Araştırma Görevlisi Mehmet Bilal YAMAK
Mehmet Bilal YAMAK

Mehmet Bilal YAMAK
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce-Arapça
Uzmanlık Alanları
 • Tasavvuf Tarihi
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Arapça/İngilizce Tercüme
İlgi Alanları
 • Klasik Dönem Osmanlı Tasavvufu Tarihi
 • Türk-İslâm Düşüncesi
 • Tasavvuf-Kelâm-Felsefe Münâsebetleri
 • Eski Türk Edebiyatı Tarihi
 • Türk-İslâm Edebiyatı
Eposta
 • mehmetbilalyamak@klu.edu.tr
Doğum Yeri
Kadıköy-İstanbul
Lise
Özel Üsküdar Bağlarbaşı Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 0000

Lisans
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği

Mezuniyet: 0000

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD Tasavvuf

Mezuniyet: 0000

Doktora
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD Tasavvuf /Devâm Ediyor../

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Başlama: 2015

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2016

Erasmus
 • Görev: Fakülte Koordinatör Yardımcısı
 • Başlama: 17/09/2017

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: 2018-2022 Stratejik Plan Komisyonu Aslî Üyesi
 • Başlama: 23/11/2016

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

İntikâd- Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sûfilik : Kalenderîler XIV.- XVII. Yüzyıllar, İstanbul Timaş Yay. 336 s., Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı :38, s. 185. 2018.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Istılâhât ile Islahât : İsmâil Rusûhî Ankaravî’nin “Minhâcü’l-Fukarâ”  ve  Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî’nin “Câmi´u’l-usûl” Adlı Eserlerinin Tasavvuf Istılâhları Çerçevesinde Karşılaştırılması , 2.Uluslararası Hacı Bayrâm-ı Veli Sempozyumu, Mayıs, 2017.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

“İlimler Arasında Mekik Dokumak : Bir Sûfî Müellif Olarak Abdülkâdir Geylânî ve el-Gunye Adlı Eserinde Tasavvuf-Tefsir ve Kelâm”, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Ekim  2016.

“Klasiği Modern Okumaya Tâbi Kılmanın İmkânı : Erol Güngör Düşüncesinde "Tasavvufî Bilgi", Erol Güngör Sempozyumu-Cumhuriyet Dönemi Millî Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör-, Kırşehir, Nisan, 2018.

 
Diğer

İşte Bu Bizim Hikâyemiz, 2018, Yarın Edebiyat-Sanat-Fikriyât Dergisi, s.6.  s.57-58.

 

Sanma ki Hikayesi Şu Titreyen Dalların; Düşen Yaprakla Biter, 2018, Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, s. 537,  s. 25-27. 

 

Huzuru Eve Dönmekte Bulanlar. Fikrin silsile silsile tevârüsü nasıl olur bize öğreten iki muallim : Yahyâ Kemâl Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar, 2017, Yarın Edebiyat-Sanat-Fikriyât Dergisi, s.1,  s.49-51. 

 

Araya Araya Bulsam İzini, 2017, Yarın Edebiyat-Sanat-Fikriyât Dergisi, s.2,  s.29-31. 

 

Izdırap, Tefekkür ve İki Kişilik Yalnızlık : Kahve , 2018, Yarın Edebiyat-Sanat-Fikriyât Dergisi, s. 3,  s. 8-10. 

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

5.Hafta Dersi Hakkında04/11/2018 21:59:29
"Tasavvuf Okumaları" Grubu 4. Hafta /31.10.2018/ -Hakîm el-Tirmizî ve Eseri29/10/2018 01:10:26
"Tasavvuf Okumaları" Grubu 3. Hafta /25.10.2018/ -Melâmet ve Melâmîlik21/10/2018 19:40:23
"Tasavvuf Okumaları" Grubu 2. Hafta /18.10.2018/ -Hâris el-Muhâsibî' ve Muhâsibî'de Riyâ21/10/2018 19:35:43
"Tasavvuf Okumaları" Grubu 1. Hafta /11.10.2018/ -Buğday Filmi ve Film Üzerine Yazılan Tasavvufî Bir Eleştiri21/10/2018 19:35:30

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus