Öğretim Görevlisi Ezgi ZENGİN
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
Ezgi ZENGİN

Ezgi ZENGİN
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Halkla İlişkiler
  • Marka Yönetimi
Eposta
  • ezgizengin@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
10/09/1993
Doğum Yeri
Bartın
Lisans
Selçuk Üniversitesi-İletişim Fakültesi-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Mezuniyet: 2015

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü- Halkla İlişkiler Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2017

Doktora
İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Başlama: 2018

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Zengin, E. (2018).  "Althusser'in Düşüncesinde İdeoloji, Özne ve Bilinç İlişkisi" ANASAY, 2 (5), 51-70. http://dergipark.gov.tr/anasay/issue/39928/437438

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Zengin, E. (2016). "Presentation of Self in Social Media: Example of Instagram-Snapchat". 4th International Symposium of Communication Students. (25-27 October 2016). Eskişehir

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Zengin, E., Türkoğlu, M.T. (2017). "Sanatta Marka Olmak: Picasso Örneği". Geleceğin Sosyal Bilimcileri Ulusal Kongresi II. (20-21 Nisan 2017). Zonguldak

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus