Doç. Dr. Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU
Mühendislik Fakültesi
Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU

Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
 • Süt Mikrobiyolojisi
İlgi Alanları
 • Biyoaktif peptitler
 • kolesterol asimilasyonu
 • laktik asit bakterileri
 • mayalar
Telefon
 • 0 (288) 214-05-14
Eposta
 • haticealoglu@klu.edu.tr
 • haticealoglu@gmail.com
Doğum Tarihi
05/05/1979
Doğum Yeri
Vize
Lise
Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 1997

Lisans
Uludağ Üniversitesi

Mezuniyet: 2001

Yüksek Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mezuniyet: 2005

Doktora
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mezuniyet: 2010

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2014

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2012

Araştırma Görevlisi
Süleyman Demirel Üniversitesi

Başlama: 2002

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Görev: Bölüm Başkanlığı
 • Başlama: 19/09/2014

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Görev: Fakülte Kurulu Üyesi
 • Başlama: 18/09/2014

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Görev: Fakulte Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 18/09/2014

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Görev: Doçent Temsilcisi
 • Başlama: 18/09/2014

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
Öner, Z; Aloglu. H 2004 .Some characteristics of Mihalic, A Traditional Turkish Cheese Milchwissenchaft 59(11/12)628-631.
Gurbuz F., Sanlidere H., Karahan A.G. 2008. Microbial Growth Inhibition by Bioactive Compounds Found in Algae. Fresenius Environmental Bulletin. Volume:17, Issue:8A, 962-968, August 2008.
Öner Z., Karahan A. G., Aydemir S., Şanlıdere H. Effect of Transglutaminase on Physicochemical Properties of Set-Style Yoghurt. International Journal of Food Properties, volume:11, issue 1, page:196-205, january 2008.
Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z. The Effect of Treating Goat’s Milk with Transglutaminase on Chemical, Structural, and Sensory Properties of Labneh. Small Ruminant Research, 109 31-37 (2013).
Aloğlu, H., Öner, Z. Assimilation of cholesterol in broth, cream, and butter by probiotic bacteria. European Journal of Lipid Science And Technology. 108, 709-713, September 2006.
Öner,Z., Şanlıdere-Aloğlu, H., Dedebaş T.,2011. Determination of antioxidant capacity in milk from various animals and human. Milchwissenchaft, 66 (2), 133-135.
Öner,Z, Karahan,A.G., Aloglu ,H. Changes in the microbiological and chemical characteristics of an artisanal Turkish White cheese during ripening LWT-Food Science and Technology 39/5, 449-554, June 2006.
A. G. Karahan, G. Başyiğit Kılıç, A. Kart Gündoğdu, H. Şanlıdere Aloğlu, Z. Öner, S. Aydemir, O. Erkuş, Ş. Harsa. 2010. Genotypic Identification of Some Lactic Acid Bacteria by AFLP and Investigation of Their Usage Possibility as Starter Culture Combinations on Beyaz Cheese Manufacture. Journal of Dairy Science, 93/1;1-11.
Şanlıdere Aloğlu, H. The Effect of Heat Treatment on the Antioxidant Capacity of Milk Before and After Simulated Gastrointestinal Digestion. International Journal of Dairy Technology, 66 (2) 170-174 (2013).
Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z. 2011. Determination of antioxidant activity of bioactive peptide fractions obtained from yogurt. Journal of Dairy Science, 94:11,5305-5314.
Şanlıdere Aloğlu, H., Demir Özer, E., Öner, Z., Savaş, H.B., Uz, E. Investigation of a probiotic yeast as a cholesterol lowering agent on rats fed on a high cholesterol enriched diet. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21 (5) 685-689 (2015).
Şanlıdere Aloğlu, H., Demir Özer, E., Öner, Z. Assimilation of cholesterol and probiotic characterization of yeast strains isolated from raw milk and fermented foods. International Journal of Dairy Technology (2015). Basımda
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Savas, H.B., Yuksel, O., Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z., Demir Özer, E, Gultekin, F. Effects of food based yeast supplementation on oxidative stress in rats fed by high cholesterol diet. Cell Membranes and Free Radical Research, 5 (3) 252-255 (2013).
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Şanlıdere, H., Öner, Z. Süt Ürünlerinde Bulunan Biyoaktif Peptidler ve Fonksiyonları.Gıda Dergisi, Sayı:6, 311-317, Kasım-Aralık, 2006.
Şanlıdere Aloğlu H., Öner, Z. 2010. Peyniraltı suyu proteinlerinin mikroenkapsülasyon teknolojisinde kullanım olanakları. Akademik Gıda Dergisi 8:3;38-42
Öner, Z., Şanlıdere-Aloğlu, H., Sarıoğlu, T., Dedebaş, T. Yalvaç'ta Üretilen Kaymakların Özelliklerinin Belirlenmesi. Süt Dünyası 5 (27) 60-63 (2010).
Şanlıdere-Aloğlu, H., Turhan, İ., Öner, Z. Minci (Minzi) Peynirinin Özelliklerinin Belirlenmesi. Gıda Dergisi, 37 (6) 349-354 (2012).
Öner, Z., Karahan, A.G., Aloğlu, H. Starter Kültür Kullanılarak Yapılan Tulum Peynirlerinin Bazı Özellikleri.Gıda Dergisi, Sayı:1 57-62,2005.
Zübeyde Öner, Aynur Gül Karahan, Hatice Şanlıdere Aloğlu, Gülden Başyiğit Kılıç. 2008. Farklı Starter Kültürlerin Mihalıç Peyniri Üretiminde Kullanılması. Hasad Gıda Eylül-Ekim 2008 Yıl:24 Sayı:280, 38-43.
Şanlıdere-Aloğlu, H., Şahin, E., Cebel, T. Kalsiyumca Zenginleştirilmiş Keçi Yoğurdunun Özellikleri. Süt Dünyası 8 (42) 52-54 (2013).
Öner, Z., Demir, E., Şanlıdere-Aloğlu, H. Chemical and Microbiological Properties of Kashar Cheese with Tomato Puree. Akademik Gıda 10 (2) 19-25 (2012).
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Gürbüz, F., Aloğlu, H., Karahan, A. G. 2005.Screening of Turkish Isolates of Cyanobacteria and Algae for Antibacterial Agents. Annual Meeting - January 5th-7th 2005 Birmingham University The British Phycological Society. The Phycologist, No:68, 32.
Öner, Z., Karahan, A. G., Şanlıdere, H., Kılıç, G., Gündoğdu, A. 2006. Selection of Starter Culture for Beyaz Cheese. 1st Egyptian-Jordanian Conference on Biotechnology and Sustainable Development: Current Status and Future Scenarios. 11-14 Aralık 2006. Kahire/Mısır.
Öner, Z., Karahan, A.G., Boyacı, İ.H., Kılıç, G., Aloğlu, H., Gündoğdu, A., Çakmakçı, L., Çakır, İ. 2007. Enzymatic Activity of Microbial Transglutaminase. 5th International Congress on Food Technology. 9-11 March, Thessalonniki/Greece.
Şanlıdere Aloğlu H., Öner Z. 2011. Proteolysis, physico-chemical, Microbiological properties, and antimicrobial activity in yogurts. 4th International Congress on Food and Nutrition together with 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October Istanbul, Turkey.
Aloğlu, H., Öner, Z. Determination of antioxidant activity of bioactive peptide fractions obtained from yogurt. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, 26-29 May 2011, Çeşme, İzmir. (Poster)
Öner Z., Demir E., Şanlıdere Aloğlu H. 2011. Determination of properties of Kashar cheese produced using tomato puree. 4th International Congress on Food and Nutrition together with 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October Istanbul, Turkey.
Öner,Z.Aloglu,H 2003 Recent Developments in Food Safety. International Advanced Research Workshop, Agricultural Activities and Food Safety Issues, May 25-30, 2003, Isparta. (Poster)
Gürbüz, F., Aloğlu, H., Öner, Z., Karahan, A.G. 2004. Some Algal Extraction:A potential Use as An Antibacterial Agent. 4th International Congress "Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology" September 13-18, 2004, Isparta, Turkey, p 88.
Öner, Z., Karahan, A.G., Aydemir, S., Aloğlu, H. Effect of Transglutaminase on Physicochemical Properties of Set-Style Yoghurt. Recent Developments in Dairy Science and Technology. International Dairy Symposium. 2004.
Kılıc G. B., Gundogdu, A., Sanlidere Aloglu H., Oner, Z., Karahan, A. G., Aydemir, S., Erkus, O., Harsa, S. 2007. Turkish White "Beyaz" Cheese Production with Novel Starter Cultures, IFT Annuel Meeting & Food Expo. July 28 - Wednesday, August 1. (Poster)
Şanlıdere Aloğlu H., Öner Z., Sarıoğlu, T. 2007. Constitute of Bioactive Peptides with Lactic Acid Bacteria. 5th International Congress on Food Technology. 9-11 March, Thessalonniki/Greece.
Öner,Z. Aloglu,H 2003 Determination of Tocopheroles in Ice-Cream Produced From Cow and Goat Milks by HPLC. 2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. September 14-17, 2003, Şile-İstanbul.(Poster)
Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z., Demir Özer, E., Savaş, H.B., Uz, E. The Hypocholesterolemic Effect of a Probiotic Yeast in Rats Fed on a Cholesterol-enriched Diet. IDF World Dairy Summit. 20-24 Eylül 2015 Vilnius, Lithuania.(Poster Sunum)

Özcan Y., Şanlıdere Aloğlu H. Pulsed Electric Field (PEF) Applications in Dairy Technology. 2nd International Congress on Food Technology. 05-07 Kasım, 2014, Kuşadası, Türkiye.(Poster Sunum)

 

Özcan Y., Atik A., Şanlıdere Aloğlu H. The Status of Nanotechnology as en Emerging Technology in Food Science and Technology. 2nd International Congress on Food Technology. 05-07 Kasım, 2014, Kuşadası, Türkiye.(Poster Sunum)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Öner, Z., Şanlıdere Aloğlu, H., Ölmez, Z., Dedebaş, T., 2007. Transglutaminaz Enziminin Süt Proteinlerine ve Proteinlerin Fonksiyonları Üzerine Etkisi. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi 08-10 Kasım, Ankara.
Öner,Z. Karahan,A.G. Sanlıdere,H.2002.Laktik Starter Kültürlerin Tirozinden Tiramin Oluşturma Özellikleri 3.Ulusal Kromatografi Kongresi Isparta
Hatice Şanlıdere Aloğlu,İlkay Turhan,Zübeyde Öner. 2012. Minci (Minzi) peynirinin özelliklerinin belirlenmesi. 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 10-12 Mayıs. Konya.
Öner Z., Şanlıdere Aloglu H., Dedebaş T. Farklı Sütlerin Antioksidan Özellikleri. 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16 Aralık 2009, Antalya.
Öner,Z.Aloglu,H.2003.Keçi Sütü Kullanılarak Yapılan Mihaliç Peynirinin Özelliklerinin Belirlenmesi Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu İzmir.
Öner,Z. Şanlıdere,H.2002.Gıdalarda Bulunan Kolesterolün Kromatografik Olarak Belirlenme Yöntemleri 3.Ulusal Kromatografi Kongresi Isparta
Şanlıdere,H. Öner,Z.Karahan,A.G. 2003.Geleneksel Yöntemle Üretilen Beyaz Peynirlerde Olgunlaşma Süresince Meydana Gelen Değişikliklerin Saptanması I.Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu Adana
Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU, Zübeyde ÖNER. 2011. Transglutaminaz enzimi kullanılarak keçi sütünden üretilen labne peynirinin özelliklerinin belirlenmesi.7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım. Ankara.
Öner, Z., Karahan, A. G., Şanlıdere (Aloğlu), H., Kılıç, G. 2006. Mihaliç Peyniri Üretimine Uygun Starter Kültür Seçimi. 9. Gıda Kongresi 24-26 Mayıs 2006. Bolu.
Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU, Zübeyde ÖNER. 2011. Peyniraltı suyu proteinleri ve hidrolizatlarının teknolojik özellikleri.7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım. Ankara.
Öner Z.,Aloğlu H.,Sağıroglu,T.,Dedebaş,T. 2009. Yalvaçta üretilen kaymakların özelliklerinin belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (Poster)
H. Şanlıdere Aloğlu, E. Demir Özer, Z. Öner. 2013. Kolesterol asimilasyonunda mayalar kullanılabilir mi? 8. Gıda Mühendisliği Kongresi. 7-9 Kasım, Ankara.
Öner,Z.Şanlıdere,H. .Karahan,A.G. 2003 Laktik Starter Kültürlerin Biyojen Amin Oluşturma Özellikleri.Biyoteknoloji Kongresi Çanakkale.
Zübeyde ÖNER, Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU, İlkay TURHAN. 2012. Göller bölgesi Höşmerimi (Kaymak Kavurması). 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs, Konya
H. Şanlıdere Aloğlu. Eşek sütünün önemi. 2013. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi. 7-9 Kasım, Ankara.
Savaş, H.B., Yüksel, Ö., Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z., Demir Özer, E., Gültekin, F. Yüksek Kolesterol İçeren Diyetle Beslenen Sıçanlarda Gıda Kaynaklı Mayanın Oksidan-Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri. Sağlıkta İnovasyon Üniversiteden Sanayiye “Eğitim Çalıştayı”, 16-17 Mayıs 2013, İzmir. (Poster Sunum)
Şanlıdere Aloğlu, H., Çetin, B. 2014. Soka:Kaymaklı Biber Turşusu. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 17-19 Nisan, Adana. (Poster)
Sarıoğlu, T., Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z. Mikroenkapsülasyon Teknolojisinde Transglutaminaz Enziminin Kullanım Olanakları.16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16 Aralık 2009, Antalya.
Aloğlu, H., Öner, Z. 2005. Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Kullanımı ile Kolesterolün Azaltılması. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. Eskişehir.
Şanlıdere Aloğlu, H., Şahin, E., Cebel, T. Kalsiyumca Zenginleştirilmiş Keçi Yoğurdunun Fizikokimyasal Özellikleri. Türkiye 11. Gıda Kongresi; 10-12 Ekim 2012, Hatay. (Poster Sunum)
Öner, Z., Sağdıç, O., Şimşek, B., Aloğlu, H. Tulum Peynirinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Asit Oluşturma ve Proteolitik Aktiviteleri.Gıda Kongresi, 19-21 Nisan 2005 Bornova/ İzmir.
Çetin, B., Özcan, Y., Şanlıdere Aloğlu, H. Yöresel Küçük Çaplı Süt İşletmelerinin Sütlerinde Aflatoksin M1 Varlığının Belirlenmesi. 5. Gıda Güvenliği Kongresi. 7-8 Mayıs 2015, İstanbul. (Poster Sunum)
Çetin, B., Yanardağ Karabulut, Ş., Şanlıdere Aloğlu, H., Güneş, R. Kırklareli ve Civarındaki Gıda Endüstrisi İşletme Sularının Gıda Güvenliği Açısından Uygunluğunun Belirlenmesi. 5. Gıda Güvenliği Kongresi. 7-8 Mayıs 2015, İstanbul. (Poster Sunum)
Yönetilen Tezler
Yılmaz Özcan. İki farklı starter kültür kullanılarak üretilen Beyaz peynirde olgunlaşma sırasında laktoz değişimi. (Yüksek Lisans Eş danışmanı)
Projeler
Aloğlu, H. Proje Yürütücüsü. Transglutaminaz enzimi ile muamele edilen keçi sütünün dondurma üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması. Proje Süresi: 2014-2015 (12 ay). Proje Bütçesi: 14.927,84 TL.
Öner, Z., Aloğlu, H. (2003).Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Kullanımı İle Kolesterolun Azaltılması.Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:03-YL-683. (Tamamlandı).
Aloğlu, H. Yardımcı Araştırmacı. Gıda Mühendisliği Bölüm Uygulama Laboratuarlarını Geliştirme Projesi-I. Proje Süresi: 2014-2015 (12 ay). Proje Bütçesi: 14.639,96 TL,
Yoğurttan Biyoaktif Peptid Eldesi ve Bu Peptidlerin Antimikrobiyel ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:1580-D-07
Aloğlu, H. Yardımcı Araştırmacı. Transglutaminaz enzim üretimi ve süt sanayinde kullanım olanakları. DPT-YUUP, Proje No: 2005K120680, Proje süresi: 2005-2007.
Aloğlu, H. Yardımcı Araştırmacı. Gıda Endüstrisi İşletme Sularının Fiziko-Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Proje Süresi: 2014-2015 (12 ay). Proje Bütçesi: 14.842,04 TL,
Aloğlu, H. Yardımcı Araştırmacı. Keçi Sütü Kullanılarak Yapılan Mihaliç Peyniri İçin Uygun Starter Kültür Kombinasyonunun Belirlenmesi.Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birirmi, Proje No:04-M-915.
Aloğlu, H. Yardımcı Araştırmacı.Gıda Mühendisliği Bölüm Uygulama Laboratuarlarını Geliştirme Projesi-II. Proje Süresi: 2014-2016 (18 ay). Proje Bütçesi: 14.941,51 TL.
Gıda kaynaklı mayaların in vitro da kolesterolü asimile etme özelliklerinin belirlenmesi ve yüksek kolesterol içeren diyetle beslenen sıçanlarda kolesterolü düşürücü ajan olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. TÜBİTAK, Hızlı Destek, 2012-2013. Proje Yürütücüsü
Aloğlu, H. Yardımcı Araştırmacı. 9. Yöresel Küçük Çaplı Gıda İşletmelerinin Sütlerinde ve Bu Sütlerden Üretilen Peynirlerde Aflatoksin M1 Varlığının Belirlenmesi. Proje Süresi: 2014-2015 (12 ay). Proje Bütçesi: 14.684,01 TL,
Aloğlu, H. Yardımcı Araştırmacı. Süt sanayii için peynir ve yoğurt kültürleri ile laktaz enzimi üretimi: laktoz tahammülsüzlüğüne karşı geleneksel ve modern çözümler. DPT-YUUP, Proje No: 2005K120570, Proje süresi: 2005-2007.
TÜBİTAK 2209 BİDEB Yurt İçi Üniversite Öğrenci Projeleri Danışmanlığı:Tuğba Cebel, Esra Şahin. 2011-2012. Kalsiyumca Zenginlestirilmis Keçi Probiyotik Yogurdunun Fizikokimyasal Özellikleri
Aloğlu, H. Yardımcı Araştırmacı. Tulum Peyniri Üretiminde Starter Kültür Kullanımı Üzerinde Araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: SDÜ-AF 540 (Tamamlandı).
Diğer
Sertifikalar Laboratuvar Güvenliği (Eğitmen)
Dergilerde hakemlik International Journal of Green Pharmacy
TÜBİTAK-TEYDEB Proje Değerlendirme Hakemliği (2013)
TÜBİTAK-TEYDEB Proje Değerlendirme Hakemliği (2012)
Dergilerde hakemlik Amino Acids
Dergilerde hakemlik Food Research International
Dergilerde hakemlik Journal of Food Science and Engineering
Uluslararası sempozyum düzenlenmesinde görev almak. International Dairy Symposium, May 24-28, 2004, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey. (Organizasyon Komitesi-Üye)
Dergilerde hakemlik Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi
Sertifikalar Gıda Mühendisliği ve İlgili Alanlara Yönelik, TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi: Konu Belirleme, Proje Yazımı ve Yönetimi (Katılımcı)
Sertifikalar Kırklareli’nde Gıda Güvenliği Geliştirme Projesi I (TR21-11-SOS-1-8) (Eğitmen)
Uluslararası sempozyum düzenlenmesinde görev almak. First International Congress on Innovative Technologies in Food Industry, May 21-23, 2014, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey. (Bilimsel Komite-Üye)
Sertifikalar ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve HACCP Gereklilikleri (Eğitmen)
Sertifikalar Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi (Eğitmen)
Sertifikalar ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (Eğitmen)
Şanlıdere Aloğlu, H., Özcan, Y., Asrav, A., Sığak, G. Sanayiye Yönelik Süt Reçeli Üretim Yönteminin Geliştirilmesi ve Ürün Optimizasyonu. III. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı. 21-22 Nisan 2015, İzmir. (Poster Sunum)
Araştırma Yöntem ve Teknikleri

                           

Beslenme

Gıda Biyokimyası

  

Gıda Kimyası

Gıda Mühendisliğine Giriş

Isı ve Kütle Transferi

                                            

Özel Gıdalar Teknolojisi

         

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus