Dr. Öğr. Üyesi İlker Tosun
Fen Edebiyat Fakültesi
İlker Tosun

İlker Tosun
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Tuva Türkçesi
 • Türkiye Türkçesi Ağızları
Eposta
 • ilker.tosun@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1977
Doğum Yeri
Edirne
Lise
Kırklareli 60. Yıl Sağlık Meslek Lisesi

Mezuniyet: 1995

Lisans
Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Mezuniyet: 2001

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2003

Doktora
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2011

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2013

Okutman
Trakya Üniversitesi

Başlama: 2008

Türk Dili Bölüm Başkanlığı
 • Görev: Türk Dili Bölüm Başkanı
 • Başlama: 08/09/2014
 • Bitirme: 08/09/2017

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 1. DOĞAN, Levent- TOSUN, İlker “Doğu Trakya Ağızlarında İstek Kipi/The Optative In East Thrace Dialects”, TURKISH STUDIES -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, (The Serial of  Special Volumes 1 –Türkiye Turkish Dialects-), Volume 3/3 Spring 2008, www.turkishstudies.net, p. 292-31
 2. TOSUN, İlker “Etnopedagoji Açısından Monguş Kenin-Lopsan’ın Tıva Çaŋçıl Adlı Eseri” Turkish Studies, Volume 10/8, Spring 2015, p 2017-2038
 3. TOSUN, İlker “Tuva Türkçesinde +GIrA Eki”, TÜRÜK Dergisi, 2017, ss. 505-519
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 1. TOSUN, İlker, “Tuva Türkçesinde +IşkIn Eki”, MOTİF Akademi Halk Bilimi Dergisi, 2018, C11, S24,  ss.282-296.
 2. TOSUN, İlker, “Tekirdağ Merkez İlçe Ağızlarında Alıntı Kelimeler”, Diyalektolog, 2018, C19, ss.77-103.
 3. TOSUN, İlker, “Tuvacada –GI deg Yapısı Hakkında”, Tehlikedeki Diller Dergisi, 2019, C9, /14, ss 31-38.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 1. TOSUN, İlker, "Tekirdağ Merkez İlçe Ağızlarında Alıntı Kelimelerin Fonetik Özellikleri", IV. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 27-28 Ekim 2011,Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü, Edirne
 2. TOSUN, İlker “Tuva Türkçesinde Ölüm ile İlgili Örtmece Sözler” Uluslararası Tuva Araştırmaları Çalıştayı, 13-14 Ekim 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 3. TOSUN, İlker “Tuva Türkçesinde Başlık Kısaltmalar ve Karmalar”, 1. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, I. Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri) Sempozyumu, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli
 4. TOSUN, İlker, “Doğu Trakya Ağızlarının Geleceği”, Türkolojide Yeni Arayışlar Çalıştayı, Kırklareli, 2019.
 5. TOSUN, İlker “Tuva Türkçesinde “yansıma söz + de-/kıl- (kılın-, kın-) Yapısı”, 2. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, I. Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri) Sempozyumu, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli
Basılmış Kitap ya da Bölümler
 1. TOSUN, İlker, “Dilbilgisi ve Dilbilim”, Türkiye Türkçesi Grameri, Kriter Yay. İstanbul, 2010, s. 15
 2. TOSUN, İlker “Türk Dilinin Tarihi Dönemleri”, Türkiye Türkçesi Grameri, Kriter Yay. İstanbul, 2010, s. 23
 3. TOSUN, İlker “Türklerin Kullandığı Alfabeler”, Türkiye Türkçesi Grameri, Kriter Yay. İstanbul, 2010, s.43
 4. TOSUN, İlker, Tuva Türkçesinde İşaret Zamirlerinin İyelik Çekimi”, Çağdaş Türkoloji Araştırmaları, Abakan-Ankara 2014, s. 151-168
 5. TOSUN, İlker “Tuva Türkçesinde Ol Enklitik Edatı”, Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2017, ss. 312-325  
 6. TOSUN, İlker, “Tuva Türkçesinde Sıklık Çatısı Eki +GIlA”, Türk Bitig, Türklük Bilimi Araştırmaları, Akademi-Paradigma, Çanakkale, 2017, ss. 85-98
 7. TOSUN, İlker, “Söz Yapımı Bağlamında Tuva Türkçesinde “bot” Dönüşlülük Zamiri”, Türk Bitig, Türklük Bilimi Araştırmaları, Akademi-Paradigma, Çanakkale, 2018, ss. 89-103.
 8. TOSUN, İlker, “Tuva Türkçesinde +Ak Eki”, Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı, Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul, 2019, ss. 200-213
Yönetilen Tezler
 1. BAŞPINAR, Yasemin, “Tuva Türkçesinde Lamaizm ve Şamanizme Ait Söz Varlığı”, Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2019.
Projeler
 1. TOSUN, İlker: “Monguş Kenin Lopsan’ın Tıva Çaŋçıl Adlı Eserinin İncelenmesi”,  Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri: 2013-2016
 2. TOSUN, İlker: “Tuva Türkçesinde Söz Yapımı”, Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri: 2016- 2018
Diğer
 1. TOSUN, İlker, "Nekroloji- Boris İsakoviç Tatarintsev'in Ardından", Dil Araştırmaları Dergisi, Sayı 10, Bahar 2012, Avrasya Yazarlar Birliği Yayını, Ankara
 2. TOSUN, İlker, “Tolkovıy Slovar’ Tuvinskogo Yazıka, (Tıva Dıldıŋ Tayılbırlıg Slovarı”, Türkbilig, Sayı 2012/23, S. 167-174
 3. TOSUN, İlker “Eduart Mijit’in Kültegin Piyesi” Rumelide, 2018-Nisan, ss. 316-337. 
 4. MİJİT, Eduard, Kültegin, (Akt. İlker Tosun), Bengü Yayınları, Ankara, 2019.
 5. KENİN-LOPSAN, Monguş, Tuvaların Gelenekleri, (Akt. İlker Tosun), Bengü Yayınları, Ankara, 2019.
 6. KHABTAGAEVA, Baiarma “Tuvacada Moğolca Etkisinin Yoğunluğu”, Türk Kültürü, 2016/1, Ankara, s. 151-161
 7. TOSUN, İlker "Tuva'ya Gitmek, I. Bölüm", Kardeş Kalemler , Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi, Yıl 14, Sayı 157, Ocak, 2020
 8. TOSUN, İlker "Tuva'ya Gitmek, II. Bölüm", Kardeş Kalemler , Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi, Yıl 14, Sayı 158, Şubat, 2020
Altayistik I

Altayistik I

Eski Anadolu Türkçesi I

Eski Anadolu Türkçesi I

Eski Türkçe I/II

Eski Türkçe I/II

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri

Tarihi Türk Lehçeleri I/II

Tarihi Türk Lehçeleri I/II

TÜRK DİLİ TARİHİ 1

http://www.idefix.com/kitap/turk-dili-tarihi-ali-akar/tanim.asp?sid=TPM5NV8JJD1TJOBIYGCE
Tuva-Hakas Türkçesi

Tuva-Hakas Türkçesi

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus