Prof. Dr. Meryem ÇAMUR
Fen Edebiyat Fakültesi
Meryem ÇAMUR

Meryem ÇAMUR
Ünvan
Prof. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Organik Sentez
 • Spektroskopi
Telefon
 • 0288 246 17 34 / 3514
Eposta
 • meryemcamur@klu.edu.tr
 • meryemcamur@gmail.com
Doğum Yeri
İstanbul
Lise
İnönü Teknik Lisesi / Kimya Bölümü

Mezuniyet: 1998

Lisans
Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Kimya Bölümü

Mezuniyet: 2002

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Organik Kimya Programı

Mezuniyet: 2005

Doktora
Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Organik Kimya Programı

Mezuniyet: 2010

Post Doktora
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Mezuniyet: 2010

Profesör Doktor
Kırklareli Üniversitesi, Fen Ed. Fak. Kimya Bölümü

Başlama: 2019

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi, Fen Ed. Fak. Kimya Bölümü

Başlama: 2014

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi, Fen Ed. Fak. Kimya Bölümü

Başlama: 2010

Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
 • Görev: Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Başlama: 08/09/2017
 • Bitirme: 01/11/2017

Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
 • Görev: Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
 • Başlama: 13/02/2017

Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkanı
 • Başlama: 12/11/2014

Kırklareli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı
 • Görev: Anabilim Dalı Başkanı
 • Başlama: 12/11/2014

Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
 • Görev: Fakülte Kurulu Üyeliği
 • Başlama: 12/11/2014

Kırklareli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Görev: Enstitü Kurulu Üyeliği
 • Başlama: 12/11/2014

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 15/04/2013
 • Bitirme: 06/04/2016

Kimya Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Başlama: 10/05/2011
 • Bitirme: 12/11/2014

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Tolga Erdoğan, Mustafa Bulut, Meryem Çamur, “Novel phthalocyanines bearing 7-oxy-3-(3,5-difluorophenyl)coumarin moieties: Synthesis, characterization, photophysical and photochemical properties” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 300 (2015) 6-14.

Meryem Çamur, Mahmut Durmuş, Mustafa Bulut, “Highly singlet oxygen generative water-soluble coumarin substituted zinc(II)phthalocyanine photosensitizers for photodynamic therapy” Polyhedron 41 (2012) 92–103.
Meryem Çamur, Mustafa Bulut, Mehmet Kandaz, Orhan Güney, “Synthesis, characterization and fluorescence behavior of new fluorescent probe phthalocyanines bearing coumarin substituents”,Polyhedron, Volume 28,( 2009), 233-238.
İmran Koç, Meryem Çamur, Mustafa Bulut, Ali Rıza Özkaya, “Electrocatalytic Performances of Carbon Supported Metallophthalocyanine and Pt/Metallophthalocyanine Catalysts Towards Dioxygen Reduction in Acidic Medium”, Catalysis Letters, 131, (2009), 370-380.
Meryem Çamur, Ali Rıza Özkaya, Mustafa Bulut "Synthesis, characterization and spectroscopic properties of new fluorescent7,8-dihexyloxy-3-(4-oxyphenyl)coumarin substituted phthalocyanines”, Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, Volume 13, (2009), 691-701.
Meryem Çamur, A. Aslı Esenpınar, A. Rıza Özkaya, Mustafa Bulut, “Synthesis, characterization, spectroscopic and electrochemical properties of phthalocyanines substituted with four 3-ferrocenyl-7-oxycoumarin moieties”, Journal of Organometallic Chemistry, 696, (2011), 1868-1873.
Meryem Çamur, Mustafa Bulut, Ali Rıza Özkaya, Mehmet Kandaz, Nurettin Yaylı, “Coumarin-derivatized fluorescent vic- dioxime-type ligand and its complexes; the preparation, spectroscopy, and electrochemistry”, Transition Metal Chemistry (2007), Vol. 32 (5), 642-648.
15. Meryem Çamur, Mahmut Durmuş, Mustafa Bulut, “Synthesis, photophysical, photochemical and electrochemical properties of crown ether bearing coumarin substituted Phthalocyanines”, Inorganica Chimica Acta, 383, (2012), 287-299.
Meryem Çamur, Mustafa Bulut, “Phthalocyanines prepared from 4-chloro- / 4-hexylthio-5-(4-phenyloxyacetic acid)phthalonitriles and functionalization of the related phthalocyanines with hydroxymethylferrocene”, Journal of Organometallic Chemistry, 695, (2010), 45-52.
Meryem Çamur, Mahmut Durmuş, Mustafa Bulut, “Synthesis, characterization, and comparative studies on photophysical and photochemical properties of metal-free and zinc (II) phthalocyanines with phenyloxyacetic acid functionalities”, Polyhedron, 30, (2011), 1935-1944.
İmran Koç, Meryem Çamur, Mustafa Bulut, Ali Rıza Özkaya, “Electrochemical and in situ spectroelectrochemical properties of phthalocyanines bearing N-benzy- 4-phenyloxyacetamide moieties”, Z. Phys. Chem., 255, (2010), 217-233.
Meryem Çamur, Mustafa Bulut, Mehmet Kandaz, Orhan Güney, “Effects of coumarin substituents on the photophysical properties of newly synthesised phthalocyanine derivatives”, Supramolecular Chemistry, 21 (7), (2009), 624-631.
Tamara V. Basova, Meryem Çamur, Aliye Aslı Esenpınar, Sinem Tuncel, Aseel Hassan, Alexey Alexeyev, Hikmat Banimuslemd, Mahmut Durmuş, Ayşe Gül Gürek, Vefa Ahsen, “Effect of substituents on the orientation of octasubstituted copper(II)phthalocyanine thin films”, Synthetic Metals 162, (2012), 735–742.
Meryem Çamur, Mustafa Bulut, “The synthesis and characterization of novel soluble phthalocyanines substituted with 7-octyloxy-3-(4-oxyphenyl)coumarin moieties”, Dyes and Pigments, Volume 77, (2008), 165-170.
İmran Koç, Meryem Çamur, Mustafa Bulut, Ali Rıza Özkaya, “Electrochemical and in situ spectroelectrochemical investigations into the redox and aggregation behaviours of phthalocyanines bearing octyl 4-phenyloxyacetate moieties”, Canadian Journal of Chemistry, 88, (2010), 375-382.
Meryem Çamur, Vefa Ahsen, Mahmut Durmuş, “The first comparison of photophysical and photochemical properties of non-ionic, ionic and zwitterionic gallium (III) and indium (III) phthalocyanines”, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 219, (2011), 217–227.
Meryem Çamur, Ali Rıza Özkaya, Mustafa Bulut; “Novel phthalocyanines bearing four 4-phenyloxyacetic acid functionalities”, Polyhedron, Volume 26, Issue 12, (2007),2638-2646.
Meryem Çamur, Mahmut Durmuş, Mustafa Bulut, “Coumarino-12-crown-4 bearing phthalocyanine photosensitizers for singlet oxygen production ”, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 222, (2011), 266-275.

Boyar, C.Y., Çamur, M. “Novel water soluble 7-oxy-4-(pyridine-3-yl)coumarin substituted phthalocyanines as potential photosensitizers for photodynamic therapy”, Inorganica Chimica Acta, 2019, 494, 30-41. https://doi.org/10.1016/j.ica.2019.05.004.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Meryem Çamur, Mustafa Bulut, "Synthesis, Characterization and Spectroscopic Properties of Phthalocyanines Bearing Umbelliferone Moieties", Yayın Yeri:Kirklareli University Journal of Engineering and Science , 2 (2016) 120-128.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Meryem Çamur, Mustafa Bulut, “Synthesis and Characterization of Phthalocyanines Bearing 4-Phenyloxyacetic acid, N-benzyl-4-phenyloxyacetamide and Octyl 4-phenyloxyacetate Moieties”, 9th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAs C2S-9), Antalya, Turkey, 71, September 9-13, 2006.

Koyuncu, B., Çamur, M.: Synthesis and Spectroscopic Properties of Tetra 2-Bromo-4,5-Dimethoxybenzyloxy Substituted Phthalocyanine Pigments, Paintistanbul & Turkcoat 2018, İstanbul, Turkey, 20-21 March 2018

Güneri, N., Çamur, M.: Non-peripherally Substituted Zn (II) Phthalocyanine Bearing Trimethyl Citrate Moieties, 1st INTERNATIONAL BALKAN CHEMISTRY CONGRESS IBCC-2018, Edirne, 17-20 September 2018.

Çamur, M.: Peripherally and Non-peripherally Tetra 2-Bromo-4,5-Dimethoxybenzyloxy Substituted Indium Metallo Phthalocyanines, 1st INTERNATIONAL BALKAN CHEMISTRY CONGRESS IBCC-2018, Edirne, 17-20 September 2018.

Çamur, M.: New Water Soluble Zn (II) Phthalocyanine Bearing 7-oxy-4-(pyridine-3-yl)coumarin Derivatives, 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), Kırklareli / TURKEY, Sep 20-22, 2018.

Güneri, N., Çamur, M.: Synthesis and Spectroscopic Properties of New a- / b-substituted Mg (II) Phthalocyanines, 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), Kırklareli / TURKEY, Sep 20-22, 2018.

Çamur, M.: Novel Copper Metallo Phthalocyanines and Spectroscopic Properties, 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), Kırklareli / TURKEY, Sep 20-22, 2018.

Kurşun, F., Boyar, C.Y., Çamur, M.: The Synthesis, Optimization and Using Controlled Drug Delivery System of Water Soluble Coumarin Substituted Phthalocyanine, 5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG-2018), Cappadocia, TURKEY, October 4-6, 2018. 

C. Y. Boyar, M. Çamur, "MAGNESIUM (Mg) METALLED WATER SOLUBLE PHTHALOCYANINES", International Natural Science, Engineering and Material Technologies Conference Sep 9-10, 2019, İstanbul / TURKEY.

Indium and Magnesium Metallo Phthalocyanines Bearing Umbelliferone Moieties, Meryem Çamur, Oral Presentation, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ / Turkey

Synthesis and Spectroscopic Properties of Tetra 7-oxy-4-(pyridine-3-yl)coumarin Substituted Cobalt (II) and Copper (II) PhthalocyaninesMeryem Çamur, Caner Yahya Boyar, Oral Presentation, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ / Turkey

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Meryem Çamur, Caner Yahya Boyar, "7-Hidroksi-4(piridin-3-il)kumarin grupları içeren ftalosiyaninler", (15.05.2017 -16.05.2017 ) , Yayın Yeri:Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi , 2017

Meryem Çamur, Caner Yahya Boyar, "Yeni tür ftalosiyaninlerin sentezi, karakterizasyonu ve spektroskopik özelliklerinin araştırılması", (17.05.2017 -19.05.2017 ) , Yayın Yeri:15. Ulusal Spektroskopi Kongresi , 2017

Aliye Aslı Esenpınar, Meryem Çamur, Mehmet Kandaz, Mustafa Bulut, “Kumarin Bağlı Floresans Vic-Dioksim Ligandları ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentez, Karakterizasyon, Spektral ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 126, 4-8 Eylül 2006.
Meryem Çamur, Mustafa Bulut,” 7,8-Dihegziloksi-3-(4-oksifenil)kumarin Grupları ile Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu”, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Kıbrıs, 5-9 Ekim 2008.

Çamur, M., Koyuncu, B.: Mg Metalli Yeni Tür Ftalosiyaninler: Sentez, Karakterizasyon ve Spektroskopik Özellikler, Trakya Üniversiteler Birliği Üçüncü Lisansüstü Öğrenci Kongresi, TEKİRDAĞ, 3 Mayıs 2018.

Çamur, M., Güneri, N.: Trimetil Sitrat Sübstitüe Zn Metalli Ftalosiyanin, Trakya Üniversiteler Birliği Üçüncü Lisansüstü Öğrenci Kongresi, TEKİRDAĞ, 3 Mayıs 2018.

E. Kurt, M. Çamur, "Alfa-Tokoferol ile Sübstitüe Ftalosiyaninler", Trakya Üniversiteler Birliği IV. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Poster sunum, 14-15.11.2019, Kırklareli/Türkiye

Yönetilen Tezler

C. Y. BOYAR (Tez Yazarı) , M. ÇAMUR (Tez Danışmanı) , Yeni Tür Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özelliklerinin Araştırılması, KİMYA (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2018.

 

B. AKGÜN (Tez Yazarı) , Ü. SALAN (Tez Danışmanı) , M. ÇAMUR (Tez Eş Danışmanı) , 3-fenoksiasetikasit Sübstitue-ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Ürünlerin Karakterizasyonu, ORGANİK KİMYA (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2012.

 

B. KOYUNCU (Tez Yazarı) , M. ÇAMUR (Tez Danışmanı) , 2-bromo-4,5-dimetoksibenziloksi sübstitüe ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi, karakterizasyonu ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi, KİMYA (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2018.

N. GÜNERİ (Tez Yazarı) , M. ÇAMUR (Tez Danışmanı) , Periferal ve Non-periferal Pozisyonlarda Trimetil Sitrat Türevleri Bulunduran Metalli Ftalosiyaninler, KİMYA (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2020.

Projeler

Yeni Tür Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özelliklerinin Araştırılması, Yürütücü: Doç. Dr. Meryem ÇAMUR, Araştımacı: Caner Yahya BOYAR. KLÜBAP119, (11.07.2017-11.07.2018)

Proje No: 108T623, p-Fenil Asetoksi ve/veya Kumarin Birimi İçeren Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi, 2007-2009, Araştırmacı. 

Suda Çözünür Yeni Ftalosiyanin Bileşiklerinin Transdermal İlaç Salım Yöntemiyle Deri Kanseri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi,Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Meryem ÇAMUR, Araştırmacılar: Dr. Fatma KURŞUN, Caner Yahya BOYAR, KLUBAP182, 06.03.2019.

Kumarin Birimi İçeren Ftalosiyaninlerin Hazırlanması ve Uygulanma Alanlarının Tespiti, FEN-BGS-120707-0149, BAPKO Kapsamlı Proje (Araştırmacı).
Kumarin ve Kumarin Taç Eter Grupları İçeren Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin Araştırılması, 107T347, TÜBİTAK Projesi (Bursiyer).
Elektronik Uygulamalar için Mesomorfik Moleküler Malzemeler: Film Yüzeylerindeki Yapısal Düzenlemelerin Tanımlanması, 108M384, TÜBİTAK Projesi (Doktora Sonrası Bursiyer)

Umbelliferon Grubu Bulunduran Ftalosiyaninlerin Sentezi, Yapılarının Tayini, Fotokimyasal ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi, Yürütücü: Doç. Dr. Meryem ÇAMUR. KLUBAP49, (01.04.2015-01.04.2017)

Analitik Kimya (Gıda Müh.)

Anorganik Kimya Laboratuarı II

Bitirme Çalışması

Biyokimya I (FEF, Kimya Bölümü)

Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Çok Basamaklı Organik Sentezler (Yüksek Lisans)

FBE

Fizikokimya II

Fizikokimya Laboratuarı II

Genel Kimya (Beslenme ve Diyetetik)

Sağlık Yüksekokulu

Genel Kimya (İnşaat Müh.)

Genel Kimya
Genel Kimya I

Genel Kimya I (FEF, Kimya Bölümü)

FEF, Kimya Bölümü

Genel Kimya Laboratuarı I

Genel Kimya Laboratuarı II

İlaç Kimyası

İlaç Kimyası
Kimyada Araştırma Teknikleri (Yüksek Lisans)

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mesleki Yabancı Dil

Organik kimya (Beslenme ve Diyetetik)

Sağlık Yüksekokulu

Organik Kimya I

Organik Kimya II

Organik Kimya II

Organik Kimya III

Organik Kimya Laboratuarı I

Organik Laboratuvar Teknikleri

Organik Reaksiyon Mekanizmaları

Organik Reaksiyon Mekanizmaları (Yüksek Lisans)

Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans

Organik Yapı Aydınlatma

UV-VIS, FT-IR, NMR, Kütle spektroskopileri

Polimer Kimyası

Reaktif Ara Ürünler (Yüksek Lisans)

FBE

Seminer

Seminer (Yüksek Lisans)

Fen Bilimleri Enstitüsü

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

FBE

Yüksek Lisans Tez Çalışması

FBE

2019-2020 Güz Dönemi İnşaat Mühendisliği 1. Sınıf Ödev Konuları25/09/2019 15:33:35

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus