Ar. Gör. Dr. Halil İbrahim EROL
Fen Edebiyat Fakültesi
Halil İbrahim EROL

Halil İbrahim EROL
Ünvan
Ar. Gör. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Arapça
İlgi Alanları
 • Tarih Yazıcılığı
 • Tarih Düşüncesi
 • Tarih Felsefesi
 • Modernleşme
 • Sekülerizm
 • Post-kolonyal Çalışmalar
 • Milliyetçilik
Eposta
 • halilibrahimerol@klu.edu.tr
 • halilibrahimerol@gmail.com
Doğum Yeri
Tekirdağ
Lisans
Boğaziçi Üniversitesi, Tarih

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi, Yakınçağ Tarihi

Mezuniyet: 2010

Doktora
İstanbul Üniversitesi, Yakınçağ Tarihi

Mezuniyet: 2019

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
"Şanizade Mehmet Ataullah: Bir Osmanlı Tarih Tasavvur ve Yazımı Örneği", İnsan ve Toplum, yıl 2, sayı 3 (2012)
"Milli Tarihin İnşası, (Yay. Haz. Ahmet Şimşek & Ali Satan)," İnsan & Toplum, yıl 2, sayı 3 (2011). (Book Review).
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
- Osmanlı Tarih Yazıcılığında Değişim: Ahmed Cevdet Paşa Örneği. III. Genç Akademisyenler Buluşması. 2009, İstanbul.
- Maduniyet Çalışmaları Tarihi Anlamlandırmak İçin Bir Alternatif Sunuyor mu? II. Genç Akademisyenler Buluşması. 20-22 Haziran 2008, İzmit.
Basılmış Kitap ya da Bölümler
Diğer

Yunus Kaya, 1980-2005 Arası Türkiye'de Küreselleşme Ve Sosyal Sınıf. İLEM Yıllık,yıl 2, sayı 2 (2007). (Makale-Çeviri).

Madundan Mafevke Tarih Düşmek. İLEM Yıllık,yıl 2, sayı 2 (2007). (Review Article)

Fundamentalizm Korkusu Üzerine. İLEM Yıllık,yıl 1, sayı 1 (2006). (Book Review).

Stjepan G. Mestrovic, Duygu-Ötesi Modern Batı ve Şiddet. İLEM Yıllık,yıl 3, sayı 3 (2008). (Makale-:Çeviri).

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus