Araştırma Görevlisi Halil KETE
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Halil KETE

Halil KETE
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Bütçe
 • Mali İktisat
İlgi Alanları
 • Kamu Borç Yönetimi
 • Bütçe Açıkları
Eposta
 • halil.kete@klu.edu.tr
 • halil.kete@gmail.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Lisans
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Mezuniyet: 2009

Yüksek Lisans
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Mezuniyet: 2013

Doktora
Marmara Üniversitesi

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2010

Kırklareli Üniversitesi-İİBF- Maliye Bölümü
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 26/06/2017

Marmara Üniversitesi-İktisat Fakültesi- Maliye Bölümü
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 06/07/2015
 • Bitirme: 19/06/2017

Kırklareli Üniversitesi-İİBF-Maliye Bölümü
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 23/08/2010
 • Bitirme: 25/07/2015

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

KETE HALİL, AYDIN MEHMET SADIK, KAYA HAKAN, Çevre Sorunları İle Mücadelede Maliye Politikaları, Journal of life Economics, C.4, S.2, Çanakkale, Nisan 2017, ss. 167-190.

KAYA HAKAN, KETE HALİL, AYDIN MEHMET SADIK, Türkiye'de Yaşam Beklentisi Tasarruf İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Akademik Bakış, Sayı. 62, 2017, ss. 368-380.

ÇATALOLUK CUMA, KETE HALİL, (2015). "Bütçe Açıkları Krizlerdeki Rolleri Ve Krizleri Önlemeye Yönelik İstikrar Politikalarının Etkinliği 1990 Sonrası Türkiye Örneği", Avrasya Bilimler Akademisi İşletme Ve İktisat Dergisi ( Eurasian Business and Economics Journal)

AYDIN MEHMET SADIK, KAYA HAKAN, KETE HALİL, Yükseköğretim Hizmetlerinin Özellikleri ve Türkiye'de Yükseköğretim Hizmetlerinin Görünümü, Journal of Awareness, C.2, S.2.,2017, ss. 1-24.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

KETE Halil (2017), FISCAL RULES, FISCAL DISCIPLINE AND FISCAL SPACE RELATIONSHIP, INTERNATIONAL SOCIAL AND ISLAMIC SCIENCES CONFERENCE, 22 DECEMBER, 2017 / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. 

KETE Halil (2017), “URBANIZATION AND ENVIRONMENT PROBLEMS IN TURKEY AFTER 1980”INTERNATIONAL SOCIAL AND ISLAMIC SCIENCES CONFERENCE, 22 DECEMBER, 2017 / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. 

 KETE HALİL, AYDIN MEHMET SADIK ve KAYA HAKAN, " Yoksulluğun Azaltılması ve Gelir Dağılımının İyileştirilmesi: Seçilmiş Ülke Örnekleri",  8. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2017), 28-30 June 2017 Belgrade/ SERBIA.

AYDIN MEHMET SADIK, KETE HALİL ve KAYA HAKAN,  “Global Environmental Incides and Growth Relationship: Turkey Example” , 8. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2017), 28-30 June 2017, Belgrade/ SERBIA.

KAYA HAKAN, KETE HALİL ve AYDIN MEHMET SADIK, "Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşme: Sermaye Birikimi Üzerinden Bir İnceleme", 8. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2017), 28-30 June 2017, Belgrade/ SERBIA.

AYDIN MEHMET SADIK, KAYA HAKAN ve KETE HALİL, "Adalet Hizmetlerinin Ekonomik Niteliği ve Etkin Sunumu", 8. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2017),  28-30 June 2017, Belgrade/ SERBIA.

"The Prohibition of the Incentive Supports Distorting Competition in the European Union.", Hasan Bülent Kantarcı, Halil Kete, 2012 Global Business & International Management Conference Orlando/ USA , ISSN 2155-1219, 50-58, (2012)
Basılmış Kitap ya da Bölümler

AYDIN Mehmet Sadık, KAYA Hakan, KETE Halil (2017), "SEÇİLMİŞ BALKAN ÜNİVERSİTELERİNDE FİNANSMAN PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ARAYIŞLAR", Balkan Eğitim Araştırmaları - 2017- Ed:Hikmet ASUTAY  Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, 2017, ss. 145-155.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus