Yrd. Doç. Dr. Hatime KAMİLÇELEBİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Hatime KAMİLÇELEBİ

Hatime KAMİLÇELEBİ
Ünvan
Yrd. Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Osmanlıca
Uzmanlık Alanları
 • Davranışsal İktisat
 • Makro ve Mikro İktisat
 • Mutluluk İktisadı
İlgi Alanları
 • Bilim
 • Sanat
 • Felsefe
Eposta
 • hatimekamilcelebi@klu.edu.tr
 • ka.hatime@gmail.com
Doğum Tarihi
14/12/1985
Doğum Yeri
İstanbul
Lisans
Anadolu Üniversitesi - İktisat Fakültesi - İktisat Bölümü

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Mezuniyet: 2010

Doktora
İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat Anabilim Dalı - İktisat Doktora Programı

Mezuniyet: 2015

Yardımcı Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Başlama: 2017

Öğretim Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2015

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2011

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Görev: Yardımcı Doçent
 • Başlama: 09/11/2017

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
 • Görev: Öğr. Gör. Dr.
 • Başlama: 16/06/2017

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU
 • Görev: KURUM ÜYESİ
 • Başlama: 08/06/2017

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DAVRANIŞSAL İKTİSAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 • Görev: DANIŞMA KURULU ÜYESİ
 • Başlama: 28/04/2017

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Sosyoekonomi Dergisi
 • Görev: Hakem
 • Başlama: 06/12/2016
 • Bitirme: 07/12/2016

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 23/09/2016
 • Bitirme: 15/06/2017

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkan V.
 • Başlama: 30/05/2016
 • Bitirme: 15/06/2017

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yüksekokul Kurul Üyesi
 • Başlama: 30/05/2016
 • Bitirme: 15/06/2017

ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM, Erasmus Happiness Economics Research Organization, The Netherlands
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 15/06/2015
 • Bitirme: 01/09/2015

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EKONOMİK YAKLAŞIM DERGİSİ
 • Görev: Hakem
 • Başlama: 04/05/2015
 • Bitirme: 10/05/2015

EPOKA UNIVERSITY, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Albania
 • Görev: Misafir Öğretim Elemanı
 • Başlama: 15/12/2014
 • Bitirme: 21/12/2014

ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM, Erasmus Happiness Economics Research Organization, The Netherlands
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 16/06/2014
 • Bitirme: 12/09/2014

DEBRECEN UNIVERSITY, Faculty of Economics and Business Administration, Hungary
 • Görev: Misafir Öğretim Elemanı
 • Başlama: 14/10/2013
 • Bitirme: 18/10/2013

Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 10/02/2011

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Hatime KAMİLÇELEBİ, M. Emin OKUR, (2010) “Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülebilirliği İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve Seçilmiş Sigorta Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma”, Sigorta Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, ss. 30-46.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Tüketicilerin Satın Alma Davranışının Nöroiktisat Bağlamında Değerlendirilmesi: Satın Alma Davranışı Üzerine Yapılmış Bazı Araştırmalardan Bulgular", IV. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adana,14 Ekim 2016.

Hatime KAMİLÇELEBİ, Ruut VEENHOVEN, "The Difference Between Expected and Experinced Utility: The Case of Having Children", Conference on Economics, Health and Happiness, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, Lugano, Switzerland, 14-16 January 2016.

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Relative Income Concerns and Risk-Taking Behavior: Evidence from a Survey in Turkey", 9th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, BAU International Berlin University of Applied Science, Berlin, Germany, 8-10 September 2017.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Osmanlı Devleti’nde Sigortacılığa Yönelik Dinî Yaklaşım", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Aydın, 6 Ekim 2012.

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Türkiye’de Sigorta Sektörünün SWOT Analizi ve Bir Araştırma", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Kuşadası, Aydın, 6 Ekim 2012.

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Davranışsal İktisadın Neoklasik İktisat Fayda Teorilerine Eleştirisi ve Davranışsal İktisatta Fayda-Mutluluk İlişkisi", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Aydın, 6 Ekim 2012.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Hatime KAMİLÇELEBİ, Editör-Çeviri Editörü, Davranışsal İktisat ve Davranışsal İktisadın Uygulamaları, Nobel Akademik Yay., Ankara, 2016, ss. 1-312. 

(Kitabın Orijinali: Peter DIAMOND, Hannu VARTIAINEN, Behavioral Economics and Its Applications, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA, 2007.)

Hatime KAMİLÇELEBİ, Bölüm Çevirmeni, Davranışsal İktisat ve Davranışsal İktisadın Uygulamaları, Nobel Akademik Yay., Ankara, 2016, ss.1-6. 

(Kitabın Orijinali: Peter DIAMOND, Hannu VARTIAINEN, Behavioral Economics and Its Applications, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA, 2007.)

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2018), The Difference Between Expected and Experienced Utility: The Case Study on a Salary Increase, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2018), Beklenen Fayda ve Deneyimlenen Fayda: Gelir Artışı Üzerine Bir Araştırma, Ekin Yayınları, Bursa.

Diğer

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2015) "Beklenen Fayda ve Deneyimlenen Fayda: Gelir Artışı Üzerine Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2010) "Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve Sigorta Sektöründe Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Duke University, Behavioral Finance, Course Certificate, 2017.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2017) "Relative Income Concerns and Risk-Taking Behavior: Evidence from a Survey in Turkey", 9th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences Abstract Book, Abstract, BAU International Berlin University of Applied Science, Berlin, Germany, p. 15.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2015), Hakem, Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım Dergisi.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2016), Hakem, Sosyoekonomi Dergisi.

Hatime KAMİLÇELEBİ (2018) Hakem, Mukaddime, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Hakemli Dergisi

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2016) "Tüketicilerin Satın Alma Davranışının Nöroiktisat Bağlamında Değerlendirilmesi: Satın Alma Davranışı Üzerine Yapılmış Bazı Araştırmalardan Bulgular", Bildiri Özeti, IV. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı Bildiri Özet Kitapçığı, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adana. s. 12.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi

İktisada Giriş II

Danışmanlık Gün ve Saatleri19/02/2018 22:08:46
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Başarı Değerlendirme Araç ve Ağırlıkları 24/01/2018 19:19:12

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus