Dr. Öğretim Üyesi FİGEN DIĞIN
Sağlık Yüksekokulu
FİGEN DIĞIN

FİGEN DIĞIN
Ünvan
Dr. Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
İlgi Alanları
 • Kardiyovasküler Cerrahi
 • Yaşlı Cerrahisi
 • Yoğun Bakım
 • Göğüs Cerrahisi
 • Telesağlık
Telefon
 • 0288 214 54 13
Eposta
 • figendigin@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1981
Doğum Yeri
EDİRNE
Lise
Edirne Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Mezuniyet: 2000

Lisans
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Mezuniyet: 2004

Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD

Mezuniyet: 2007

Doktora
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Mezuniyet: 2018

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2019

Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi

Başlama: 2013

Uzman
Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi

Başlama: 2008

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
 • Görev: Müdür yardımcısı
 • Başlama: 04/12/2018

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
 • Görev: Erasmus koordinatörü
 • Başlama: 01/10/2015

Sağlık Yüksekokulu
 • Görev: Ölçme Değerlendirme Komisyon Üyesi
 • Başlama: 11/11/2014

Sağlık Yüksekokulu
 • Görev: Bologna Hemşirelik Bölümü Koordinatör Yardımcısı
 • Başlama: 05/10/2013

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 07/01/2013
 • Bitirme: 04/12/2018

Sağlık Yüksekokulu
 • Görev: Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Başlama: 00/00/2013
 • Bitirme: 00/00/2015

Edirne Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi
 • Görev: Uzman Hemşire
 • Başlama: 01/04/2010
 • Bitirme: 22/12/2012

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi
 • Görev: Hemşire
 • Başlama: 25/11/2005
 • Bitirme: 22/03/2010

Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi
 • Görev: Hemşire
 • Başlama: 03/02/2003
 • Bitirme: 24/11/2005

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Manaf Ç,Özer G,Dığın F,Bıkmaz Z,Mercan Y.SAGLIK YÜKSEKOKULU HEMSIRELIK VE EBELIK BÖLÜMÜ ÖGRENCILERININ AKILCI ILAÇ KULLANIMIKONUSUNDA BILGI DÜZEYI.Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016:32;1.

BERBER İl,ARAS G,MERCAN Y,DIĞIN F,BIKMAZ Z.Kırklareli Üniversitesi ÖğrencilerininÜreme Sağlığı ve Cinsel Yolla BulaşanEnfeksiyonlar Konusunda Bilgi Düzeyi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.2016:33;1.

Ünver S, Özkan Z.K, Avcıbaşı İ.M, Dığın FB. (2016) “Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyat Sonrasi Ağrı Yönetimine İlişkin Girişimlerinin Değerlendirilmesi”. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 13(2): 146-151. (ISSN: 1305-0397)

KIZILCIK ÖZKAN Zeynep,ÜNVER Seher,DIĞIN Figen. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017(6):2;70-76

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Bıkmaz Z., Dığın F., Özdemir Ö., Yüksel N., 'Social Gender Perceptions of Child Development and Midwifery Students in a University', 1. Uluslararsı Kadın Kongresi,14-16 Kasım 2016 - Ankara/TURKEY (Poster sunumu)

Özdemir Ö, Bıkmaz Z, Dığın F, The Informatıon-Status Of Nursıng Students About Old Age And Old Age-Care, International Balkan Conference on Health Sciences, 14-15 Mayıs 2014, Edirne (Sözel sunum).

Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Dığın F, Fındık Yıldız Ü. “Drain Following Abilities of Nursing Students”. 18th International Nursing Research Conference, Vitoria-Gasteiz-Spain, pp.402-403 [Fulltext], (11-14 November, 2014) (Oral Brief Presentation) (Kasım 2014) (Kasım 2014)

Avcıbaşı İMÜnver S, Dığın F Dindar İ, Yıldız Fındık Ü, Nursing  Students' Satisfaction Levels In East Thrace, 18th International Nursing Research Conference, 11-14 Kasım 2014, Spain (Sözel sunum).

Ünver S, Avcıbaşı İM, Kızılcık Özkan ZDığın F,  Yıldız Fındık Ü,  Dindar İDetermination Of Health Anxiety Levels Of Nursing Students In First And Last Class, 18th International Nursing Research Conference, 11-14 Kasım 2014, Spain (Sözel sunum).

Dığın F, Bıkmaz Z, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı M.İ. “Practices of Students Who Studied Surgery Course for Pain Assessment and Management” 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.1065, (PP: 690) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015) (Eylül 2015)

Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı M.İ, Dığın F, Yıldız Fındık Ü. “Determining Postoperative Pain Management Interventions of Nursing Students” 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.1066, (PP: 742) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015)

KIZILCIK ÖZKAN Z, ÜNVER S, DIĞIN F.,Determining Attitudes and Knowledge of Patient Relatives About   The Precautions Taken to Prevent Patient Falls, 15th Nursing Medicare Summit,17-19 OCTOBER 2016 ROMA ITALY J Nurs Care 2016, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031(Oral presentation) (Ekim 2016)

Avcıbaşı M.İ, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Dığın F. “Can Registered Surgical Nurses’ Opioids Usage Help Their Patients with Pain?” 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.788, (PP: 754) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015)

Gökyıldız Ş, Bilgiç D, Dağlar G,Özkan SA, Güler H, Demirci H, Turan Z, Yılmaz SD, Dinç A, Toker E, Dinç H, Uçar T, Mavi SG, Karacam Z, Güner N, Demir G, Yörük S, Digin F, İşbir GG, Cam HH, The Relationship Between Midwifery Students' Acceptance of Violence Between Couples and Level of Aggression: A Multicentered Study, 8 th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016 Madrid, Spain. (Oral presentation)

Manaf Ç,Özer G, Bıkmaz Z, Dığın F, Mercan Y, SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYİ, 3. Uluslararası & 7.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 24-29 Nisan 2016, Adana.(Sözel sunum)

Berber İ, Gökçe A, Çil M, Mercan Y, Dığın F, Bıkmaz Z, Kırklareli Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Konusunda Bilgi Düzeyi, 3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26-29 Nisan 2016, Adana (Poster sunum)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

DIĞIN F, KIZILCIK ÖZKAN Z, ÖZDEMİR Ö,BIKMAZ Z (2015) CERRAHİ KLİNİK UYGULAMA ORTAMININ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ,9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği kongresi,Muğla; Türkiye Poster bildiri-P121-(527-532). (Kasım 2015)

 

Soydaş Yeşilyurt D, Yıldız Fındık Ü, Dığın F, Refakatçilerin Hasta Bakımında Üstlendiği Görevlerin Belirlenmesi, 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyat Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Muğla. (Poster Sunumu).

Bıkmaz Z, Dığın F, Stress Levels of Nursing Education Students, VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 10-12 Nisan 2015, İstanbul, (Poster Sunumu).

 

Dığın F, Bıkmaz Z, Ertürk ND, Okur E, Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Hizmetlerinin Sunumu İçin Yenilikçi Önerileri, 1. İstanbul Disiplinlerarası Sağlık Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, 12-13 Mayıs 2016, iSTANBUL (Sözel sunum)

Okur E, Ertürk ND, Dığın F, Bıkmaz Z, Mercan Y, Hemşirelik Öğrencilerinin hasta Bakım Sürecinde Tıbbi Cihaz  Kullanımı İle İlgili Bilgi Düzeyi, Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 28-29 Nisan 2016, Eskişehir.(Sözel sunum)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Dığın F. Orta Kulak Kanseri ve Cerrahi. (Ed. Şenol Çelik S. & Karadağ A.)Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar. Akademi Basın ve Yayıncılık. 2019.ss.707-714.

Dığın F, Şolt Kırca A. The Preparation for Cesarean Section and the Postpartum Care in Obese Pregnant Women. In: Health Sciences Research ın The Globalizing World. ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA. 2018.ss.647-653 ISBN. 978-954-07-4525-1

DIĞIN F,BIKMAZ Z,SEVİM S,DAĞ S,BOZAT Y.Kadına Yönelik Şiddetin Toplum Tarafindan Algılanması.(ed. Dalaman Z.) KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KADIN VE SİYASET. İstanbul Aydın Üniversitesi. 2016. ISBN 9786054303533.

Dığın F. Hasta ve Çalışan Güvenliği.(Ed. Beylik U&Avcı K) Sağlıkta kalite Yönetimi ve Akreditasyon.Gazi Kitabevi.2019.

Beslenme ve Diyetetik

Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik

Çocuk Gelişimi

Hasta Çocuk ve Hastane-I

Hasta Çocuk ve Hastane-II

Ebelik

Meslekte Öğretim

Temel ve İleri Yaşam Desteği

Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı

Cerrahi Hastalıklar Bilgisi

Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Ameliyathane Teknikleri

Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik

Hemşirelikte öğretim

Temel ve İleri Yaşam Desteği

Hemşirelik Yükseklisans

Travma ve Acil Cerrahi Hemşireliği

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus