ARŞ.GÖR. MEHMET TUNCER
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
MEHMET TUNCER

MEHMET TUNCER
Ünvan
ARŞ.GÖR.
Yabancı Diller
 • İNGİLİZCE
Eposta
 • mehmet.tuncer@klu.edu.tr
 • folkloristuncer@gmail.com
Doğum Tarihi
1981
Doğum Yeri
KAYSERİ
Lise
HASANOĞLAN ATATÜRK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Mezuniyet: 2000

Lisans
İÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Mezuniyet: 2004

Yüksek Lisans
İÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Mezuniyet: 2006

Doktora
İÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Mezuniyet: 2013

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü
 • Görev: Yayın Komisyonu Üyeliği / Yürütücü
 • Başlama: 26/09/2019

KLU Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Tez Kontrol Sorumlusu
 • Başlama: 01/01/2018

KLU Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 01/10/2017

Türk Dili ve Edebiyatı
 • Görev: Erasmus Koordinatörü
 • Başlama: 01/01/2014

Tasarımlar

Belgesel (Prodüksiyon Sorumlusu): "Uluğbeyler: Prof.Dr.Turan YAZGAN Belgeseli", Kocav Yapım, İstanbul, 01.05.2016-12.12.2016

Kısa Film (Prodüksiyon Sorumlusu): "Ekmek Acısı"  Filimetre Yapımcılık /İstanbul, 2016

Belgesel (Prodüksiyon Sorumlusu): "Uluğbeyler: Emin Işık Belgeseli" Kocav Yapım, İstanbul, 01.03.2017-01.12.2017

Yarışma (Jüri Üyeliği): ”Başka Ülkede Çocuk Olmak”, Zeytinburnu Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi / İstanbul.23-24.11.2017

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Makale: "Halk Anlatılarının Epik Kuralları Bağlamında Konstantin İvanov'un Narspi Manzumesi" Mehmet Tuncer, RumeliDE, S.9, Sayfa: 89-100, 2017

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Davetli Konuçmacı (2015): "Halk Anlatılarının Epik Kuralları Bağlamında Konstantin ivanov'un Narspi Manzumesi"  Mehmet Tuncer'Konstantin İvanov ve Çuvaş Dünyası' Rusya Federasyonu,Çuvaş Özerk Cumhuriyeti, Eğitim ve Gençlik Bakanlığı, Çuvaş Devlet İnsani Bilimler Enstitüsü, Çeboksarı / ÇUVAŞİSTAN

Bildiri (2015):  "Kültürel Değerlerin Aktarımında Bir İmkân Olarak Çizgi Filmler" Mehmet TUNCER, "VII.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi" Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, NEVŞEHİR

Bildiri (2016):  "Geleneğin Güncellenmesi ve Kültür Ekonomisi Ekseninde Hıdırellez Şenlikleri:Kırklareli Örneği" Mehmet Tuncer, XXI. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi, Üsküp / MAKEDONYA

Davetli Konuşmacı (2018): “Sinema Neyi Anlatır, Halk Ne Anlar?: Egemen İdeolojinin Propaganda Aracı Olarak Sinema” Sezai Öztaş-Mehmet Tuncer, I.Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri) Sempozyumu, KIRKLARELİ

Bildiri (2019): " Kırklareli İli Kofçaz İlçesinde Dinî Şahsiyetler Etrafında Teşekkül eden İnanç, Uygulama ve Anlatılar" E.Serpil Koyuncu-Mehmet Tuncer, II.Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri) Sempozyumu, 12-13 Nisan 2019, KIRKLARELİ

Bildiri (2019) :  "Âşıklık Geleneğinin Değişen Üretim ve İcra Ortamlarına Mukayeseli Bir Bakış" Mehmet TUNCER-Faruk GÜN, II.Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri) Sempozyumu, 12-13 Nisan 2019, KIRKLARELİ

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Kitap: "Hükümdar ve Edebiyat" Yayına Hazırlayanlar: Fatih Odunkıran, Bilal Alpaydın, Mehmet Tuncer, Akademi Titiz Yayınları:İstanbul, 2016.

Projeler

Araştırmacı (BAP): "Kırklareli İli Kofçaz İlçesi Halk Kültürü Üzerine Bir İnceleme", Yürütücü: Doç.Dr.Bülent Bayram,  01/05/2013 - 01/05/2015

Araştırmacı (BAP):  "Kırklarelili Bir Şair: M. Niyazi Akıncıoğlu'nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme", Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Ali Kurt,  01/03/2016 - 30/09/2017

Bursiyer (Tübitak): "Rusya’nın Etnik Kimlikler Oluşturma ve Misyonerlik Faaliyetlerinde Folklor ve Folklor Araştırmaları: Çuvaşlar Örneği", Yürütücü: Doç.Dr. Bülent Bayram, 15/09/2013 - 29/12/2016 

Diğer

Metin Yazarı- Program Danışmanı:  "Belgesel, Sinema Filmi, TV Programları ve Kamu Spotları için Metin Yazarlığı ve Danışmanlık" TRT, TİKA,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel Yapım Şirketi.

Bilimsel Araştırma: "Türk Sinemasında İstanbul Mahalle Kültürü" Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi, 15.09.2014 -15.09.2015 

Ansiklopedi Maddesi: "Abdulvahit COŞKUNLU/Vahit Lütfi SALCI" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II Projesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi -T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı.08.01.2020.

Editör: "Biz Kimiz?" Murat ÇERİ, İstanbul: Kocav Yayıncılık, 2019.

Kitap Değerlendirme Editörü:  ADDICTA- The Turkish Journal on Addictions / Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 2018 - Devam ediyor. 

TÜRK HALK EDEBİYATI Dersleri

THE-I, THE III, THE V / 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus