Arş. Gör. Dr. Gökhan Albayrak
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
Gökhan Albayrak

Gökhan Albayrak
Ünvan
Arş. Gör. Dr.
Yabancı Diller
  • İngilizce
  • Almanca
Uzmanlık Alanları
  • Uluslararası Hukuk
  • Uluslararası İnsancıl Hukuk
  • Uluslararası Yatırım Hukuku
  • Kuvvet Kullanma Hukuku
Eposta
  • albayrak87@gmail.com
Doğum Tarihi
1987
Doğum Yeri
Çanakkale
Lise
Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2005

Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mezuniyet: 2009

Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2013

Doktora
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2017

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“The Law of Cyber Warfare In Terms of Jus Ad Bellum and Jus In Bello: Application of International Law to the Unknown?”,  E-Journal of Law (EJL), 3(2), 2017, 1-13 (Fatma Taşdemir ile birlikte)

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Uluslararası Hukuk Açısından Casusluk ve Siber İstihbarat,” Güncel Hukuk, Şubat 2015, ss. 26–31

“Uluslararası Hukukta Küresel Anayasacılık Tartışması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 113, 2014, ss. 19-40

“Türk Dış Politikasında Bir Dış Politika Aracı Olarak Uluslararası Hukuk,” Akademik Hassasiyetler, vol. 1, no. 2, 2014, ss. 1-23 (Fatma Taşdemir ile birlikte)

“Carl Schmitt’in Hukuk Teorisi ve Uluslararası Hukuk”, Güncel Hukuk, Temmuz 2014, ss. 38-42

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

“Siber Savaş Hukuku ve Hacker’ların Hedef Alınması”, IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Bursa, 2017, 355

“Bir Dengeleme Sanatı Olarak Uluslararası Hukuk  Uluslararası Yatırım Hukuku Örneği,” VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Ed. Tayyar Arı, Barış Özdal, Bursa, 2016, ss. 154-167

“Divide and Rule: Fragmented Legal Orders and the Critics of International Investment Regime,” The Challenges: From Diversity to Synergy, International Conference on Social Sciences and Humanities, ICSSH 2016, Skopje, 2016, 20

“Right to War Powers of Governments in Civil Strife The Case of Syria”, Human Rights and Change, ISA Joint Conference, İstanbul, 2014

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

"Uluslararası Yatırım Hukukunda Tütün Endüstrisi: Kamu Sağlığı, Yatırımcı Hakları ve Philip Morris v. Uruguay Davası", Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, Ankara, 2017, 39

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Uluslararası Hukukta Hedef Alarak Öldürme, İstanbul, 2013

“Rus Su-24 Uçağının Türkiye Tarafından Düşürülmesi Olayının Uluslararası Hukuk Açısından İncelenmesi”, Suriye Çatışma ve Uluslararası Hukuk, Ed. Fatma Taşdemir, Ankara, 2016, ss. 97 -116

“Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin İnsancıl Hukuk Sorumluluğu ve Suriye Krizi”, Suriye Çatışma ve Uluslararası Hukuk, Ed. Fatma Taşdemir, Ankara, 2016, ss. 315 -338

“Uti Possidetis (Juris) İlkesi ve Dağlık Karabağ Sorunu”, Ermenistan: Tarih, Hukuk, Dış Politika ve Toplum, Ed. Soyalp Tamçelik, Ankara, 2015, ss. 479 -498 (Hakan Taşdemir ile birlikte)

“İran'ın Hukuk Sistemi: Din ve Seküler İntermezzolar”, İran: Değişen İç Dinamikler ve Türkiye İran İlişkileri, Ed. Soyalp Tamçelik, Ankara, 2014, ss. 189-204

“Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalarda İnsan Haklarının Korunması”, Uluslararası Hukukta Güncel Sorun Alanları, Ed. Murat Saraçlı, Ankara, 2012, ss. 73-86 

“Uluslararası Hukukta Bireysel Cezai Sorumluluk ve Üstün Sorumluluğu”, Uluslararası Hukukta Güncel Sorun Alanları, Ed. Murat Saraçlı, Ankara, 2012, ss. 395-412

“Kosova’nın Bağımsızlık İlanı ve Self-Determinasyon Hakkı”, Uluslararası Hukukta Güncel Sorun Alanları, Ed. Murat Saraçlı, Ankara, 2012, ss. 235-270 (Fatma Taşdemir ile birlikte)

Çeviri: “Kurumlar ve Değişim”, Uluslararası İlişkiler Teorisinde Yeni Düşünce, Ed. Michael W. Boyle, G. John Ikenberry, İstanbul, 2015, ss. 231 -268 (Didem Özdemir Albayrak ile birlikte)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus