Öğretim Görevlisi EYÜP ÖZTÜRK
EYÜP ÖZTÜRK

EYÜP ÖZTÜRK
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
  • ARAPÇA
Uzmanlık Alanları
  • KUR'AN OKUMA VE KIRAAT
Telefon
  • 5378769490
Eposta
  • eyupozturk@klu.edu.tr
Doğum Yeri
GÖLE

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

KUR'AN ARAPÇASI (HAZIRLIK 1.YARIYIL)

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

ILH18203 KUR’AN OKUMA VE TECVİD I (Arapça)

 

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:

1. Kur’ân-ı Kerîm

2. Karabaş Tecvidi (Osmanlıca metinli)

3. Kur’an Okuma Esasları, Abdurrahman ÇETİN

4. Ta’lim Tecvid ve Kıraat, Ramazan Pakdil

 

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI                           

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Giriş: Kur’ân’ın faziletleri ve bu dersin özellikle ilahiyatçılar açısından önemi; tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Bakara 253-286. âyetlerin tilâveti.

2

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Fâtihâ Sûresinin tilâveti.

3

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Bakara 1-7. âyetlerin tilâveti.

4

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Bakara 8-20. âyetlerin tilâveti.

5

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Bakara 21-29. âyetlerin tilâveti.

6

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Bakara 30-39. âyetlerin tilâveti.

7

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Bakara 40-59. âyetlerin tilâveti.

8

Vize Sınavı: Vizeye kadar işlenen tüm konular

9

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Bakara 60-82. âyetlerin tilâveti.

10

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Bakara 83-96. âyetlerin tilâveti; Nebe Sûresinin ezbere dinlenilmesi.

11

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Bakara 97-103. âyetlerin tilâveti.

12

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Bakara 104-112. âyetlerin tilâveti.

13

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Bakara 113-129. âyetlerin tilâveti.

14

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Bakara 130-141. âyetlerin tilâveti.

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLERNDİRME

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Her iki sınavda da dönem ezberlerinin belirlenen sürede dinletilmiş olması belirleyici olacaktır. Sınavlar, kriterleri önceden belirlenmiş olarak mülakat şeklinde yapılacaktır. Bütünlemede vize konuları da dahildir.

2. Ara Sınav notunun %40’I, Final Sınav notunun %60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

3. Günlük yüzüne okuma belirlenen miktarlarda okunup takibi yapılacak ve bu uygulamanın dönem sınavları notlarına etkisi olacaktır.

 

4. Değerlendirme MUTLAK olacaktır.

 

D. YÜZÜNE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yüzünden okuma çalışmasında cüzlerin bir kısmının derste hoca gözetiminde okunması, bu arada tashîh-i hurûf ve tâlim ilkeleri gözetilerek yarım sayfa ile bir sayfa arası kadar bir bölümün hep birlikte okunması, yeri geldiğinde dersin hocası tarafından harflerin sıfat ve mahreçleri ile tecvîd uygulamalarının hatırlatılması önemli birtakım ilkelerdir. Ezberlerin belirlenen sürelerde bitirilmesi hususu önem arz etmektedir. Ayrıca derste her öğrencinin yanında kendisine ait Kur’ân-ı Kerim bulundurması zorunluluğu hususunda azami dikkat gösterilecektir.

 

E. KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD -III- DERSİ EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Tecvid İlmi ve Dersleri, Sıtkı Gülle.

2. Tecvid Uygulamalı Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenme Rehberi, Davut Kaya.

3. Kur’ân Tilâvetinin Esasları, İsmail Karaçam.

4. Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İsmail Karaçam.

KUR’AN OKUMA VE TECVİD I

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

ILH18203 KUR’AN OKUMA VE TECVİD I (Arapça)

 

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:

1. Kur’ân-ı Kerîm

2. Karabaş Tecvidi (Osmanlıca metinli)

3. Kur’an Okuma Esasları, Abdurrahman ÇETİN

4. Ta’lim Tecvid ve Kıraat, Ramazan Pakdil

 

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI                           

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Giriş: Kur’ân’ın faziletleri ve bu dersin özellikle ilahiyatçılar açısından önemi; tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Bakara 253-286. âyetlerin tilâveti.

2

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Âli İmrân 1-30. âyetlerin tilâveti Bakara 1-4. Âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

3

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Âli İmrân 31-54. âyetlerin tilâveti; Haşr 21-24. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

4

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Âli İmrân 55-91. âyetlerin tilâveti; Bakara 285.-286. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

5

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Âli İmrân 92-129. âyetlerin tilâveti;  ezberlerin tekrarı.

6

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Âli İmrân 130-163. âyetlerin tilâveti; ezberlerin tekrarı

7

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Âli İmrân 164-180. âyetlerin tilâveti; ezberlerin tekrarı.

8

Vize Sınavı: Vizeye kadar işlenen tüm konular

9

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Âli İmrân 181-200. âyetlerin tilâveti; Âyete’l-Kürsî’nin ezbere dinlenilmesi.

10

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 1-10. âyetlerin tilâveti; Nebe Sûresinin ezbere dinlenilmesi.

11

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 11-14. âyetlerin tilâveti; Cuma Sûresinin ezbere dinlenilmesi.

12

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 15-22. âyetlerin tilâveti; ezberlerin tekrarı.

13

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 23-24. âyetlerin tilâveti; ezberlerin tekrarı.

14

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 25. âyetin tilâveti; ezberlerin tekrarı.

 

 

 

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLERNDİRME

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Her iki sınavda da dönem ezberlerinin belirlenen sürede dinletilmiş olması belirleyici olacaktır. Sınavlar, kriterleri önceden belirlenmiş olarak mülakat şeklinde yapılacaktır. Bütünlemede vize konuları da dahildir.

2. Ara Sınav notunun %40’I, Final Sınav notunun %60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

3. Günlük yüzüne okuma belirlenen miktarlarda okunup takibi yapılacak ve bu uygulamanın dönem sınavları notlarına etkisi olacaktır.

 

4. Değerlendirme MUTLAK olacaktır.

 

D. YÜZÜNE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yüzünden okuma çalışmasında cüzlerin bir kısmının derste hoca gözetiminde okunması, bu arada tashîh-i hurûf ve tâlim ilkeleri gözetilerek yarım sayfa ile bir sayfa arası kadar bir bölümün hep birlikte okunması, yeri geldiğinde dersin hocası tarafından harflerin sıfat ve mahreçleri ile tecvîd uygulamalarının hatırlatılması önemli birtakım ilkelerdir. Ezberlerin belirlenen sürelerde bitirilmesi hususu önem arz etmektedir. Ayrıca derste her öğrencinin yanında kendisine ait Kur’ân-ı Kerim bulundurması zorunluluğu hususunda azami dikkat gösterilecektir.

 

E. KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD -III- DERSİ EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Tecvid İlmi ve Dersleri, Sıtkı Gülle.

2. Tecvid Uygulamalı Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenme Rehberi, Davut Kaya.

3. Kur’ân Tilâvetinin Esasları, İsmail Karaçam.

4. Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İsmail Karaçam.

KUR’AN OKUMA VE TECVİD III


2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

ILH18203 KUR’AN OKUMA VE TECVİD III (Arapça)

 

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:

1. Kur’ân-ı Kerîm

2. Karabaş Tecvidi (Osmanlıca metinli)

3. Kur’an Okuma Esasları, Abdurrahman ÇETİN

2. Ta’lim Tecvid ve Kıraat, Ramazan Pakdil.

 

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI                           

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Giriş: Kur’ân’ın faziletleri ve bu dersin özellikle ilahiyatçılar açısından önemi; tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; En’âm 36-68. âyetlerin tilâveti.

2

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; En’âm 69-94. âyetlerin tilâveti; Mülk 1-12. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

3

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; En’âm 95-124. âyetlerin tilâveti; Mülk 13-26. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

4

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; En’âm 125-136. âyetlerin tilâveti; Mülk 27-30. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

5

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; En’âm 1137-165/ A’râf 1-11. âyetlerin tilâveti; Mülk ezberlerinin tekrarı.

6

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; A’râf 12-43. âyetlerin tilâveti Mülk ezberlerinin tekrarı

7

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; A’râf 44-87. âyetlerin tilâveti; Mülk ezberlerinin tekrarı.

8

Vize Sınavı: Vizeye kadar işlenen tüm konular

9

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; A’râf 88-143. âyetlerin tilâveti; Rahmân 1-16. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

10

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; A’râf 144-1178. âyetlerin tilâveti; Rahmân 17-40. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

11

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; A’râf 179-206/ Enfâl 1-25. âyetlerin tilâveti; Rahmân 41-67. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

12

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Enfâl 26-69. âyetlerin tilâveti; Rahmân 68-78. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

13

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Enfâl 70-75/ Tevbe 1-47. âyetlerin tilâveti; Rahmân ezberlerinin tekrarı.

14

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Tevbe 48-93. âyetlerin tilâveti; Rahmân ezberlerinin tekrarı

 

 

 

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLERNDİRME

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Her iki sınavda da dönem ezberlerinin belirlenen sürede dinletilmiş olması belirleyici olacaktır. Sınavlar, kriterleri önceden belirlenmiş olarak mülakat şeklinde yapılacaktır. Bütünlemede vize konuları da dahildir.

2. Ara Sınav notunun %40’I, Final Sınav notunun %60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

3. Günlük yüzüne okuma belirlenen miktarlarda okunup takibi yapılacak ve bu uygulamanın dönem sınavları notlarına etkisi olacaktır.

 

4. Değerlendirme MUTLAK olacaktır.

 

D. YÜZÜNE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yüzünden okuma çalışmasında cüzlerin bir kısmının derste hoca gözetiminde okunması, bu arada tashîh-i hurûf ve tâlim ilkeleri gözetilerek yarım sayfa ile bir sayfa arası kadar bir bölümün hep birlikte okunması, yeri geldiğinde dersin hocası tarafından harflerin sıfat ve mahreçleri ile tecvîd uygulamalarının hatırlatılması önemli birtakım ilkelerdir. Ezberlerin belirlenen sürelerde bitirilmesi hususu önem arz etmektedir. Ayrıca derste her öğrencinin yanında kendisine ait Kur’ân-ı Kerim bulundurması zorunluluğu hususunda azami dikkat gösterilecektir.

 

E. KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD -III- DERSİ EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Tecvid İlmi ve Dersleri, Sıtkı Gülle.

2. Tecvid Uygulamalı Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenme Rehberi, Davut Kaya.

3. Kur’ân Tilâvetinin Esasları, İsmail Karaçam.

4. Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İsmail Karaçam.

 

 

KUR’AN OKUMA VE TECVİD V


2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

ILH17301 KUR’AN OKUMA VE TECVİD V

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:

1. Kur’ân-ı Kerîm

2. Karabaş Tecvidi (Osmanlıca metinli)

3. Kur’an Okuma Esasları, Abdurrahman ÇETİN

4. Ta’lim Tecvid ve Kıraat, Ramazan PAKDİL

 

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI                           

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Giriş: Kur’ân’ın faziletleri ve bu dersin özellikle ilahiyatçılar açısından önemi; tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; İsrâ 1-58. âyetlerin tilâveti.

2

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; İsrâ 59-111. âyetlerin tilâveti; A’lâ Sûresi’nin ezbere dinlenilmesi.

3

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Kehf 1-74. âyetlerin tilâveti; Ğâşiye  Sûresi’nin ezbere dinlenilmesi.

4

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Kehf 75-110/ Meryem 1-38. âyetlerin tilâveti; Fecr  Sûresi 1-14. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

5

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Meryem 39-98/ Tâhâ 1-37. âyetlerin tilâveti; Fecr  Sûresi 15-30. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

6

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Tâhâ 38-87. âyetlerin tilâveti; Ezberlerin tekrarı

7

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Tâhâ 88-135. âyetlerin tilâveti; Ezberlerin tekrarı

8

Vize Sınavı: Vizeye kadar işlenen tüm konular

9

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Enbiyâ 1-72. âyetlerin tilâveti; Beled   Sûresi’nin ezbere dinlenilmesi.

10

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Enbiyâ 73-112/ Hac 1-15. âyetlerin tilâveti; Şems   Sûresi’nin ezbere dinlenilmesi.

11

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Hac 16-64. âyetlerin tilâveti; Leyl Suresi’nin ezbere dinlenilmesi.

12

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Hac 65-78, Mü’minûn 1-79. âyetlerin tilâveti; Ezberlerin tekrarı

13

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Mü’minûn 80-118/ Nûr 1- 34. âyetlerin tilâveti; Ezberlerin tekrarı

14

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nûr 35-65/ Furkân 1-20. âyetlerin tilâveti; Ezberlerin tekrarı

 

 

 

 

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLERNDİRME

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Her iki sınavda da dönem ezberlerinin belirlenen sürede dinletilmiş olması belirleyici olacaktır. Sınavlar, kriterleri önceden belirlenmiş olarak mülakat şeklinde yapılacaktır. Bütünlemede vize konuları da dahildir.

2. Ara Sınav notunun %40’I, Final Sınav notunun %60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

3. Günlük yüzüne okuma belirlenen miktarlarda okunup takibi yapılacak ve bu uygulamanın dönem sınavları notlarına etkisi olacaktır.

 

4. Değerlendirme MUTLAK olacaktır.

 

D. YÜZÜNE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yüzünden okuma çalışmasında cüzlerin bir kısmının derste hoca gözetiminde okunması, bu arada tashîh-i hurûf ve tâlim ilkeleri gözetilerek yarım sayfa ile bir sayfa arası kadar bir bölümün hep birlikte okunması, yeri geldiğinde dersin hocası tarafından harflerin sıfat ve mahreçleri ile tecvîd uygulamalarının hatırlatılması önemli birtakım ilkelerdir. Ezberlerin belirlenen sürelerde bitirilmesi hususu önem arz etmektedir. Ayrıca derste her öğrencinin yanında kendisine ait Kur’ân-ı Kerim bulundurması zorunluluğu hususunda azami dikkat gösterilecektir.

 

E. KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD -III- DERSİ EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Tecvid İlmi ve Dersleri, Sıtkı Gülle.

2. Tecvid Uygulamalı Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenme Rehberi, Davut Kaya.

3. Kur’ân Tilâvetinin Esasları, İsmail Karaçam.

4. Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İsmail Karaçam.

 

KUR’AN OKUMA VE TECVİD VII


2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

                                     ILH17401 KUR’AN OKUMA VE TECVİD VII

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:

1. Kur’ân-ı Kerîm

2. Karabaş Tecvidi (Osmanlıca metinli)

3. Kur’an Okuma Esasları, Abdurrahman ÇETİN

4. Ta’lim Tecvid ve Kıraat, Ramazan PAKDİL

 

 

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI                           

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Giriş: Kur’ân’ın faziletleri ve bu dersin özellikle ilahiyatçılar açısından önemi; tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Sâffât 1-153. âyetlerin tilâveti.

2

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Sâffât 154-182/ Sâd 1-88. âyetlerin tilâveti; Vaaza başlama duasının ezbere dinlenilmesi.

3

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Zümer 1-47. âyetlerin tilâveti; Hutbe dualarının ezbere dinlenilmesi.

4

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Zümer 48-75/ Mü’min 1-25. âyetlerin tilâveti; Hatim duasının ezbere dinlenilmesi.

5

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Mü’min 26-85. âyetlerin tilâveti;

6

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Fussilet 1-54. âyetlerin tilâveti; Ezberlerin tekrarlatılması.

7

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Şûrâ 1-53. âyetlerin tilâveti; Ezberlerin tekrarlatılması.

8

Vize Sınavı: Vizeye kadar işlenen tüm konular

9

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Zuhruf 1-79. âyetlerin tilâveti; Yemek ve iftar duasının ezbere dinlenilmesi.

10

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Cenaze Dualarının ezbere dinlenilmesi.

11

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Ahkâf 1-35/ Muhammed 1-19. âyetlerin tilâveti; Nikah Merasimi duasının ezbere dinlenilmesi.

12

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Muhammed 20-38/ Fetih 1-29. âyetlerin tilâveti; Ezberlerin tekrarlatılması.

13

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Hucurât 1-18. âyetlerin tilâveti; Ezberlerin tekrarı Ezberlerin tekrarlatılması.

14

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Kâf 1-45/ Zâriyât 1-30. âyetlerin tilâveti; Ezberlerin tekrarlatılması.

 

 

 

 

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLERNDİRME

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Her iki sınavda da dönem ezberlerinin belirlenen sürede dinletilmiş olması belirleyici olacaktır. Sınavlar, kriterleri önceden belirlenmiş olarak mülakat şeklinde yapılacaktır. Bütünlemede vize konuları da dahildir.

2. Ara Sınav notunun %40’I, Final Sınav notunun %60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

3. Günlük yüzüne okuma belirlenen miktarlarda okunup takibi yapılacak ve bu uygulamanın dönem sınavları notlarına etkisi olacaktır.

 

4. Değerlendirme MUTLAK olacaktır.

 

D. YÜZÜNE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yüzünden okuma çalışmasında cüzlerin bir kısmının derste hoca gözetiminde okunması, bu arada tashîh-i hurûf ve tâlim ilkeleri gözetilerek yarım sayfa ile bir sayfa arası kadar bir bölümün hep birlikte okunması, yeri geldiğinde dersin hocası tarafından harflerin sıfat ve mahreçleri ile tecvîd uygulamalarının hatırlatılması önemli birtakım ilkelerdir. Ezberlerin belirlenen sürelerde bitirilmesi hususu önem arz etmektedir. Ayrıca derste her öğrencinin yanında kendisine ait Kur’ân-ı Kerim bulundurması zorunluluğu hususunda azami dikkat gösterilecektir.

 

E. KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD -VII- DERSİ EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Tecvid İlmi ve Dersleri, Sıtkı Gülle.

2. Tecvid Uygulamalı Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenme Rehberi, Davut Kaya.

3. Kur’ân Tilâvetinin Esasları, İsmail Karaçam.

4. Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İsmail Karaçam.

 

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus