MEHTAP DEMİR

MEHTAP DEMİR

Arş. Gör. Dr.

İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

mehtap.demir@istanbul.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Yeri: BOYABAT
Eğitim Durumu
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora
  Mezuniyet:
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans
  Mezuniyet:
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Lisans
  Mezuniyet:
Uzmanlık Alanları
Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Sosyal Politika İnsan Kaynakları
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İNGİLİZCE
Akademik Ünvanlar
 • Araştırma Görevlisi Doktor
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ , Başlama: 2010
 • Araştırma Görevlisi
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, Başlama: 2018

Görevler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Demir, M., Ayas, S., Harman, A., Üretim Karşıtı İş Davranışları Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü: Banka Çalışanları Örneği, International Journal of Academic Value Studies, Vol: 4, Issue: 19, pp. 435-448, ISSN:2149-8598

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Demir, M., Ayas, S., Yıldız, B., Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Journal of Administrative Sciences, Volume 16. Number 32. 2018, pp:231-255

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Ayas, S., Demir, M., The Relationshp Between Organizational Cynicism and Work Alienation: A Research on Five Star Hotels' Employees,Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, Malaga-İSPANYA, 17-20 Nisan 2017

   

 • Demir, M., Ayas, S., Sendikal Bilince Yönelik Bir Araştırma: İktisat Fakültesi Öğrencileri Örneği, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4-5 Mayıs 2018

 • Ayas, S., Demir, M., İşyerlerinde Gözetim Olgusu Üzerine II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4-5 Mayıs 2018. 

 • Demir, M., Ayas, S., Yıldırım, S., İslami Ekonomide Gelirin Yeniden Dağılımı ve Yoksulluğu Gidermedeki Rolü, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-13 Mayıs 2018.

 • Demir, M., Yıldırım, S., Ayas, S., Türkiye'de 1980 Sonrası Sendikalaşma İstatistikleri Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-13 Mayıs 2018.

 • Yıldırım, S., Ayas, S., Demir, M., İş Ahlaki Çerçevesinde Mobbing Olgusu, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-13 Mayıs 2018.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Demir, M., Çok Düzeyli Toplu Pazarlık ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, Ankara, Türk Metal Sendikası Yayınları, 1. Basım,  2018,  ISBN : 978-975-6610-78-7

Verilen Dersler

Bireysel İş Hukuku
 • İİBF - ÇEEİ Bölümü - 3. Sınıf 1. Dönem Dersi

Refah Devleti
 • İİBF - ÇEEİ Bölümü - 4. Sınıf 2. Dönem Dersi

Toplu İş Hukuku
 • İİBF - ÇEEİ Bölümü - 3. Sınıf 2. Dönem Dersi

Uygulamalı İş Hukuku
 • İİBF - ÇEEİ Bölümü - 4. Sınıf 1. Dönem Dersi

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.