Araştırma Görevlisi Mehmet Bilal YAMAK
Mehmet Bilal YAMAK

Mehmet Bilal YAMAK
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce-Arapça
Uzmanlık Alanları
 • Tasavvuf Tarihi
 • Yabancı Dil Eğitimi
İlgi Alanları
 • Klasik Türk Edebiyatı
 • İngilizce-Arapça Tercüme
 • İlimler Tarihi
 • Arap Dili ve Edebiyatı
 • Tasavvuf-Kelâm-Felsefe Münâsebetleri
 • Türk Düşünce Târihi
Eposta
 • mehmetbilalyamak@klu.edu.tr
 • bilalyamak@gmail.com
Doğum Yeri
Kadıköy-İstanbul
Lise
Özel Üsküdar Bağlarbaşı Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 0000

Lisans
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği

Mezuniyet: 0000

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD Tasavvuf

Mezuniyet: 0000

Doktora
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD Tasavvuf /Devâm Ediyor../

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Başlama: 2015

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2016

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: 2018-2022 Stratejik Plan Komisyonu Aslî Üyesi
 • Başlama: 23/11/2016

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Görev: Temel İslâm Bilimleri Lisans üstü Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Başlama: 01/06/2016

Kırklareli Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
 • Görev: Fakülte İnternet Ağı Yabancı Diller Koordinasyonu
 • Başlama: 31/01/2016

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

İntikâd- Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sûfilik : Kalenderîler XIV.- XVII. Yüzyıllar, İstanbul Timaş Yay. 336 s., Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı :38, s. 185.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

ISTILÂHÂT İLE ISLÂHÂT: İsmâil Rusûhî Ankaravî’nin “Minhâcü’l-Fukarâ”  ve  Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî’nin “Câmi´u’l-usûl” Adlı Eserlerinin Tasavvuf Istılâhları Çerçevesinde Karşılaştırılması , 2.Uluslararası Hacı Bayrâm-ı Veli Sempozyumu, Mayıs, 2017

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

“İlimler Arasında Mekik Dokumak : Bir Sûfî Müellif Olarak Abdülkâdir Geylânî ve el-Gunye Adlı Eserinde Tasavvuf-Tefsir ve Kelâm”, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Ekim  2016.

Diğer

Abdülkadir Geylani'nin 'El-Gunye li Tâlibi Tariki'l Hak' İsimli Eserinde Tasavvufi Unsurlar, 2015, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus