Gamze KESKİN YURDAKURBAN

Gamze KESKİN YURDAKURBAN

Dr. Öğretim Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi-Felsefe Bölümü

kgamze@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 09/09/1986
 • Doğum Yeri: İstanbul
Eğitim Durumu
 • İstanbul Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı Doktora
  Mezuniyet: 2015
 • İstanbul Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2011
 • İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Lisans
  Mezuniyet: 2008
 • Şehremini Lisesi Lise
  Mezuniyet: 2004
Uzmanlık Alanları
Estetik Kant Felsefesi Kant Estetiği Sanat Felsefesi Romantik Felsefe
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İngilizce ( Yökdil 91)
Akademik Ünvanlar
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü, Başlama: 2016
 • Araştırma Görevlisi Doktor
  Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü, Başlama: 2015
 • Araştırma Görevlisi
  Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü, Başlama: 2010

Görevler

Rektörlük / Farabi Koordinatörlüğü
 • Felsefe Bölümü Farabi Koordinatörü -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • ‘Platon ve Burke’ün Güzel Anlayışları Üzerine Bir Deneme’, Felsefi Düşün Dergisi, Sayı 5, Güz 2015, ss. 135-165.

 • ‘Tracing the Conception of Kant’s Sublime, Nature, Sensus Communis and Genius in Works of Caspar David Friedrich’, Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı: 32, Aralık 2016, ss. 139-180.

 • Yargı Gücünün Eleştirisi’nin İnşâ Süreci: Immanuel Kant – Karl Leonard Reinhold Mektuplaşması’, Arkhe-Logos Felsefe Dergisi, Sayı:3, Bahar 2017, ss.85-99.

 • ‘Modern Felsefi Estetiğin Temelleri: Shaftesbury, Wolff, Du Bos’, Maltepe Üniversitesi FEF Dergisi,  20. Yıl Özel Sayı, Sayı: 2017 1+2, Baskı yılı 2018, ss. 202-220.

 • Kant’ın Ontolojik Kanıt Eleştirisi’nin Epistemolojik Temelleri, FLSF Dergisi, Sayı:27, Mayıs 2019, ss. 97-116.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Gamze Keskin, ‘Felsefenin Sanatta Temsil Edilme/me Problemlerinden Birisi Olarak Kant’ın Yücesi’ 2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, (Fırat Üniversitesi/Elazığ), 21-23 Nisan 2018.

 • Gamze Keskin, ‘Caspar David Friedrich’in Çerçevelerinde Kant’ı Aramak’, 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, (Giresun Üniversitesi/Giresun), 9-13 Ekim 2018.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • Gamze Keskin, ‘Kant’ın Genel Mantık Anlayışı ile Transsendental Mantık Anlayışının Karşılaştırılması’, 7. Mantık Çalıştayı (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun), Haziran 2017.

 • Gamze Keskin, ‘Baumgarten’da Mantığın Kız Kardeşi Olarak Estetik’, 8. Mantık Çalıştayı ( Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak), Mayıs 2018.

 • Gamze Keskin, ‘Estetik Hâlâ Mantığın Küçük Kız Kardeşi Midir?: Baumgarten’dan Günümüze Projeksiyon’, Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu 1. Yıllık Konferansı , (Bilkent Üniversitesi/Ankara), 25-27 Ekim 2018.

 • Gamze Keskin, ‘Kant Felsefesinde Estetik Yargının Diyalektiği’, 9. Mantık Çalıştayı (Mardin Artuklu Üniversitesi), Nisan 2019.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Gamze Keskin. Kant Estetiği ve Romantisizm, İstanbul: Alfa Yayınları, Ocak 2019.

 • Gamze Keskin. ‘What Does Aesthetics Mean in Kant?’, Contemporary Issues in Humanities and Social Sciences, Ed. William Taylor, London: AGP Publishing, June 2017. ISBN: 978-605-82949-8-1

 • Mark Twain, İnsan Nedir?, Çev. Utkan Atbakan - Gamze Keskin Yurdakurban, İstanbul: Dedalus Yayınları, 2015.

Projeler
 • Proje Başlığı: ‘Caspar David Friedrich’in Eserleri Üzerine Felsefi Bir İnceleme’

  • Proje Yürütücüsü: Gamze Keskin
  • Destekleyen Kurum: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü
  • Proje Başlangıç: 01.01.2016  Proje Bitiş: 01.01.2017
 • Proje Başlığı: ‘Ontolojik Argüman ve Immanuel Kant’ın Eleştirisi Üzerine Bir İnceleme’

  • Proje Yürütücüsü: Gamze Keskin
  • Destekleyen Kurum: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü
  • Proje Başlangıç: 26.09.2017  Proje Bitiş: 26.03.2019
Diğer
 • Gamze Keskin. ‘Kalıplara Sığmayan İsim: William Blake’, Mavi Yeşil Edebiyat Dergisi, Sayı 108, Kasım-Aralık 2017.

 • Gamze Keskin, ‘Estetik Hala Mantığın Küçük Kız Kardeşi Midir?: Baumgarten’dan Günümüze Projeksiyon’, Cogito, İstanbul, YKY, Türkiyeli Kadın Felsefeciler Özel Sayısı, Aralık 2018, ss.65-73.

 • Saniye Vatansever & Gamze Keskin, ‘Türkiye’de Kadın Felsefeci Olmak’, Cogito, İstanbul, YKY,  Türkiyeli Kadın Felsefeciler Özel Sayısı, Aralık 2018, ss.6-17.

 • Gamze Keskin. ‘Toplumsal Cinsiyet Kavramı Ekseninde Virginia Woolf’, Mavi Yeşil Edebiyat Dergisi, Mayıs-Haziran 2019.

 • Holly. L. Wilson, ‘Ekofeminizmin Perspektifinden Kant’ı Yeniden Düşünmek’, Feminist Interpretations of Kant, Çev. Gamze Keskin, Özne Dergisi, Sayı 18, Bahar 2013, ss.177-201.

 • T. Adorno, ‘Metodlar ve Niyetler’, Kant’s Critique of Pure Reason, Çev. Gamze Keskin, Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı:32, Aralık 2016, ss. 69-92.

 • Yargı Gücünün Eleştirisi’ni Müjdeleyen Seçilmiş Kant-Reinhold Mektupları’ Çev. Gamze Keskin, Arkhe-Logos Felsefe Dergisi, Sayı:3, Bahar 2017, ss.69-85.

Verilen Dersler

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.