Öğretim Görevlisi Dr. Kemal TAYSI
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Kemal TAYSI

Kemal TAYSI
Ünvan
Öğretim Görevlisi Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Muhasebe
İlgi Alanları
 • Fotoğrafçılık
 • Spor
 • Müzik
Telefon
 • 0 (288) 512-54-83
 • 5401
Eposta
 • kemal.taysi@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
01/01/1981
Doğum Yeri
Kırklareli
Lise
Kırklareli Atatürk Lisesi-Y.Dil Ağırlıklı Bölümü (Süper Lise)

Mezuniyet: 1999

Lisans
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F. - İşletme

Mezuniyet: 2004

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D. - İşletme

Mezuniyet: 2012

Doktora
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D. - İşletme

Mezuniyet: 2019

Öğretim Görevlisi Doktor
Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2019

Öğretim Görevlisi
Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2010

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Müdür V.
 • Başlama: 27/09/2019

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 01/09/2018
 • Bitirme: 20/09/2019

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 13/06/2012
 • Bitirme: 01/04/2016

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kemal TAYSI, Serdar CANBAZ (2014), Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, 4(1), 59-67.

Kemal Taysı, "Aktif Karlılığa Etki Eden Faktörlerin Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi", Journal of Original Studies, Cilt: 1, Sayı: 1, Ocak 2020.

Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "Yardımcı Muhasebe Elemanlarının İş Doyum Düzeylerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma: İstanbul Örneği", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), ISSN_2564-7164, Cilt: 19 Sayı: 4, Aralık 2017, s. 1050-1065.

Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "Mükelleflerin Muhasebecilere Yönelik Algılanan Hizmet Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Kırklareli Örneği", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1 Haziran 2018, ISSN: 2147-6071, s. 19-45.

Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine İstanbul İlinde Bir Araştırma", Mali Çözüm Dergisi, Sayı 146, Mart - Nisan 2018, ISSN 1303 - 5444, s. 91-111.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Beste Burcu KASAP, Kemal TAYSI, Serdar CANBAZ (2013), Banka Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Kırklareli İlinde Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (1), 33-46.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Kemal TAYSI (2016), Gümrük Müşavirlerinin Muhasebe Eğitiminden Beklentileri. V.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS), Cilt:1, 796-805.

Serdar CANBAZ, Hüseyin ÇİÇEK, Aslı KESKİN, Kemal TAYSI (2011), Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açıları: Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. II.Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS)

Kemal Taysı, "Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışlar ve Net Kar Marjına Etkisi: Türkiye Örneği", 4. Uluslararası Muhasebe Finans ve Denetim Konferansı, 21-22 Kasım 2019.

Kemal Taysı, "Finansal Performans Göstergesi Olarak Aktif ve Özkaynak Karlılıklarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi", III.Uluslararası Farkındalık Konferansı, 5-7 Aralık 2019.

Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "In terms of Sustainability of the Accounting Professionals An Investigation towards Determining Work Satisfaction of Assistant Accounting Staff: The Istanbul Example", 7. International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility(IConGFESR), 10-11 December 2016.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Maliyet Muhasebesi, Bölüm Adı: Sipariş Maliyeti Yöntemi (2016), Paradigma Akademi, Editör: Doç.Dr.Halis KALMIŞ, 1.Basım.

Finansal Yönetim

-

Genel Muhasebe-I

Genel Muhasebe-II

Mali Tablolar Analizi

tıklayınız

Maliyet Muhasebesi

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus