Gamze KESKİN YURDAKURBAN

Gamze KESKİN YURDAKURBAN

Dr. Öğretim Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi-Felsefe Bölümü

kgamze@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 09/09/1986
 • Doğum Yeri: İstanbul
Eğitim Durumu
 • İstanbul Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı Doktora
  Mezuniyet: 2015
 • İstanbul Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2011
 • İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Lisans
  Mezuniyet: 2008
 • Şehremini Lisesi Lise
  Mezuniyet: 2004
Uzmanlık Alanları
Estetik Kant Felsefesi Kant Estetiği Sanat Felsefesi Romantik Felsefe
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İngilizce ( Yökdil 91)
Akademik Ünvanlar
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü, Başlama: 2016
 • Araştırma Görevlisi Doktor
  Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü, Başlama: 2015
 • Araştırma Görevlisi
  Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü, Başlama: 2010

Görevler

Rektörlük / Farabi Koordinatörlüğü
 • Felsefe Bölümü Farabi Koordinatörü -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Projeler
 • Proje Başlığı: ‘Caspar David Friedrich’in Eserleri Üzerine Felsefi Bir İnceleme’

  • Proje Yürütücüsü: Gamze Keskin
  • Destekleyen Kurum: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü
  • Proje Başlangıç: 01.01.2016  Proje Bitiş: 01.01.2017
 • Proje Başlığı: ‘Ontolojik Argüman ve Immanuel Kant’ın Eleştirisi Üzerine Bir İnceleme’

  • Proje Yürütücüsü: Gamze Keskin
  • Destekleyen Kurum: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü
  • Proje Başlangıç: 26.09.2017  Proje Bitiş: 26.03.2019
Diğer
 • Gamze Keskin. ‘Kalıplara Sığmayan İsim: William Blake’, Mavi Yeşil Edebiyat Dergisi, Sayı 108, Kasım-Aralık 2017.

 • Gamze Keskin, ‘Estetik Hala Mantığın Küçük Kız Kardeşi Midir?: Baumgarten’dan Günümüze Projeksiyon’, Cogito, İstanbul, YKY, Türkiyeli Kadın Felsefeciler Özel Sayısı, Aralık 2018, ss.65-73.

 • Saniye Vatansever & Gamze Keskin, ‘Türkiye’de Kadın Felsefeci Olmak’, Cogito, İstanbul, YKY,  Türkiyeli Kadın Felsefeciler Özel Sayısı, Aralık 2018, ss.6-17.

 • Gamze Keskin. ‘Toplumsal Cinsiyet Kavramı Ekseninde Virginia Woolf’, Mavi Yeşil Edebiyat Dergisi, Mayıs-Haziran 2019.

 • Holly. L. Wilson, ‘Ekofeminizmin Perspektifinden Kant’ı Yeniden Düşünmek’, Feminist Interpretations of Kant, Çev. Gamze Keskin, Özne Dergisi, Sayı 18, Bahar 2013, ss.177-201.

 • T. Adorno, ‘Metodlar ve Niyetler’, Kant’s Critique of Pure Reason, Çev. Gamze Keskin, Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı:32, Aralık 2016, ss. 69-92.

 • Yargı Gücünün Eleştirisi’ni Müjdeleyen Seçilmiş Kant-Reinhold Mektupları’ Çev. Gamze Keskin, Arkhe-Logos Felsefe Dergisi, Sayı:3, Bahar 2017, ss.69-85.

Verilen Dersler

Estetik (Lisans)
Felsefe Tarihinde Platon ve Platonculuk ( Yüksek Lisans)
İlkçağ Felsefesi Tarihi (Lisans)
Kant Felsefesinde Yargı Problemi (Doktora)
Kant'ın Estetik Anlayışı (Yüksek Lisans)
Ortaçağda Bireyleşme Sorunu (Doktora)
Sanat Eserlerinde Felsefi Problemler (Doktora)
Seminer: Kant (Lisans)

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.