Esra BOZKANAT CERGİBOZAN

Esra BOZKANAT CERGİBOZAN

Dr. Öğr. Üyesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

esra.bozkanat@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumu
 • İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü -Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Doktora
  Mezuniyet: 2018
 • Gazi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2013
 • Gazi Üniversitesi - Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Lisans
  Mezuniyet: 2009
Uzmanlık Alanları
Siyasal iletişim Sağlık iletişimi Yeni medya çalışmaları
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2019
 • Öğretim Görevlisi
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2012
 • Öğretim Görevlisi Doktor
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2018

Görevler

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Müdür 27/11/2018 -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Bozkanat, E. (2018). Kitle-Kişisel İletişim ile Sağlık Bilgisi Arama: Bir Facebook Grubu Örneği, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 46, s.291-305
 • Bozkanat, E., Sönmez B.(2018). Mcluhan’ın Medya Ekolojisi Bağlamında Bloglar: Dizüstüedebiyat İle “Geri Dönüş” Etkisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, Cilt:26, Sayı 3, s. 170-178.
 • Bozkanat, E. Göksu, O. (2018). Siyasette İknayı Robert Cialdini Üzerinden Okumak, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi (Yayına Hazırlanıyor)
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Bozkanat, E.,  "Sağlık İnsan Gücü Adaylarının İletişim Becerisi Algısı: Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Örneği", 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yalova, 21-23 Mayıs 2015
 • Sönmez, B., Bozkanat, E., "McLuhan'ın Medya Ekolojisi Bağlamında Bloglar: Dizüstü Edebiyat ile Geri Dönüş Etkisi", "Ist International Communication Science & Media Studies Congress, Kocaeli, 12-15 Mayıs 2014
 • Bozkanat, E., Kutluk, A., "Göstergebilim Bağlamında Reklam Çözümlemesi: Seyahat Acentelerinin Online Erken Rezervasyon Görselleri", 1st International Congress of Tourism & Management Researches, Antalya, 9-11 Mayıs 2014
 • Bozkanat, E. "Anti-ütopya Kavramı Çerçevesinde Devingen Reklam Örnekleri Üzerine Bir İnceleme", 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, Macaristan, 25-30 Ağustos 2015.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • Bozkanat, E., "Popüler Kültür Özneleri ve Mahremiyet", Medya ve Mahremiyetin Sınırları Ulusal Sempozyumu, Erzurum, 6-8 Ekim 2013 
 • Bozkanat, E. "Sağlık Okuryazarlığı ile İlgili Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi", Sağlık İletişimi Sempozyumu, Eskişehir, 5-6 Kasım 2015. 
Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Gül, D, Bozkanat, E. (2015) "HDP'nin 2015 Seçim Kampanyası: İletişim Startejileri, Seçim Bildirgesinin Analizi ve Vaatleri", Siyasetin İletişim Odağı; Seçim Kampanyaları, Özkan, Abdullah (Ed.), Eğitim Yay, İstanbul. 
Diğer
 • 12th  International Symposium Communication in the Millenium, 15-18 Haziran, 2014 Eskişehir, Dinleyici Katılımcı

Verilen Dersler

İletişim
İnsan ve Davranış
 •                                                                                

Meslek Etiği
 •   

Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.