Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZKET
İlahiyat Fakültesi
Hasan ÖZKET

Hasan ÖZKET
Ünvan
Yrd. Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • Arapça
 • İngilizce
 • Gürcüce (iletişim)
Uzmanlık Alanları
 • İslam Hukuk Usulü ve Tarihi
İlgi Alanları
 • Kur'an Arapçası
 • Fıkıh
Telefon
 • 0 (555) 442-16-91
Eposta
 • hasanozket@klu.edu.tr
 • hozket@gmail.com
Doğum Tarihi
23/06/1963
Doğum Yeri
Borçka
Lise
Rize İmam Hatip Lisesi

Mezuniyet: 1980

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1984

Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi SBE

Mezuniyet: 1992

Doktora
Atatürk Üniversitesi SBE

Mezuniyet: 2003

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2013

İLAHİYAT
 • Görev: İSLAM HUKUKU ANA BİLİM DALI BAŞKANI
 • Başlama: 24/06/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Dekan Yardımcısı
 • Başlama: 13/05/2014
 • Bitirme: 26/06/2016

İLAHİYAT
 • Görev: Erasmus Fakülte Koordinatörü
 • Başlama: 07/04/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 07/04/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Hazırlık Sınıfı Sınav Komisyonu
 • Başlama: 10/03/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Burs ve Yardım Komisyonu
 • Başlama: 06/01/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Stratejik Plan-Faaliyet Komisyonu
 • Başlama: 06/01/2014

İLAHİYAT
 • Görev: İntibak Komisyon Üyeliği
 • Başlama: 06/01/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Bologna Fakülte Koordinatörü
 • Başlama: 04/11/2013

İLAHİYAT
 • Görev: ADEK Komisyonu
 • Başlama: 07/10/2013

İLAHİYAT
 • Görev: Fakülte Yönetim Kurulu
 • Başlama: 20/09/2013

İLAHİYAT
 • Görev: Fakülte Kurul Üyeliği
 • Başlama: 20/09/2013

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Osmanlı Hukuk Sistemi ve Usulü Fıkıh Üzerine Değerlendirmeler” Yayınlanmış makale. 

700. YILINDA OSMANLI ADLI ESERDE YAYINLANMIŞTIR.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

İmam Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim Sempozyumu – Fıkıh ve Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretimi- 2005 Ensar Vakfı. (Tebliğ - Müzakere)

İmam Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretimi Nasıl Olmalı? Sempozyum – Fıkıh ve Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretimi- 2006 Ensar Vakfı. (Tebliğ)

"Namazla Diriliş" konferans. İstanbul Güngören Müftülüğü Mehmet Akif Camii Konferans Salonu. 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Sanayileşen Fıkıh (XIX. Asır İslam Hukuk Usûlü Çalışmaları (1800-1923), 2006 İstanbul. 

İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler ders kitabı (Komisyon- 1. ve 7. ünite)

İmam Hatip Lisesi Hitabet ve Mesleki Uygulama ders kitabı (Komisyon - 2. ve 4. Ünite).

İmam Hatip Lisesi Fıkıh dersi kitabı (Komisyon - 1. ve 2. Ünite) 

"NAMAZLA DİRİLİŞ" İSTANBUL GÜNGÖREN MEHMET AKİF CAMİİ Mart 2015

Fıkıh Öğretm Materyali (1. Ünite: Fıkıh İlmi; 2. Ünite: Fıkıh İlminini Doğuşu ve Gelişmesi - Komisyon). 2015

 

Temel Dini Bilgiler Öğretim Materyali  (1. Ünite: Din Kavramı ve İslam Dini - Komisyon). 2015

 

Hitabet ve Mesleki Uygulama Öğretim Materyalı (4. Ünite: Dini Hitabet Türü Olarak Vaaz - Komisyon). 2015

Diğer

 Usul-i Fıkıh Medhal, Seyyid Bey, Osmanlıcadan Latinize ve Editör, Medhal Yayınları, 2012 İstanbul.    

İstanbul Hanlarının Ekonomiye Katkısı, Bünyamin Demir, Medhal Yayınları, İstanbul 2014. (Editör)

Kur’an’ı Anlama Metodu, Süleyman Karagülle, Medhal Yayınları, İstanbul 2012. (Editör)

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü “Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne-Baba Rolleri” projesi Formatör Öğretmen.

Tarih-i İlm-i Hukuk, Mahmud Es’ad b. Emin Seydîşehrî, Medhal Yayınları, İstanbul 2012. (Editör-Giriş kısmını Osmanlıcadan Latinize)

ILH14001 ARAPÇA DİLBİLGİSİ (SARF/KELİME BİLGİSİ)

x

ILH14104 İSLAM İBADET ESASLARI

x

ILH15102 FIKIH İSLAM İBADET ESASLARI

x

ILH15208 İSLAM HUKUK USULÜ

x

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus