Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Serdar TABAKOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi
Hüseyin Serdar TABAKOĞLU

Hüseyin Serdar TABAKOĞLU
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce
  • İspanyolca
Uzmanlık Alanları
  • Osmanlı-İspanya İlişkileri
  • Akdeniz Dünyası Tarihi
Eposta
  • htabakoglu@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
26/09/1985
Doğum Yeri
İstanbul
Lisans
Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Akdeniz Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı -

Mezuniyet: 2010

Doktora
İstanbul Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı -

Mezuniyet: 2016

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Başlama: 2017

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Başlama: 2016

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Başlama: 2009

Tarih Bölümü
  • Görev: Bölüm Başkan Yardımcısı
  • Başlama: 20/12/2017

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

H. S. Tabakoğlu, “The Re-Establishment of Ottoman-Spanish Relations in 1782.” Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Summer 2007.

H. S. Tabakoğlu, “The Impact of the French Revolution on the Ottoman-Spanish Relations.” Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. (Winter 2008): 335-354.

H. S. Tabakoğlu, “XVIII. Yüzyılın Sonunda Osmanlı-İspanya İlişkileri: İlk İspanyol Daimi Elçisi Don Juan de Bouligny Örneği.” Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Vol. 3/7 (Fall 2008): 813-840.

H. S. Tabakoğlu,XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’na Gelen İki İspanyol Seyyah.” Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi. Sayı 1-2. 2012.

H. S. Tabakoğlu, “Commanding the Sea: The Spanish Naval High Command in the Early Modern Mediterranean.” Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi/Journal of History and Geography Studies. Vol. II. Issue I. July 2016: 1-14.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

H. S. Tabakoğlu, "İnebahtı Savaşı'ndan Sonra Doğu Akdeniz'e Yönelik İspanyol Planları," Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, Girne, 12-13 Nisan 2018.

H. S. Tabakoğlu, “Savaş Ekonomisi: İnebahtı’ya Giden Yolda İspanyol Monarşisi’nin Mali Hazırlıkları.” Uluslararası IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu. İstanbul, 4-5 Mayıs 2017 – Bildiri.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

H. S. Tabakoğlu, “Yabancı Arşivler Işığında Osmanlı Araştırmaları: İspanyol Arşivleri Üzerine.” İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı. 12 Mayıs 2016. İstanbul/Türkiye.

H. S. Tabakoğlu, “Akdeniz’de Osmanlı-İspanya Rekabeti, 1560-1574: Teşkilat, Denizgücü ve Savaş.” Bilim ve Sanat Vakfı. Tez/Makale Sunumları. 16 Mart 2017. – Sunum.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

H. S. Tabakoğlu. Deryadaki Ateş: Barbaros Hayreddin. İstanbul, Erdem Yayınları, 2018.

H. S. Tabakoğlu. XVIII. Yüzyılda Osmanlı-İspanya İlişkileri. İstanbul, Dergâh Yayınları, 2011.

Diğer

H. S. Tabakoğlu, “Kanal Harekâtı.” Kültür: Üç Aylık Kültür Sanat Araştırma Dergisi. Birinci Dünya Savaşı Özel Sayısı. Kış 2008.

H. S. Tabakoğlu, “Osmanlı ile İspanya Müslümanları Arasındaki İlişkiler.” Kültür: Üç Aylık Kültür Sanat Araştırma Dergisi. Endülüs Özel Sayısı. Sonbahar 2007.

H. S. Tabakoğlu, Kitap Tanıtımı: “Karlofça Sonrası Osmanlı Savaş Tarihine Bir Bakış: Osmanlı Savaşları 1700-1870, Kuşatılmış İmparatorluk.” Toplumsal Tarih. Vol. 179. November, 2008.

H. S. Tabakoğlu, “Osmanlı İktisadı ve Paranın Tarihi.” Yedikıta: Aylık Kültür ve Tarih Dergisi. Sayı 44. Nisan 2012.

H. S. Tabakoğlu, “Diren Endülüs: Osmanlıların İspanya Müslümanlarına Desteği.” Derin Tarih. Endülüs Özel Sayısı. Özel Sayı 4 – Sayı 4. Kasım 2015.

H. S. Tabakoğlu, Kitap Tanıtımı: “Elina Gugliuzzo, Economic and Social Systems in the Early Modern Age Seaports: Malta, Messina, Barcelona and Ottoman Maritime Policy.” Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies. XLVIII. (2016), 451-456.

LİSANS

TAR13202 OSMANLI TARİHİ II

TAR13301 OSMANLI TARİHİ III

TAR13413 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (SEÇ.)

TAR13408 AKDENİZ DÜNYASI TARİHİ (SEÇ.)

 

 

Bahar - 2018 Görüşme/Ofis Saatleri23/02/2018 12:07:00

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus