Öğretim Görevlisi Erkan Bilge
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
Erkan Bilge

Erkan Bilge
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Uzmanlık Alanları
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İnsan Kaynakları Yönetimi
İlgi Alanları
  • Sendikalar
  • Çalışma Sosyolojisi
  • Çalışma Ekonomisi
Telefon
  • 0532 6963980
Doğum Tarihi
29/08/1972
Doğum Yeri
Hollanda
Lise
Giresun Çanakçı Lisesi

Mezuniyet: 0000

Lisans
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bil. Fak. Kamu Yönetimi

Mezuniyet: 0000

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Mezuniyet: 0000

Doktora
İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi (Devam Ediyor)

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2011

Araştırma Görevlisi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fak. Çalışma Ekonomisi Böl.

Başlama: 2001

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Basol, O., Bilge, E., Kuzgun, Ş. (2012); "Öğrencilerin Kariyer Değerlerini Etkileyen Unsurların Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Bireysel Değerler", EJOVOC, S.3; Aralık 2012, s. 57-68.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Erkan Bilge, "Posıtıve Dıscrımınatıon In Work Lıfe And It’s Evaluatıon In Terms Of Labor Law" International Congress on Turkish World Social Sciences Research, 11-15 September 2017, Tirana/Albenia

Erkan Bilge, "The Privacy Boundaries Of Employees’ Private Life And Their Right To Be Inaccessible Within The Context Of Developing Technology" International Congress On Afro-Eurasian Research III, 19-21 October 2017, İstanbul, Turkey

Oğuz Başol, Şerife Erdun, Erkan Bilge. (2012); "Vocational College Students Personality, Personal Values, Life Satisfaction and Career Choice Relations", First International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa (Accepted)

Adil Akıncı ve Erkan Bilge, "The Relationship Among Minimum Wage, Inflation And Unemployment In Turkey", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH I -State, Society, Knowledge and Information Technology in Afro-Eurasian Countries, 12-15 October 2016, Almatı, Kazakistan

Erkan Bilge ve Başak, Doğan,  “Effect Of Performance Evaluatıon Crıterıa On Cancellatıon Of Labour Contracts In Consıderatıon Of Judıcıal DecısıonsINTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II -Interaction Of Social, Cultural, Economic And Political Values In Afro-Eurasian Countries, 17-20 April 2017, Malaga, Spain

Başak Doğan ve Erkan Bilge, “Industry 4.0 And Transformatıon Of Human Resources Management AbstractINTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II -Interaction Of Social, Cultural, Economic And Political Values In Afro-Eurasian Countries, 17-20 April 2017, Malaga, Spain

Erkan Bilge, “Whıstleblowıng And Its Evaluatıon In Terms Of Labor Law” Dmitri Yavoronitski İnternational European Congress on Social Sciences, 10-13 Ağustos, Kiev, Ukraine

Erkan Bilge, "Evaluatıon Of Employees' Socıal Medıa Shares In Terms Of The Termınatıon Of The Employment Contract" International Congress On Afro-Eurasian Research IV, 27-29 April 2018, Budapest, Hungary

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Erkan BİLGE (2018), "Whistleblowing in Terms of Turkish Labor Law", Studies on Interdisciplinary Economics and Business, Ed. Ozer Ozçelik, Peter Lang Publishing, (ISBN 978-3-631-77174-7)

AKINCI, Adil ve Erkan BİLGE (2017), "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı ve Sosyal Güvenlik Bütçesinde Yaşanan Gelişmeler", Güncel Gelişmeler Perspektifinden Kamu Maliyesinde Seçme Konular (Editörler: Fazlı YILDIZ ve Güner Tuncer), Savaş Yayınevi, 1.Baskı, Ankara, ss.254-274.

Diğer

Misafir Editör - EJOVOC İK Özel Sayısı - 2015 Ekim  http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/1329

Editör: Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, Sayı 1, Cilt 1, Haziran 2018  http://dergipark.gov.tr/emid

Erkan BİLGE (2013), "Toplu İş İlişkilerinde Yeni Dönem: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'na İlişkin Değerlendirme", KESAM, Ekim 2013.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus