Yrd. Doç. Dr Salih İNCİ
İlahiyat Fakültesi
Salih İNCİ

Salih İNCİ
Ünvan
Yrd. Doç. Dr
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Arapça
 • Modern Yunanca.
Uzmanlık Alanları
 • Ortodoksluk
 • Patrikhane
 • Yahudilik Hristiyanlık
Telefon
 • 0505 2699894
Eposta
 • incisalih@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
15/11/1975
Doğum Yeri
Kütahya
Lise
Kütahya İHL

Mezuniyet: 1994

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1999

Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

Mezuniyet: 2001

Doktora
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

Mezuniyet: 2007

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2010

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Görev: İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Başlama: 17/09/2014

Kırklareli Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
 • Başlama: 13/10/2010
 • Bitirme: 05/01/2014

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Türk Yunan Siyasi İlişkilerinde Azınlıkların Dini Kurumları Meselesi”, Balkan Araştırmaları “  Dergisi, C. 1, Sayı  2, sayfa   63-96, 2010. Bursa.

“Heybeliada Ruhban Okulu Mezunları ve Balkanlardaki Etkileri”, Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı-III, Yıl 21, Sayı  68, sayfa 3088-3098, 2015. Ankara.

Balkanlarda Mezhep Kavgaları ve  Kiliselerin Nüfuz Mücadelesi”, Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı-III, Yıl 21, Sayı  68, sayfa 3040-3051, 2015. Ankara.

Heybeliada Ruhban Okulu’nda Yapılan Tezler” History of Studies, Volume 5, Issue, 6, s. 183-206,  Kasım 2013. Samsun.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • “Türk Yunan İlişkilerinde Dini Kurumlar Meselesi”, Balkan Araştırmaları Dergisi, C. 1, Sayı  2, sayfa 63-96, 2010. Bursa. 
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Heybeliada Ruhban Okulundan Mezun Olan Giritliler, "Uluslararası Sempozyum Geçmişten Günümüze Girit Tarih Toplum Kültür ", 16-18 Ekim 2015, Kuşadası – Aydın.

 1. Heybeliada Aya Triada Manastırı, "Uluslararası Hoşgörü ve İnanç Turizmi Konferansı 9-12 Mayıs 2013 Konya ", , (2011), s.771-780.
 1. Balkanlardaki Azınlıkların Dini Haklarının Güvenliği Sorunu : Heybeliada Ruhban Okulu Örneği , "Uluslararası Balkan Kongresi 28-29 Nisan 2011 ", , (2011), s.532-542
 1. Balkanlardaki Nüfus Mücadelesinde Bulgar Eksahlığı'nın Yeri ve Önemi , "Uluslararsı Balkan Sempozyumu Balkanlarda Dostluk ve İşbirliği ", , (2011), s.167-184
 1. Balkan Savaşlarına Giden Süreçte Kiliseler Sorunu, "Uluslararası Balkan Sempozyumu Balkan Savaşlarının 100. yılı ", , (2011), s.584-599
Basılmış Kitap ya da Bölümler

Tarihü’l-Edyan, (çev. Rıdvan Adnan), Islamic Publishing. İstanbul 2014.

Yahudilik Hıristiyanlık ve İslam (Dr.Erdoğan Baş’la birlikte), Erkam Yay. İstanbul 2002, 2011

Heybeliada Ruhban Okulu, Yedirenk Yayınları, İst. 2010

Projeler

. Arnavutluk İmam Hatip Liseleri Tüm Meslek Ders Kitapları Hazırlama Komisyon Üyeliği ve Sekretaryası. (2001-2003) (İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ)

Kuran Okuma ve Tecvid Bilgisi

İlahiyat 1. sınıf

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

İİBF Kamu Yönetimi III. Sınıf

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus