Prof. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Gülnur ETİ İÇLİ

Gülnur ETİ İÇLİ
Ünvan
Prof. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Pazarlama
İlgi Alanları
 • Pazarlama
Telefon
 • 0 (288) 246-17-09
Eposta
 • gulnur.icli@klu.edu.tr
 • gulnuricli@yahoo.com
Lisans
Marmara Üniversitesi - İşletme

Mezuniyet: 1994

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Mezuniyet: 1996

Doktora
Marmara Üniversitesi - Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Mezuniyet: 2002

Profesör Doktor
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi İşletme Bölümü

Başlama: 2016

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi İşletme Bölümü

Başlama: 2011

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi İşletme Bölümü

Başlama: 2009

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Görev: Dekan (V)
 • Başlama: 06/04/2017
 • Bitirme: 25/01/2018

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Rektör Yardımcısı
 • Başlama: 12/08/2016
 • Bitirme: 17/07/2018

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Dekan (V)
 • Başlama: 02/08/2016
 • Bitirme: 17/07/2018

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: İşletme Bölüm Başkanı
 • Başlama: 06/09/2012

Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Görev: Müdür
 • Başlama: 31/10/2011
 • Bitirme: 26/07/2016

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksek Okulu
 • Görev: Müdür
 • Başlama: 15/04/2009
 • Bitirme: 31/10/2011

Trakya Üniversitesi / Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu
 • Görev: İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı
 • Başlama: 01/01/2005
 • Bitirme: 31/12/2009

Trakya Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 01/01/2002
 • Bitirme: 31/12/2003

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Gülnur Eti İçli, Nihat Kamil Anıl. “The Hedqual Scale: A New Measurement Scale of Service Quality for MBA Programs in Higher Education”, South African Journal of Business Management, September 2014, Volume 45 Number 3.

Sema Kuğuoğlu, Fatma Eti Aslan, Gülnur İçli. “Are the Patients in Turkey Contented With Health Care Services?: A Research on Quality Assessment by the Patient”’ Journal of Nursing Care Quality, 2006, October-December, Vol 21.
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Nihat Kamil Anıl,Bülent Kılıç, Gülnur Eti İçli. '' Social Marketing May Help  Organ Donation Among Collage Students In A Developing Country Perspective''.  International Journal of Business Research, 2016, 16(4) (Yayın No: 3129714)

Nihat Kamil Anıl,  Gülnur Eti İçli. “MBA Students’ Satisfaction and Loyalty: State vs. Private Universities”, Journal Market, 2013. VolXXV,No:2, Page:117-262.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Gülnur Eti İçli, Nihat Kamil Anıl, Bülent Kılıç.  Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016,  5(2), 93-108, ''Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Tercihlerini Etkileyen Faktörler.'' (Kontrol No: 3131742)

Nihat Kamil Anıl, Gülnur Eti İçli. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 5(1), 63-78, ''Kobilerin İhracat Performansını Belirleyen Faktörler''.  (Kontrol No: 3131879)

Nihat Kamil Anıl, Gülnur Eti İçli.  Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017, 6(3), 87-96. ''Sosyal Ağ Kullanımı ve Siyasi İlgi Bağlamında Gençlerin Online Siyasi Katılımı'', (Kontrol No: 3671685)

Gülnur Eti İçli, Nihat Kamil Anıl.  Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017, 6(3), 38-45. ''Franchising Kavramının Dönüşümü: Sosyal Franchising'' (Kontrol No: 3671687)

Gülnur Eti İçli. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Sayı 1, “Tüketicilerin İnternetten Alışverişte WEB Sitesi ile İlgili Karşılaştığı Sorunlar”

Gülnur Eti İçli, Fatma Eti Aslan. Journal of Research and Development in Nursing, Aralık 2012, “The Effect Of Internal Marketing On Dimensions Of Organizational Commitment: A Research Nurses In Turkey”

Gülnur Eti İçli, Fatma Eti Aslan, Sema Kuğuoğlu. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 2006, Sayı 1, “Sosyodemografik Değişkenlerin Hasta Memnuniyetine Etkisi”

Gülnur Eti İçli, Erol Çopur. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Haziran 2008, Sayı 1, Vol. 10, “Pazarlama İletişiminde Renklerin Rolü”

Gülnur Eti İçli. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 2007, Sayı 2, “İşletmelerin Meslek Yüksekokulu Mezunları İle İlgili Görüşleri Ve Beklentileri (Lüleburgaz İlçe Sınırlarında Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma)”

Gülnur Eti İçli, Beste Vural. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 2010, Sayı 1, “ Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları Çerçevesinde Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrenci Memnuniyeti Araştırması”

Gülnur Eti İçli, Adil Oğuzhan. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008, Sayı 2, “Cep Telefonu Marka Tercihinde Etkili Olan Faktörler”

Gülnur Eti İçli, Beste Vural. Trakya Üniversitesi, SBE Dergisi, Haziran 2011, Cilt 13, Sayı 1, “Kırklareli İlinin Sosyoekonomik Kalkınmasında Mekan (Şehir) Pazarlamasının Rolü”

Gülnur Eti İçli. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Ocak 2001, Sayı 15, “Benchmarking”

Gülnur Eti İçli. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Ocak 2010, Sayı 33, “Pazarlama İletişimi Araçlarının Türk Şarap Sektörü Açısından İncelenmesi”

Gülnur Eti İçli, Fatma Eti Aslan, Sema Kuğuoğlu. Trakya Üniversitesi, SBE Dergisi, 2005, Sayı 2, Vol. 7, “Bir Hizmet İşletmesi Olan Sağlık Kuruluşlarında Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayara Dayalı Kayıt Sisteminin Önemi”

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

H. Selçuk Eti , M.Ömer Azabağaoğlu, Gülnur Eti İçli. V.European Conference on Social and Behavioral Sciences Baltic Institute of Humanities,St.Petersburg Russia 11-14 September 2014. "Study on Socio-Economic Profile of Organic Food Consumer in Turkey"

Nihat Kamil Anıl , Gülnur Eti İçli, İlkem Aydın. International Congress on Management Economics and Business,Zonguldak-Turkey, 7-9 September 2017. " Kırklareli Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşadıkları Problemlerin Keşfi Üzerine Bir Çalışma"

Nihat Kamil Anıl , Gülnur Eti İçli, İlkem Aydın. V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Kırklareli-Turkey, 23-24 September 2017. " Öğrencilerin Öğretim Elemanlarına Yönelik Akademik Kalite Beklentileri: Kırklareli Üniversitesi Örneği"

Gulnur Eti Icli, Nihat Kamil Anil, Bulent Kilic, Gunay Kurtuldu, 2nd International Conference On Social Sciences And Humanities IBU-ICSSH2017, Skopje, Macedonia, 12-14 May 2017.“Factors Determining Organic Food Consumption in Turkey”

Gulnur Eti Icli, Gunay Kurtuldu, Ozgur Konat, Ilkem Aydin,  V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IBANESS, Kirklareli, Turkey, 23-24 September 2017, “Evaluation of Social Media Usage in the Context of Social Media Use Integration Scale”

Nihat Kamil Anıl, Gülnur Eti İçli, Günay Kurtuldu, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017), Ankara- Türkiye, 12-14 Ekim 2017,“Akademisyenlerin İş Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Kırklareli Üniversitesi Örneği”

Gulnur Eti Icli, Gunay Kurtuldu, Ilkem Aydin.  VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Plovdiv / Bulgaria, 21-22 April 2018, ''Social Media Advertisements: The Interactions of Consumers’xx Attitudes, Behaviours and Purchase Intentions.''  (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4249501)

Gülnur Eti İçli, Esin Cumhur Yalçın. II. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları Finansal Piyasalar Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 12-14 Nisan 2018, ''Makroekonomik Göstergelerin Pisa Skorlarına Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği''

Gülnur Eti İçli. 24th World Congress on the Management of Electronic Business, January 2003, Mcmaster University CANADA “Consumer’s Risk and Risk Reduction Strategies in Internet Shopping”

İlkem Aydın, Günay Kurtuldu, Gülnur Eti İçli. II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3-4 Mayıs 2018, '' Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Demografisi''.

Gülnur Eti İçli. 25th World Congress on the Management of Electronic Business, 14-16.January 2004, Mcmaster University CANADA “A Research on Internet Usage Aiming at University Students in Turkey”

Gülnur Eti İçli, Erol Çopur, Bora Aslan. 9th International Scientific Conference UNITECH, Gabrovo Technical University, Gabrovo-Bulgaria, 20-21 Kasım 2009. “E-Commerce Web Sites Characteristics”

Gülnur Eti İçli, Bora Aslan. 9th International Scientific Conference UNITECH, Gabrovo Technical University, Gabrovo-Bulgaria, 20-21 Kasım 2009, “A Pilot Study On Identifying The Attitudes Towards Mobile Advertisement Applications”

Gülnur Eti İçli, Hasan Selçuk Eti. International Scientific Conference, Gabrovo Technical University, Gabrovo-Bulgaria, 21-22 Kasım 2008, “A Pilot Research Concern With Consumers’ Retailer Brand Preferences”

Gülnur Eti İçli. 1st International 5th National Vocational Schools Of Higher Education Symposium (Umyos 2009), Konya Selçuk Üniversitesi, 27-29.Mayıs 2009, “Expectation And Satisfaction Levels Of The Students Of Lüleburgaz Vocational School Of Higher Education Related With Lecturers And Educational Services”

Gülnur Eti İçli, Mehmet Erol Çopur, Beste Burcu Vural. 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu), Konya Selçuk Üniversitesi, Mayıs 2009, “Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrenci Memnuniyeti Araştırması” (Poster bildiri)

Hasan Selçuk Eti, Gülnur Eti İçli, Ömer Azabağaoğlu. International Scientific Conference, Gabrovo Technical University, Gabrovo-Bulgaria, 21-22 Kasım 2008 “Application of Integrated Marketing Communications Elements In Wine Sectors”

Müge Leyla Yıldız, Gülnur Eti İçli, Ahmet Ercan Gegez. 9th International Strategic Management Conference, Riga-Latvia, 27-29 June 2013. “Perceived Academic Code of Ethics: A Research on Academic Ethics”

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Nihat K.  Anıl, Gülnur Eti İçli, Bülent Kılıç. 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Anadolu Üniversitesi, 10-13. Haziran. 2015. “Organ Bağışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Sosyal Pazarlama Yaklaşımı ile Organ Bağışının Arttırılması”

Gülnur Eti İçli. Kırklareli İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Mayıs 2009, “Kırklareli İlinin Gelişiminde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi”
Gülnur Eti İçli. I. Bölgesel Kalkınma Ve Girişimcilik Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, 16-18 Ekim 2009 Edirne. “Bölgesel Kalkınmada Pazarlamanın Rolü (İşletmelerin Pazarlamaya Bakış Açıları Ve Kırklareli İl Sınırları İçinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma)”
K. Nihat Anıl, Gülnur Eti İçli. 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kafkas Üniversitesi , Kars, 19-22. Haziran.2013. “Sosyal Franchising”
Gülnur Eti İçli, Bora Aslan. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 21-22 Aralık 2008, “İnternette Ödeme ve Güvenlik”
Gülnur Eti İçli, Neriman Hocaoğlu Bahadır. Uluslararası Multidisipliner Kadın Çalışmaları Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 13-16 Ekim 2009 İzmir. "AB Karar Alma Sürecinde Kadın“

Gülnur Eti İçli. İkinci Ulusal MYO Sempozyumu, İzmir-Ekim 2003, “İnternette Pazarlama ve Önemi” (Poster bildiri)

Gülnur Eti İçli, Beste Burcu Vural. Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli Üniversitesi, 1-2 Ekim 2010 İğneada, Kırklareli. “Şehir Markası Yaratma Süreci ve Marka Şehir Çerçevesinde Kırklareli İlinin Değerlendirilmesi”
Basılmış Kitap ya da Bölümler

Eti, H.S., M.Ö. Azabağaoğlu and G. İçli. Current Approaches in Social Sciences.  “Study On Socio-Economic Profile of Organic Food Consumer in Turkey” Ed. Yilmaz, R., Loschnigg, G., Arslan, H., & Icbay, M. A. Frankfurt: Peter Lang.ISBN 978-3-631-66608-1 2015. (Uluslararası kitapta bölüm)

Gülnur Eti İçli, Nihat Kamil Anıl. Sosyal Franchising­ - Bir Sosyal Girişimcilik Yöntemi, 2016, Türkmen Kitabevi, ISBN: 978-605-4749-59-1   

İsmail Dülgeroğlu, Günay Kurtuldu, Gülnur Eti İçli. Süreklilik ve Değişim Bağlamında Güney Kore ve Türk Modernleşmesi (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Gökhan Karsan, Doç. Dr. Erhan Atay), “Ülke Menşei (Orijini) İmajı ve İnovasyon Algısı İlişkisi: Uluslararası Güney Kore Tüketici Eloktroniği Markalarının Türkiye’de İncelenmesi”, Aralık 2014, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Yayınları:8  (Kitapta konu yazarlığı) 

Gülnur Eti İçli, Pazarlama İlkeleri (Editör: Yrd. Doç.Dr Serpil Yılmaz), “Pazarlama Araştırmaları ve Pazarlama Bilgi Sisteminin Önemi”, Ocak 2008, Lisans Yayıncılık (Kitapta bölüm yazarlığı)
Gülnur Eti İçli. Güncel Pazarlama Yaklaşımları (Editör: Dr. Çağatan Taşkın), “Organik Gıda ve Tüketici Davranışları”, Şubat 2011, Alfa Aktüel Yayınları (Kitapta bölüm yazarlığı)
Gülnur İçli. Emlak Yönetimi ve Pazarlaması (Editör: Doç. Dr Nurcan Turan), “Emlak Pazarlamasının İlkeleri”, Ocak 2013, Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın No 2785 (Kitapta Bölüm Yazarlığı)
Gülnur Eti İçli, Acil Bakım (Editör: Prof. Dr. Deniz Şelimen) 2004, “Acil Bakımda Multimedyanın Önemi: Bilgisayar, İnternet, KİOSK” (Kitapta konu yazarlığı)
Gülnur İçli. Emlak Yönetimi ve Pazarlaması (Editör: Doç. Dr Nurcan Turan), “Emlağın ve Emlak Pazarının Özellikleri”, Ocak 2013, Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın No 2785 (Kitapta Bölüm Yazarlığı)
Gülnur Eti İçli, Ağrı Doğası ve Kontrolü, 2006. “Ağrı Kontrolü, Geleceği, Maliyeti, Yararları, Yaşam Kalitesi, Hastalık ve Ölüm” (Kitapta konu yazarlığı)
Gülnur Eti İçli. Konut Pazarlaması, Mart 2008, Beta Yayınları (Kitap yazarlığı)
Yönetilen Tezler

Gülşah Sancaktar Meral, “Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Tercihleri ” Kırklareli Üniversitesi-Marmara Üniversitesi SBE Ortak İşletme Yüksek Lisans Programı (Danışman: Gülnur Eti İçli, YL çalışması devam etmekte)

Gülşah Mankin, “Bankacılıkta Hizmet Kalitesi” Kırklareli Üniversitesi-Marmara Üniversitesi SBE Ortak İşletme Yüksek Lisans Programı (Danışman: Gülnur Eti İçli, YL çalışması devam etmekte)

Gözde Nur Gamsız, “Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Unsurları ve Kırklareli Üniversitesinde Bir Uygulama”, Kırklareli Üniversitesi-Marmara Üniversitesi SBE Ortak İşletme Yüksek Lisans Programı (Danışman: Gülnur Eti İçli, YL çalışması devam etmekte)
Projeler

KLUBAP-030 Tüketicilerin  Organik Gıda Satın Alma Tercihlerini Etkileyen Unsurların Araştırılması (Proje Yürütücüsü)

KLUBAP-034 Siyasal Pazarlama: Seçmen Davranışı Modeli (Araştırmacı)

KLUBAP-035 Kobi’lerin İhracat Performansının Analizi (Araştırmacı)

 

Diğer
Gülnur Eti İçli. Pazarlama Dünyası, “Tekel Kurumunda Tanıtım Çalışmaları”, Ocak-Şubat 2001
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (Üyelik)
Araştırma Teknikleri

Genel İşletme

Halkla İlişkiler ve İletişim

Hizmet Pazarlaması

İletişim

    

İşletme Yönetimi

İşletmeye Giriş

Pazarlama Araştırmaları

Pazarlama İletişimi

  

Pazarlama İlkeleri

     

Pazarlama Teknikleri

Pazarlama Yönetimi

        

Pazarlamada Güncel Konular

( Yüksek Lisans )

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

( Yüksek Lisans )

Satış Teknikleri

Satış Yönetimi ve Kişisel Satış Teknikleri

      

Seminer

.

Stratejik Pazarlama Yönetimi

Türkiye'de Pazarlama Uygulamaları

(Yüksek Lisans)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus