Yrd. Doç. Dr. Fatih SEMERCİ
Teknoloji Fakültesi
Fatih SEMERCİ

Fatih SEMERCİ
Ünvan
Yrd. Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Koordinasyon kimyası
 • Metal-Organic Frameworks
 • Hidrotermal sentez
 • Fotoluminesans
 • Termal analiz
İlgi Alanları
 • Fotoğraf
 • Sinema
Eposta
 • fsemerci@klu.edu.tr
 • f_semerci@hotmail.com
Doğum Tarihi
10/09/1984
Doğum Yeri
Bursa
Lisans
Dumlupınar Üniversitesi

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Mezuniyet: 2010

Doktora
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Mezuniyet: 2014

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2014

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2010

Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Görev: Yardımcı Doçent
 • Başlama: 19/09/2014

Kimya Bölümü
 • Görev: Erasmus Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 10/11/2011

Kimya Bölümü
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 03/09/2010
 • Bitirme: 19/09/2014

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
Okan Zafer Yeşilel, Bingül Karamahmut, Fatih Semerci, Yeşim Yeşilöz, Synthesis, crystal structures, spectroscopic and thermal properties of silver(I) saccharinate complexes with N-donor ligands, Polyhedron (2012) 42 307–314
Alper Tolga Çolak, Gönül Pamuk, Nazlı Uzun, Okan Zafer Yeşilel, Fatih Semerci, Handan Günay, Orhan Büyükgüngör, Photoluminescent Polymeric 2D Silver(I) Complex Exhibits like the Fish Bone 1D Silver Cluster and New Coordination Mode of the Pyridine-2,3-Dicarboxylate, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Material 23 (2013) 418-423.
Okan Zafer Yeşilel, Güneş Günay, Fatih Semerci and Duygu Erkmen, Two photoluminescent silver(I) saccharinate complexes: The formation of a potassium-oxygen cluster, and Ag•••π and (O–H)•••Ag interactions, Zeitschrift für Kristallographie (2012) 227 694–701.
M. Fidan, F. Semerci, E. Şahin, O.Z. Yeşilel, R. Tapramaz, Y. Şahin Synthesis, crystal structure, spectroscopic, fluorescent, thermal properties and EPR spectra of doped Cu2+ ions in [Cd(sac)2(H2O)2(meim)2] single crystal, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 110 (2013) 437–442.
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, Mustafa Serkan Soylu, Yusuf Yerli, Hakan Dal, Two new pyridine-2,3-dicarboxylate coordination polymers prepared from zerovalent metal precursor: Syntheses, luminescent and magnetic properties Journal of Solid State Chemistry, Volume 210, Issue 1, February 2014, Pages 224–231
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, Ertan Şahin, Yusuf Yerli and Ramazan Topkaya, From Metalloligand to Extended 3D network: Synthesis, Crystal Structure and Magnetic property of {[Cu(en)2][Cu(μ3-pydc)2]•6H2O}n, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Material (2011) 21 261-268
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, Halis Ölmez and Orhan Büyükgüngör “Supramolecular Assemblies of Copper(II)-Pyridine-2,3-dicarboxylate Complexes with N-donor ligands and Clustered Water Molecules” Inorganica Chimica Acta Volume 409, Part B, 1 January 2014, Pages 407–417
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, Ertan Şahin, Cu(II) and Zn(II)-Pyridine-2,3-Dicarboxylate Complexes with 2-Methylimidazole: Syntheses, Crystal Structures, Spectroscopic and Thermal Analyses, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Material, (2010) 20 334–342
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, Mustafa Serkan Soylu, Seda Keskin, Orhan Büyükgüngör A two-dimensional photoluminescent cadmium(II) coordination polymer containing a new coordination mode of pyridine-2,3-dicarboxylate: Synthesis, structure and molecular simulations for gas storage and separation applications Polyhedron 50 (2013) 314–320
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, Seda Keskin, Cihan Darcan, Murat Taş and Hakan Dal Construction of homo- and heterometallic-pyridine-2,3-dicarboxylate metallosupramolecular networks with structural diversity: 1D T5(2) water tape and unexpected coordination mode of pyridine-2,3-dicarboxylate CrystEngComm, 2013,15, 1244-1256
Fatih Semerci(Corresponding), Okan Zafer Yeşilel, Fatma Yüksel, Self-assembly of three new metal organic coordination networks based on 1,2-bis(imidazol-1yl-methyl)benzene, Polyhedron 102 (2015) 1–7
 

Fatih Semerci (Corresponding), Okan Zafer Yeşilel, Fatma Yüksel, Onur Şahin, One-pot synthesis of two new metal – organic networks: hydrogen bonded mononuclear Cu(II) complex and mixed-valence Cu(I,II) coordination polymer with encapsulated 14-membered unique water cluster, Inorganic Chemistry Communications 62 (2015) 29 –33

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, Seda Keskin, Fatma Yüksel “Hydrothermal Syntheses, Crystal Structures and Characterizations of Copper complexes of Pyridine-2,3-dicarboxylate: From Discrete Cu(II) Monomer to Mixed-valence Cu(I/II) Coordination Polymer” International Conference on Advanced Complex Inorganic Nanomaterials, 15-19 July 2013 Namur/Belgium.
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, Ertan Şahin, “Hydrothermal Synthesis, Structure And Photoluminescence Property Of A Novel 3D Cd(II)-Mof Constructed From Pyridine-2,3-Dicarboxylate Ligand” IUPAC2013, İstanbul/Turkey
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel and Orhan Büyükgüngör “Hydrothermal Syntheses, Crystal Structures and Characterizations of A Novel Porous Heterometallic Metal Organic Framework Constructed by Metalloligand” PPM 2013, Çeşme, İzmir
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, and Fatma Yüksel “A novel Metal Organic Framework Assembled with 5-Sulfoisophthalate and bisimidazole ligands: Hydrothermal Synthesis and Crystal Structures” Ulusal Kristalografi Toplantısı 2012, İZMİR
Ebru Aydoğdu, Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, Filiz Yılmaz “Karışık Ligantlı Ag(I) ve Cu(II)-Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması” III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 2011 (P75)
Murat Taş, Okan Zafer Yeşilel, Fatih Semerci, Hakan Dal “Bir Boyutlu Cu(II)-Piridin-2,3-dikarboksilat Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması” 25. Uluslararası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2011 (IP-105).
Bingul Karamahmut, Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, Filiz Yılmaz “Uzun Zincirli Diamin Ligantlarını İçeren Gümüş(I)-Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması” III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 2011 (P45)
Mustafa Serkan Soylu, Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, Seda Keskin and Orhan Büyükgüngör “An Experimental and Theoretical Investigation of Two-Dimensional Cadmium(II) Coordination Polymer” Ulusal Kristalografi Toplantısı 2012, İZMİR
Fatih SEMERCİ, Okan Zafer YEŞİLEL, Orhan BÜYÜKGÜNGÖR “İmidazol Türevi Ligantlar İçeren Cu(II)-Piridin-2,3-dikarboksilat Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması” Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 2012, Muğla
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel ve Ertan Şahin, “Karışık Ligantlı 2,3-piridindikarboksilik asit Kompleksinin Sentezi,Spektroskopik, Termik veYapısal Özellikleri” II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Firat üniversitesi, Elazığ, 2009.
Yalçın Kılıç, Okan Zafer Yeşilel, Fatih Semerci, Fatma Yüksel “{[Cu(bimb)2(H2O)2](format)2}n Kompleksinin Solvotermal Yöntemler Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması” III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 2011 (P290)
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, M. Serkan Soylu, Murat Taş, Hakan Dal, Orhan Büyükgüngör “Metalloligant ile Sentezlenen ve İki Farklı Metal İçeren Piridin-2,3-dikarboksilat Kompleksleri” III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 2011 (S2)
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel ve Ertan Şahin “Karışık Ligantlı Bakır(II)-Piridin-2,3-dikarboksilat Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması”, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak ,2010.
Özge Okyay, Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, Ertan Şahin “Gümüş(I)-Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması” III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 2011 (P228)
Okan Zafer Yeşilel, Fatih Semerci and Fatma Yüksel “An 2D→2D parallel interpenetrated Cadmium(II) Coordination Polymers Constructed from Pyridinedicarboxylate and Bisimidazole ligands” Ulusal Kristalografi Toplantısı 2012, İZMİR
Fatih Semerci, Okan Zafer Yeşilel, Murat Taş, Hakan Dal “Cu(II) ve Cd(II)-Piridin-2,3-dikarboksilat’ın 2-Etil-4-metilimidazol ile Karışık Ligantlı Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması” 25. Uluslar arası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2011 (IP-50).
Projeler
ÜNİVERSİTE PROJESİ, ARAŞTIRMACI Proje No : 201219002 (Başlangıç: 20.01.2012 Bitiş: 20.01.2014) Proje Adı : FUMARAT VE GLUTARAT KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
ÜNİVERSİTE PROJESİ (ESOGÜ), ARAŞTIRMACI Proje No : 200819042 (Başlangıç: 14.11.2008 Bitiş:10.12.2010) Proje Adı : HALKALI DİKARBOKSİLİK ASİT KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI.
TÜBİTAK PROJESİ, ARAŞTIRMACI Proje No : 109T201-TAMAMLANDI. Proje Adı : GÖZENEKLİ KOORDİNASYON POLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE KUANTUM MEKANİKSEL YÖNTEMLERLE KONFORMASYONU.

TÜBİTAK PROJESİ (3501): OKZALAMIT İLE FONKSIYONEL HALE GETİRİLMİŞ YENI METAL ORGANİK KAFESLERIN SENTEZI, YAPILARININ AYDINLATILMASI VE GAZ ADSORPSIYON ÖZELLIKLERININ ARAŞTIRILMASI" KABUL EDİLDİ (215Z252), BÜTÇE: 222.774,91 TL, YÜRÜTÜCÜ: YRD. DOÇ. DR. FATİH SEMERCİ, ARAŞTIRMACI: ARAŞ. GÖR. DR. HAKAN ERER.
 

Diğer
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı : IMIDAZOLE TÜREVLERI IÇEREN BAKIR(II), ÇINKO(II) VE KADMIYUM(II)-PIRIDIN-2,3-DIKARBOKSILAT KOMPLEKSLERININ SENTEZI VE KARAKTERIZASYONU, Kimya Anabilimdalı, Eylül 2010, ESKİŞEHİR, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus