Dr. Öğretim Üyesi Furkan YILDIZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Furkan YILDIZ

Furkan YILDIZ
Ünvan
Dr. Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Enerji İktisadı
 • Ekonomik Entegrasyonlar
İlgi Alanları
 • İktisadi Kalkınma
 • Küresel Politik Ekonomi
 • Ekonomik Büyüme
Eposta
 • furkan.yildiz@klu.edu.tr
 • furkanyildiz1@gmail.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
Ankara
Lise
Sivas Selçuk Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2002

Lisans
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2012

Doktora
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2018

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2017

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2009

Kırklareli Üniversitesi - İİBF, İktisat Bölümü
 • Görev: Dr. Öğretim Üyesi
 • Başlama: 02/07/2017

Kırklareli Üniversitesi - İİBF, İktisat Bölümü
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 27/03/2009
 • Bitirme: 13/11/2009

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yıldız, F. (2013). Avrupa birliği enerji politikaları ve arz güvenliği arayışları.  İnsan&Toplum,3(5), 159-181. 

Yıldız, F., ve Yüksel Bayraktar. (2017). Kırılgan sekizli ülkelerinin orta gelir tuzağına olan uzaklığının ölçülmesi: karşılaştırmalı bir analiz. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(5), 110-128.

Bayraktar, Y., Eğri, T., and Furkan Yıldız (2016). A casual relationship between oil prices current account deficit, and economic growth: an empirical analysis from fragile five countries. Ecoforum, 5(Special Issue), 29-44.

 

 

 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Y. Bayraktar, F. Yildiz, "Orta Gelir Tuzağı Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Analiz: Kırılgan Beşi Örneği", Eurpean Congress on Economic Issues, 30 March - 1 April 2017, Kocaeli/Turkey

Y. Bayraktar, F. Yıldız, "Kırılgan Sekizli ve Orta Gelir Tuzağı: Karşılaştırmalı Bir Analiz", International Congress of Management Economy and Policy, 20-21 May 2017, İstanbul/Turkey.

Bayraktar, Y., Kaya H., İ., ve Furkan Yıldız (2017). Yenilenebilir enerjinin yükselen yıldızı: Çin. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS). 9-11 Nov, Ankara/Turkey.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Eğri, T., ve Furkan Yıldız (2013). DTÖ, Doha ve Türkiye. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi. 6-8 Mayıs, Bursa/Türkiye.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Yıldız, F. (2011). Türkiye’de enerji politikalarının dönüşümü. Y. Alpaydın & H. Tunalı (Edt.), 2000 sonrası Türkiye iktisadının dönüşümü içinde. (s. 257-279). İstanbul: İTO Yayınları.

Alpaydın, Y., ve Furkan Yıldız. (2010). Türkiye’de üretim faktörleri gelirlerinin değişimi. A. Başpınar & M. Şentürk (Edt.), Süreklilik ve değişim arasında düşünce ve hayat içinde (s. 213-227). İstanbul: Yedirenk. 

Yıldız, F. (2018). Theoretical approach to economic growth. Ahmet Gülmez & Furkan Beşel (Edt.), Economic Growth Theory and Practice. (p.3-27). Cambridge Scholars Publishing. 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus