Doktor Öğretim Üyesi MEHTAP AĞIRGAN
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
MEHTAP AĞIRGAN

MEHTAP AĞIRGAN
Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Dokusuz Yüzeyler
  • Biyokompozit Malzemeler
  • Kaplamalar
Eposta
  • mehtapagirgan@klu.edu.tr
  • magirgan@gmail.com
Doğum Tarihi
21/02/1974
Doğum Yeri
İSTANBUL
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ/ HAZIR GİYİM EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/HAZIR GIYIM ÖĞRETMENLİĞİ PR.

Mezuniyet: 1995

Yüksek Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENS. TEKSTİL EĞİTİMİ

Mezuniyet: 2003

Doktora
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENS. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Mezuniyet: 2020

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi LMYO

Başlama: 2020

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi LMYO

Başlama: 1998

LÜLEBURGAZ MYO
  • Görev: BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

AGIRGAN MEHTAP,TASKIN VEDAT (2018). Nonwoven Production from Waste Rice Straw by Using Enzymatic Method. Journal of Natural Fibers, 1-7.,

Doi: 10.1080/15440478.2018.1546637 (Yayın No: 4350538)

Patentler

2017/17752 Pirinç Saplarından Lif ve Nonwoven Kumaş Üretimi.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

YILMAZ RANA,AGIRGAN AHMET ÖZGÜR,AGIRGAN MEHTAP (2018). PIROL ILE KAPLANAN KARBON KUMASLARINELEKTROMANYETIK KALKANLAMA ÖZELLIKLERININ INCELENMESI. Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(1), 159-178., Doi: 10.20854/bujse.359981 (Yayın No: 4305383)

AGIRGAN MEHTAP (2016). CUMHURIYET DÖNEMINDE EDIRNE DE IPEK BÖCEKÇILIGI. Ejovoc, 6(1), 67-78. (Yayın No: 2850133)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

AGIRGAN AHMET ÖZGÜR,AGIRGAN MEHTAP (2017). Türk Kültüründe Halı ve Kilim. UMYOS 2017, 4, 1-12. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3569441)

AY ÖZDEMIR,KORUYUCU ASLIHAN,AGIRGAN AHMET ÖZGÜR,AGIRGAN MEHTAP (2016). COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF POLYESTERFABRICS COATED WITH Al2O3 PU AND ZnO PU. 16th World Textile Conference AUTEX 2016 (/)(Yayın No:2850101)

YILMAZ RANA,AĞIRGAN MEHTAP (2016). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERİNİN GİYİM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA LÜLEBURGAZ MYO ÖRNEĞİ. UMYOS 2016, 3(1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2851373)

AĞIRGAN MEHTAP,YILMAZ RANA (2016). MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAN MEZUN OLAN GENÇLERIN İSTİHDAM DURUMU LÜLEBURGAZ MYO TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖRNEĞI. UMYOS 2016, 3 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2850156)

KORUYUCU ASLIHAN,AĞIRGAN AHMET ÖZGÜR,AĞIRGAN MEHTAP (2014). Investigation of Mechanical Properties of Al2O3 PU Coated PES Fabric. 6 th. International Istanbul Textile Conference (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2000957)

AĞIRGAN AHMET ÖZGÜR,AĞIRGAN MEHTAP,YILMAZ RANA (2009). MESLEK YÜKSEK OKULLARI TEKSTİL TERBİYE PROGRAMLARINDA VERİLEN EĞİTİMİN YAPISAL BOZUKLUKLARININ İNCELENMESİ. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2000106)

AGIRGAN MEHTAP,AKALIN MEHMET,AGIRGAN AHMET ÖZGÜR (2005). Absorbency properties of nonwoven hygenic peds in Turkish markets. 5 th international Textile Conferance (Tam Metin Bildiri/Poster) (Yayın No:467763)

AGIRGAN MEHTAP,AKALIN MEHMET,AGIRGAN AHMET ÖZGÜR (2003). Market Research and Overview in to Turkısh Hygienic Products. MEDTEX03 (Tam Metin Bildiri/Poster) (Yayın No:459712)

AGIRGAN AHMET ÖZGÜR,AGIRGAN MEHTAP (2019). Farklı Düze Filtre Tipinin Tekstüre ve PA6 Filament Iplik Performansına Etkisi. 2nd International Turkish World Enginering and Science Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5632936)

AGIRGAN MEHTAP,AGIRGAN AHMET ÖZGÜR (2019). Modal Kumasların Ink Jet Baskı ile Renklendirilmesinde Kıvamlastırıcının Etkisi. 8. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYOS 2019, 1, 425-433. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5249915)

AGIRGAN MEHTAP,YILMAZ RANA (2019). Meslek Yüksekokulu Ögrencilerinin Program Tercihleri Sırasında Etkilendikleri Faktörler: Lüleburgaz MYO örnegi. 8. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYOS 2019, 3, 212-220. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5249998)

AGIRGAN MEHTAP,AGIRGAN AHMET ÖZGÜR (2019). Denim Kumaslara Uygulanan CO2 Lazer Yüzey Gravür Isleminin Renk Verimi Üzerine Etkisi. 8. UluslararasıMeslek Yüksek okulları Sempozyumu UMYOS 2019, 1, 481-489. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5249986)

AGIRGAN MEHTAP,AGIRGAN AHMET ÖZGÜR (2018). Akıllı ve Giyilebilir Tekstiller için Etkin Kaplamalar. 7. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, 1 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4492902)

AGIRGAN MEHTAP,TASKIN VEDAT,AGIRGAN AHMET ÖZGÜR (2018). Pirinç Sapı Takviyeli Kompozit Malzemeler. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, 1, 99-108. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4492854)

YILMAZ RANA,AGIRGAN MEHTAP,BARIS BERKAY (2018). Elektromanyetik Çevre Kirliligine Tekstil Sektörünün Gelistirdigi Çözüm Önerileri. II.International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMESS), 1196-1203. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6067529)

YILMAZ RANA,AGIRGAN MEHTAP,BARIS BERKAY (2018). Tekstil Terbiyesinde Ekonomik ve Ekolojik Su Kullanımı. II.International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMESS), 1204-1209. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6067532)

AGIRGAN AHMET ÖZGÜR,AGIRGAN MEHTAP (2017). Bitki Gövdesi (Bast) Lifleri Takviyeli Biyokompozitler. 1.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDISLIK VE FEN BILIMLERI KONGRESI,1, 769-785. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3682778)

AGIRGAN MEHTAP (2017). Meslek Yüksek Okullarında Uygulanan Yaz Stajının Degerlendirilmesi: Lüleburgaz MYO örnegi. UMYOS 2017, 3, 476-482. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3569435)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Osmanlıdan Günümüze Trakya da İpek ve İpek Böcekçiliği (2016)., AĞIRGAN AHMET
ÖZGÜR,AĞIRGAN MEHTAP,AĞIRGAN MEHMET, Ceren Yayıncılık, Editör: Mehtap Ağırgan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 110, ISBN:978-605-5553-99-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3132440)

Projeler

DOĞAL LİF TAKVİYELİ BİYOBOZUNUR KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:TASKIN VEDAT,Arastırmacı:AGIRGAN MEHTAP, , 24/12/2017 - 14/02/2020 (ULUSAL)

Fiziksel Tekstil Muayeneleri

Elyaf, İplik ve Kumaş Fiziksel Testleri, Haslık Testleri.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış, İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Değerlendirilmesi, İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi.

Konfeksiyon Teknolojisi

Konfeksiyon işletmelerine malzeme seçimi yapmak ,Modelhane, Kumaşı Kesim  ve dikime hazırlamak, Dikiş makineleri ve çeşitleri, Dikiş türleri, Kalite kontrol ve Ütü paket işlemleri.

Makine Bilimi ve Elemanları

Temel Kavramlar; Bağlantı elemanları, Lehim, Kaynak, Mil göbek bağlantıları, Sıkı, konik geçme, Pim, Toleranslar ve yüzey kalitesi, Perçinler ve hesapları, Kamalar, civata ve sapmalar, Dişli ve hesapları, Kayış ve kasnaklar, Moment; Dişli kutuları, Yaylar, zincirler, makara ve halatlar, Miller ve Mil Hesapları, Yataklar

Malzeme Seçimi

Malzeme çeşitleri, Malzeme muayenesi, Özellikleri belirleme, bu özellikleri geliştirmek için uygulanacak yöntemleri tanıyabilme; alternatifleri malzemeleri değerlendirebilme, özellik, işlem ve yapı ilişkilerini kavrayabilme.

Renk Bilgisi

Renk Ölçümünün Esasları, Tekstil materyallerinin Optik özellikleri, Refleksiyon ve Absorbsiyon, Renk Ölçme Yöntem ve Cihazları.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus