Doç.Dr. Ertuğ CAN
Fen Edebiyat Fakültesi
Ertuğ CAN

Ertuğ CAN
Ünvan
Doç.Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ
 • UZAKTAN EĞİTİM
 • AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİMDE AKREDİTASYON.
İlgi Alanları
 • AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM
 • ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
 • EĞİTİM YÖNETİMİ
 • EĞİTİM DENETİMİ.
 • EĞİTİM POLİTİKALARI
 • ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
Telefon
 • 0 (288) 246-17-34
Eposta
 • ertug.can@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
ELAZIĞ
Ön Lisans
LİSANS 2:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

Mezuniyet: 1997

Lisans
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Mezuniyet: 1999

Yüksek Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ANA BİLİM DALI

Mezuniyet: 2005

Doktora
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ANA BİLİM DALI

Mezuniyet: 2012

Doçent Doktor
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

Başlama: 2018

Doktor Öğretim Üyesi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ANA BİLİM DALI

Başlama: 2013

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Görev: Bölüm Başkanı
 • Başlama: 05/12/2013

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

CAN ERTUG (2015). Qualitative Obstacles in Turkish Education System and Suggestions.

Anthropologist, 20(1-2), 289-296.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

CAN ERTUG (2016). Open and distance education acreditation standards scale validity and

reliability studies. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE EDUCATION, 1(14),

6444-6456.

CAN ERTUG (2018). Millî Egitim Bakanlıgı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliginin Degerlendirilmesi. Socıal Scınces Studıes Journal, 4(23), 4556-4560., Doi: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.914

CAN ERTUĞ, Işık Can,  Canan (2018). Meslekî ve Teknik Egitimde Tanıtım ve Yöneltme Çalısmalarının Degerlendirilmesi. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 4(12), 710-722., Doi: http://dx.doi.org/10.31576/smryj.11

SEZER SENOL, CAN ERTUG (2018). Teachers’ Cognitive Constructs on Democratic Education in Schools: A Case Study. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(1), 92-112., Doi: 10.29329/epasr.2018.137.6

AKTAS FATMA OYA,TÜZÜN ARPACIOGLU ISIL, CAN ERTUG (2018). Evaluation of Internship Practices in Vocational Colleges According to the Views of Academics (Kirklareli University Case). Journal of Education and Training Studies, 6(11a), 60-68., Doi: 10.11114/jets.v6i11a.3801

Yamamoto, G.T. ve Can, E.(2013). “An Analysıs of Distance Education Applıcations ın Turkey”. International Journal of Global Education-2013(IJGE). Volume 2, İssue 1. ISSN: 2146-9296.
Bakioğlu, A. ve Can, E.(2013). “Student Evaluation of Distance Learning ın Turkey: Reasons of More than Half Repetition”. Mediterranean Journal of Educational Research, Issue 14a, Year 2013, pp. 825-830.
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
2)Gündüz, Y. ve Can, E.(2011). “Öğretmenlerin Eğitim Sistemi ve Uygulamalarına İlişkin Güncel Sorunları Algılama Düzeylerinin İncelenmesi”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Güz 2011, Cilt:9, Sayı:4, s. 745-774.
1)Bakioğlu, A ve Can, E.(2007). “Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Tv Ders Programları Bağlamında Yönetimi Değerlendirmeleri”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:25, İstanbul:2007.
3)Gündüz, Y., & Can, E. (2013). Öğrenci görüslerine göre ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi ilkelerine uyma düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 19(3), 419-446.
5)Can, E.(2008). “Bilimsel Bir Araştırma Yöntemi: Eğitimde Uluslararası Karşılaştırmalar-II, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Teknik Okullar Komutanlığı, Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okul Komutanlığı(EYÖYOK) Eğitim Dergisi.Sayı:39.Gaziemir-İzmir:Ekim-2008.

CAN ERTUG,Kara Zeynep (2017). Sınıf Ögretmenlerinin Kaynastırma Egitimi Ögrencilerine Yönelik

Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2),

71-96.

 

CAN ERTUG (2017). ÖGRENCI GÖRÜSLERINE GÖRE MERKEZÎ SINAVLARIN ETKILERININ

BELIRLENMESI. The Journal of Academic Social Sciences, 58(58), 108-122., Doi:

10.16992/ASOS.12842

CAN ERTUĞ, Arslan Başak (2018). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10(18), 195-219.

SEZER SENOL,CAN ERTUG (2018). School Happiness: Parents’ Opinion on Required Qualificationsfor School Happiness. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi, 24(1), 191-220., Doi:http://dx.doi.org/10.14527/kuey.2018.005

6)Can, E.(2009). “Öğretmenlik Eğitiminde Kalite Çabaları”. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Teknik Okullar Komutanlığı, Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okul Komutanlığı(EYÖYOK) Eğitim Dergisi.Sayı:40.Gaziemir-İzmir:Ocak-2009.
4)Can, E.(2008). “Bilimsel Bir Araştırma Yöntemi: Eğitimde Uluslararası Karşılaştırmalar-I, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Teknik Okullar Komutanlığı, Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okul Komutanlığı(EYÖYOK) Eğitim Dergisi. Sayı:38.Gaziemir-İzmir:Haziran-2008.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Bakioğlu, A. ve Can, E.(2011). “Açıköğretimde Ölçme ve Değerlendirme: Problemler ve Öneriler”. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar. 27-29 Mayıs 2011, İstanbul/Türkiye. (TAM METİN YAYINLANDI. 2.Cilt/Bölüm XI/ Sayfa 1263-1271, P-ISBN:978-975-7912-43-9; e-ISBN:978-975-7912-39-2).
Bakioğlu, A. ve Can, E. (2005). “Assesment Of Internet Servıce In Dıstance Learnıng (A Need For Critical Thinking)”, ISATT 2005 Conference, July 3rd-6th 2005, Sydney/ Australia:2005. (This research is supported by Marmara University, Social Science Research Fund, Project Number: EGT-DKR-250405-0103)
Can, E.(2013). “Credıt System Applıcatıon In Open Educatıon”. The Fifth Internatıonal Congress Of Educatıonal Research. 6-9 Haziran 2013. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale/Turkey.
Can, E. ve Radmard, S.(2014). "Comparison Of Passing To Higher Education Systems Of Turkey And Iran". Internatıonal Congress Of Passıng Among Levels And New Models ın Educatıon From The Establıshment Of The Republıc To The Present Day.16-18 January 2014 Antalya/Turkey.
Can, E. ve Işık Can C.(2011). “Meslekî ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının Değerlendirilmesi”, 3.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi(ICES'11), 22-25 Haziran 2011, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs.
Can, E.(2013). “The Investıgatıon of The New Educatıon System(4+4+4) Influences”. 2.İnternational Conference on Interdisciplinary in Education-2013. 30 Ocak-1 Şubat 2013, Jasmine Court Hotel Girne – KKTC

CAN ERTUG (2018). Açık ve Uzaktan Yüksekögretim Mezunları Üzerine Bir Degerlendirme. Vth International Eurasian Educational Research Congress, 1(1), 558-560.

CAN ERTUG, SEZER SENOL (2018). Türkiye’de Ögretmen Yetistirme:Yeni Bir Model Önerisi. 2.Uluslararası Ögretmen Egitimi ve Akreditasyon Kongresi, 1(1), 9-9. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

CAN ERTUG (2018). Analyzıng Partıcıpatıon Levels of Women In Hıgher Educatıon Programs. 7.Uluslararası Egitim Bilimleri Kongresi, 1(1), 1385-1386., Doi: 10.14527/978-605-241-229-9 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

SEZER SENOL, CAN ERTUG (2018). School Happiness Scale: A Validity and Reliability Study. 27.Uluslararası Egitim Bilimleri Kongresi, 1(1), 1111-1112., Doi: 10.14527/978-605-241-229-9 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

TÜZÜN ARPACIOGLU ISIL,AKTAS FATMA OYA,CAN ERTUG (2018). Evaluating the Open Admission Practice in Vocational Colleges (Kirklareli University Case). ERPA International Congresses on Education 2018., 1(1), 281-281. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Can, E. ve Gündüz, Y.(2012). “Determining Classroom Teachers’ Opınıons Towards Inclusive Education. IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs 2012. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul.(TAM METİN YAYINLANDI).
Can, E. ve Işık Can, C.(2013). “Problems Encountered In Second Foreign Language Teachıng In Turkey”. The Fifth Internatıonal Congress Of Educatıonal Research. 6-9 Haziran 2013. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale/Turkey.
Can, E., Gündüz, Y. ve Işık Can, C.(2013) “The Role of Teacher Commıttee Meetıngs ın Teachers’ Partıcıpatıon ın Management”. 2.İnternational Conference on Interdisciplinary in Education-2013. 30 Ocak-1 Şubat 2013, Jasmine Court Hotel Girne – KKTC.
Bakioğlu, A. ve Can, E.(2010). “Makıng Research Projects Wıdespread At Unıversıtıes”, The Second Internatıonal Congress Of Educatıonal Research. Antalya:2010.(TAM METİN YAYINLANDI: ISBN:978-605-60682-3-2).
Bakioğlu, A. ve Can, E.(2012). “Student Evaluation of Distance Learning ın Turkey: Reasons of More than Half Repetition”. New Trends on Global Education Conference (GEC-2012). 24-26 Eylül 2012 Jasmine Court Hotel Girne – KKTC. (TAM METİN YAYINLANDI).
Can, E.(2014). "Open And Dıstance Educatıon System In Pasıng To The Hıgher Educatıon In Turkey: Current Situation, Problems And The Suggestions". Internatıonal Congress Of Passıng Among Levels And New Models ın Educatıon From The Establıshment Of The Republıc To The Present Day.16-18 January 2014 Antalya/Turkey.
Bakioğlu, A. ve Can, E.(2012). “Accreditation ın Open And Distance Education”. New Trends on Global Education Conference (GEC-2012).(TAM METİN YAYINLANDI). 24-26 Eylül 2012 Jasmine Court Hotel Girne – KKTC.
Yamamoto, G.T. ve Can, E.(2012). “An Analysıs of Distance Education Applıcations ın Turkey”. New Trends on Global Education Conference (GEC-2012). 24-26 Eylül 2012 Jasmine Court Hotel Girne – KKTC.(TAM METİN YAYINLANDI. International Journal of Global Education-2013(IJGE). volume 2, issue 1. ISSN: 2146-9296.)
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Can, E.(2013). “Yeni Eğitim Sisteminin (4+4+4) Sınıf Öğretmenliğine Etkilerinin Belirlenmesi”. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2013). 23-25 Mayıs 2013, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Aydın.
Can, E., ve Ertepınar, H.(2013). “Yönetici ve Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimlerinin İncelenmesi”. IV.Eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR-IV).Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, 3-5 Ekim 2013 Balıkesir.
Can, E.(2010). “Türk Eğitim Sisteminde Merkezî Sınavların Yeri”, 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa-2010.
Can, E.(2013). “Öğretmen Görüşlerine Göre “Mobil Öğrenme””. Uluslararası Katılımlı 22.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 5-7 Eylül 2013 Eskişehir.
Can, E.(2013)."Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Alternatif Bir Gelişim Modeli:E-Mentorluk.8.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 7-9 Kasım 2013, İstanbul.
Can, E.(2000). “Anadolu Üniversitesi’nde Uzaktan Öğretim Teknikleri İle Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Öğretim Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunlar”, Yayınlanmış Lisans Tezi. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi. Erzurum:2000.(TAM METİN YAYINLANDI).
Can, E.(2013). “Öğretmenlik Kariyer Sistemi: Sorunlar ve Öneriler”.IV.Eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR-IV).Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, 3-5 Ekim 2013 Balıkesir.
Can, E.(2012).“Velilerin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına Katılımının Sağlanması”, Konulu Proje Çalışması.(Sözlü Sunum). Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İstanbul Aydın Üniversitesi, 12 Mayıs 2012, İstanbul.
Can, E.(2012). “Öğrenci Görüşlerine Göre Merkezî Sınavların Etkilerinin Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kamusal Eğitim Sempozyumu. 4-6 Ekim 2012, Ankara.
Gündüz, Y. ve Can, E.(2013). “Türkiye’de Eğitim Denetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar”.V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi-TEMSEN, 20-22 Haziran 2013, Kahramanmaraş.
Can, E.(2011).“İlköğretimde Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”. 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2011, Cumhuriyet Üniversitesi/ Sivas.(TAM METİN YAYINLANDI).
Can, E. ve Gündüz, Y.(2012). “İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin, İl Eğitim Denetmenleri ve Okul Müdürlerinin Yapmış Olduğu Rehberlik Çalışmalarından Yararlanma Düzeylerinin İncelenmesi. 7.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 24-26 Mayıs 2012. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
Can, E.(2013).“Velilerin Eğitim-Öğretim Sürecine Katılımlarının Sağlanması”, Konulu Proje Çalışması.(Poster Sunum). Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İstanbul Aydın Üniversitesi, 25 Mayıs 2013, İstanbul.
Can, E.(2011). “Açıköğretimde Öğretim Materyallerinin Etkinliğinin Belirlenmesi”, 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Burdur.
“Çocuk-Ergen Depresyonu ve Okuldaki Görünümleri” konulu Okul Penceresinden Yansıyanlar Sempozyumu. Irmak Okulları 12 Ocak 2013 Kadıköy-İstanbul.
Can, E., Gündüz, Y. ve Işık Can, C.(2012).“Velilerin Eğitim-Öğretim Sürecine Katılımlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
Can, E.(2013). "Eğitim Kurumlarının Denetiminde Karşılaşılan Etik Dışı Uygulamalar.8.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 7-9 Kasım 2013, İstanbul.
Can, E.(2013). “Öğretmenlerin Geliştirilmesi Gereken Yeterlilik Alanı:Araştırma Yapma ve Proje Geliştirme”. Uluslararası Katılımlı 22.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 5-7 Eylül 2013 Eskişehir.
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu(Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi-Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi-2005).
Can, E.(2013). “Türkiye’de Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Analizi: Ölçme ve Değerlendirme”. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1.Lisansüstü Tez Süreci Yansımaları Konferansı. 24 Mayıs 2013, İstanbul.
Bakioğlu, A. ve Can, E.(2009). “Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavının Değerlendirilmesi”, 18.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir.
Can, E.(2004). “Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Eğitimlerini Değerlendirmeleri”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi. Malatya:2004.(TAM METİN YAYINLANDI).
Can, E.(2012). “Merkezî Sınav Uygulamaları(KPSS)’nın Eğitim Bilimlerine Etkilerinin İncelenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
Can, E., Işık Can, C. ve Nikolayidis, U.(2012). “Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi”. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu.(Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi-2002).
Mobil Öğrenme Çalıştayı. Okan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, Anadolu Üniversitesi, Wolverhampton Unıversıty, Brıtısh Councıl ve enocta işbirliği. 12 Haziran 2013 Okan Üniversitesi, Tuzla/İstanbul.
Can, E.(2010). “İlköğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi”, IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Fırat Üniversitesi, Elazığ:2010.(TAM METİN YAYINLANDI).
4.PDR Dergisi Sempozyumu. “Sosyal Medya Asosyal Bireyler Mi Yetiştiriyor?” Coşkun Koleji, 18 Nisan 2013. Maltepe/İSTANBUL
Can, E.(2011). “Sınıf Öğretmenlerinin ‘Rehberlik ve Danışma’ İhtiyaçlarının Belirlenmesi”. 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2011, Cumhuriyet Üniversitesi/ Sivas.(TAM METİN YAYINLANDI).
Can, E. ve Işık Can, C.(2013). “Okul Yöneticilerinin Etik Dışı Uygulamalarının Belirlenmesi”. II. Kamu Etiği Kongresi. 27-28 Mart 2013 TODAİE, Ankara.
Çocuk İhmal ve İstismarında Rehberliğin Önemi Sempozyumu.(YÖRET Vakfı-MEF Okulları İşbirliğinde 2 Aralık 2010-İstanbul).
Can, E., ve Ertepınar, H.(2013). “Yönetici ve Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimlerinin İncelenmesi”. IV.Eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR-IV).Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, 3-5 Ekim 2013 Balıkesir.
Basılmış Kitap ya da Bölümler
Bakioğlu, A. ve Can, E.(2013). “Açık ve Uzaktan Eğitimde Akreditasyon”. Volkan Yüzer, Gonca Telli Yamamoto ve Uğur Demiray (Editörler), TÜRKİYE’DE E-ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar IV içinde (s.227-241). Anadolu Üniversitesi Yayınları No:3016, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:1969, Eskişehir.

Uzaktan Egitimde Kalite ve Akreditasyon (2014)., BAKIOGLU AYSEN,CAN ERTUG, VIZE, Basım

sayısı:1, Sayfa Sayısı 252, ISBN:978-605-4551-88-0, Türkçe(Bilimsel Kitap),

Eğitimden Kareler, Bölüm adı:(Okul Yöneticilerine Göre Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitiminde Sorunlar) (2018)., CAN ERTUĞ, Değer Sahin, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Dernegi (EYUDER), Editör:Emine BABAOĞLAN ÇELiK, Erkan KIRAL, Adem ÇİLEK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 21, ISBN:978-975-2490-26-0, Türkçe(Bilimsel Kitap),

Eğitimden Kareler, Bölüm adı:(Millî Eğitimde Rehberlik Hizmetleri: Mevzuat Değişikligi ve Uygulamaya Etkisi) (2018)., CAN ERTUĞ, Nikolayidis Urania, Isık Can Canan, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Dernegi (EYUDER), Editör:Emine BABAOĞLAN ÇELiK, Erkan KIRAL, Adem ÇİLEK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 21, ISBN:978-975-2490-26-0, Türkçe(Bilimsel Kitap),

Yamamoto, G.T. ve Can, E.(2013). “Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Analizi”. Volkan Yüzer, Gonca Telli Yamamoto ve Uğur Demiray (Editörler), TÜRKİYE’DE E-ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar IV içinde (s.193-206). Anadolu Üniversitesi Yayınları No:3016, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:1969, Eskişehir.
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 10.Sınıf Ders Kitabı (Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, olarak). M.E.B Devlet Kitapları, Birinci Baskı(ISBN 975-11-2806-4), MİLSAN BASIN SAN A.Ş.–İstanbul 2006.
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 9.Sınıf Ders Kitabı (Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, olarak). M.E.B Devlet Kitapları, Birinci Baskıya Ek(ISBN 975-11-2807 2), EVOS Basım –Ankara 2006.
Projeler
Yeni Nesil Öğrenen Lider Öğretmen Projesi (2012-2013 Öğretim Yılı-TEV Maltepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü).
İstanbul Maltepe İlçesi ECA Elginkan İlkokulu Öğretmenlerine yönelik 01-05 Nisan 2013 tarihleri arasında 15 saat düzenlenen 2013340897 Faaliyet No’lu “Eylem Araştırması Semineri”, Kâzım Tunç İlkokulu (Seminere Katılımcı sayısı:16).Maltepe Kaymakamlığının 28/03/2013 tarih ve 5057 sayılı Onayı.
İstanbul Maltepe İlçesi Vasfi Rıza Zobu İlkokulu Öğretmenlerine yönelik 08-12 Nisan 2013 tarihleri arasında 15 saat düzenlenen 2013340898 Faaliyet No’lu “Eylem Araştırması Semineri”, Kâzım Tunç İlkokulu (Seminere Katılımcı sayısı:30).Maltepe Kaymakamlığının 28/03/2013 tarih ve 5057 sayılı Onayı.
Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitimi (Türk Kızılayı-????).
İstanbul Maltepe İlçesi Adnan Kahveci İlkokulu Öğretmenlerine yönelik 29 Nisan 2013-03 Mayıs 2013 tarihleri arasında 15 saat düzenlenen 20133408900 Faaliyet No’lu “Eylem Araştırması Semineri”, Kâzım Tunç İlkokulu (Seminere Katılımcı sayısı:28).Maltepe Kaymakamlığının 28/03/2013 tarih ve 5057 sayılı Onayı.
Yönetici ve Öğretmenleri Geliştirme Projesi(YÖGEP).Kırklareli Üniversitesi ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile 17-18 Şubat 2014 tarihleri arasında Kırklareli'nde görevli Okulöncesi, Ortaöğretim ve Özel Okul Müdürlerine yönelik 2014390019 Faaliyet No'lu "Eylem Araştırması Semineri" düzenlenmiştir.
Yönetici ve Öğretmenleri Geliştirme Projesi(YÖGEP).Kırklareli Üniversitesi ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile 24-25 Şubat 2014 tarihleri arasında Kırklareli'nde görevli öğretmenlere yönelik "Ölçme ve Değerlendirme Semineri" düzenlenmiştir(20/02/2014 ve 754317 sayılı Valilik Onayı).
Eğitimi Güçlendirme Projesi-Öğretim Görevlisi olarak Ölçme ve Değerlendirme dersi verildi. (Marmara Üniversitesi-Eyüp İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 13 Mart-22 Haziran 2012).
Yönetici ve Öğretmenleri Geliştirme Projesi(YÖGEP).Kırklareli Üniversitesi ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile 13-14 Şubat 2014 tarihleri arasında Kırklareli'nde görevli Resmî İlkokul ve Ortaokul Müdürlerine yönelik 2014390016 Faaliyet No'lu "Eylem Araştırması Semineri" düzenlenmiştir.
İstanbul Maltepe İlçesinde Kadir Has İlkokulu Öğretmenlerine yönelik 11-15 Şubat 2013 tarihleri arasında 15 saat düzenlenen 2013340566 Faaliyet No’lu “Eylem Araştırması Semineri”, Kadir Has İlkokulu (Katılımcı sayısı:35).Maltepe Kaymakamlığının 04/02/2013 tarih ve 1941 sayılı Onayı.
İstanbul Maltepe İlçesi İsmet İnönü İlkokulu Öğretmenlerine yönelik 15-19 Nisan 2013 tarihleri arasında 15 saat düzenlenen 2013340899 Faaliyet No’lu “Eylem Araştırması Semineri”, Kâzım Tunç İlkokulu (Seminere Katılımcı sayısı:32).Maltepe Kaymakamlığının 28/03/2013 tarih ve 5057 sayılı Onayı.
Yönetici ve Öğretmenleri Geliştirme Projesi(YÖGEP).Kırklareli Üniversitesi ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile 06-07 Ocak 2014 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürlerine yönelik 2014390001 Faaliyet No'lu "Eylem Araştırması Semineri" düzenlenmiştir.
Yönetici ve Öğretmenleri Geliştirme Projesi(YÖGEP).Kırklareli Üniversitesi ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile 13-14 Ocak 2014 tarihleri arasında Kırklareli'nde görevli Rehber Öğretmenlere yönelik 2014390002 Faaliyet No'lu "Eylem Araştırması Semineri" düzenlenmiştir.
Diğer
Çocuk Ergen Psikopatolojisine Giriş Eğitimi.(Kim Psikoloji Kariyer İstihdamı Merkezi-21 Ekim 2010).
Kız Çocuklarının Okullaşması Kampanyası, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2003- 2005.
Yaşam Becerileri Paket Programı (İstanbul İl Milli Müdürlüğü Fatih Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü-2005).
İlköğretim Müfredat Programının Geliştirilmesi Çalışmaları (Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2005-2006).
Performans Yönetimi ve Ölçme- Değerlendirme Projesi Formatörlüğü(İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2004, 2005 ve 2006 yılları).
“Zaman Yönetimi” konulu Çalıştay. 2.İnternational Conference on Interdisciplinary in Education-2013. 30 Ocak-1 Şubat 2013, Jasmine Court Hotel Girne – KKTC.
Meslekî ve Teknik Eğitimde Yöneltme ve Eylem Planı Çalışmaları (İstanbul Bayrampaşa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 2006-2007).
Psikososyal Müdahale Hizmetleri Eğitimi(Öğretmen, Öğrenci, Yönetici ve Veli Eğitimleri). İstanbul/Bayrampaşa-2000; Maltepe-2012.
Kişilik Gelişimi Patolojilerinde Çocuk ve Ergenle Çalışma.(Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi- Maltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi-16 Kasım 2012, ECA Elginkan İlkokulu).
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı-2013(İstanbul Aydın Üniversitesi-İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü-21 Mayıs 2013).
3.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sempozyumu(İstek Vakfı Okulları-2005).
Psikososyal Müdahale Hizmetleri Eğitimi Semineri (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü-2012)
Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hizmetiçi Eğitim Programı (Öğretici olarak).Esenler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 2001.
Rehber Öğretmenler Çalıştayına Katılım (İstanbul Ticaret Üniversitesi-2011).
319.Dönem (Ocak-2008-Aralık 2008) Yedek Subay olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Teknik Okullar Komutanlığı, “Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okul Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’nda, Pilot, Astsubay ve Subay eğitimlerinde değişik kurslarda verilen dersler: Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetiminin Bilimsel Temelleri, Eğitim Kontrol Dökümanları, Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Eğitim Yönetimi, Eğitim Sistemi Geliştirme Modeli, Öğretmenin Rolü ve Nitelikleri, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Toplam Kalite Yönetimi, İletişim, Eğitimde Program Geliştirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık.
“21.Yüzyılda Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Eğitim Liderliği” Semineri(Prof.Dr.Selahattin TURAN). Maltepe Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gökyüzü Eğitim Kurumları İşbirliği ile 23 Mart 2013, Maltepe İstanbul.
TKY çalışmaları, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2004-2005.
Risk Altındaki Çocukların Tanılanması ve Yönlendirilmesi Semineri (İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü-2005).
3.PDR Eğitimi Sempozyumu “Üstün Yeteneklilerin Eğitimi” (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Fatih Üniversitesi- 4 Nisan 2012. Maltepe/İSTANBUL).
Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar Semineri (Milli Eğitim Bakanlığı-2006).
Bilgi Teknolojileri Etkin Kullanımı Kursu (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü-2011).
İlk ve Ortaöğretimde Araştırma Teknikleri ve Proje Semineri (İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü-Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi-2003).
Mobil Öğrenme Çalıştayı. Okan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, Anadolu Üniversitesi, Wolverhampton Unıversıty, Brıtısh Councıl ve enocta işbirliği. 12 Haziran 2013 Okan Üniversitesi, Tuzla/İstanbul.
Ders Kitabı Hazırlama ve Değerlendirme Semineri (Milli Eğitim Bakanlığı-2006).
Okul Sağlığı Semineri (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü-2009).
TKY Performans Yönetimi Ölçme ve Değerlendirme Formatör Yetiştirme Kursu (Milli Eğitim Bakanlığı-2003).
“Öğretim Süreçlerinde Karar Verme Becerileri” konulu Çalıştay. 2.İnternational Conference on Interdisciplinary in Education-2013. 30 Ocak-1 Şubat 2013, Jasmine Court Hotel Girne – KKTC.
Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Proje Semineri(Türkiye Yeşilay Cemiyeti-İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü-12 Nisan 2011).
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı-2012(İstanbul Aydın Üniversitesi-İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü-12 Mayıs 2012).
PDR Sempozyumu (Millî Eğitim Bakanlığı- Süleyman Şah Üniversitesi-2012).
Ders Kitaplarını Hazırlama Semineri (Milli Eğitim Bakanlığı-2005).
7-19 Yaş Aile Eğitimi Semineri (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü-2010).
“Eğitim Örgütlerinde Duygusal Taciz” konulu Çalıştay. 2.İnternational Conference on Interdisciplinary in Education-2013. 30 Ocak-1 Şubat 2013, Jasmine Court Hotel Girne – KKTC.
Öğretmen Adaylarına Yönelik Verilen Dersler(İstanbul-2001-2012): Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Eğitimde Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
“Sağlıklı Üreme Fonksiyonlarının Gelişim Sürecine Etkisi” konulu Çalıştay. 2.İnternational Conference on Interdisciplinary in Education-2013. 30 Ocak-1 Şubat 2013, Jasmine Court Hotel Girne – KKTC.
Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu.(Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi-2002).
Okullarda Özel Eğitim Uygulamaları Semineri.(Maltepe Rehberlik Araştırma Merkezi. 12-13-14 Kasım 2012, Muhsine Zeynep Ortaokulu/Maltepe ).
Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitabı Hazırlama ve Değerlendirme Çalışmaları (Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Olarak, İstanbul, 2005).
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri

Lisans

Karşılaştırmalı Eğitim

YL

Meslek Etiği

Lisans

Öğrenme Psikolojisi

Lisans ders

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Psikoloji Tarihi

Psikolojiye Giriş

Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetimi

Öğretmenlik Uygulaması

Sosyal Psikoloji

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Karşılaştırmalı Eğitim

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri

Öğrenme Psikolojisi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Sosyal Psikoloji

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Lisans

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus