Öğr.Gör. Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU

Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU
Ünvan
Öğr.Gör.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Muhasebe
 • Bilgisayarlı Muhasebe
 • İşletme
Telefon
 • 0 (288) 512-54-83
 • 133
Eposta
 • gulsen.geroglu@klu.edu.tr
Lise
Keşan İlhami Ertem Ticaret Meslek Lisesi, Muhasebe Bölümü

Mezuniyet: 1997

Ön Lisans
Balıkesir Üniversitesi, Gönen MYO, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü

Mezuniyet: 1999

Lisans
Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Mezuniyet: 2002

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2006

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi-Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2012

Kırklareli Üniversitesi-Babaeski Meslek Yüksekokulu-İşletme Yönetimi-1 Bölümü
 • Görev: Kayıt Danışmanı
 • Başlama: 25/09/2016

Kırklareli Üniversitesi-Babaeski Meslek Yüksekokulu-İşletme Yönetimi-1 Bölümü
 • Görev: Staj ve Sınıf Danışmanı
 • Başlama: 25/09/2016

Kırklareli Üniversitesi-Babaeski Meslek Yüksekokulu-İşletme Yönetimi Bölümü
 • Görev: Farabi-Mevlana Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 25/09/2016

Kırklareli Üniversitesi-Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Program Geliştirme Komisyonu Başkanı
 • Başlama: 14/09/2016

Kırklareli Üniversitesi-Babaeski Meslek Yüksekokulu-İşletme Yönetimi Bölümü
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 03/09/2012

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Serdar Canbaz, Gülsen Demirkol Geroğlu, "Kobi’lerde İş Doyumunun Ölçümlenmesine Yönelik Babaeski’de Bir Araştırma”, ÇSGB-Çalışma Dünyası Dergisi, 2014, Cilt 2, Sayı 2, ISSN 2148-1245, s. 25-42.

http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/309

Serdar Canbaz, Gülsen Demirkol Geroğlu, "İşletmelerin Uyguladıkları Küsüratlı Fiyatlandırma Politikasının Tüketiciler Tarafından Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma”, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 1 Yıl: Haziran 2015, ISSN: 1302-1966, s. 71-82.

http://www.iibfdergi.aku.edu.tr/pdf/16_3/6.pdf

Serdar CANBAZ, Uğur EYİDİKER, Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU, "Üniversite Öğrencilerinin Hayata Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Yıl 7, Sayı 7, 2016, ISSN 1309-6729, s. 1-12.

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/052/output.pdf

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Gülsen Demirkol Geroğlu, "Halka Açık İşletmelerde mali Yolsuzluk", 1.Uluslararası Muhasebe ve Mali Yolsuzluk Kongresi, İstanbul, TÜRKİYE, 2006.
Diğer
Gülsen Demirkol Geroğlu, "Halka Açık İşletmelerde Mali Yolsuzluğun İncelenmesi", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman:Yrd. Doç.Dr. Kıymet Çalıyurt, Edirne, 2006
Dış Ticaret 1.Sınıf- Genel Muhasebe

 

 

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Genel Muhasebe-II

 

 

İşletme Yönetimi 2.Sınıf -Bilgisayarlı Muhasebe

.

İşletme Yönetimi 1.Sınıf- Genel Muhasebe-I

.

 

Muhasebe ve Uygulamaları

 

 

Pazarlama İlkeleri Dersi

Üretim Yönetimi

Yerel Yönetimler 1.Sınıf- Genel İşletme

.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus