Lecturer GÜLAY ÇAKIR
Pınarhisar Vocational School
GÜLAY ÇAKIR

GÜLAY ÇAKIR
Degree
Lecturer
Language(s)
  • English
Profession(s)
  • Tourism
Telephone
  • 0505 440 33 16
Email
  • cakir.gulay@hotmail.com
Place of Birth
RİZE
Graduate
Gazi University

Graduation: 2004

Master's Degree
Namık Kemal University

Graduation: 2011

Lecturer
Pınarhisar Vocational School

Start Date: 0000

There is no record saved yet.

Articles in International Peer-reviewed Journals

ÇAKIR G. (2013) Determination of Rural Tourism Demand Potential in Thrace Region and Activities of Developable Rural Tourism, İnternational Journal of Social and Economic Sciences 3 (2):8-20.

ÇİFTÇİ G., ÇAKIR A. ve ÇAKIR G., (2012), Ecotourism As A Supportive Component To Rural Development: The Case of Malkara- Elmalı Village, Namık Kemal Üniversity Balkan Journal of Social Sciences, Vol/Cilt: 1, No/Sayı: 2, 94-106.

Articles in National Peer-reviewed Journals

YILMAZ, İ. A., ÜNAL, Aydın ve ÇAKIR, G., (2015), Sürdürülebilir Turizm Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye Bağlamı, Mesleki Bilimler Dergisi, Sayı: 4, Cilt:2, ss.55-83, ANKARA

ÇAKIR G. ve ÇAKIR A, (2012). İğneada Longoz Ormanları ve Çevresinin Rekreasyonel Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimler Dergisi, Özel Sayı, s:281-286.

ÇAKIR G., ÇAKIR A., Konaklama Tesislerinde Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Uygulamalar, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3, S: 31-36, (2010)

ÇAKIR A., ÇAKIR G. , Kırsal Kalkınmayı Sağlayıcı Bir Unsur Olarak Şarköy ve Çevresinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 14 (22): 53-60, 2012.

B DURSUN, A YILMAZ, G ÇAKIR, Determining Relational Awareness Levels In Friendship Of Vocational School Students In Terms Of Their Demographic Characteristics, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol.34, 42-51,(2014).

International Conferences and Symposiums

Sallıel Arca Z. , ÇAKIR G., ve ÇAKIR A.  Gastronomi Turizminde Yeni Destinasyonlar: Trakya Bağ Rotası Örneği, Uluslararası Gastronomi Kongresi. 10-12 Aralık 2015. İzmir.

ÇAKIR A., ve ÇAKIR G.  Slow Food Trakya Conviviumu ve Faaliyetleri, Uluslararası Gastronomi Kongresi. 10-12 Aralık 2015. İzmir.

ÖZKAN E. , ÇAKIR G., ÇAKIR A. ve KUBAŞ A. Ekoturizm Açısından Yıldız Dağları Çevresindeki Yöresel Ürün Potansiyeli. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ekoloji 2014 Sempozyumu. 1-4 Mayıs 2014. Kıbrıs.

ÇAKIR A., ÜNAL A., ÇAKIR G. Ve DEMİREL G., Meslek Yüksekokullarındaki Mutfak Atölyelerinin Araç-Gereç Donanımı ve Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesini Yönelik Ampirik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi, 1. Uluslar arası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 2011, Konya.

Dursun B., Yılmaz A., ÇAKIR G., Pajo A., Bulut S., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkisinde Farkında Olma Düzeylerinin Demografik Değişenler Açısından Belirlenmesi" II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 29 Nisan - 2 Mayıs 2010, Antalya.

ÇAKIR A. , ÇAKIR G., KOLUKIRIK C., Trakya Tarhanası Çeşitlerinden Biri Olan Kıymalı Tarhana ve Sunumu, Namık Kemal Üniversitesi, 1. Uluslararası Adriyatik’ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 15-17 Nisan 2010, Tekirdağ. (Poster Bildiri)

ÇAKIR A. , ÇAKIR G., DURSUN S., DURSUN B, Kırsal Turizmde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması: Poyralı Köyünde Uygulanabilirliği, Kırklareli Üniversitesi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu 1-2 Ekim 2010, Kırklareli.

Abağaoğlu, M.Ö and G. Çakır (2012) Determination of Ecotourism Potential of Igneada Region According to Rural Development. 8th Annual International Conference on Tourism 11-14 June 2012, Athens, Greece

ÇİFTCİ G., ÇAKIR A., ÇAKIR G., POLİTİK KRİZLERİN KÜLTÜREL MİRAS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, ICTTR - 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research (04.11.2016-06.11.2016).

ÇİFTCİ G. ., ÇAKIR G., ÇAKIR A., TRAKYA KALKINMA AJANSI’NIN TRAKYA (TR21) BÖLGESİ TURİZMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ, ICTTR - 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research (04.11.2016-06.11.2016).

Published Books or Chapters

ÇAKIR A., ÇAKIR G., “Türkiye'de Kış Hazırlıkları ve Saklama Yöntemleri” Yöresel Mutfaklar, TRH2.2.IQVETII/P-03/487 Nolu “Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve çecek Mesleki Eitim Okullarında Kalitenin Arttırılması” Projesi . (2015), Ankara, s. 177-203. ISBN 978-605-333-383-8 

ÇAKIR G., ÇAKIR A., “Slow Food” Bilinçli Mutfak, TRH2.2.IQVETII/P-03/487 Nolu “Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve çecek Mesleki Eitim Okullarında Kalitenin Arttırılması” Projesi . (2015), Ankara, s. 53-79. ISBN 978-605-333-376-0 

 

 

ÇAKIR, Gülay ve ÇAKIR, Ali. Sultanlar Yolu. Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları. (2014). ISBN: 978-605-149-622-1
 

 

Çakır G. Vize İlçesinin Turizm Coğrafyası ve Değerleri. Vize Belediyesi Yayınları. (2014) ISBN: 978-605-85773-2-9
 

 

ÇAKIR, A., Çakır G., Çocuklar İçin Vize Boyama Kitabı . Vize Belediyesi Yayınları. (201 4) ISBN: 978-605-85773-0-2

 

ÇAKIR G., ÇAKIR A., “Slow Food” Bilinçli Mutfak, TRH2.2.IQVETII/P-03/487 Nolu “Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve çecek Mesleki Eitim Okullarında Kalitenin Arttırılması” Projesi . (2015), Ankara, s. 53-79. ISBN 978-605-333-376-0 

 

ÇAKIR, A. Çakır G., Ahmed S. ve Tokuş M., Cittaslow Vize. Vize Belediyesi Yayınları. (201 4) ISBN: 978-605-85773-7-5

 
ADVERTISEMENT IN TRAVEL AGENTS

ADVERTISEMENT IN TRAVEL AGENTS

COMPARATIVE AGENT AUTOMATION

COMPARATIVE AGENT AUTOMATION

GENERAL TOURISM

GENERAL TOURISM

THE CONTRACTOR AGENT

THE CONTRACTOR AGENT

TICKET AUTOMATION

TICKET AUTOMATION

Ticketing

Ticketing

TOURISM GEOGRAPHY

TOURISM GEOGRAPHY

Turkey Physical Geography

Turkey Physical Geography

There is no record saved yet.

There is no record saved yet.

Telefon Tablet Bilgisayar This website is compatible with all devices.
Facebook
Twitter
Google Plus