Arş. Gör. İlkem AYDIN
İİBF İşletme Bölümü
İlkem AYDIN

İlkem AYDIN
Ünvan
Arş. Gör.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Pazarlama
İlgi Alanları
  • Sosyal Medya Pazarlama
  • Pazarlama Yönetimi
  • Pazarlama Araştırmaları
Eposta
  • ilkemaydin@klu.edu.tr
Ön Lisans
Anadolu Üniversitesi - Dış Ticaret

Mezuniyet: 2014

Lisans
İstanbul Üniversitesi - İngilizce İşletme (Lisans Programı), İstanbul Üniversitesi - Ulaştırma ve Lojistik (Çift Ana Dal Programı)

Mezuniyet: 2016

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İngilizce)

Mezuniyet: 2018

Doktora
İstanbul Üniversitesi - Pazarlama

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Başlama: 2017

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Görev: İşletme Bölümü 1. Sınıf Öğrenci Danışmanı
  • Başlama: 29/05/2018

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

ANIL Nihat Kamil, ETİ İÇLİ Gülnur, AYDIN İlkem (2017), " Kırklareli Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşadıkları Problemlerin Keşfi Üzerine Bir Çalışma ", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, 7-9 Eylül, Zonguldak, Türkiye.

ANIL Nihat Kamil, ETİ İÇLİ Gülnur, AYDIN İlkem (2017), " Öğrencilerin Öğretim Elemanlarına Yönelik Akademik Kalite Beklentileri: Kırklareli Üniversitesi Örneği ", V. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 23-24 Eylül, Kırklareli, Türkiye.

ETİ İÇLİ Gülnur, KURTULDU Günay, KONAT Özgür, AYDIN İlkem (2017), " Evaluation of Social Media Usage in The Context of Social Media Use Integration Scale" V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 23-24 September, Kirklareli,Turkey.

AYDIN İlkem, ÇOBANOĞLU Emine (2018), '' Source Credibility Perceptions of University Students in Turkey Towards Celebrity, Expert and Peer Endorsers and Its Effect on Purchase Intention'', 26th EBES Conference, October 24-26, Prague, Czech Republic.

ETİ İÇLİ Gülnur, KURTULDU Günay, AYDIN İlkem (2018), " Social Media Advertisements: The Interactions of Consumers' Attitudes, Behaviours and Purchase Intentions " VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 21-22 April, Plovdiv, Bulgaria.

AYDIN İlkem, KURTULDU Günay, ETİ İÇLİ Gülnur (2018), " Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Demografisi " II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, 3-4 Mayıs, İstanbul, Türkiye.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus