Arş. Gör. Kamil YELEK
İlahiyat Fakültesi
Kamil YELEK

Kamil YELEK
Ünvan
Arş. Gör.
Yabancı Diller
  • İngilizce
  • Arapça
İlgi Alanları
  • İslam Hukuku
  • İslam Hukuk Usulü ve Tarihi
  • Hukuk Teorisi
  • İslam İktisadı
Eposta
  • kamilyelek@gmail.com
  • kamilyelek@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
01/12/1987
Doğum Yeri
Alucra
Lise
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi

Mezuniyet: 2007

Lisans
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 2011

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi SBE

Mezuniyet: 2014

Doktora
İstanbul Üniversitesi SBE (Devam ediyor)

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2013

Farabi Koordinanatörlüğü
  • Görev: Bölüm Koordinatörü Yardımcısı
  • Başlama: 07/04/2014

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

İslam Hukukunda Vaadin Bağlayıcılığı: Murâbaha Örneği, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 35, (2016), 147-186.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

İçtihat Kapısının Kapalılığıyla İlgili Söylemler: Joseph Schacht ve Wael b. Hallaq Örneği”, İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Samsun 2016, Sayı: 2, ss. 71-88.

Hanefî Mezhebinde Örfün Hükümlere Etkisidergİabant (AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi), Güz 2015, Cilt:3, Yıl:3, Sayı:6, 3:85-99


Bir Finansman Yöntemi Olarak Kullanılan Bey‘ Bi’l-Vefânın İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi,  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2016, sayı: 27, s. 256-286

Tıp ve Fetvâ: Tıbbî Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri,”  adlı kitabın tanıtım ve değerlendirmesi İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 20, 2012, s. 461-463

"İçtihat Kapısı Kapandı Mı? ", (Çeviri) İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2018, sy. 29, 2017, s. 457-503
 

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

İçtihat Kapısının Kapalılığıyla İlgili Joseph Schacht’ın Oryantalist Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım: Wael b. Hallaq Örneği ” Temel İslam Bilimleri Bölümü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, 24-26 Nisan 2015 (Batı’da İslam Araştırmaları ve Türkiye’deki Yansımaları)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Yelek Kamil, Kılavuz M. Tahir, (ed),  “Medeniyet ve Değişim”, İSAR Yayınları, İSTANBUL, 2016

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus