Dr. Öğr. Üyesi Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN

Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Telefon
  • 0 (288) 214-38-25
Eposta
  • ferah.ozgoren@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
25/04/1981
Doğum Yeri
Şişli
Lise
Özel Doğuş Lisesi

Mezuniyet: 1999

Lisans
İstanbul Üniversitesi

Mezuniyet: 2004

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi-Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Mezuniyet: 2007

Doktora
Marmara Üniversitesi-Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Mezuniyet: 2013

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Başlama: 2014

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Başlama: 2010

Kırklareli Üniversitesi uygulamalı bilimler yüksekokulu
  • Görev: Müdür yardımcılığı
  • Başlama: 15/09/2016
  • Bitirme: 15/07/2018

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Özgören, F. “Deneyimsel Markalama”. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 3, http://www.istjss.org/Makale/70-deneyimsel-markalama, ISSN: 2147 – 3390 (2013).

Özgören, F. “Mağaza Düzeni ve Tasarımı”. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 5, http://www.istjss.org/Makale/77-magaza-duzeni-ve-tasarimi, ISSN: 2147 - 3390 (2013).
Özgören, F. “Mağaza Yeri ve Ticari Alan Analizi”. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 6, http://www.istjss.org/Makale/83-magaza-yeri-ve-ticari-alan-analizi, ISSN: 2147- 3390 (2013).

Özgören Şen, F. “Konumlandırma”. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 7, http://www.istjss.org/Makale/87-konumlandirma, ISSN:2147 - 3390 (2014).

Kocatürk EbruÖzgören Şen Ferahnur Pazarlama Savaşları ve Örnek Uygulamalar. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (Summer), http://www.istjss.org/Makale/182-pazarlama-savaslari-ve-ornek-uygulamalar (2017).

Özgören Şen FerahnurÖztek M. YamanBoş Zaman Pazarlaması Kapsamındaki Faaliyetlere Genel Bir Bakış. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3), 58-71. http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/32028/358212(2017).

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Özgören, F. (2012) "Satış Sonrası Hizmetin Müşteri Sadakatine Etkisi ve Ericsson Örneği", Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 1-23.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Karabıyık, N., Özgören, F ve Bilgen, E. “Transnational Consumer Concept and a Research on Identifying Transnational Consumer Profile in Turkey”. Turkish Migration Conference 2014 Comparative Perspectives and Continuities, 30 May - 2 June, London UK, (2014), 240-241.

Karabıyık Nevin, Kocatürk EbruÖzgören Şen Ferahnur . A Review of International Volunteers as a TransnationalConsumer Type and a Case Study.  TheMigrationConference (2017), 164-167. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Karabıyık N. ve Özgören, F. “Postmodern Kültürün Pazarlama İletişimindeki Rolü ve Çevre Örgütlerinin Postmodern Pazarlama İletişimi Uygulamaları: Greenpeace Örneği”, 1. Ulusal İletişim Ortamlarında Çevre Etkileşimi Sempozyumu, İstanbul, 9-10 Haziran, (2010).

Aktan C., Sümer İnci B. ve Özgören, F. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinde Glokal Yaklaşımlar: 100 Değerli Global Markanın Türkiye’deki Web Sitelerinin İçerik Analizi”, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, Yozgat, 14-17 Ekim (2009), 152-167.

Karabıyık N., Özgören F. ve Sümer İnci, B. “Uygulama ve Akademik Yönüyle Pazarlama Tarihine Bir Bakış”, İzmir, 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, 26-29 Ekim (2010), 369-386.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
Özgören Şen FerahnurTüketici Deneyim Kalitesi, Beta Basım A.Ş., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 204, Türkçe(Bilimsel Kitap), (2017).

 

Yönetilen Tezler
Bahar ATABAY, “……” Kırklareli Üniversitesi SBE Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı(Danışman: Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN, YL çalışması devam etmekte)
 
Arzu TÜFEKÇİ, “……” Kırklareli Üniversitesi SBE Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı(Danışman: Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN, YL çalışması devam etmekte)
Verilen dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

 

 

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

 

Güz

 

Ticaret ve Ulaşımda İletişim (Lisans)Birinci ve İkinci Öğretim

 

3 + 3

0 + 0

~50

 

 

Yüksek Lisans Tez Çalışması(Y. Lisans )

1

0

2

 

 

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

3

0

2

 

Bahar

 

İşletme Yönetimi (Lisans) Birinci ve İkinci Öğretim

 

+ 3

+ 0

     ~50

 

 

Yüksek Lisans Tez Çalışması(Y. Lisans )

1

0

2

 

 

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

3

0

2

2017- 2018

 

 

Güz

İşletmeye Giriş (Lisans) Birinci ve İkinci Öğretim

 

+ 3

+ 0

~60

 

 

Araştırma Yöntemleri (Lisans) Birinci ve İkinci Öğretim

 

+ 3

+ 0

~55

 

 

Yüksek Lisans Tez Çalışması(Y. Lisans )

1

0

2

 

 

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

3

0

2

 

Bahar

Küresel Pazarlama  (Lisans) Birinci ve İkinci Öğretim

 

+ 4

+ 0

~35

 

 

 

Uluslararası Perakendecilik  (Lisans) Birinci ve İkinci Öğretim

 

+ 3

+ 0

~50

 

 

Yüksek Lisans Tez Çalışması(Y. Lisans )

1

0

2

 

 

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

3

0

2

 

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus