Hüseyin Sevgi

Hüseyin Sevgi

Arş. Gör. Dr.

İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

hsevgi@gmail.com

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 1986
Eğitim Durumu
 • Uludağ Üniversitesi Doktora
  Mezuniyet: 2018
 • Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2014
Uzmanlık Alanları
Sendikalar ve işçi hareketleri Sosyal Medya yeni toplumsal hareketler Alternatif medya Uluslararası Çalışma Örgütü Sosyal Ağ Analizi
İlgi Alanları
Sosyal Ağ Analizi
Sosyal medya
Dijital Emek
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Araştırma Görevlisi Doktor
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2018
 • Araştırma Görevlisi
  Uludağ Üniversitesi, Başlama: 2010

Görevler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 • Araş. Gör.Dr. -

Yayınlar

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Verilen Dersler

İstihdam ve İşsizlik
 • Dersin amacı: Nüfus, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik Kavramları genel olarak incelenmektedir. Tam İstihdam kavramı, Önemi ve Özellikleri anlatıldıktan sonra, İstihdam Hacmini belirleyen unsurlar açıklanmakta ve ücretlerin istihdam hacmi üzerindeki rolü Klasikler ve Keynesyen’lere göre analiz edilmektedir. Gelişen Ülkelerde işsizliğin niteliği ve özellikleri bu ülkelerin ekonomik kalkınmaları için geliştirilen teorilerle birlikte ele alınmaktadır. Gelişen ülkelerde görülen işsizlik türleri detaylı şekilde açıklanmaktadır. Türkiye’de nüfus, İşgücü ve İstihdamın Yapısı, Özellikleri, Tarihi Gelişimi ve Geleceği verilere dayanarak incelenmekte ve istihdam politikaları değerlendirilmektedir.

Kamu Personeli Yönetimi
 • Dersin amacı: Kamu personeli olarak istihdam edilmeleri hedeflenen Kamu Yönetimi öğrencilerinin Kamu sektöründe istihdam edilmenin şart, imkân ve kısıtları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak. Kamu ve Özel sektör istihdam koşulları arasında karşılaştırma yapma.

Sosyal Değişme
 • Dersin amacı: Toplumsal değişimin dinamiklerini ve bunlara etki eden faktörleri tespit ve tahlil ederek siyaset kavramına sosyolojik derinlik kazandırma ve sosyal ve kültürel değişme olgusunu sosyal ve kültürel süreçler bağlamında bilimsel bir perspektif içinde değerlendirme.

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.