Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Serdar TABAKOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi
Hüseyin Serdar TABAKOĞLU

Hüseyin Serdar TABAKOĞLU
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce
  • İspanyolca
Uzmanlık Alanları
  • Osmanlı-İspanya İlişkileri
  • Akdeniz Dünyası Tarihi
Eposta
  • htabakoglu@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
26/09/1985
Doğum Yeri
İstanbul
Lisans
Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Akdeniz Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı -

Mezuniyet: 2010

Doktora
İstanbul Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı -

Mezuniyet: 2016

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Başlama: 2017

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Başlama: 2016

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Başlama: 2009

Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Görev: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeliği
  • Başlama: 12/03/2019

Tarih Bölümü
  • Görev: Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
  • Başlama: 01/03/2019

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

H. S. Tabakoğlu, “The Re-Establishment of Ottoman-Spanish Relations in 1782.” Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Summer 2007.

H. S. Tabakoğlu, “The Impact of the French Revolution on the Ottoman-Spanish Relations.” Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. (Winter 2008): 335-354.

H. S. Tabakoğlu, “XVIII. Yüzyılın Sonunda Osmanlı-İspanya İlişkileri: İlk İspanyol Daimi Elçisi Don Juan de Bouligny Örneği.” Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Vol. 3/7 (Fall 2008): 813-840.

H. S. Tabakoğlu,XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’na Gelen İki İspanyol Seyyah.” Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi. Sayı 1-2. 2012.

H. S. Tabakoğlu, “Commanding the Sea: The Spanish Naval High Command in the Early Modern Mediterranean.” Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi/Journal of History and Geography Studies. Vol. II. Issue I. July 2016: 1-14.

H. S. Tabakoğlu. “Savaş Ekonomisi: İnebahtı’ya Giden Yolda İspanyol Monarşisinin Mali Hazırlıkları.” History Studies: International Journal of History. Vol. II/I. (February 2019): 247-260.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

H. S. Tabakoğlu, "İnebahtı Savaşı'ndan Sonra Doğu Akdeniz'e Yönelik İspanyol Planları," Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, Girne, 12-13 Nisan 2018.

H. S. Tabakoğlu, “Savaş Ekonomisi: İnebahtı’ya Giden Yolda İspanyol Monarşisi’nin Mali Hazırlıkları.” Uluslararası IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu. İstanbul, 4-5 Mayıs 2017 – Bildiri.

H. S. Tabakoğlu, “Akdeniz’de Osmanlı-İspanya Rekabeti ve Bir Dönüm Noktası Olarak 1560 Cerbe Deniz Savaşı.” I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu. Trabzon, 25-26 Nisan 2018 – Tebliğ.

H. S. Tabakoğlu. “Fuat Sezgin ve Coğrafi Keşifler Üzerine.” Prof. Dr. Fuat Sezgin Din, Bilim ve Medeniyet. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 25 Şubat 2019. – Panel (Davetli Konuşmacı).

H. S. Tabakoğlu. “Bir İspanyol Amiralin Gözünden 18. Yüzyılda İstanbul ve Tersâne-i Amire.” VII. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu. 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul. 3-5 Mayıs 2019. – Tebliğ.

H. S. Tabakoğlu. “İspanyol Arşiv Belgelerine Göre 1565 Malta Kuşatması.” II. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu. İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul. 26-28 Eylül 2019. – Tebliğ.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

H. S. Tabakoğlu, “Yabancı Arşivler Işığında Osmanlı Araştırmaları: İspanyol Arşivleri Üzerine.” İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı. 12 Mayıs 2016. İstanbul/Türkiye.

H. S. Tabakoğlu, “Akdeniz’de Osmanlı-İspanya Rekabeti, 1560-1574: Teşkilat, Denizgücü ve Savaş.” Bilim ve Sanat Vakfı. Tez/Makale Sunumları. 16 Mart 2017. – Sunum.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

H. S. Tabakoğlu. Deryadaki Ateş: Barbaros Hayreddin. İstanbul, Erdem Yayınları, 2018.

H. S. Tabakoğlu. XVIII. Yüzyılda Osmanlı-İspanya İlişkileri. İstanbul, Dergâh Yayınları, 2011.

H. S. Tabakoğlu. Akdeniz’de Savaş: Osmanlı-İspanya Mücadelesi. İstanbul, Kronik Kitap, 2019.

Diğer

H. S. Tabakoğlu, “Kanal Harekâtı.” Kültür: Üç Aylık Kültür Sanat Araştırma Dergisi. Birinci Dünya Savaşı Özel Sayısı. Kış 2008.

H. S. Tabakoğlu, “Osmanlı ile İspanya Müslümanları Arasındaki İlişkiler.” Kültür: Üç Aylık Kültür Sanat Araştırma Dergisi. Endülüs Özel Sayısı. Sonbahar 2007.

H. S. Tabakoğlu, Kitap Tanıtımı: “Karlofça Sonrası Osmanlı Savaş Tarihine Bir Bakış: Osmanlı Savaşları 1700-1870, Kuşatılmış İmparatorluk.” Toplumsal Tarih. Vol. 179. November, 2008.

H. S. Tabakoğlu, “Osmanlı İktisadı ve Paranın Tarihi.” Yedikıta: Aylık Kültür ve Tarih Dergisi. Sayı 44. Nisan 2012.

H. S. Tabakoğlu, “Diren Endülüs: Osmanlıların İspanya Müslümanlarına Desteği.” Derin Tarih. Endülüs Özel Sayısı. Özel Sayı 4 – Sayı 4. Kasım 2015.

H. S. Tabakoğlu, Kitap Tanıtımı: “Elina Gugliuzzo, Economic and Social Systems in the Early Modern Age Seaports: Malta, Messina, Barcelona and Ottoman Maritime Policy.” Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies. XLVIII. (2016), 451-456.

H. S. Tabakoğlu, Kitap Tanıtımı: “Pascal Firges, French Revolutionaries in the Ottoman Empire: Diplomacy, Political Culture and the Limiting of Universal Revolution, 1792-1798.” French History, Volume, 32, Issue 1, Oxford University Press, Mart 2018.

LİSANS

TAR13202 OSMANLI TARİHİ II

TAR13301 OSMANLI TARİHİ III

TAR13413 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (SEÇ.)

TAR13408 AKDENİZ DÜNYASI TARİHİ (SEÇ.)

 

 

Bahar 2020 Ofis/Görüşme Saatleri07/02/2020 17:45:26

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus