Meryem ÇAMUR

Meryem ÇAMUR

Prof. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi

0288 246 17 34 / 3514
meryemcamur@klu.edu.tr
meryemcamur@gmail.com

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Yeri: İstanbul
Eğitim Durumu
 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Post Doktora
  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mezuniyet: 2010
 • Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Organik Kimya Programı Doktora
  Mezuniyet: 2010
 • Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Organik Kimya Programı Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2005
 • Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Kimya Bölümü Lisans
  Mezuniyet: 2002
 • İnönü Teknik Lisesi / Kimya Bölümü Lise
  Mezuniyet: 1998
Uzmanlık Alanları
Kumarin Taç Eter ve Ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi yapısal karakterizasyonu (1H-NMR / 13C-NMR FT-IR MALDI-TOF yöntemleri) ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi (UV-Vis ve Floresans Spektroskopisi yöntemleri)
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Profesör Doktor
  Kırklareli Üniversitesi, Fen Ed. Fak. Kimya Bölümü, Başlama: 2019
 • Doçent Doktor
  Kırklareli Üniversitesi, Fen Ed. Fak. Kimya Bölümü, Başlama: 2014
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi, Fen Ed. Fak. Kimya Bölümü, Başlama: 2010

Görevler

Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 08/09/2017 - 01/11/2017
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
 • Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı 13/02/2017 -
Kırklareli Üniversitesi
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeliği 14/11/2016 -
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Birim Değerlendirme Kurulu Başkanı 13/10/2016 -
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
 • Bölüm Başkanı 12/11/2014 -
Kırklareli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı
 • Anabilim Dalı Başkanı 12/11/2014 -
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
 • Fakülte Kurulu Üyeliği 12/11/2014 -
Kırklareli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Enstitü Kurulu Üyeliği 12/11/2014 -
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 • Müdür Yardımcısı 15/04/2013 - 06/04/2016
Kimya Bölümü
 • Bölüm Başkan Yardımcısı 10/05/2011 - 12/11/2014

Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
 • Tolga Erdoğan, Mustafa Bulut, Meryem Çamur, “Novel phthalocyanines bearing 7-oxy-3-(3,5-difluorophenyl)coumarin moieties: Synthesis, characterization, photophysical and photochemical properties” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 300 (2015) 6-14.

 • Meryem Çamur, Mahmut Durmuş, Mustafa Bulut, “Highly singlet oxygen generative water-soluble coumarin substituted zinc(II)phthalocyanine photosensitizers for photodynamic therapy” Polyhedron 41 (2012) 92–103.
 • Meryem Çamur, Mustafa Bulut, Mehmet Kandaz, Orhan Güney, “Synthesis, characterization and fluorescence behavior of new fluorescent probe phthalocyanines bearing coumarin substituents”,Polyhedron, Volume 28,( 2009), 233-238.
 • İmran Koç, Meryem Çamur, Mustafa Bulut, Ali Rıza Özkaya, “Electrocatalytic Performances of Carbon Supported Metallophthalocyanine and Pt/Metallophthalocyanine Catalysts Towards Dioxygen Reduction in Acidic Medium”, Catalysis Letters, 131, (2009), 370-380.
 • Meryem Çamur, Ali Rıza Özkaya, Mustafa Bulut "Synthesis, characterization and spectroscopic properties of new fluorescent7,8-dihexyloxy-3-(4-oxyphenyl)coumarin substituted phthalocyanines”, Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, Volume 13, (2009), 691-701.
 • Meryem Çamur, A. Aslı Esenpınar, A. Rıza Özkaya, Mustafa Bulut, “Synthesis, characterization, spectroscopic and electrochemical properties of phthalocyanines substituted with four 3-ferrocenyl-7-oxycoumarin moieties”, Journal of Organometallic Chemistry, 696, (2011), 1868-1873.
 • Meryem Çamur, Mustafa Bulut, Ali Rıza Özkaya, Mehmet Kandaz, Nurettin Yaylı, “Coumarin-derivatized fluorescent vic- dioxime-type ligand and its complexes; the preparation, spectroscopy, and electrochemistry”, Transition Metal Chemistry (2007), Vol. 32 (5), 642-648.
 • 15. Meryem Çamur, Mahmut Durmuş, Mustafa Bulut, “Synthesis, photophysical, photochemical and electrochemical properties of crown ether bearing coumarin substituted Phthalocyanines”, Inorganica Chimica Acta, 383, (2012), 287-299.
 • Meryem Çamur, Mustafa Bulut, “Phthalocyanines prepared from 4-chloro- / 4-hexylthio-5-(4-phenyloxyacetic acid)phthalonitriles and functionalization of the related phthalocyanines with hydroxymethylferrocene”, Journal of Organometallic Chemistry, 695, (2010), 45-52.
 • Meryem Çamur, Mahmut Durmuş, Mustafa Bulut, “Synthesis, characterization, and comparative studies on photophysical and photochemical properties of metal-free and zinc (II) phthalocyanines with phenyloxyacetic acid functionalities”, Polyhedron, 30, (2011), 1935-1944.
 • İmran Koç, Meryem Çamur, Mustafa Bulut, Ali Rıza Özkaya, “Electrochemical and in situ spectroelectrochemical properties of phthalocyanines bearing N-benzy- 4-phenyloxyacetamide moieties”, Z. Phys. Chem., 255, (2010), 217-233.
 • Meryem Çamur, Mustafa Bulut, Mehmet Kandaz, Orhan Güney, “Effects of coumarin substituents on the photophysical properties of newly synthesised phthalocyanine derivatives”, Supramolecular Chemistry, 21 (7), (2009), 624-631.
 • Tamara V. Basova, Meryem Çamur, Aliye Aslı Esenpınar, Sinem Tuncel, Aseel Hassan, Alexey Alexeyev, Hikmat Banimuslemd, Mahmut Durmuş, Ayşe Gül Gürek, Vefa Ahsen, “Effect of substituents on the orientation of octasubstituted copper(II)phthalocyanine thin films”, Synthetic Metals 162, (2012), 735–742.
 • Meryem Çamur, Mustafa Bulut, “The synthesis and characterization of novel soluble phthalocyanines substituted with 7-octyloxy-3-(4-oxyphenyl)coumarin moieties”, Dyes and Pigments, Volume 77, (2008), 165-170.
 • İmran Koç, Meryem Çamur, Mustafa Bulut, Ali Rıza Özkaya, “Electrochemical and in situ spectroelectrochemical investigations into the redox and aggregation behaviours of phthalocyanines bearing octyl 4-phenyloxyacetate moieties”, Canadian Journal of Chemistry, 88, (2010), 375-382.
 • Meryem Çamur, Vefa Ahsen, Mahmut Durmuş, “The first comparison of photophysical and photochemical properties of non-ionic, ionic and zwitterionic gallium (III) and indium (III) phthalocyanines”, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 219, (2011), 217–227.
 • Meryem Çamur, Ali Rıza Özkaya, Mustafa Bulut; “Novel phthalocyanines bearing four 4-phenyloxyacetic acid functionalities”, Polyhedron, Volume 26, Issue 12, (2007),2638-2646.
 • Meryem Çamur, Mahmut Durmuş, Mustafa Bulut, “Coumarino-12-crown-4 bearing phthalocyanine photosensitizers for singlet oxygen production ”, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 222, (2011), 266-275.
 • Boyar, C.Y., Çamur, M. “Novel water soluble 7-oxy-4-(pyridine-3-yl)coumarin substituted phthalocyanines as potential photosensitizers for photodynamic therapy”, Inorganica Chimica Acta, 2019, 494, 30-41. https://doi.org/10.1016/j.ica.2019.05.004.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Meryem Çamur, Mustafa Bulut, "Synthesis, Characterization and Spectroscopic Properties of Phthalocyanines Bearing Umbelliferone Moieties", Yayın Yeri:Kirklareli University Journal of Engineering and Science , 2 (2016) 120-128.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Meryem Çamur, Mustafa Bulut, “Synthesis and Characterization of Phthalocyanines Bearing 4-Phenyloxyacetic acid, N-benzyl-4-phenyloxyacetamide and Octyl 4-phenyloxyacetate Moieties”, 9th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAs C2S-9), Antalya, Turkey, 71, September 9-13, 2006.
 • Koyuncu, B., Çamur, M.: Synthesis and Spectroscopic Properties of Tetra 2-Bromo-4,5-Dimethoxybenzyloxy Substituted Phthalocyanine Pigments, Paintistanbul & Turkcoat 2018, İstanbul, Turkey, 20-21 March 2018

 • Güneri, N., Çamur, M.: Non-peripherally Substituted Zn (II) Phthalocyanine Bearing Trimethyl Citrate Moieties, 1st INTERNATIONAL BALKAN CHEMISTRY CONGRESS IBCC-2018, Edirne, 17-20 September 2018.

 • Çamur, M.: Peripherally and Non-peripherally Tetra 2-Bromo-4,5-Dimethoxybenzyloxy Substituted Indium Metallo Phthalocyanines, 1st INTERNATIONAL BALKAN CHEMISTRY CONGRESS IBCC-2018, Edirne, 17-20 September 2018.

 • Çamur, M.: New Water Soluble Zn (II) Phthalocyanine Bearing 7-oxy-4-(pyridine-3-yl)coumarin Derivatives, 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), Kırklareli / TURKEY, Sep 20-22, 2018.

 • Güneri, N., Çamur, M.: Synthesis and Spectroscopic Properties of New a- / b-substituted Mg (II) Phthalocyanines, 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), Kırklareli / TURKEY, Sep 20-22, 2018.

 • Çamur, M.: Novel Copper Metallo Phthalocyanines and Spectroscopic Properties, 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), Kırklareli / TURKEY, Sep 20-22, 2018.

 • Kurşun, F., Boyar, C.Y., Çamur, M.: The Synthesis, Optimization and Using Controlled Drug Delivery System of Water Soluble Coumarin Substituted Phthalocyanine, 5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG-2018), Cappadocia, TURKEY, October 4-6, 2018. 

 • Indium and Magnesium Metallo Phthalocyanines Bearing Umbelliferone Moieties, Meryem Çamur, Oral Presentation, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ / Turkey

 • Synthesis and Spectroscopic Properties of Tetra 7-oxy-4-(pyridine-3-yl)coumarin Substituted Cobalt (II) and Copper (II) PhthalocyaninesMeryem Çamur, Caner Yahya Boyar, Oral Presentation, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ / Turkey

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • Meryem Çamur, Caner Yahya Boyar, "7-Hidroksi-4(piridin-3-il)kumarin grupları içeren ftalosiyaninler", (15.05.2017 -16.05.2017 ) , Yayın Yeri:Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi , 2017

 • Meryem Çamur, Caner Yahya Boyar, "Yeni tür ftalosiyaninlerin sentezi, karakterizasyonu ve spektroskopik özelliklerinin araştırılması", (17.05.2017 -19.05.2017 ) , Yayın Yeri:15. Ulusal Spektroskopi Kongresi , 2017

 • Aliye Aslı Esenpınar, Meryem Çamur, Mehmet Kandaz, Mustafa Bulut, “Kumarin Bağlı Floresans Vic-Dioksim Ligandları ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentez, Karakterizasyon, Spektral ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 126, 4-8 Eylül 2006.
 • Meryem Çamur, Mustafa Bulut,” 7,8-Dihegziloksi-3-(4-oksifenil)kumarin Grupları ile Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu”, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Kıbrıs, 5-9 Ekim 2008.
 • Çamur, M., Koyuncu, B.: Mg Metalli Yeni Tür Ftalosiyaninler: Sentez, Karakterizasyon ve Spektroskopik Özellikler, Trakya Üniversiteler Birliği Üçüncü Lisansüstü Öğrenci Kongresi, TEKİRDAĞ, 3 Mayıs 2018.

 • Çamur, M., Güneri, N.: Trimetil Sitrat Sübstitüe Zn Metalli Ftalosiyanin, Trakya Üniversiteler Birliği Üçüncü Lisansüstü Öğrenci Kongresi, TEKİRDAĞ, 3 Mayıs 2018.

Yönetilen Tezler
 • Caner Yahya BOYAR, "Yeni Tür Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özelliklerinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı, Kırklareli Üniversitesi.

 • Betül Kocabıyık, "3-FENOKSİASETİKASİT SÜBSTİTUE-FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İkinci Danışman.

 • Birol KOYUNCU, "2-Bromo-4,5-Dimetoksibenziloksi Sübstitüe Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı, Kırklareli Üniversitesi.

Projeler
 • Yeni Tür Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özelliklerinin Araştırılması, Yürütücü: Doç. Dr. Meryem ÇAMUR, Araştımacı: Caner Yahya BOYAR. KLÜBAP119, (11.07.2017-11.07.2018)

 • Proje No: 108T623, p-Fenil Asetoksi ve/veya Kumarin Birimi İçeren Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi, 2007-2009, Araştırmacı. 

 • Suda Çözünür Yeni Ftalosiyanin Bileşiklerinin Transdermal İlaç Salım Yöntemiyle Deri Kanseri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi,Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Meryem ÇAMUR, Araştırmacılar: Dr. Fatma KURŞUN, Caner Yahya BOYAR, KLUBAP182, 06.03.2019.

 • Kumarin Birimi İçeren Ftalosiyaninlerin Hazırlanması ve Uygulanma Alanlarının Tespiti, FEN-BGS-120707-0149, BAPKO Kapsamlı Proje (Araştırmacı).
 • Kumarin ve Kumarin Taç Eter Grupları İçeren Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin Araştırılması, 107T347, TÜBİTAK Projesi (Bursiyer).
 • Elektronik Uygulamalar için Mesomorfik Moleküler Malzemeler: Film Yüzeylerindeki Yapısal Düzenlemelerin Tanımlanması, 108M384, TÜBİTAK Projesi (Doktora Sonrası Bursiyer)
 • Umbelliferon Grubu Bulunduran Ftalosiyaninlerin Sentezi, Yapılarının Tayini, Fotokimyasal ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi, Yürütücü: Doç. Dr. Meryem ÇAMUR. KLUBAP49, (01.04.2015-01.04.2017)

Verilen Dersler

Analitik Kimya (Gıda Müh.)
Anorganik Kimya Laboratuarı II
Bitirme Çalışması
Biyokimya I (FEF, Kimya Bölümü)
 • Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Çok Basamaklı Organik Sentezler (Yüksek Lisans)
 • FBE

Fizikokimya II
Fizikokimya Laboratuarı II
Genel Kimya (Beslenme ve Diyetetik)
 • Sağlık Yüksekokulu

Genel Kimya (İnşaat Müh.)
 • Genel Kimya
Genel Kimya I
Genel Kimya I (FEF, Kimya Bölümü)
 • FEF, Kimya Bölümü

Genel Kimya Laboratuarı I
Genel Kimya Laboratuarı II
İlaç Kimyası
 • İlaç Kimyası
Kimyada Araştırma Teknikleri (Yüksek Lisans)
 • Fen Bilimleri Enstitüsü

Mesleki Yabancı Dil
Organik kimya (Beslenme ve Diyetetik)
 • Sağlık Yüksekokulu

Organik Kimya I
Organik Kimya II
 • Organik Kimya II

Organik Kimya III
Organik Kimya Laboratuarı I
Organik Laboratuvar Teknikleri
Organik Reaksiyon Mekanizmaları
Organik Reaksiyon Mekanizmaları (Yüksek Lisans)
 • Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans

Organik Yapı Aydınlatma
 • UV-VIS, FT-IR, NMR, Kütle spektroskopileri

Polimer Kimyası
Reaktif Ara Ürünler (Yüksek Lisans)
 • FBE

Seminer
Seminer (Yüksek Lisans)
 • Fen Bilimleri Enstitüsü

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)
 • FBE

Yüksek Lisans Tez Çalışması
 • FBE