)29/02/2020 14:48:38
OSMANLI TÜRKÇESİ Alıştırma 3 - (Teslim Tarihi Her Sınıfın Dersinin Olduğu Gündür- 25-26.02.2020)21/02/2020 11:33:25
Farsça - Alıştırma 3 - (Teslim Tarihi Her Sınıfın Dersinin Olduğu Gündür- 24-25-26.02.2020)21/02/2020 00:46:14
Farsça - Alıştırma 2 - (Teslim Tarihi Her Sınıfın Dersinin Olduğu Gündür- 17-18-19.02.2020)15/02/2020 14:30:23
Osmanlı Türkçesi Alıştırma 2 - (Teslim Tarihi Her Sınıfın Dersinin Olduğu Gündür/ 18-19.02.2020)14/02/2020 17:05:50
Farsça - Alıştırma 1 (Teslim Tarihi 10/11/12.02.2020)05/02/2020 18:27:47
Osmanlı Türkçesi - Alıştırma 1 (Teslim Tarihi 11/12.02.2020)05/02/2020 17:53:24
"Türk İslam Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi" adlı dersin "Osmanlı Türkçesi" kısmında takip edilecek kitap04/02/2020 16:45:50
"Türk İslam Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi" adlı dersin "Türk İslam Edebiyatı" kısmında takip edilecek kitap28/01/2020 20:20:35

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus