Öğretim Görevlisi Dr. Kemal TAYSI
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Kemal TAYSI

Kemal TAYSI
Ünvan
Öğretim Görevlisi Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Muhasebe
İlgi Alanları
 • Fotoğrafçılık
 • Spor
 • Müzik
Telefon
 • 0 (288) 512-54-83
 • 5401
Eposta
 • kemal.taysi@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
01/01/1981
Doğum Yeri
Kırklareli
Lise
Kırklareli Atatürk Lisesi-Y.Dil Ağırlıklı Bölümü (Süper Lise)

Mezuniyet: 1999

Lisans
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F. - İşletme

Mezuniyet: 2004

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D. - İşletme

Mezuniyet: 2012

Doktora
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D. - İşletme

Mezuniyet: 2019

Öğretim Görevlisi Doktor
Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2019

Öğretim Görevlisi
Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2010

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Müdür V.
 • Başlama: 27/09/2019

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 01/09/2018
 • Bitirme: 20/09/2019

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 13/06/2012
 • Bitirme: 01/04/2016

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kemal TAYSI, Serdar CANBAZ (2014), Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, 4(1), 59-67.

Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "Yardımcı Muhasebe Elemanlarının İş Doyum Düzeylerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma: İstanbul Örneği", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), ISSN_2564-7164, Cilt: 19 Sayı: 4, Aralık 2017, s. 1050-1065.

Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "A Research on the Relationship between Taxpayer’s Perceived Service Quality and Customer Satisfaction for Accountants: Kırklareli Sample", Research Journal of Politics, Economics and Management, Vol. 6 No. 1 January 2018, ISSN: 2147-6071, s. 19-45.

Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine İstanbul İlinde Bir Araştırma", Mali Çözüm Dergisi, Sayı 146, Mart - Nisan 2018, ISSN 1303 - 5444, s. 91-111.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Beste Burcu KASAP, Kemal TAYSI, Serdar CANBAZ (2013), Banka Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Kırklareli İlinde Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (1), 33-46.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Kemal TAYSI (2016), Gümrük Müşavirlerinin Muhasebe Eğitiminden Beklentileri. V.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS), Cilt:1, 796-805.

Serdar CANBAZ, Hüseyin ÇİÇEK, Aslı KESKİN, Kemal TAYSI (2011), Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açıları: Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. II.Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS)

Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "In terms of Sustainability of the Accounting Professionals An Investigation towards Determining Work Satisfaction of Assistant Accounting Staff: The Istanbul Example", 7. International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility(IConGFESR), 10-11 December 2016.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Maliyet Muhasebesi, Bölüm Adı: Sipariş Maliyeti Yöntemi (2016), Paradigma Akademi, Editör: Doç.Dr.Halis KALMIŞ, 1.Basım.

Finansal Yönetim

.

Genel Muhasebe-I

Genel Muhasebe-II

Mali Tablolar Analizi

tıklayınız

Maliyet Muhasebesi

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus