Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Albayrak
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
Gökhan Albayrak

Gökhan Albayrak
Ünvan
Dr. Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce
  • Almanca
Uzmanlık Alanları
  • Uluslararası Hukuk
  • Uluslararası İnsancıl Hukuk
  • Uluslararası Yatırım Hukuku
  • Kuvvet Kullanma Hukuku
Eposta
  • albayrak87@gmail.com
Doğum Tarihi
1987
Doğum Yeri
Çanakkale
Lise
Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2005

Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mezuniyet: 2009

Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2013

Doktora
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2017

Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • Görev: Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • Görev: Farabi Bölüm Koordinatörü

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

"Denizden Gelen Sığınmacılar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi", Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 23, 2018, ss. 292-303

“Davetle Müdahalenin Geçerliliği Açısından Afrika Kıtasındaki İki Zıt Örnek: Mali ve Gambiya", Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 26, 2018, ss. 307-322 (Adem Özer ile birlikte)

"Uluslararası Teamül Hukuku Hakkındaki Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun Taslak Sonuçlarının Çevirisi ve İncelenmesi", Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, 2018, ss. 387-400

“The Law of Cyber Warfare In Terms of Jus Ad Bellum and Jus In Bello: Application of International Law to the Unknown?”,  E-Journal of Law (EJL), 3(2), 2017, 1-13 (Fatma Taşdemir ile birlikte)

Çeviri: "Diplomatik Koruma Hakkında Taslak Maddeler", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019/2

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Uluslararası Hukuk Açısından Casusluk ve Siber İstihbarat,” Güncel Hukuk, Şubat 2015, ss. 26–31

“Uluslararası Hukukta Küresel Anayasacılık Tartışması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 113, 2014, ss. 19-40

“Türk Dış Politikasında Bir Dış Politika Aracı Olarak Uluslararası Hukuk,” Akademik Hassasiyetler, vol. 1, no. 2, 2014, ss. 1-23 (Fatma Taşdemir ile birlikte)

“Carl Schmitt’in Hukuk Teorisi ve Uluslararası Hukuk”, Güncel Hukuk, Temmuz 2014, ss. 38-42

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

“Siber Savaş Hukuku ve Hacker’ların Hedef Alınması”, IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Bursa, 2017, 355

“Bir Dengeleme Sanatı Olarak Uluslararası Hukuk  Uluslararası Yatırım Hukuku Örneği,” VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Ed. Tayyar Arı, Barış Özdal, Bursa, 2016, ss. 154-167

“Divide and Rule: Fragmented Legal Orders and the Critics of International Investment Regime,” The Challenges: From Diversity to Synergy, International Conference on Social Sciences and Humanities, ICSSH 2016, Skopje, 2016, 20

“Right to War Powers of Governments in Civil Strife The Case of Syria”, Human Rights and Change, ISA Joint Conference, İstanbul, 2014

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

"Uluslararası Yatırım Hukukunda Tütün Endüstrisi: Kamu Sağlığı, Yatırımcı Hakları ve Philip Morris v. Uruguay Davası", Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, Ankara, 2017, 39

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Kitaplar:

(Ed.) Uluslararası İnsancıl Hukuk: Kavramlar, İlkeler ve Yeni Gelişmeler, Ankara, 2018  (Fatma Taşdemir ile birlikte) 

Uluslararası Yatırım Hukukuna Küresel Anayasacılık Yaklaşımı, İstanbul, 2018

Uluslararası Hukukta Hedef Alarak Öldürme, İstanbul, 2013

Kitap Bölümleri:

"İnsancıl Hukukun Temel İlkeleri ve Bu İlkelerin Tarihsel Gelişim Safhaları", Uluslararası İnsancıl Hukuk: Kavramlar, İlkeler ve Yeni Gelişmeler, Ed. Fatma Taşdemir, Gökhan Albayrak, Ankara, 2018

"İnsancıl Hukuk Açısınan Siber Savaş ve Hacker'ların Hedef Alınması", Uluslararası İnsancıl Hukuk: Kavramlar, İlkeler ve Yeni Gelişmeler, Ed. Fatma Taşdemir, Gökhan Albayrak, Ankara, 2018 (Fatma Taşdemir ile birlikte)

“Rus Su-24 Uçağının Türkiye Tarafından Düşürülmesi Olayının Uluslararası Hukuk Açısından İncelenmesi”, Suriye Çatışma ve Uluslararası Hukuk, Ed. Fatma Taşdemir, Ankara, 2016, ss. 97 -116

 “Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin İnsancıl Hukuk Sorumluluğu ve Suriye Krizi”, Suriye Çatışma ve Uluslararası Hukuk, Ed. Fatma Taşdemir, Ankara, 2016, ss. 315 -338

“Uti Possidetis (Juris) İlkesi ve Dağlık Karabağ Sorunu”, Ermenistan: Tarih, Hukuk, Dış Politika ve Toplum, Ed. Soyalp Tamçelik, Ankara, 2015, ss. 479 -498 (Hakan Taşdemir ile birlikte)

“İran'ın Hukuk Sistemi: Din ve Seküler İntermezzolar”, İran: Değişen İç Dinamikler ve Türkiye İran İlişkileri, Ed. Soyalp Tamçelik, Ankara, 2014, ss. 189-204

“Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalarda İnsan Haklarının Korunması”, Uluslararası Hukukta Güncel Sorun Alanları, Ed. Murat Saraçlı, Ankara, 2012, ss. 73-86 

 “Uluslararası Hukukta Bireysel Cezai Sorumluluk ve Üstün Sorumluluğu”, Uluslararası Hukukta Güncel Sorun Alanları, Ed. Murat Saraçlı, Ankara, 2012, ss. 395-412

“Kosova’nın Bağımsızlık İlanı ve Self-Determinasyon Hakkı”, Uluslararası Hukukta Güncel Sorun Alanları, Ed. Murat Saraçlı, Ankara, 2012, ss. 235-270 (Fatma Taşdemir ile birlikte)

Çeviri: “Kurumlar ve Değişim”, Uluslararası İlişkiler Teorisinde Yeni Düşünce, Ed. Michael W. Boyle, G. John Ikenberry, İstanbul, 2015, ss. 231 -268 (Didem Özdemir ile birlikte)

Diğer

Gökhan Albayrak, "Eşya Müsaderesinin Saldırgan Yönü: Ceza Hukuku Niyet Okuyabilir mi?", Güncel Hukuk, Mayıs 2010, ss. 54-57

Gökhan Albayrak, "Fetüs v. Kadın Hakları: İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Kürtaj Sorunu", Güncel Hukuk, Temmuz 2012, ss. 44-46 (D. Özdemir ile birlikte) 

Gökhan Albayrak, "Trump'ın Suriye Saldırısı ve Uluslararası Hukuk: Doktrin ve Pratik", Schilda, Nisan 2017, https://www.schilda.com/2017/04/13/trumpin-suriye-saldirisi-ve-uluslararasi-hukuk-doktrin-ve-pratik/

Çeviri: "Gambiya'daki Kriz: Afrika Jus Ad Bellum'u Nasıl Tekrar Yazıyor?", Mohamed Helal, Schilda, Mart 2017,  https://www.schilda.com/2017/03/03/gambiyadaki-kriz-afrika-jus-ad-bellumu-nasil-tekrar-yaziyor/

Çeviri: "Normlar Nasıl Ölür?", Tanisha M. Fazal ve Seva Gunitsky, Schilda, Mart, 2017, https://www.schilda.com/2017/03/27/normlar-nasil-olur/

Çeviri: "Küresel Mülteci Krizinin Güvenlik Sonuçları", Daniel Krcmaric, Schilda, Şubat 2017, https://www.schilda.com/2017/02/20/kuresel-multeci-krizinin-guvenlik-sonuclari/

Atıf: Derya Aydın Okur, Uluslararası Hukuk Açısından İnsansız Hava Araçlarıyla Gerçekleştirilen Saldırılar, Ankara, 2016 (Atıf yapılan eser: Uluslararası Hukukta Hedef Alarak Öldürme)

Atıf: İslam Safa Kaya, Süleyman Zahit Kara, "Uluslararasılaşmış Silahlı Çatışmalarda İşlenen Savaş Suçları: Suriye Örneği", Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz 2015 (Atıf yapılan eser: Uluslararası Hukukta Hedef Alarak Öldürme)

Atıf: Fatma Taşdemir, "Devlet Merkezli Uluslararası Hukuk Sistemi ve Devlet Dışı Silahlı Örgütler", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Mart 2017 (Atıf yapılan eser: Devlet Dışı Silâhlı Aktörlerin İnsancıl Hukuk Sorumluluğu ve Suriye Krizi)

Atıf: Fatma Taşdemir, Adem Özer, "Kuvvet Kullanma Hukuku Açısından Fırat Kalkanı Operasyonu", Akademik Hassasiyetler, 2017 (Atıf yapılan eser: Uluslararası Hukukta Hedef Alarak Öldürme)

Atıf: Uğur Bayıllıoğlu, "Uluslararasılaşmış Kosova Mahkeme Sistemi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013 (Atıf yapılan eser: Kosova’nın Bağımsızlık İlanı ve Self-Determinasyon Hakkı)

Atıf: Demet Şefika Mangır, Ender Almaç, "Asymmetrical War and Humanitarian War", Turkish Studies, 2017 (Atıf yapılan eser: Hedef Alarak Öldürmeler)

Atıf: Fatma Taşdemir, Erdinç Özdemir, "Uluslararası İnsancıl Hukukta İdari Gözaltı ve Devlet Dışı Silahlı Aktörler", Akademik Hassasiyetler, 2018 (Atır yapılan eser: Devlet Dışı Silâhlı Aktörlerin İnsancıl Hukuk Sorumluluğu ve Suriye Krizi)

Atıf: Deniz Tekin Apaydın, "Monizm-Dualizm İkileminde Türk Hukuk Sistemi: Uluslararası Hukuka Bakış Üzerine Doktrinel Uyuşmazlığın Nedenleri ve AB Hukuku Bağlamında Bir Değerlendirme", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018 (Atıf yapılan eser: Uluslararası Hukukta Küresel Anayasacılık Tartışması)

Atıf: Yasin Poyraz, Ömer Vehip Önen, "Uluslararası Ceza Yargısının Gelişiminde Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rolü", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019 (Atıf Yapılan Eser: Uluslararası Hukukta Bireysel Cezai Sorumluluk ve Üstün Sorumluluğu)

Atıf: Kenan Dülger, "Silahlı Çatışmalarda Silahlı İnsansız Hava Araçlarının Kullanımının Uluslararası Hukuka Uygunluğu", Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019 (Atıf Yapılan Eser: Uluslararası Hukukta Hedef Alarak Öldürme)

Atıf: Ömer Çona, Suriye Krizinde Uluslararası Güç Mücadelesi: Vekalet Savaşları, Nobel, Ankara, 2018 (Atıf Yapılan Eser: Devlet Dışı Silâhlı Aktörlerin İnsancıl Hukuk Sorumluluğu ve Suriye Krizi)

Lisans

Uluslararası Özel Hukuk, 2017-2018 Yılı Bahar Dönemi (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Uluslararası Kamu Hukuku, 2018-2019 Yılı Güz Dönemi (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Kamu Yönetimine Giriş, 2018-2019 Yılı Güz Dönemi (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Uluslararası Özel Hukuk, 2018-2019 Yılı Bahar Dönemi (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

İnsan Hakları, 2018-2019 Bahar Dönemi (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus