Araştırma Görevlisi Mete Korhan ÖZKÖK
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Mete Korhan ÖZKÖK

Mete Korhan ÖZKÖK
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
İlgi Alanları
  • Kentleşme Tarihi
  • Sürdürülebilir Planlama
  • Kentsel Koruma
  • Kentsel Tasarım
  • Planlama Model ve Kuramları
Eposta
  • metekorhanozkok@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
09/10/1991
Doğum Yeri
Çorlu
Lise
Cemile Yeşil Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2009

Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Mezuniyet: 2013

Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi / Kentsel Dönüşüm ve Planlama Programı

Mezuniyet: 2016

Doktora
Yıldız Teknik Üniversitesi / Şehir Planlama Programı

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi-Şehir ve Bölge Planlama (Şehir Planlama ABD)

Başlama: 2014

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kuru, A., Özkök, M.K., (2017). "Yaşanabilirlik Kavramı Bağlamında Kamusal/Açık Mekânların Değerlendirilmesi: Kırklareli Kent Merkezi Örneği", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 43-60.
Gündoğdu, H.M., Özkök, M.K., (2017). "Antik Kentlerde Fonksiyonel Yapılanma Özellikleri ile Mekanın Biçimlenme Özellikleri Arasındaki İlişki: Pompeii Kenti Örneği", Art-Sanat Journal, 8: 51-72.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Gündoğdu, H.M., Kuru, A., Özkök, M.K., (2016). “Kırklareli Kent Algısı Üzerine Deneysel Bir Çalışma”, İdealKent Dergisi, 18:48-79.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Özkök, M. K.,Tok, E., Gündoğdu, H. M., Demir, G.. (2017). "Arazi Yüzey Sıcaklığı Farklılaşmalarının Kentsel Gelişim ve Planlama Süreçleri Açısından Uzaktan Algılama Verileri İle Değerlendirilmesi: Çorlu/Çerkezköy/Ergene/Kapaklı Alt Bölgesi Örneği". V. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Kırklareli.

Özkök, M. K., Önder Özşeker, F., Tok, E., Gündoğdu, H. M., Demir, G.. (2017)  "The Evaluation of Urban Development Processes in terms of Sustainability and Applicability of Compact City Model, the case of Kirklareli Urban District". Ecology 2017 Symposium, 11-13 Mayıs 2017, Kayseri.

Özkök, M. K, Gündoğdu, H. M., Koç, E.. (2017). "Mekansal Biçimlenmenin Sosyal İlişkiler Üzerindeki Etkisinin Mekan Dizimi (Space Syntax) Yöntemi İle Okunması: Kırklareli Örneği". X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 28-29 Nisan 2017, Edirne.

Güroğlu, M, Azsöz, G. Özkök, M. K. (2017). "Komşuluk Kavramının Mekansal ve Yapısal Biçimlenme Üzerinden Okunması: Çağlayan Köyü Örneği". X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 28-29 Nisan 2017, Edirne.

Gündoğdu, H. M., Özkök, M. K. (2016). "Antik Kentlerin Mekânsal Yapısının Okunmasında Mekân Dizimi (Space Syntax) Analiz Yönteminin Kullanılabilirliginin Incelenmesi". 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, 04-11 Kasım 2016, İstanbul.

Özkök, M. K., Dinçer, E., Ünveren, İ. O. (2016). "Vize Kent Merkezi Mekânsal Dönüsümü ve Mekânın Biçimlenme Yapısı Arasındaki Etkilesim". 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, 20 Ekim 2016, İstanbul.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Özkök, M.K., (2017). "Planlama Sürecinde Üst ve Alt Ölçek Kararlar Arasındaki İlişkinin ve Uyumun Değerlendirilmesi: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Örneği". Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu, 07-09 Kasım 2017, Konya.

Özkök, M. K. (2016). "Planlama Ögrencileri Gözünden Kent Kavramına Yönelik Bir Degerlendirme". Dünya Şehircilik Günü 40. Kolokyumu, 07-09 Kasım 2016, Ankara.

Kuru, A., Özkök, M.K, (2016). “Yaşanabilirlik Kavramı Bağlamında Kamusal/Açık Mekânların Değerlendirilmesi: Kırklareli Kent Merkezi Örneği”, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 14 Mayıs 2016, Isparta.

Özkök, M.K., Koç, E., Gündoğdu, H.M., (2016). “Sürdürülebilirlik Kavramı ve Sürdürülebilir Planlama Bağlamında Kırklareli Merkez Yerleşmesi”, Sürdürülebilir Şehircilik Kongresi ve Sergisi, 20 Nisan 2016, Eskişehir.

Özkök, M.K., (2015). “Bölge Planlarındaki Sürdürülebilirliğe Yöenlik Geliştirilen Politika ve Stratejilerin Örnekler Üzerinden Karşılaştırmalı İncelenmesi”, 15. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 03-04 Aralık 2015, Trabzon.

Özkök, M.K., Kuru, A., (2015). “Kentsel Dokuda Görülen Değişimlerin İncelenmesi: Kırklareli Kent Merkezinde Morfolojik Bir Analiz Çalışması”, Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, Mersin.

Özkök, M.K., Azsöz, G., Erşan, Ş., (2015). “Erken ve Klasik Dönem (14.-17. Yy) Osmanlı Köprülerinin Tarihsel Gelişimlerinin Ve Yapım Tekniklerinin İncelenmesi: Edirne/Uzunköprü Örneği”, 3. Köprüler Viyadükler Sempozyumu, 08-10 Mayıs 2016, Bursa.

Projeler

Ilk Orta Ögretim ve Lise Binalarının Mimari Kalite Açısından Degerlendirilmesi Kırklareli Kent Merkezi Örnegi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi (KLÜ-BAP No.32), Arastırmacı, 2014-2016 (Tamamlandı) (ULUSAL) (Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Aysun EYÜBOĞLU ERŞEN)

Kırklareli Merkez Bölgesi  Parselasyon ve Yapılanma Şartları Değişiminin Araştırılması ve Etkilerinin Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi (KLÜ-BAP No.77), Araştırmacı, 2015-2017 (Tamamlandı) (ULUSAL) (Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Hatice Meltem GÜNDOĞDU)

Diğer

Panel: Özkök, M.K. (2017) (Davetli Konuşmacı), "Planlama ile Kenti Sürdürülebilir Kılmak: Trakya ve Kırklareli", Sürdürülebilir Kentin İmkanı, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğrenci Klüpleri Etkinliği, İstanbul.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus