Arş. Gör. Dr. MEHTAP DEMİR
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
MEHTAP DEMİR

MEHTAP DEMİR
Ünvan
Arş. Gör. Dr.
Yabancı Diller
  • İNGİLİZCE
Uzmanlık Alanları
  • Çalışma Ekonomisi
  • Endüstri İlişkileri
  • Sosyal Politika
  • İnsan Kaynakları
Eposta
  • mehtap.demir@istanbul.edu.tr
Doğum Tarihi
23/01/1985
Doğum Yeri
BOYABAT
Lisans
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 2010

Doktora
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 2018

Araştırma Görevlisi Doktor
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Başlama: 2018

Araştırma Görevlisi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Başlama: 2010

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Demir, M., Ayas, S., Yıldız, B., Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Journal of Administrative Sciences, Volume 16. Number 32. 2018, pp:231-255

Demir, M., Ayas, S., Harman, A., Üretim Karşıtı İş Davranışları Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü: Banka Çalışanları Örneği, International Journal of Academic Value Studies, Vol: 4, Issue: 19, pp. 435-448, ISSN:2149-8598

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Ayas, S., Demir, M., The Relationshp Between Organizational Cynicism and Work Alienation: A Research on Five Star Hotels' Employees,Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, Malaga-İSPANYA, 17-20 Nisan 2017

 

Demir, M., Ayas, S., Sendikal Bilince Yönelik Bir Araştırma: İktisat Fakültesi Öğrencileri Örneği, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4-5 Mayıs 2018

Ayas, S., Demir, M., İşyerlerinde Gözetim Olgusu Üzerine II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4-5 Mayıs 2018. 

Demir, M., Ayas, S., Yıldırım, S., İslami Ekonomide Gelirin Yeniden Dağılımı ve Yoksulluğu Gidermedeki Rolü, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-13 Mayıs 2018.

Demir, M., Yıldırım, S., Ayas, S., Türkiye'de 1980 Sonrası Sendikalaşma İstatistikleri Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-13 Mayıs 2018.

Yıldırım, S., Ayas, S., Demir, M., İş Ahlaki Çerçevesinde Mobbing Olgusu, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-13 Mayıs 2018.

Bireysel İş Hukuku

İİBF - ÇEEİ Bölümü - 3. Sınıf 1. Dönem Dersi

Uygulamalı İş Hukuku

İİBF - ÇEEİ Bölümü - 4. Sınıf 1. Dönem Dersi

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus