Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZKET
İlahiyat Fakültesi
Hasan ÖZKET

Hasan ÖZKET
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • Arapça
 • İngilizce
 • Gürcüce (iletişim)
Uzmanlık Alanları
 • İslam Hukuk Usulü ve Tarihi
İlgi Alanları
 • Kur'an Arapçası
 • Fıkıh
Telefon
 • 0 (555) 442-16-91
Eposta
 • hasanozket@klu.edu.tr
 • hozket@gmail.com
Doğum Tarihi
23/06/1963
Doğum Yeri
Borçka
Lise
Rize İmam Hatip Lisesi

Mezuniyet: 1980

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1984

Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi SBE

Mezuniyet: 1992

Doktora
Atatürk Üniversitesi SBE

Mezuniyet: 2003

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2013

İLAHİYAT
 • Görev: Dekan Yardımcısı
 • Başlama: 04/01/2018

İLAHİYAT
 • Görev: İSLAM HUKUKU ANA BİLİM DALI BAŞKANI
 • Başlama: 24/06/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Dekan Yardımcısı
 • Başlama: 13/05/2014
 • Bitirme: 26/06/2016

İLAHİYAT
 • Görev: Erasmus Fakülte Koordinatörü
 • Başlama: 07/04/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 07/04/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Hazırlık Sınıfı Sınav Komisyonu
 • Başlama: 10/03/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Burs ve Yardım Komisyonu
 • Başlama: 06/01/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Stratejik Plan-Faaliyet Komisyonu
 • Başlama: 06/01/2014

İLAHİYAT
 • Görev: İntibak Komisyon Üyeliği
 • Başlama: 06/01/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Bologna Fakülte Koordinatörü
 • Başlama: 04/11/2013

İLAHİYAT
 • Görev: ADEK Komisyonu
 • Başlama: 07/10/2013

İLAHİYAT
 • Görev: Fakülte Yönetim Kurulu
 • Başlama: 20/09/2013

İLAHİYAT
 • Görev: Fakülte Kurul Üyeliği
 • Başlama: 20/09/2013

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Osmanlı Hukuk Sistemi ve Usulü Fıkıh Üzerine Değerlendirmeler” Yayınlanmış makale. 

700. YILINDA OSMANLI ADLI ESERDE YAYINLANMIŞTIR.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

İmam Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim Sempozyumu – Fıkıh ve Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretimi- 2005 Ensar Vakfı. (Tebliğ - Müzakere)

İmam Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretimi Nasıl Olmalı? Sempozyum – Fıkıh ve Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretimi- 2006 Ensar Vakfı. (Tebliğ)

"Namazla Diriliş" konferans. İstanbul Güngören Müftülüğü Mehmet Akif Camii Konferans Salonu. 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Sanayileşen Fıkıh (XIX. Asır İslam Hukuk Usûlü Çalışmaları (1800-1923), 2006 İstanbul. 

İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler ders kitabı (Komisyon- 1. ve 7. ünite)

İmam Hatip Lisesi Hitabet ve Mesleki Uygulama ders kitabı (Komisyon - 2. ve 4. Ünite).

İmam Hatip Lisesi Fıkıh dersi kitabı (Komisyon - 1. ve 2. Ünite) 

"NAMAZLA DİRİLİŞ" İSTANBUL GÜNGÖREN MEHMET AKİF CAMİİ Mart 2015

Fıkıh Öğretm Materyali (1. Ünite: Fıkıh İlmi; 2. Ünite: Fıkıh İlminini Doğuşu ve Gelişmesi - Komisyon). 2015

 

Temel Dini Bilgiler Öğretim Materyali  (1. Ünite: Din Kavramı ve İslam Dini - Komisyon). 2015

 

Hitabet ve Mesleki Uygulama Öğretim Materyalı (4. Ünite: Dini Hitabet Türü Olarak Vaaz - Komisyon). 2015

Diğer

 Usul-i Fıkıh Medhal, Seyyid Bey, Osmanlıcadan Latinize ve Editör, Medhal Yayınları, 2012 İstanbul.    

İstanbul Hanlarının Ekonomiye Katkısı, Bünyamin Demir, Medhal Yayınları, İstanbul 2014. (Editör)

Kur’an’ı Anlama Metodu, Süleyman Karagülle, Medhal Yayınları, İstanbul 2012. (Editör)

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü “Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne-Baba Rolleri” projesi Formatör Öğretmen.

Tarih-i İlm-i Hukuk, Mahmud Es’ad b. Emin Seydîşehrî, Medhal Yayınları, İstanbul 2012. (Editör-Giriş kısmını Osmanlıcadan Latinize)

ILH15208 İSLAM HUKUK USULÜ

2018-2019 BAHAR YY

(IV. YY) ILH15208 İSLAM HUKUK USULÜ

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. İSLAM HUKUK İLMİNİN ESASLARI (USÛLÜ’L-FIKH) Yazarı: Zekiyuddin ŞÂBAN, Trc. İbrahim Kâfi DÖNMEZ

2. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ - HER KONU İLE İLGİLİ - MADDELER.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

İçtihad (Toplumsal Gelişme ve Değişmeyi Anlamlandırma Süreci ve Disiplinli Bilgiye Duyulan İhtiyaç)

*İslam Hukukunda İctihad, Hayreddin Karaman Ensar Neşriyat;          

*H. YUNUS APAYDIN, "İCTİHAD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ictihad (23.01.2019). *https://www.yenisafak.com/yazarlar/hayrettinkaraman/doktora-ve-ictihad-2045491                                                                                                  

*YUSUF ŞEVKİ YAVUZ, "EHL-i SÜNNET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ehl-i-sunnet (23.01.2019).

2

Fıkıh Usulü - Giriş; Tarih ve Ekoller

*ASIM CÜNEYD KÖKSAL, İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ, "USÛL-i FIKIH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/usul-i-fikih (23.01.2019).                    *http://isamveri.org/pdfdrg/D192878/2010/2010_APAYDINHY.pdf      *https://www.academia.edu/11787469/F%C4%B1k%C4%B1h_Usul%C3%BC_%C4%B0lmi_ve_Tarihselcilik_%C3%9Czerine_Birka%C3%A7_Not

3

Delil - Hüküm: Tanımı; Çeşitleri ve Değerlendirme Biçimi

*ALİ BARDAKOĞLU, "DELİL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/delil#2-fikih (23.01.2019).                                         *YUSUF ŞEVKİ YAVUZ, "DELİL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/delil#1 (23.01.2019).                                    *MUHAMMAD ABU AL-FATH BAYANUNI, "HÜKÜM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hukum#2-fikih (23.01.2019).                                                                                                                   *ALİ BARDAKOĞLU, "DELİL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/delil#2-fikih (23.01.2019).

4

1.Asl Kitab: Tanımı; Özel ve Ortak Konuları; Lafız-Mana Kavram Haritası

*ABDULHAMİT BİRIŞIK, "KUR’AN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran#1 (23.01.2019).                                                 *MEHMET ŞENER, "KUR’AN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran#8-kuranla-ilgili-fikhi-hukumler (23.01.2019).                                                                                

*ABDULHAMİT BİRIŞIK, "KUR’AN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran#6-kuran-ilimleri (23.01.2019).                                                                                                                *İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ, "MASLAHAT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/maslahat (23.01.2019).

5

Lafzın Manaya Konuluş ve Delalet (Açık-Kapalı) Bakımından Değerlendirilmesi

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                          *ALİ BARDAKOĞLU, "DELÂLET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/delalet#2-fikih (23.01.2019).

6

Lafzın Konulduğu Manada Kullanılması ve Vukufiyet Bakımından değerlendirilmesi

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları

7

2.Asl Sünnet: Istıshab; Tanımı ve Kaynak Olması

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                              *MURTEZA BEDİR, "SÜNNET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sunnet--peygamber#1 (23.01.2019).                                                                                  *YUSUF ŞEVKİ YAVUZ, "EHL-i SÜNNET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ehl-i-sunnet (23.01.2019).                                                                                     *ALİ BARDAKOĞLU, "İSTİSHÂB", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/istishab (24.01.2019).                          

VİZE

 

 

8

 3. Asl İcma: Örf; Tanımı ve Kaynak Olması

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                *İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ, "İCMÂ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/icma (24.01.2019).                                               *İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ, "ÖRF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/orf#1 (24.01.2019).

9

4. Asl Kıyas: İstihsan; Tanımı ve Kısımları

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                     *ALİ DURUSOY, "KIYAS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kiyas#1 (24.01.2019).                                                        *ALİ BARDAKOĞLU, "İSTİHSAN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/istihsan (24.01.2019).

10

Hakim - Mahkûm bih/fîh - Mahkûm aleyh (Mükellef)

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                        *AHMET AKGÜNDÜZ, "HÂKİM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hakim--fikih-usulu (24.01.2019).                                           *MUSTAFA SİNANOĞLU, "TEKLİF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/teklif (24.01.2019).

11

Fıkıh Usulü ve İbadetler (Ayetler ve Hadisler üzerinden uygulama örnekleri)

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                   *MUSTAFA SİNANOĞLU, "İBADET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibadet#1-etimoloji-ve-tanim (24.01.2019).                                                                                  *FERHAT KOCA, "İBADET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibadet#3 (24.01.2019).                                                            *HAYATİ HÖKELEKLİ, "İBADET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibadet#5-psikoloji-ve-sosyoloji-acisindan-ibadet (24.01.2019).

12

Fıkıh Usulü ve Muamelât (Ayetler ve Hadisler üzerinden uygulama örnekleri)

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                           *BİLAL AYBAKAN, "MUÂMELÂT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/muamelat (24.01.2019).

13

Fıkıh Usulü ve Aile Hukuku (Ayetler ve Hadisler üzerinden uygulama örnekleri)

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                   *FAHRETTİN ATAR, "NİKÂH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nikah (24.01.2019).                                                                              *H. İBRAHİM ACAR, "TALÂK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/talak (24.01.2019).

14

Şer’u Men Kablenâ ve Mekâsıdu'ş-şeri'a

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                   *İLHAN KUTLUER, "GĀİYYET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/gaiyyet (24.01.2019).

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Sınavlar çoktan seçmeli test usulü olacaktır. Ders işlenirken dikkatler çekilerek soru oluşturulacaktır. Toplanan bu soru havuzundan ara sınavda 25, final sınavında 50 soru sorulacaktır. Final sınavında Ara Sınav öncesi işlenen konuların % 10’u bulunacaktır.

2. Ara Sınav notunun % 30’u, ödevlerin % 10’u, Final Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. Her hafta, derste işlenen konular öğrenciler tarafından anladıkları şekilde yazıya geçirilecektir. İşaret edilen kazanımlar sorulaştırılacaktır ve her hafta ödev için açılmış mail adresine gönderilecektir. Ödevler, içerik 50 puan, + sıralı biçimde her hafta tarihli gönderilirse 50 puan, sıralı gönderilmezse 0 (sıfır) puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Derse gelemeyen öğrenciler de ders konularını arkadaşlarından dinleyerek aynı şekilde zamanında ileteceklerdir.

Bu tür çalışma, öğrencinin zamana bağlı sorumluluk duygusunu içselleştirmesine yardımcı olma potansiyelini taşımaktadır. Ayrıca öğrendiklerini sahiplenme veya tartışma fırsatı vermekte ve zaman algısını oluşturmaktadır.  

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, Harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 45’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Fıkıh Usulü / Mirkatü’l-Vusûl Tercümesi ve Şerhi, Müellif Molla Hüsrev, Trc. Haydar Sadıkoğlu.

2. İslam Hukukunda İctihad, Hayreddin Karaman.

3. Fıkıh Usulü İlmi ve Tarihselcilik Üzerine Birkaç Not, Tahsin Görgün. (Makale)

(https://www.academia.edu/11787469/F%C4%B1k%C4%B1h_Usul%C3%BC_%C4%B0lmi_ve_Tarihselcilik_%C3%9Czerine_Birka%C3%A7_Not)

5. Fıkıh Usulünün Temel Kabulleri Ve Tarihselcilik, Yunus APAYDIN. (Makale)

(http://isamveri.org/pdfdrg/D192878/2010/2010_APAYDINHY.pdf)

6. 20. yüzyıl Fıkıh Usûlünün Bilgi Kuramı ve Yorum Anlayışında Dönüşüm, yazan: David JOHNSTON, Tercüme: Adem YIĞIN

http://isamveri.org/pdfdrg/D02533/2011_17/2011_17_YIGINA.pdf

7. Debûsî ve Semerkandî'nin Fıkıh Usulünde “Kapalı Lafızlar” Konusuna Yaklaşımları ve Görüşlerinin Mukayesesi, Abdullah Kavalcıoğlu (Makale)

http://isamveri.org/pdfdrg/D03999/2018_1/2018_1_KAVALCIOGLUA.pdf

8. Mantık, Doğan Özlem

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus