ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Metin PEHLİVAN
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Metin PEHLİVAN

Metin PEHLİVAN
Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Yabancı Diller
 • İNGİLİZCE-MACARCA
Uzmanlık Alanları
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
 • istanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Adli Bilirkişi
 • Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Uzlaştırmacı
Eposta
 • metinpehlivan@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
MALKARA
Lise
Malkara Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2003

Ön Lisans
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi/İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü/İş Sağlığı ve Güvenliği PR.

Mezuniyet: 2019

Lisans
marmara ünv.hukuk fakültesi

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
1) istanbul ünv.-Tezli 2014 2) Kırklareli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği-Tezsiz -2020

Mezuniyet: 0000

Doktora
Erciyes Ünv. Özel Hukuk

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
kırklareli ünv.iibf-çeko.iş ve sos.güv.hukuku abd

Başlama: 2011

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu
 • Görev: Adli Bilirkişi ( Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku)
 • Başlama: 01/01/2018

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çal Eko. ve End.İlşk. Bölümü
 • Görev: Yatay Geçiş Komisyon Üyesi
 • Başlama: 06/09/2017
 • Bitirme: 31/12/2017

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çal Eko. ve End.İlşk. Bölümü
 • Görev: İntibak ve Muafiyet Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 06/09/2017
 • Bitirme: 31/12/2017

Kırklareli Üniversitesi - İİBF Çalışma Ekonomisi ve End.İlşk. Bölümü
 • Görev: Farabi Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 01/01/2014

Kırklareli Üniversitesi - İİBF Çalışma Ekonomisi ve End.İlşk. Bölümü
 • Görev: mevlana Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 01/01/2014

Trakya Kalkınma Ajansı
 • Görev: yoksulluk ve sosyal hizmetler ihtisas komisyonu üyesi
 • Başlama: 01/01/2013
 • Bitirme: 15/03/2013

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Metin Pehlivan,  Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Erme Sebepleri Ve Sona Erme Anının Önemi, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017), 6 (2), 67-83.

Metin Pehlivan, Zarar Sigortalarında Halefiyet ve RücuTURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 9/35, 425-435, 2017 TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed,  Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35, pp.325-335,  DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Metin Pehlivan, Ti̇cari̇ Şi̇rketleri̇n Bi̇rleşme, Bölünme ve Tür Deği̇şi̇kli̇ği̇ni̇n İ̇ş İ̇li̇şki̇si̇ne Etki̇si̇, 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu ( Internatıonal Symposium on law ), Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, 3-4-5 Mayıs 2018, Alanya/ANTALYA

Metin Pehlivan, Geçici Koruma Sağlanan (Suriyeliler) Yabancıların Çalışma İzni ve Muafiyetleri, Uluslararası Hukuk ve Adli Bilimler Kongresi 17-19 Kasım 2017- Gaziantep

 

Metin PEHLİVAN, "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri (Occupational Health and Safety Services to be Employed by the Employer or Vice Principal in the Workplace) " Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongre Serisi-Kırklareli/Türkiye 23-24 Eylül 2017 ,( International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series. Kırklareli - Turkey, September 23-24, 2017)

Metin Pehlivan, Uluslararası İşgücü Kanunu’nun Getirdiği Yenilik: “Turkuaz Kart” Uygulaması, Uluslararası Hukuk ve Adli Bilimler Kongresi 17-19 Kasım 2017- Gaziantep

Metin Pehlivan, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili, Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 25-26 Kasım 2017 Akdeniz Üniversitesi/ Antalya 

Metin Pehlivan, 5510 Sayılı Kanuna Göre Malullük Hali İle Malullük Sigortasından Sağlanan Yardımlar, Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 25-26 Kasım 2017 Akdeniz Üniversitesi/ Antalya 

Metin Pehlivan, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşyerinin Hangi Tehlike Sınıfında ( Nace Kodları)  Olduğunun Önemi, 3. Uluslararasi İş Güvenliği ve Çalişan Sağlığı Kongresi, 16-17 Nisan 2018, İSTANBUL

Metin Pehlivan, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Çalışanın Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, 3. Uluslararasi İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 16-17 Nisan 2018, İSTANBUL

Metin Pehlivan, 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun Getirdiği Yeni̇ Düzenlemenin Değerlendirilmesi̇ “İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk”, 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu ( Internatıonal Symposium on law ), Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, 3-4-5 Mayıs 2018, Alanya/ANTALYA

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Metin Pehlivan, Psikolojik Şiddet ( Mobbing, Bezdiri), Yönetim Genel Esaslar, Edt. Doç.Dr.Nazım Kartal& Dr.Öğr. Üyesi Konuralp Demir, Orion Kitapevi, Ankara, 2018, s.365-378.

Metin Pehlivan, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku'nda Kısa Vadeli Sigorta Kolları ve Sağlanan Yardımlar, Hukuk Yayınları, Ankara, Mayıs 2020. 

Diğer

1) "Afet ve Acil Durum" Eğitimi Katılım Belgesi 04/11/2015 

2) " Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk" Eğitimi  Katılım Belgesi İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 30/04/2017 

3) " İlkyardımcı Sertifikası" Kırklareli Üniversitesi İlkyardım Eğitim Merkezi 04/06/2015

4) " İş Sağlığı ve Güvenliği"  Eğitimi  Katılım Belgesi Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 15/12/2014 

5)  "İş Hukuku uygulamaları", Yer:İstanbul İşletme Enstitüsü  online sertifika eğitim programı ( sertika kodu: 270580050025)  28.05.2018

6)   "Mobbing Eğitimi", Yer:İstanbul İşletme Enstitüsü  online sertifika eğitim programı ( sertika kodu: 2705801400025)  28.05.2018

medeni hukuk

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus