Öğretim Görevlisi Esra Büdün
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
Esra Büdün

Esra Büdün
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Halkla İlişkiler
 • Medya İletişim ve Teorileri
 • İletişim Bilimleri
İlgi Alanları
 • Yeni Medya
 • Marka İletişimi
 • Tüketici Davranışları
 • Sosyal Psikoloji
Eposta
 • esrabudun@klu.edu.tr
 • esrabudun@gmail.com
Doğum Yeri
Kırklareli
Lisans
Ege Üniversitesi / İletişim Fakültesi

Mezuniyet: 2013

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi / SBE

Mezuniyet: 2016

Doktora
İstanbul Üniversitesi / SBE

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2017

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkanı
 • Başlama: 08/01/2020

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Akademik Danışman Medya ve İletişim Programı 1. Sınıf
 • Başlama: 16/09/2019

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Staj Koordinatörlüğü- Danışman Medya ve İletişim Programı 1. Sınıf
 • Başlama: 16/09/2019

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Başlama: 17/09/2018
 • Bitirme: 15/11/2019

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Akademik Danışman Medya ve İletişim Programı 2. Sınıf
 • Başlama: 11/09/2017
 • Bitirme: 16/09/2019

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Staj Koordinatörlüğü- Danışman Medya ve İletişim Programı 2. Sınıf
 • Başlama: 11/09/2017
 • Bitirme: 16/09/2019

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Büdün, E . (2018). Milyoner (Slumdog Millionaire) Filminin Sosyal Bilişsel Kuram Çerçevesinde Çözümlenmesi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (29), 151-164. DOI: 10.31123/akil.395528

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Büdün, E., Aydın, A.(2018). "Kullanım ve Doyum Aracı Olarak Popüler Kültür", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciencies Congress Series, IBANESS, Edirne, 318-324. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), (ISBN: 978-605-67815-1-3).

Aydın, A., Büdün, E.(2018). "Kamu Diplomasisi Açısından Türk Dış İşlerinin Sosyal Medya Kullanımı:Twitter Örneği", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciencies Congress Series, IBANESS Edirne. 74-84. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), (ISBN: 978-605-67815-1-3).

Büdün, E., Aydın, A.(2019). "Bir Psikolojik Sözleşme İhlali Olarak Whistleblowing (Bilgi İfşası)", IV. Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, EMI, İstanbul. 769-781. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). (ISBN:978-605-81563-5-7).

Büdün, E.(2019). "Yaratıcı Reklam Stratejileri Bağlamında Geleceğin Hedef Kitlelerinin Karakter Tipolojisi", IV. Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, EMI, İstanbul, 782-796. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), (ISBN:978-605-81563-5-7).

Büdün, E., Pajo, A. (2018). "Cittaslow Felsefesinin İletilmesinde Bir Araç Olarak Belediye Web Sayfaları", VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciencies Congress Series, IBANESS Tekirdağ. 289-300. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) Vol.1 (ISBN: 978-605-67281-1-2).

Pajo A., Büdün, E. (2018). "Cittaslow Kentlerinin Sakinlik Düzeylerine İlişkin Bir Değerlendirme", VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciencies Congress Series, IBANESS Tekirdağ. 133-141. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), Vol.1 (ISBN: 978-605-67281-1-2).

Büdün, E., Aydın A. (2017). "Sanal Kimlik İnşasında Diasporik Düzlem: Kuşaklar Açısından Bir Değerlendirme", 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma. 538-538. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum). (ISBN:978-605-307880-7).

Aydın, A., Büdün, E.( 2017). "Kamu Diplomasisinde Zihni Yazılım: İki Vizyonel Örnek İle Bir Model Önerisi", 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma. 282-282.(Özet Bildiri/Sözlü Sunum). (ISBN:978-605-307880-7).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Büdün, E., (2015). "Kriz İletişimi Kampanyalarının Etik Boyutu: Kuş Gribi İletişim Kampanyası", 1. Toplumsal ve Kurumsal Çatışmalar Kongresi. TOKUÇÇ, Düzce. 369-385. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Basılmış Kitap ya da Bölümler

BÜDÜN, E. (2018). ÇOĞULCULUK Demokrasi Kuramı, Emine YAVAŞGEL (Ed.), içinde Çokkültürlülük Perspektifleri (s. 59-77), 1. Basım, İstanbul:Filiz Kitabevi. ISBN:978-975-368-485-9.

2016-2017 Bahar Dönemi

Halkla İlişkiler ve Toplum

Kurumsal İletişim

2017-2018 Bahar Dönemi

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Yazarlığı

Görsel Kültür

2017-2018 Güz Dönemi

İletişim Becerileri

Halkla İlişkiler Yönetimi

İkna Edici İletişim

Pazarlama Yönetimi

2018-2019 Bahar Dönemi

Görsel Kültür

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Yazarlığı

2018-2019 Güz Dönemi

Halkla İlişkiler Yönetimi

Pazarlama Yönetimi

İkna Edici İletişim

Popüler Kültür ve Medya

2019-2020 Bahar Dönemi

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Yazarlığı

Görsel Kültür

2019-2020 Güz Dönemi

Halkla İlişkiler Yönetimi

Pazarlama Yönetimi

İkna Edici İletişim

Popüler Kültür ve Medya

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus