Arş. Gör. Dr. Furkan YILDIZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Furkan YILDIZ

Furkan YILDIZ
Ünvan
Arş. Gör. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Enerji İktisadı
 • Enerji Politikaları
 • İktisadi Entegrasyonlar
İlgi Alanları
 • İktisadi Kalkınma
 • Küresel Politik Ekonomi
 • Ekonomi ve Militarizm
Eposta
 • furkan.yildiz@klu.edu.tr
 • frknyldz@gmail.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
Ankara
Lise
Sivas Selçuk Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2002

Lisans
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2012

Doktora
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2017

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2009

Kırklareli Üniversitesi - İİBF, İktisat Bölümü
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 17/09/2012

Marmara Üniversitesi, İktisat Bölümü
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 16/11/2009
 • Bitirme: 14/09/2012

Kırklareli Üniversitesi - İİBF, İktisat Bölümü
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 27/03/2009
 • Bitirme: 13/11/2009

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yıldız, F. (2013). "Avrupa Birliği Enerji Politikaları ve Enerji Arz Güvenliği Arayışları", İnsan&Toplum, 3(5), 159-181.

Bayraktar, Y., Eğri, T., and F. Yıldız. (2016). "A Causal Relationship Between Oil Prices Current Account Deficit, and Economic Growth: An Empirical Analysis from Fragile Five Countries", Ecoforum, 5(Spiecial Issue), 29-44.

 

 

 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Y. Bayraktar, F. Yildiz, "Orta Gelir Tuzağı Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Analiz: Kırılgan Beşi Örneği", Eurpean Congress on Economic Issues, 30 March - 1 April 2017, Kocaeli/Turkey

Y. Bayraktar, F. Yıldız, "Kırılgan Sekizli ve Orta Gelir Tuzağı: Karşılaştırmalı Bir Analiz", International Congress of Management Economy and Policy, 20-21 May 2017, İstanbul/Turkey.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Eğri, T., ve F, Yıldız. (2013). "DTÖ, Doha ve Türkiye", Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi. 6-8 Mayıs, Bursa.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Yıldız, F. (2011). "Türkiye’de Enerji Politikalarının Dönüşümü". Y. Alpaydın & H. Tunalı (Edt.). 2000 Sonrası Türkiye İktisadının Dönüşümü içinde. (s. 257-279). İstanbul: İTO Yayınları.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus