Arş. Gör. İlker ŞAHİNOĞLU
İnşaat Mühendisliği
İlker ŞAHİNOĞLU

İlker ŞAHİNOĞLU
Ünvan
Arş. Gör.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Telefon
  • 0 (288) 214-05-14
  • 116
Eposta
  • ilker.sahinoglu@klu.edu.tr
  • ilker_sahinoglu@hotmail.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Lisans
Dumlupınar Üniversitesi

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
Dumlupınar Üniversitesi

Mezuniyet: 2009

Doktora
İstanbul Üniversitesi

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2012

Mühendislik Fakültesi
  • Görev: BAP Koordinatörü
  • Başlama: 03/04/2012
  • Bitirme: 17/09/2012

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Karaşahin, M., Keskin, E., Şahinoğlu, İ., "Effect of Lime on Unconfined Compressive Strength of a Low Plasticity Clayey Soil", Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture,e-ISSN 2602-3865, 2019 (Basım Aşamasında)

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Bağırgan N., Şahinoğlu İ., “Kent Karayollarında Kapasitenin Bulanık Mantık ile Modellenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ISSN:1302-3055 s.43-58, Sayı:24, Nisan 2011

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Karaşahin, M., Keskin, E., Şahinoğlu, İ., "Effect of Lime on Unconfined Compressive Strength of a Low Plasticity Clayey Soil",  4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering (IV. ECOCEE), pp429-439, Istanbul, TURKEY, 17-19 June 2019

Keskin, E., Yavan, O., Şahinoğlu, İ., "Use of Rice Husk Ash in Civil Engineering", International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS2018), pp728, Kastamonu, TURKEY, 27 April 2018

Keskin, E., Şahinoğlu, İ., Yavan, O., "Stabilization of Clayey Soils with Lime and Its Effects on Highway Pavement ", International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS2018), pp140, Kastamonu, TURKEY, 27 April 2018

Keskin, E., Şahinoğlu, İ.,Yavan, O., "Pirinç Kabuğu Külü ile İyileştirilen Killi Zeminlerin Serbest Şişme Değerlerinin İncelenmesi", 3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, pp350-351, Kocaeli, TÜRKİYE, 04 Mayıs 2018

Şahinoğlu Tüter, K., Şahinoğlu, İ.,"Demiryolu Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkileri",II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, TÜRKİYE,3-4 Mayıs 2018

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Şahinoğlu, İ., Karaşahin, M., Keskin E., "Kimyasal Zemin İyileştirme Teknikleri Kullanılarak Demiryolu Taban Zeminlerinin Yerinde İyileştirilmesi" Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı-ZMGM17, İstanbul, TÜRKİYE, 26-28 Eylül 2018 

Projeler

"Perdeli Yapıların Doğrusal Olmayan Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi", KLÜBAP-007, 2016, Araştırmacı

"Pirinç Kabuğu Külü Kullanılarak Zeminlerin İyileştirilmesi", KLÜBAP-109, 2018, Araştırmacı

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus