Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU

Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU

Öğr.Gör.

Babaeski Meslek Yüksekokulu

0 (288) 512-54-83
5415
gulsen.geroglu@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumu
 • Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2006
 • Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Lisans
  Mezuniyet: 2002
 • Ön Lisans
  Mezuniyet: 1999
 • Keşan İlhami Ertem Ticaret Meslek Lisesi, Muhasebe Bölümü Lise
  Mezuniyet: 1997
Uzmanlık Alanları
Muhasebe Bilgisayarlı Muhasebe İşletme
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Öğretim Görevlisi
  Kırklareli Üniversitesi-Babaeski Meslek Yüksekokulu, Başlama: 2012

Görevler

Kırklareli Üniversitesi-Babaeski Meslek Yüksekokulu-İşletme Yönetimi-1/2 Bölümü
 • Kayıt Danışmanı 25/09/2016 -
Kırklareli Üniversitesi-Babaeski Meslek Yüksekokulu-İşletme Yönetimi-1/2 Bölümü
 • Staj ve Sınıf Danışmanı 25/09/2016 -
Kırklareli Üniversitesi-Babaeski Meslek Yüksekokulu-İşletme Yönetimi Bölümü
 • Farabi-Mevlana Bölüm Koordinatörü 25/09/2016 -
Kırklareli Üniversitesi-Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Program Geliştirme Komisyonu Başkanı 14/09/2016 -
Kırklareli Üniversitesi-Babaeski Meslek Yüksekokulu-İşletme Yönetimi Bölümü
 • Öğretim Görevlisi 03/09/2012 -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Serdar CANBAZ, Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU, Emel POYRAZ, "Kamu Çalışanlarında Tükenmişlik: Kırklareli Örneği", The Journal of Academic Social Science(ASOS JOURNAL), ISSN: 2148-2489, Yıl: 5, Sayı: 40, Şubat 2017, s. 429-445.

  http://www.asosjournal.com/Makaleler/601956973_11947%20G%C3%BClsen%20DEM%C4%B0RKOL%20GERO%C4%9ELU.pdf

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Serdar Canbaz, Gülsen Demirkol Geroğlu, "Kobi’lerde İş Doyumunun Ölçümlenmesine Yönelik Babaeski’de Bir Araştırma”, ÇSGB-Çalışma Dünyası Dergisi, 2014, Cilt 2, Sayı 2, ISSN 2148-1245, s. 25-42.

  http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/309

 • Serdar Canbaz, Gülsen Demirkol Geroğlu, "İşletmelerin Uyguladıkları Küsüratlı Fiyatlandırma Politikasının Tüketiciler Tarafından Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma”, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 1 Yıl: Haziran 2015, ISSN: 1302-1966, s. 71-82.

  http://www.iibfdergi.aku.edu.tr/pdf/16_3/6.pdf

 • Serdar CANBAZ, Uğur EYİDİKER, Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU, "Üniversite Öğrencilerinin Hayata Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Yıl 7, Sayı 7, 2016, ISSN 1309-6729, s. 1-12.

  http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/052/output.pdf

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Gülsen Demirkol Geroğlu, "Halka Açık İşletmelerde mali Yolsuzluk", 1.Uluslararası Muhasebe ve Mali Yolsuzluk Kongresi, İstanbul, TÜRKİYE, 2006.
Diğer
 • Gülsen Demirkol Geroğlu, "Halka Açık İşletmelerde Mali Yolsuzluğun İncelenmesi", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman:Yrd. Doç.Dr. Kıymet Çalıyurt, Edirne, 2006

Verilen Dersler

2012-2013 Akademik Yılı
 • Genel Muhasebe

  İşletme

  Genel Muhasebe-II

  Bilgisayar Muhasebe Yazılımları

  Üretim Yönetimi

  Bilgisayarlı Muhasebe

  Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

2013-2014 Akademik Yılı
 • Genel Muhasebe

  Genel Muhasebe-II

  Bilgisayar Muhasebe Yazılımları

  Genel Muhasebe-I

  Bilgisayarlı Muhasebe

  Pazarlama İlkeleri

2014-2015 Akademik Yılı
 • Muhasebe ve Uygulamaları

  Bilgisayarlı Muhasebe

  Genel Muhasebe-I

2015-2016 Akademik Yılı
 • Bilgisayarlı Muhasebe

  Genel Muhasebe-I

  Üretim Yönetimi

  Genel Muhasebe

  Genel Muhasebe-II

  Genel İşletme

2016-2017 Akademik Yılı
 • Türk Vergi Sistemi

  Ticari Belgeler

  Genel Muhasebe-I

  Genel İşletme

  Genel Muhasebe-II

  Pazarlama İlkeleri

  Üretim Yönetimi

  Genel Muhasebe

  Bilgisayarlı Muhasebe

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.