Dr. Öğretim Üyesi Gülcan İNER
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Gülcan İNER

Gülcan İNER
Ünvan
Dr. Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Sürdürülebilir Mimarlık
  • Kırsal Yerleşmeler
  • Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Politikaları
İlgi Alanları
  • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Eposta
  • gulcan.iner@klu.edu.tr
  • gulcaniner@hotmail.com
Lise
Edirne Meslek Lisesi

Mezuniyet: 1998

Lisans
Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Mezuniyet: 2003

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık A.B.D.

Mezuniyet: 2007

Doktora
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık A.B.D.

Mezuniyet: 2013

Post Doktora
North Dakota State University Department of Architecture and Lanscape Architecture

Mezuniyet: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2015

Araştırma Görevlisi
Trakya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Başlama: 2005

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

İNER G., ERDOĞAN N., “Edirne/Uzunköprü/Yeniköy Kırsal Konutlarının Mimari ve Yapısal Karakteri", TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, Sayı:8, 2010.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

İNER G., “Belediye Kanunu’nun Mikro Ölçekte Etkileri”, 1. Uluslararası Kentsel Planlama-MimarlıkTasarım Kongresi (UPAD), 8-11 Mayıs 2014, Kocaeli, Türkiye.

 

İNER G., ÇAĞLARER E., “Doğal Yaşam Örüntüsü-Toprak Dam”, International Construction Congress (ICONC2012-SDÜ), 11-13 Ekim 2012, Isparta, Türkiye.

.

İNER G., KOMAN İ., "Edirne İli Kırsal Konutlarının Sürdürülebilir Özellikleri", International Sustainable Building Symposium (ISBS), 26-28 May, 2010, Ankara, Türkiye.
 

İNER G., ERDOĞAN N., “Characteristics of Rural Architectural on Thrace Region/Turkey”, “VI International Conference on Science and Technology in Archaeology and Conservation 2008 (STAC VI),09-14 December 2008, Rome, Italy

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

İNER G., KOMAN İ., “Kırsal Kalkınmada Sürdürülebilir Kırsal Konut”, “Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar Sempozyum ve Sergisi (SEEBTR- MSGSÜ)”, 7-8 Ocak 2014, İstanbul, Türkiye.

Yapı Teknikleri ve Malzeme-I (Mimarlık Fakültesi)

Yapı, mimarlık ve yapı teknikleri kavramları. Sistemler yaklaşımı ile yapı ve yapım yöntemlerinin tanıtılması. Kullanıcı-çevre-yapı sistemi etkileşimi ve bu bağlamda çevresel etmenler ve yapıdan beklenilen performans özelliklerinin tanıtılması. Yapı alt-sistemlerinin tanıtılması. Yapısal tasarım ile ilgili gereksinimler, ölçütler, olanaklar çerçevesinde yapıyı analiz edebilme. 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus