Arş. Gör. Murat GÜNEYLİOĞLU
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
Murat GÜNEYLİOĞLU

Murat GÜNEYLİOĞLU
Ünvan
Arş. Gör.
Uzmanlık Alanları
  • Uluslararası İlişkiler
İlgi Alanları
  • Uluslararası Güvenlik ve İttifaklar
  • Rus Dış Politikası
  • Güney Kafkasya
Eposta
  • murat.guneylioglu@klu.edu.tr
  • guneylioglumurat@yahoo.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Lisans
Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, İngilizce Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2011

Doktora
Galatasaray Üniversitesi, SBE, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Başlama: 2011

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Murat Güneylioğlu, Kitap İncelemesi, "Haldun Yaçınkaya, Savaş: Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı," Uluslararası İlişkiler, Cilt: 11, Sayı: 41, 2014, ss. 143-144.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Murat Güneylioğlu, “War, Status Quo, and Peace in the South Caucasus: A Power Transition Perspective,” Public Integrity, Vol. 19, No. 4, 2017, pp. 316-341, http://www.tandfonline.com/eprint/RDAxmq4RWgF6W6THHNwS/full 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Murat Güneylioğlu, “Rusya’nın Dağlık Karabağ Çatışmasına Yönelik Dış Politikasının Analizi,” Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı VII, Cilt: 21, Sayı: 77, 2015, ss. 362–377.

Murat Güneylioğlu, “The Changing Nature of Turkish-Syrian Relations: A Globalization Perspective,” Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, Vol. 25, No. 2, 2011, pp. 147-169.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Murat Güneylioğlu, Cem İsmail Savaş, "Avrupa’da Siyasal Birlik Projesinin Sınırları ve İkilemleri: ODGP Üzerine Bir Değerlendirme," Ramazan İzol, Sanem Atvur ve Tolga Öztürk (der.), 21. Yüzyılda Avrupa: Riskler, Fırsatlar, Yeni Politik Tartışmalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, ss. 97-124.

Murat Güneylioğlu, "Soğuk Savaş'ın Ardından Rusya Suriye İttifakının Dönüşümü: Teorik Bir Değerlendirme," Ramazan İzol ve Tolga Öztürk (der.), 21. Yüzyılda Orta Doğu: Bölgesel Politikalar, Uluslararası Sorunlar, Küresel Aktörler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, ss. 49-84.

Murat Güneylioğlu, "A.F.K. Organski," Erhan Büyükakıncı (der.), Savaş Kuramları Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar, Liberte, Ankara, 2015, ss. 660-688. 

Murat Güneylioğlu, "Kalevi J. Holsti," Erhan Büyükakıncı (der.), Savaş Kuramları Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar, Liberte, Ankara, 2015, ss. 474-509.

Hasan Deniz Pekşen ve Murat Güneylioğlu, "Tukidides," Erhan Büyükakıncı (der.), Savaş Kuramları Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar, Liberte, Ankara, 2015, ss. 34-53.

Murat Güneylioğlu, Cem İsmail Savaş, "Karadeniz’de Rusya’nın Askeri Müdahalelerinin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi: Abhazya ve Güney Osetya Örnekleri," Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan Tatar, Burak Şakir Şeker (der.), Karadeniz Jeopolitiği, Beta, Ankara, 2018, ss. 281-295.

Diğer

Misafir Araştırmacı, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO), Rusya, Ekim 2017-Haziran 2018.

"Changemakers in the Eastern Neighbourhood and the Mediterranean South", International Neighbourhood Symposium, Kadir Has University, Odessa, Ukraine, 13-18 June 2017.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus