Prof. Dr. Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU
Mühendislik Fakültesi
Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU

Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU
Ünvan
Prof. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
 • Süt Mikrobiyolojisi
İlgi Alanları
 • Biyoaktif peptitler
 • kolesterol asimilasyonu
 • laktik asit bakterileri
 • mayalar
Telefon
 • 0 (288) 214-05-14
Eposta
 • haticealoglu@klu.edu.tr
 • haticealoglu@gmail.com
Doğum Tarihi
05/05/1979
Doğum Yeri
Vize
Lise
Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 1997

Lisans
Uludağ Üniversitesi

Mezuniyet: 2001

Yüksek Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mezuniyet: 2005

Doktora
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mezuniyet: 2010

Profesör Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2019

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2014

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2012

Araştırma Görevlisi
Süleyman Demirel Üniversitesi

Başlama: 2002

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
 • Görev: Yayın İnceleme Komitesi Üyeliği
 • Başlama: 26/09/2019

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
 • Görev: Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul Üyeliği
 • Başlama: 22/07/2019

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Görev: Bologna Ölçme ve Değerlendirme Alt Komisyon Üyesi
 • Başlama: 00/00/2018

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Görev: Fakülte Danışma Kurulu Üyesi
 • Başlama: 00/00/2017

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Görev: Bölüm Başkanlığı
 • Başlama: 19/09/2014

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Görev: Fakülte Kurulu Üyesi
 • Başlama: 18/09/2014

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Görev: Fakulte Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 18/09/2014

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Görev: Doçent Temsilcisi
 • Başlama: 18/09/2014

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Görev: Ders Plan Komisyon Baskanı
 • Başlama: 00/00/2013

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Görev: Farabi Birim Koordinatörü
 • Başlama: 00/00/2013
 • Bitirme: 00/00/2016

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Görev: ADEK Komisyon Üyesi
 • Başlama: 00/00/2013
 • Bitirme: 00/00/2015

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
Öner, Z; Aloglu. H 2004 .Some characteristics of Mihalic, A Traditional Turkish Cheese Milchwissenchaft 59(11/12)628-631.
Gurbuz F., Sanlidere H., Karahan A.G. 2008. Microbial Growth Inhibition by Bioactive Compounds Found in Algae. Fresenius Environmental Bulletin. Volume:17, Issue:8A, 962-968, August 2008.
Öner Z., Karahan A. G., Aydemir S., Şanlıdere H. Effect of Transglutaminase on Physicochemical Properties of Set-Style Yoghurt. International Journal of Food Properties, volume:11, issue 1, page:196-205, january 2008.
Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z. The Effect of Treating Goat’s Milk with Transglutaminase on Chemical, Structural, and Sensory Properties of Labneh. Small Ruminant Research, 109 31-37 (2013).
Aloğlu, H., Öner, Z. Assimilation of cholesterol in broth, cream, and butter by probiotic bacteria. European Journal of Lipid Science And Technology. 108, 709-713, September 2006.
Öner,Z., Şanlıdere-Aloğlu, H., Dedebaş T.,2011. Determination of antioxidant capacity in milk from various animals and human. Milchwissenchaft, 66 (2), 133-135.
Öner,Z, Karahan,A.G., Aloglu ,H. Changes in the microbiological and chemical characteristics of an artisanal Turkish White cheese during ripening LWT-Food Science and Technology 39/5, 449-554, June 2006.
A. G. Karahan, G. Başyiğit Kılıç, A. Kart Gündoğdu, H. Şanlıdere Aloğlu, Z. Öner, S. Aydemir, O. Erkuş, Ş. Harsa. 2010. Genotypic Identification of Some Lactic Acid Bacteria by AFLP and Investigation of Their Usage Possibility as Starter Culture Combinations on Beyaz Cheese Manufacture. Journal of Dairy Science, 93/1;1-11.
Şanlıdere Aloğlu, H. The Effect of Heat Treatment on the Antioxidant Capacity of Milk Before and After Simulated Gastrointestinal Digestion. International Journal of Dairy Technology, 66 (2) 170-174 (2013).
Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z. 2011. Determination of antioxidant activity of bioactive peptide fractions obtained from yogurt. Journal of Dairy Science, 94:11,5305-5314.
Şanlıdere Aloğlu, H., Demir Özer, E., Öner, Z., Savaş, H.B., Uz, E. Investigation of a probiotic yeast as a cholesterol lowering agent on rats fed on a high cholesterol enriched diet. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21 (5) 685-689 (2015).
Şanlıdere Aloğlu, H., Demir Özer, E., Öner, Z. Assimilation of cholesterol and probiotic characterization of yeast strains isolated from raw milk and fermented foods. International Journal of Dairy Technology (2015). Basımda

Şanlıdere Aloğlu H., Özcan Y., Karasu, S., Çetin, B., Sağdiç O. Influence of Transglutaminase Treatment on the Physicochemical, Rheological, and Melting Properties of Ice cream Prepared from Goat Milk. Mljekarstvo 68 (2), 126-138 (2018). doi: 10.15567/mljekarstvo.2018.0206  ISSN: 0026-704X

Cetin, B., Ozcan, Y., Şanlıdere Aloğlu H., Becker A., Abdulmawjood A. Determination of Seasonal Distribution of Aflatoxin M1 Level in Cheese Production. Journal of Food Safety and Food Quality 70, 1, 17-22 (2019). doi: 10.2376/0003-925X-70-17; ISSN 0003-925 X.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Savas, H.B., Yuksel, O., Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z., Demir Özer, E, Gultekin, F. Effects of food based yeast supplementation on oxidative stress in rats fed by high cholesterol diet. Cell Membranes and Free Radical Research, 5 (3) 252-255 (2013).

Çetin, B., Şanlıdere Aloğlu, H, Uran H., Yanardağ Karabulut Ş. Gıda İşletmelerinde Kullanılan Suların Gıda Güvenliği Yönünden İncelenmesi. Akademik Gıda 14 (4) 375-381 (2016).

Şanlıdere Aloğlu, H., Uran H. Laktuloz Eldesi ve Tespit Edilmesinde Kullanılan Yöntemler. Journal of Food and Health Science. 3 (1) 36-41 (2017).

Uran, H., Şanlıdere Aloğlu, H., Çetin, B. Probiyotik Bakterilerin Mikroenkapsülasyonu. Mediterranean Agricultural Sciences. 30 (2) 107-112 (2017).

Şanlıdere Aloğlu H., Gökgöz, Y., Bayraktar M. Kocayemiş (Dağ Çileği-Arbutus unedo l.) Meyveli Dondurma Üretimi, Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Parametreler Açısından İrdelenmesi. Gıda 43 (6), 1030-1039 (2018). doi: 10.15237/gida.GD18098; E-ISSN 1309-6273; ISSN 1300-3070.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Şanlıdere, H., Öner, Z. Süt Ürünlerinde Bulunan Biyoaktif Peptidler ve Fonksiyonları.Gıda Dergisi, Sayı:6, 311-317, Kasım-Aralık, 2006.
Şanlıdere Aloğlu H., Öner, Z. 2010. Peyniraltı suyu proteinlerinin mikroenkapsülasyon teknolojisinde kullanım olanakları. Akademik Gıda Dergisi 8:3;38-42
Öner, Z., Şanlıdere-Aloğlu, H., Sarıoğlu, T., Dedebaş, T. Yalvaç'ta Üretilen Kaymakların Özelliklerinin Belirlenmesi. Süt Dünyası 5 (27) 60-63 (2010).
Şanlıdere-Aloğlu, H., Turhan, İ., Öner, Z. Minci (Minzi) Peynirinin Özelliklerinin Belirlenmesi. Gıda Dergisi, 37 (6) 349-354 (2012).
Öner, Z., Karahan, A.G., Aloğlu, H. Starter Kültür Kullanılarak Yapılan Tulum Peynirlerinin Bazı Özellikleri.Gıda Dergisi, Sayı:1 57-62,2005.
Zübeyde Öner, Aynur Gül Karahan, Hatice Şanlıdere Aloğlu, Gülden Başyiğit Kılıç. 2008. Farklı Starter Kültürlerin Mihalıç Peyniri Üretiminde Kullanılması. Hasad Gıda Eylül-Ekim 2008 Yıl:24 Sayı:280, 38-43.
Şanlıdere-Aloğlu, H., Şahin, E., Cebel, T. Kalsiyumca Zenginleştirilmiş Keçi Yoğurdunun Özellikleri. Süt Dünyası 8 (42) 52-54 (2013).
Öner, Z., Demir, E., Şanlıdere-Aloğlu, H. Chemical and Microbiological Properties of Kashar Cheese with Tomato Puree. Akademik Gıda 10 (2) 19-25 (2012).
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Gürbüz, F., Aloğlu, H., Karahan, A. G. 2005.Screening of Turkish Isolates of Cyanobacteria and Algae for Antibacterial Agents. Annual Meeting - January 5th-7th 2005 Birmingham University The British Phycological Society. The Phycologist, No:68, 32.
Öner, Z., Karahan, A. G., Şanlıdere, H., Kılıç, G., Gündoğdu, A. 2006. Selection of Starter Culture for Beyaz Cheese. 1st Egyptian-Jordanian Conference on Biotechnology and Sustainable Development: Current Status and Future Scenarios. 11-14 Aralık 2006. Kahire/Mısır.
Öner, Z., Karahan, A.G., Boyacı, İ.H., Kılıç, G., Aloğlu, H., Gündoğdu, A., Çakmakçı, L., Çakır, İ. 2007. Enzymatic Activity of Microbial Transglutaminase. 5th International Congress on Food Technology. 9-11 March, Thessalonniki/Greece.
Şanlıdere Aloğlu H., Öner Z. 2011. Proteolysis, physico-chemical, Microbiological properties, and antimicrobial activity in yogurts. 4th International Congress on Food and Nutrition together with 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October Istanbul, Turkey.
Aloğlu, H., Öner, Z. Determination of antioxidant activity of bioactive peptide fractions obtained from yogurt. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, 26-29 May 2011, Çeşme, İzmir. (Poster)
Öner Z., Demir E., Şanlıdere Aloğlu H. 2011. Determination of properties of Kashar cheese produced using tomato puree. 4th International Congress on Food and Nutrition together with 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October Istanbul, Turkey.
Öner,Z.Aloglu,H 2003 Recent Developments in Food Safety. International Advanced Research Workshop, Agricultural Activities and Food Safety Issues, May 25-30, 2003, Isparta. (Poster)
Gürbüz, F., Aloğlu, H., Öner, Z., Karahan, A.G. 2004. Some Algal Extraction:A potential Use as An Antibacterial Agent. 4th International Congress "Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology" September 13-18, 2004, Isparta, Turkey, p 88.
Öner, Z., Karahan, A.G., Aydemir, S., Aloğlu, H. Effect of Transglutaminase on Physicochemical Properties of Set-Style Yoghurt. Recent Developments in Dairy Science and Technology. International Dairy Symposium. 2004.
Kılıc G. B., Gundogdu, A., Sanlidere Aloglu H., Oner, Z., Karahan, A. G., Aydemir, S., Erkus, O., Harsa, S. 2007. Turkish White "Beyaz" Cheese Production with Novel Starter Cultures, IFT Annuel Meeting & Food Expo. July 28 - Wednesday, August 1. (Poster)
Şanlıdere Aloğlu H., Öner Z., Sarıoğlu, T. 2007. Constitute of Bioactive Peptides with Lactic Acid Bacteria. 5th International Congress on Food Technology. 9-11 March, Thessalonniki/Greece.
Öner,Z. Aloglu,H 2003 Determination of Tocopheroles in Ice-Cream Produced From Cow and Goat Milks by HPLC. 2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. September 14-17, 2003, Şile-İstanbul.(Poster)
Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z., Demir Özer, E., Savaş, H.B., Uz, E. The Hypocholesterolemic Effect of a Probiotic Yeast in Rats Fed on a Cholesterol-enriched Diet. IDF World Dairy Summit. 20-24 Eylül 2015 Vilnius, Lithuania.(Poster Sunum)

Şanlıdere Aloğlu, H., Özcan Y. Production of Milk Jam. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. 1-4 Eylül 2015, Saraybosna, Bosna Hersek. (Poster Sunum)

Çetin, B., Özcan Y., Şanlıdere Aloğlu, H., Determination of the Presence of Aflatoxin M1 in Turkish White Cheese. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. 1-4 Eylül 2015, Saraybosna, Bosna Hersek. (Poster Sunum)

Şanlıdere Aloğlu, H., Uran, H. Lactulose Formation and Detection in Milk and Dairy Products. 2nd International Balkan Agriculture Congress. 16-18 Mayıs 2017, Tekirdağ, Türkiye. (Poster Sunum)

Şanlıdere Aloğlu, H., Özcan, Y., Karasu, S., Çetin, B., Sağdıç, O. Perfecting the Technology of Goat’s Milk Ice Cream with Transglutaminase Enzyme. 8th International Advanced Technologies Symposium. 19-22 Ekim 2017, Elazığ, Türkiye (Sözlü Sunum)

Kocamaz, B.E., Sağdıç, O., Şanlıdere Aloğlu, H. Applied Novel Techniques in Extraction of Bioactive Compounds. 8th International Advanced Technologies Symposium. 19-22 Ekim 2017, Elazığ, Türkiye (Poster Sunum) Best Poster Ödülü Almıştır.

Uran, H., Şanlıdere Aloğlu, H., Çetin, B. Effect of Lactulose Addition on Some Quality Characteristics of Turkish Type Fermented Sausages. 8th International Advanced Technologies Symposium. 19-22 Ekim 2017, Elazığ, Türkiye (Sözlü Sunum)

Kocamaz, B.E., Şanlıdere Aloğlu, H., Sağdıç, O. Fortification of Foods with Encapsulated Iron. 8th International Advanced Technologies Symposium. 19-22 Ekim 2017, Elazığ, Türkiye (Sözlü Sunum)

Şanlıdere Aloğlu, H., Özcan, Y., Karasu, S. Effect on the Rheological Properties of Using Himalayan Salt in White Cheese Production. 8th International Advanced Technologies Symposium. 19-22 Ekim 2017, Elazığ, Türkiye (Poster Sunum)

Kocamaz Özcan, B.E., Şanlıdere Aloğlu, H., Uran, H. Nanotechnology Applications in Food Packaging. 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT 2018). 20-22 Eylül 2018, Kırklareli, Türkiye (Sözlü Sunum)

Uran, H., Şanlıdere Aloğlu, H. Usage Possibilities of Biosensors in Food Technology. 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT 2018). 20-22 Eylül 2018, Kırklareli, Türkiye (Sözlü Sunum)

Şanlıdere Aloğlu, H., Özcan, Y., Uran, H. Bionanocomposite Applications for Cheese Packaging. 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT 2018) 20-22 Eylül 2018, Kırklareli, Türkiye (Poster Sunum)

Ağca H.G., Şanlıdere Aloğlu, H., Natural Polymer Modified Adsorption for Removal of Heavy Metal Ions. IX. International Symposium On Ecology And Environmental Problems, ISEEP, 01 - 03 Kasım 2019, Antalya. (Sözlü sunum)

Özcan Y., Şanlıdere Aloğlu H. Pulsed Electric Field (PEF) Applications in Dairy Technology. 2nd International Congress on Food Technology. 05-07 Kasım, 2014, Kuşadası, Türkiye.(Poster Sunum)

 

Özcan Y., Atik A., Şanlıdere Aloğlu H. The Status of Nanotechnology as en Emerging Technology in Food Science and Technology. 2nd International Congress on Food Technology. 05-07 Kasım, 2014, Kuşadası, Türkiye.(Poster Sunum)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Öner, Z., Şanlıdere Aloğlu, H., Ölmez, Z., Dedebaş, T., 2007. Transglutaminaz Enziminin Süt Proteinlerine ve Proteinlerin Fonksiyonları Üzerine Etkisi. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi 08-10 Kasım, Ankara.
Öner,Z. Karahan,A.G. Sanlıdere,H.2002.Laktik Starter Kültürlerin Tirozinden Tiramin Oluşturma Özellikleri 3.Ulusal Kromatografi Kongresi Isparta
Hatice Şanlıdere Aloğlu,İlkay Turhan,Zübeyde Öner. 2012. Minci (Minzi) peynirinin özelliklerinin belirlenmesi. 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 10-12 Mayıs. Konya.
Öner Z., Şanlıdere Aloglu H., Dedebaş T. Farklı Sütlerin Antioksidan Özellikleri. 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16 Aralık 2009, Antalya.
Öner,Z.Aloglu,H.2003.Keçi Sütü Kullanılarak Yapılan Mihaliç Peynirinin Özelliklerinin Belirlenmesi Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu İzmir.
Öner,Z. Şanlıdere,H.2002.Gıdalarda Bulunan Kolesterolün Kromatografik Olarak Belirlenme Yöntemleri 3.Ulusal Kromatografi Kongresi Isparta
Şanlıdere,H. Öner,Z.Karahan,A.G. 2003.Geleneksel Yöntemle Üretilen Beyaz Peynirlerde Olgunlaşma Süresince Meydana Gelen Değişikliklerin Saptanması I.Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu Adana
Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU, Zübeyde ÖNER. 2011. Transglutaminaz enzimi kullanılarak keçi sütünden üretilen labne peynirinin özelliklerinin belirlenmesi.7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım. Ankara.
Öner, Z., Karahan, A. G., Şanlıdere (Aloğlu), H., Kılıç, G. 2006. Mihaliç Peyniri Üretimine Uygun Starter Kültür Seçimi. 9. Gıda Kongresi 24-26 Mayıs 2006. Bolu.
Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU, Zübeyde ÖNER. 2011. Peyniraltı suyu proteinleri ve hidrolizatlarının teknolojik özellikleri.7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım. Ankara.
Öner Z.,Aloğlu H.,Sağıroglu,T.,Dedebaş,T. 2009. Yalvaçta üretilen kaymakların özelliklerinin belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (Poster)
H. Şanlıdere Aloğlu, E. Demir Özer, Z. Öner. 2013. Kolesterol asimilasyonunda mayalar kullanılabilir mi? 8. Gıda Mühendisliği Kongresi. 7-9 Kasım, Ankara.
Öner,Z.Şanlıdere,H. .Karahan,A.G. 2003 Laktik Starter Kültürlerin Biyojen Amin Oluşturma Özellikleri.Biyoteknoloji Kongresi Çanakkale.
Zübeyde ÖNER, Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU, İlkay TURHAN. 2012. Göller bölgesi Höşmerimi (Kaymak Kavurması). 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs, Konya
H. Şanlıdere Aloğlu. Eşek sütünün önemi. 2013. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi. 7-9 Kasım, Ankara.
Savaş, H.B., Yüksel, Ö., Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z., Demir Özer, E., Gültekin, F. Yüksek Kolesterol İçeren Diyetle Beslenen Sıçanlarda Gıda Kaynaklı Mayanın Oksidan-Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri. Sağlıkta İnovasyon Üniversiteden Sanayiye “Eğitim Çalıştayı”, 16-17 Mayıs 2013, İzmir. (Poster Sunum)
Şanlıdere Aloğlu, H., Çetin, B. 2014. Soka:Kaymaklı Biber Turşusu. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 17-19 Nisan, Adana. (Poster)
Sarıoğlu, T., Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z. Mikroenkapsülasyon Teknolojisinde Transglutaminaz Enziminin Kullanım Olanakları.16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16 Aralık 2009, Antalya.
Aloğlu, H., Öner, Z. 2005. Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Kullanımı ile Kolesterolün Azaltılması. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. Eskişehir.
Şanlıdere Aloğlu, H., Şahin, E., Cebel, T. Kalsiyumca Zenginleştirilmiş Keçi Yoğurdunun Fizikokimyasal Özellikleri. Türkiye 11. Gıda Kongresi; 10-12 Ekim 2012, Hatay. (Poster Sunum)
Öner, Z., Sağdıç, O., Şimşek, B., Aloğlu, H. Tulum Peynirinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Asit Oluşturma ve Proteolitik Aktiviteleri.Gıda Kongresi, 19-21 Nisan 2005 Bornova/ İzmir.
Çetin, B., Özcan, Y., Şanlıdere Aloğlu, H. Yöresel Küçük Çaplı Süt İşletmelerinin Sütlerinde Aflatoksin M1 Varlığının Belirlenmesi. 5. Gıda Güvenliği Kongresi. 7-8 Mayıs 2015, İstanbul. (Poster Sunum)
Çetin, B., Yanardağ Karabulut, Ş., Şanlıdere Aloğlu, H., Güneş, R. Kırklareli ve Civarındaki Gıda Endüstrisi İşletme Sularının Gıda Güvenliği Açısından Uygunluğunun Belirlenmesi. 5. Gıda Güvenliği Kongresi. 7-8 Mayıs 2015, İstanbul. (Poster Sunum)

Şanlıdere Aloğlu, H., Özcan, Y., Asrav, A., Sığak, G. Sanayiye Yönelik Süt Reçeli Üretim Yönteminin Geliştirilmesi ve Ürün Optimizasyonu. III. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı. 21-22 Nisan 2015, İzmir. (Poster Sunum)

Şanlıdere Aloğlu, H., Özcan, Y., Sığak G. Himalaya Tuzunun Beyaz Peynir Üretiminde Kullanımı. Türkiye 12. Gıda Kongresi. 05-07 Ekim 2016, Edirne. (Sözlü Sunum)

Özcan, Y., Noğay, O., Şanlıdere Aloğlu, H. Ultrases Teknolojisi ve Süt Endüstrisinde Kullanım Olanakları. Türkiye 12. Gıda Kongresi. 05-07 Ekim 2016, Edirne. (Poster Sunum)

Ağca, Hayriye Göknur; Şanlıdere Aloğlu, H. Gıdalarda Bakteriyosin Kullanımı. Trakya Üniversiteler Birliği 4. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, 14-15 Kasım 2019, Kırklareli. (Poster Sunum)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Şanlıdere Aloğlu, H. Yoğurt Analizleri, Süt ve Süt Ürünleri Analiz Yöntemleri, Editörler: Şanlıdere Aloğlu, H., Öner Z. Sidaş Medya Ltd. Şti., ISBN: 978-605-5267-44-5, 2018, 563 s.

Şanlıdere Aloğlu, H. Ayran Analizleri, Süt ve Süt Ürünleri Analiz Yöntemleri, Editörler: Şanlıdere Aloğlu, H., Öner Z. Sidaş Medya Ltd. Şti., ISBN: 978-605-5267-44-5, 2018, 563 s.

Şanlıdere Aloğlu, H. Krema ve Kaymak Analizleri, Süt ve Süt Ürünleri Analiz Yöntemleri, Editörler: Şanlıdere Aloğlu, H., Öner Z. Sidaş Medya Ltd. Şti., ISBN: 978-605-5267-44-5, 2018, 563 s.

Şanlıdere Aloğlu, H. Tereyağı Analizleri, Süt ve Süt Ürünleri Analiz Yöntemleri, Editörler: Şanlıdere Aloğlu, H., Öner Z. Sidaş Medya Ltd. Şti., ISBN: 978-605-5267-44-5, 2018, 563 s.

Editörlük:

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ, Editör, SİDAŞ Medya Ltd. Şti. 2018

Yönetilen Tezler

ÖZCAN YILMAZ, (2018). İki farklı starter kültür kullanılarak üretilen beyaz peynirde olgunlaşma sırasında laktoz değişimi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Eş Danışmanı

Projeler

Tulum Peyniri Üretiminde Starter Kültür Kullanımı Üzerinde Araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: SDÜ-AF 540. Proje Süresi: 2003-2004. Proje Bütçesi: 5.000 TL, Araştırmacı.

Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Kullanımı ile Kolesterolün Azaltılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:03-YL-683. Proje Süresi: 2003-2005. Proje Bütçesi: 2.500 TL, Araştırmacı.

Keçi Sütü Kullanılarak Yapılan Mihaliç Peyniri İçin Uygun Starter Kültür Kombinasyonunun Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:04-M-915. Proje Süresi: 2004-2006. Proje Bütçesi: 5.000 TL, Araştırmacı.

Süt Sanayii İçin Peynir ve Yoğurt Kültürleri ile Laktaz Enzimi Üretimi: Laktoz Tahammülsüzlüğüne Karşı Geleneksel ve Modern Çözümler. DPT-YUUP, Proje No: 2005K120570, Proje Süresi: 2005-2008. Proje Bütçesi: 1.414.000 TL, Araştırmacı (Doktora Öğrencisi).

Transglutaminaz Enzim Üretimi ve Süt Sanayinde Kullanım Olanakları. DPT-YUUP, Proje No: 2005K120680, Proje Süresi: 2005-2007. Proje Bütçesi: 280.000 TL, Araştırmacı.

Yoğurttan Biyoaktif Peptid Eldesi ve Bu Peptidlerin Antimikrobiyel ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:1580-D-07. Proje Süresi: 2007-2010. Proje Bütçesi:10.000 TL, Araştırmacı.

Kalsiyumca Zenginleştirilmiş Keçi Probiyotik Yoğurdunun Fizikokimyasal Özellikleri. Proje Süresi: 2011-2012. Proje Bütçesi: 1.000 TL, TÜBİTAK 2209 BİDEB Yurt İçi Üniversite Öğrenci Proje Danışmanlığı.

Gıda Kaynaklı Mayaların İn vitro da Kolesterolü Asimile Etme Özelliklerinin Belirlenmesi ve Yüksek Kolesterol İçeren Diyetle Beslenen Sıçanlarda Kolesterolü Düşürücü Ajan Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. TÜBİTAK SBAG Hızlı Destek Proje No: 111S513 Proje Süresi: 2012-2013. Proje Bütçesi:23.500 TL, Proje Yürütücüsü.

Yöresel Küçük Çaplı Gıda İşletmelerinin Sütlerinde ve Bu Sütlerden Üretilen Peynirlerde Aflatoksin M1 Varlığının Belirlenmesi. Proje No: KLÜBAP 027 Proje Süresi: 2014-2015 (12 ay). Proje Başlangıç: 01 Mayıs 2014 Proje Bitiş: 25 Eylül 2015 Proje Bütçesi: 14.684,01 TL, Araştırmacı.

Gıda Endüstrisi İşletme Sularının Fiziko-Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Proje Süresi: 2014-2015 (12 ay). Proje Başlangıç: 01 Mayıs 2014 Proje Bitiş: 27 Ağustos 2015 Proje No: KLÜBAP 028 Proje Bütçesi: 14.842,04 TL, Araştırmacı.

Gıda Mühendisliği Bölüm Uygulama Laboratuarlarını Geliştirme Projesi-I. Proje Süresi: 2014-2015 (12 ay). Proje Başlangıç: 01 Mayıs 2014 Proje Bitiş: 12 Ekim 2015 Proje No: KLÜBAP 025 Proje Bütçesi: 14.639,96 TL, Araştırmacı.

Transglutaminaz Enzimi ile muamele Edilen Keçi Sütünün Dondurma Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Proje No: KLÜBAP 031 Proje Süresi: 2014-2015 (12 ay). Proje Başlangıç: 14 Haziran 2014 Proje Bitiş: 06 Ocak 2016 Proje Bütçesi: 14.927,84 TL, Proje Yürütücüsü.

İki Farklı Starter Kültür Kullanılarak Üretilen Beyaz Peynirde Olgunlaşma Sırasında Laktoz Değişimi. Proje No: KLÜBAP 038 Proje Süresi: 01.09.2014-23.01.2017 Proje Bütçesi: 14.963,34 TL, Proje Yürütücüsü.

Prebiyotik Özellikli Laktuloz İlave Edilerek Üretilen Fermente Sucukların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Proje No: KLÜBAP 075 Proje Süresi: 2015-2016 (12 ay). Proje Bütçesi: 25.399,62 TL, Araştırmacı.

Kocayemiş Meyvesi İlaveli Dondurma Üretim Yönteminin Geliştirilmesi ve Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Parametreler Açısından İrdelenmesi. TUBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı. Proje Süresi: 2016-2017. Proje Bütçesi: 1.750 TL, Proje Danışmanı.

Geleneksel Kırklareli Beyaz Peynirinden İzole Edilecek Laktik Asit Bakterilerinin (LAB) Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Tanımlanarak Starter Kültür Olma Potansiyellerinin Belirlenmesi. KLÜBAP 147 Proje Süresi: 20.09.2017-2018. Proje Bütçesi: 20.936,60 TL, Araştırmacı.

Diğer

POSTER BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 

8th International Advanced Technologies Symposium. 19-22 Ekim 2017, Elazığ, Türkiye (Poster Sunum)

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Kırklareli University Journal of Engineering and Science (Uluslararası Hakemli Dergi) Danışma Kurulu Üyesi, 2015-

YARIŞMA JÜRİ ÜYELİĞİ

Trakya Arge Proje Pazarı, Proje Yarışması; 2017, 2018

PROJE DEĞERLENDİRME HAKEMLİĞİ

TÜBİTAK-TEYDEB Proje Değerlendirme Hakemlikleri (2012-2013, 2019);

TÜBİTAK-3001 Proje Değerlendirme Hakemliği (2015);

TÜBİTAK TOVAG Proje Değerlendirme Hakemlikleri (2015, 2016, 2017, 2018, 2019);

Uşak Üniversitesi BAP Proje Değerlendirme Hakemliği (2017);

Bülent Ecevit Üniversitesi BAP Proje Değerlendirme Hakemliği (2018);

Uşak üniversitesi (2019);

Afyon üniversitesi (2019)

SCI, ULUSLARARASI VE ULUSAL İNDEKSLERDEKİ DERGİLERDE HAKEMLİK

Turkish Journal of Agriculture and Forestry,

Food Research International,

Food Research International,

Food Research International,

Journal of Food Science and Engineering,

International Journal of Green Pharmacy,

Amino Acids,

Kırklareli University Journal of Engineering and Science,

International Journal of Food Properties,

Journal of Food-Gıda Dergisi, 

Indian Journal of Dairy Science,

Journal of Food Processing and Preservation,

Journal of Tekirdag Agricultural Faculty,

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences,

Electronic Journal of Vocational Colleges,

Karaelmas Science and Engineering Journal,

SDÜ Fen Bilimleri Dergisi,

Bilim Armonisi

ULUSLARARASI SEMPOZYUM/KONFERANS DÜZENLENMESİNDE GÖREV ALMAK

International Dairy Symposium, May 24-28, 2004, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey. (Organizasyon Komitesi-Üye)

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2016, TURKEY (Bilimsel Komite-Üye)

The 3rd International Organic Electronic Material Technology Conference (OEMT 2018), 20-22 September 2018, Kırklareli University, Kırklareli, Turkey. (Organizasyon Komitesi-Üye)

International Congress on Entrepreneurship, Technology, Innovation and Design (ICEDIT, 2018), 26-29 September 2018, Kırklareli University, Kırklareli, Turkey. (Bilimsel Komite-Üye)

ULUSAL SEMPOZYUM/KONFERANS DÜZENLENMESİNDE GÖREV ALMAK

Türkiye 12. Gıda Kongresi, 05-07 Ekim 2016, Trakya Üniversitesi, Edirne. (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi)

 9. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 13-14 Nisan 2018, İnönü Üniversitesi, Malatya. (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi)

Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü: Kırklareli'nin Geleceği Sempozyumu. 29-30 Kasım 2018 (Bilimsel Komite-Üye)

Türkiye 13. Gıda Kongresi, 21-23 Ekim 2020, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi)

SERTİFİKALAR/KURSLAR

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve HACCP Gereklilikleri (Koordinatör ve Eğitmen), 17.03.2012-25.03.2012

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (Eğitmen) 05.05.2012-13.05.2012

Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi (Eğitmen) 19.05.2012-22.05.2012

Laboratuvar Güvenliği (Eğitmen) 01.06.2012-04.06.2012

Gıda Mühendisliği ve İlgili Alanlara Yönelik Disiplinlerarası TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi: Konu Belirleme, Proje Yazımı ve Yönetimi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 16.05.2014-18.05.2014 (Katılımcı)

HPLC Eğitimi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Temel Eğitim, 13.11.2014-14.11.2014 (Katılımcı)

Agilent Technologies 1260 HPLC-DAD, RID FLD Hardware ve ChemStation B.04.03-SP2, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Temel Eğitim, 13.11.2014-14.11.2014 (Katılımcı)

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve HACCP Gereklilikleri (Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatör ve Eğitmen) 14.05.2016

Trakya Kalkınma Ajansı “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Programı” 16-17 Nisan 2015 (Katılımcı)

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 2015 (Katılımcı)

Elsevier 5N1K EKUAL Seminer Serisi - Mendeley Eğitimi 11/05/2020 (Katılımcı)

SEMİNERLER

Süt ve Süt Ürünlerinde Kolesterol, Yüksek Lisans Semineri, Isparta, 06.05.2002

Biyoaktif Peptidler, Doktora Semineri 1, Isparta, 15.05.2006

Mikroenkapsülasyon Tekniği ve Süt Teknolojisindeki Uygulamaları, Doktora Semineri 2, Isparta, 11.05.2009

Kırklareli’nde Gıda Güvenliği Geliştirme Projesi I (TR21-11-SOS-1-8) (Eğitmen). Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı tarafından, Kırklareli İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kırklareli Ticaret Borsası ortaklığında, Kırklareli Süt ve Gıda Yatırım A.Ş.’nin iştiraki ile gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Eğitim Semineri, Kırklareli, 05.05.2013

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

                           

Beslenme

Bitirme Projesi

Lisans ders konuları ile ilgili araştırmalar

Enstrümental Gıda Analizleri

Elektro kimyasal yöntemler, potansiyometri, spektroskopik yöntemler, absorbsiyon spektroskopisi, kromatografik yöntemler, elektroforetik yöntemler

Gıda Biyokimyası

  

Gıda İşletmelerinde HACCP Uygulamaları

Gıdalarda risk değerlendirme prensipleri. Gıda kaynaklı tehlikelerin tanımlanması ve yönetimi. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi. Farklı gıda işletmelerinde HACCP planı uygulamaları. ISO 22000, BRC ve IFS belgelendirmeleri. Entegre zararlı yönetimi.

Gıda Kimyası

Gıda Mühendisliğine Giriş

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği terminolojisi. Gıda sektöründeki iş güvenliğiyle ilgili riskler. Kaza Sebeplendirme Yöntemleri ve Kaza Teorileri. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. İş Güvenliği ile ilgili Kurumlar. Gıda Sektöründe İş Güvenliği Uygulamaları. Süreç Tehlike Analizi. Risk Analizi ve Değerlendirilmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri.

İş Yerinde Mühendislik Eğitim Programı - İMEP

Gelişen gıda teknolojilerine paralel olarak, gerek ürün işleme ve gerekse kalite kontrol konusunda uygulama alanına giren teknolojiye ve kontrole dayalı esaslar ayrıntılarıyla incelenir.

Isı ve Kütle Transferi

                                            

Kalite Sistemleri ve Mevzuat

Kalitenin tanımı, kalite kontrolü, kalite kontrolünün aşamaları uluslararası ve ulusal kuruluşlar, kodeks alimentarius, istatistiksel kalite kontrolü

Özel Gıdalar Teknolojisi

         

Peynir Teknolojisi

Yerli ve yabancı peynir üretim teknolojileri

Süt Teknolojisi

Süt kimyası, sütteki mikroorganizmalar ve süt ürünleri

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus