Arş. Gör. İlkem AYDIN
İİBF İşletme Bölümü
İlkem AYDIN

İlkem AYDIN
Ünvan
Arş. Gör.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Pazarlama
İlgi Alanları
  • Sosyal Medya Pazarlama
  • Pazarlama Yönetimi
  • Pazarlama Araştırmaları
Eposta
  • ilkemaydin@klu.edu.tr
Ön Lisans
Anadolu Üniversitesi - Dış Ticaret

Mezuniyet: 2014

Lisans
İstanbul Üniversitesi - İngilizce İşletme (Lisans Programı), İstanbul Üniversitesi - Ulaştırma ve Lojistik (Çift Ana Dal Programı)

Mezuniyet: 2016

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İngilizce)

Mezuniyet: 2018

Doktora
İstanbul Üniversitesi - Pazarlama

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Başlama: 2017

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Görev: İşletme Bölümü 1. Sınıf I. ve II. Öğretim Öğrenci Danışmanı
  • Başlama: 29/05/2018

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

ANIL Nihat Kamil, ETİ İÇLİ Gülnur, AYDIN İlkem (2017), " Kırklareli Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşadıkları Problemlerin Keşfi Üzerine Bir Çalışma ", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, 7-9 Eylül, Zonguldak, Türkiye.

ANIL Nihat Kamil, ETİ İÇLİ Gülnur, AYDIN İlkem (2017), " Öğrencilerin Öğretim Elemanlarına Yönelik Akademik Kalite Beklentileri: Kırklareli Üniversitesi Örneği ", V. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 23-24 Eylül, Kırklareli, Türkiye.

ETİ İÇLİ Gülnur, KURTULDU Günay, KONAT Özgür, AYDIN İlkem (2017), " Evaluation of Social Media Usage in The Context of Social Media Use Integration Scale" V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 23-24 September, Kirklareli,Turkey.

ETİ İÇLİ Gülnur, KURTULDU Günay, AYDIN İlkem (2018), " Social Media Advertisements: The Interactions of Consumers' Attitudes, Behaviours and Purchase Intentions " VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 21-22 April, Plovdiv, Bulgaria.

AYDIN İlkem, KURTULDU Günay, ETİ İÇLİ Gülnur (2018), " Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Demografisi " II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, 3-4 Mayıs, İstanbul, Türkiye.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus