Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KESİCİ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Mustafa KESİCİ

Mustafa KESİCİ
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce
  • Almanca
Uzmanlık Alanları
  • Turizm İşletmeciliği
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
İlgi Alanları
  • Yemek/gıda ve kültür
  • Yemek/gıda ve küreselleşme
  • Yeme içme sosyolojisi
  • Yemek ve sosyal medya
Eposta
  • mkesici@klu.edu.tr
  • kesici.mustafa@gmail.com
Lisans
Mersin Üniversitesi

Mezuniyet: 2006

Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi

Mezuniyet: 2014

Doktora
Anadolu Üniversitesi

Mezuniyet: 2018

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kesi̇ci̇, M , Çakır, O . (2020). Gastronomik Çekiciliklerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (1) , 227-242 . DOI: 10.26468/trakyasobed.621544

Kesici, M. (2012). Kırsal Turizme Olan Talepte Yöresel Yiyecek ve İçecek Kültürünün Rolü. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 33-37.

Kesici, M. ve Güler, S. (2015). Aşçıların Mesleki Özerklikleri İle Yaratıcılık Süreci İlişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 16 (1), 23-45.

Metin, T.C, Kesici, M. ve Kodaş, D. (2013). Rekreasyon Olgusuna Akademisyenlerin Yaklaşımları (Approaches of Academician to the Recreation Phenomenon). Journal of Yasar University, 8(30). 5021-5048.

Kesici, M . (2019). Yiyecek ve İçecek Yöneticilerinin Boş Zaman Tutumu ve Boş Zaman Etkinliklerine Katılım Engelleri İlişkisi. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 2 (1), 76-94.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Uğurlu K., Kesici, M. ve Kodaş, D. (2011). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Açısından Yeni Destinasyonların Seçimi ve Uygulanabilecek Pazarlama Stratejileri: Kırklareli İli Demirköy İlçesi Örneği. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu. Konya.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Kesici, M. (2012). Mutfakta Yaratıcılık; Eskişehir Usta Aşçıları Üzerine Bir Araştırma. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı içinde, (12-15 Nisan), Kemer, Antalya.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Kesici, M. (2020). Mehmet Ragıp Güzelbey (Mirbey): Yaşamının Merkezine Gastronomiyi Koymuş Bir İsim (Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt IV içinde ed: Kozak, N. ve Kozak, M). Ankara: Detay Yayıncılık. Sayfa: 143-154.

Projeler

Kesici, M. ve Kara, Ç. (2019) Yeme-İçme Mekânlarında Yemeğin Aynılaşması ve Farklılaşması. 1604E148 no.lu, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.

Kesici, M. ve Güler, S. (2014). Aşçıların Mesleki Özerklikleri ile Yaratıcılık Süreci İlişkisi. 1302E020 no’lu, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.

Diğer

Kesici, M. ve Akoğlan Kozak, M. (2015). Eskişehir’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Değişim Kapasitesi. ESO Dergi, Yıl, 4, S.9, Kasım-Aralık-Ocak 2015: 68-72.

Kesici, M. (2018). ‘Kü-yerel mutfak; Küresel-Yöresel Mutfak Çatışmasının Kesiştiği Nokta”. Gastronomi. Sayı: 131 Ağustos-Eylül 2018 Sy. 196-199.

Kesici, M. (2018). Kırsal Turizme Olan Talepte Yöresel Yiyecek-İçecek Kültürünün Rolü. Gastronomi. Sayı: 130 Haziran-Temmuz 2018 Sy. 84-89.

Lisans

Turizmde Güncel Sorunlar

İletişim ve İnsan İlişkileri

Girişimcilik

Yüksek Lisans

Kültürel Miras Yönetimi

Nitel Araştırma Yöntemleri

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus