Arş.Gör.Dr. Kevser TÜTER ŞAHİNOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kevser TÜTER ŞAHİNOĞLU

Kevser TÜTER ŞAHİNOĞLU
Ünvan
Arş.Gör.Dr.
Yabancı Diller
  • İNGİLİZCE
Uzmanlık Alanları
  • EKONOMETRİ
  • İSTATİSTİK
  • YÖNEYLEM
İlgi Alanları
  • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK
Eposta
  • kevser.tuter@klu.edu.tr
Doğum Yeri
İSTANBUL
Lise
PERTEVNİYAL ANADOLU LİSESİ

Mezuniyet: 2004

Lisans
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Mezuniyet: 2013

Doktora
MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSTATİSTİK

Mezuniyet: 2019

Araştırma Görevlisi Doktor
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Başlama: 2019

Araştırma Görevlisi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Başlama: 2010

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Tüter Şahinoğlu, K., Giray Yakut, S.Yapısal Eşitlik Modeli ile Özgürlüklerin Ekonomik Performansa Etkisi Üzerine Bir İnceleme”, 2019, EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, 30, 1‒20.

Tüter, K., Yalçın, E. C., “Organ Bağışında Kamu Spotu Etkisinin Nitel Tercih Modelleri İle Analizi”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aralık, 2017, c.6, s.5, ss. 150–159.

Urfalıoğlu, F., Tüter K. “ Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Müşteri Memnuniyeti Açısından Uygun Granitin Seçimi Üzerine Bir Uygulama” , Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 2015, c. XXXVII, s.I, ss. 233-260. 

Aktaş Mozeikçi, A., Tüter Şahinoğlu, K., “BOBİ FRS'nin Getirdiği Değişikliklerin Uygulayıcılar            Tarafından Algılanma Düzeyi: Kırklareli İlinde Bir   Araştırma”, Kırklareli Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi         Dergisi, (Özel Sayı:Finansal  Raporlamada Güncel Yaklaşımlar), 2018, c.7, s.2, ss.38-49.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Aktaş Mozeikçi, A., Tüter K., “Bobi FRS’nin Getirdiği Yeniliklerin Uygulayıcılar Tarafından Algılanma Düzeyi  Trakya Bölgesinde Bir Araştırma,” 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 13-17  Aralık 2017, Erzurum. 

Tüter, K., Aktaş Mozeikçi, A., “BIST te İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Mali Performansının Değerlendirilmesi,”  I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu , 21-23 Eylül 2017, İstanbul.

Tüter, K., Yalçın, E. C., “Kırklareli Üniversitesi Öğrencilerinin Organ Bağışı Tutumlarının Belirlenmesi ve Analizi,” 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu , 05-07 Ekim 2017, Trabzon.

Bayer Keskin,  E., S., Tüter Şahinoğlu, K.,  “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Ekonomiye Etkisi: Kırklareli İli Rüzgar Enerjisi Santralleri Örneği”, II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), 3 – 4 Mayıs 2018, İstanbul.

Kandur H., Tüter K., “Bootstrap Güven Aralıkları Yöntemlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Uygulama”, 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 22-25 Mayıs 2014, Isparta. 

Tüter, K., Başol O., Dülgeroğlu İ., “Sakin Şehir: Vize Ve Lüleburgaz Kent İmajları Karşılaştırılması”, 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 07-12 Mayıs 2015, Edirne. 

Tüter Şahinoğlu, K., Şahinoğlu, İ.,"Demiryolu Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkileri", II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), 3-4 Mayıs 2018, İstanbul.

Bülbül, Ş., Tüter Şahinoğlu, K., “Ekonomik Özgürlük ve Demokrasi İndeksinin Ekonomik Performans ile İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 17-20 Ekim 2018, Antalya.

Canbaz, M., Çevik E., Tüter K., "Türkiye’deki Banka Kredi Ve Mevduat Hacmi İle İMKB İşlem Hacmi Etkileşiminin Dönemsel Bir Analizi (2002-2011 Dönemi)" , 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 30 Mayıs-2 Haziran 2012, Gaziantep.

 

Tüter Şahinoğlu, K., “OECD Ülkelerinin Daha İyi Yaşam Endeksinin PLS- YEM Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), 3-4 Mayıs 2018, İstanbul.

Diğer

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu’nda Ekonometri alanında “OECD Ülkelerinin Daha İyi Yaşam Endeksinin PLS-YEM Yöntemi ile Değerlendirilmesi” başlıklı bildiri ile üçüncülük  ödülü.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus