Dr. Öğretim Üyesi İhsan Ömer ATAGENÇ
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
İhsan Ömer ATAGENÇ

İhsan Ömer ATAGENÇ
Ünvan
Dr. Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Türk Siyasal Hayatı
  • Türk Modernleşmesi
  • Türkiye'de Fikir Hareketleri
  • Cumhuriyet Tarihi
Eposta
  • atagencomer@yahoo.com
Doğum Tarihi
1982
Doğum Yeri
ANKARA
Lisans
Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler ABD

Mezuniyet: 2010

Doktora
Gazi Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler ABD

Mezuniyet: 2015

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Başlama: 2017

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

"2. Meşrutiyet Döneminden 27 Mayıs Sonrasına Türkiye'de 'Milli İktisat' Düşüncesinin Dönüşümü", Social Sciences Studies Journal, Vol. 3, No. 7, 2017, pp. 1326-1337.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

"İzmir İktisat Kongresi'nin Türk Dış Politikasının İnşasındaki Rolü", Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 5, 2017, ss. 91-101.

ANTI-SOVIETISM IN TURKISH LEFT: CONCEPT OF SOCIAL IMPERIALISM, THREE WORLD THEORY AND PROLETERIAN REVOLUTIONIST ENLIGHTEMENT (PDA) MOVEMENT, Turkish Studies, Cilt 13, Sayı 8, s.19-36.

"İzmir İktisat Kongresi ve 24 Ocak Kararları Sonrası Türkiye'nin Liberal Tecrübesinin Karşılaştırmalı Analizi", Gazi Üniversitesi  İİBF Dergisi, Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu Özel Sayısı, 2017, s. 69-87.

“Çin ve Hindistan’ın Deniz Stratejisi ve Hint Okyanusu’nda Güç Mücadelesi”, Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 6, Bahar 2012, s. 135-166.

“Yön Dergisi’nde Anti-Emperyalist Söylem ve Ortadoğu”, Mülkiye, Cilt 36, Sayı 3, 2012, s. 33-59.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Bölgesel Hegemonya Aracı Olarak Asya-Pasifik Bölgesinde Deniz Yollarının Güvenliği: Hindistan ve Çin Örneği”, V. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, “Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası”, 11.12.2013.

“Hindistan’ın Enerji Güvenliği Siyaseti”, Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 23-24 Eylül 2014.

“Güneydoğu Asya’nın Jeopolitiği Bağlamında Hindistan’ın Doğu’ya Bakış Politikası”, VI. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, “Jeopolitiğin Dönüşü mü? Genişletilmiş Bölgelerde Aktif Diplomasi Zamanı”, Uludağ Üniversitesi, 25-27 Kasım 2014. 

“Orta Asya’da Denge Arayışları ve Hindistan’ın Rolü” , VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, “Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları”, Uludağ Üniversitesi, 21-22 Ekim 2015.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

"Türkiye Solunda Anti-Sovyetizm: Sosyal Emperyalizm Kavramı, Üç Dünya Teorisi ve Proleter Devrimci Aydınlık Hareketi (PDA)", Ekim Devrimi'nin Yüzüncü Yılında Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş ve Uluslararası Sistem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 16-17 Ekim 2017

"İzmir İktisat Kongresi ve 24 Ocak Kararları Sonrası Türkiye'nin Liberal Tecrübesinin Karşılıklı Analizi", Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 9-10 Mart 2017

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Soyalp Tamçelik, İhsan Ömer Atagenç, "Türklerde Cihan Hakimiyeti Mefkûresinin Anlamı ve Anakronik Değerlendirmesi", Türk-İslam Tarihinde Yönetim Uygulamaları, (Ed.) Doç. Dr. Murat Akçakaya, Ankara, Gazi Kitabevi, 2018, ss. 103-132.

“ İsrail’in Kıbrıs Politikası”, Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu, (ed.) Soyalp Tamçelik, Ankara, Eko Avrasya Yayınları, 2013, s. 335-354.

“ Çin Dış Politikasında Kriz Yönetimi”, Krizler ve Kriz Yönetimi, (ed.) Mehmet Seyfettin Erol, Ertan Efegil, Ankara, Barış Platin Yayınları, 2012, s. 273-284.

“ Yön-TİP-Ant Çerçevesinden Hareketle 1960-1971 Dönemi Türkiye Solunun Kıbrıs Politikası”, Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması, (ed.) Soyalp Tamçelik, Ankara, Eko Avrasya Yayınları, 2014, s. 359-376.

(Soyalp Tamçelik ile birlikte) “Afrika Ulusal Kurtuluş Mücadelelerinde Milliyetçilik ve Sosyalizm”, Küresel Politikada Yükselen Afrika, (ed.) Soyalp Tamçelik, Ankara, Gazi Kitabevi Yayınları, 2014, ss. 5-23.

Milliyetçilik Teorileri

ULI14404 Milliyetçilik Teorileri ve Azınlıklar

Siyasi Tarih

ULI14201 Siyasi Tarih

Türk Siyasal Hayatı

ULI14306 Türk Siyasal Hayatı

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

KMY13210 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus