Erkan ÖZTÜRK

Erkan ÖZTÜRK

Doç.Dr.

İİBF İşletme Bölümü

0 288 246 17 09
erkan.ozturk@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 04/12/1980
 • Doğum Yeri: İstanbul
Eğitim Durumu
 • Sakarya Üniversitesi Doktora
  Mezuniyet: 2014
 • Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2005
 • Marmara Üniversitesi Lisans
  Mezuniyet: 2003
 • Ataköy Cumhuriyet Lisesi Lise
  Mezuniyet: 1997
Uzmanlık Alanları
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Bütçe ve Planlama
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Doçent Doktor
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 0000
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2015
 • Öğretim Görevlisi
  Sakarya Üniversitesi, Başlama: 2004
 • Öğretim Görevlisi Doktor
  Sakarya Üniversitesi, Başlama: 0000

Görevler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı 03/09/2017 -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Öztürk, E. ve Fındık, H. (2016). "Muhasebe Okullarının Etkisinde Maliyet Muhasebesi Kavramsal Çerçevesinin Evrimi: Türkiye'ye Yönelik Bilimsel Literatür İncelemesi". 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 12-14 Mayıs, Çaycuma/Zonguldak.

 • Can, A. V., Öztürk, E. ve Mozeikçi, A. A. (2016). "Çevresel Farkındalık Açısından Entegre Raporlamanın Önemi: Avrupa Birliği Üyesi Ülkeleri ve Türkiye'nin Eko-Verimlilik İncelemesi". 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 20-21 Ekim, İzmir.

 • Gökçen, G. ve Öztürk, E. (2018). "İmalat Sanayii Şirketlerinin Fayda/Maliyet Sıralamasının PROMETHEE Yöntemi Kullanılarak Ölçülmesi". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 26-27 Nisan, İstanbul/Türkiye.

 • Öztürk, E. ve Öktem, B. (2015). "Sosyal Sorumluluk Raporlamasından Beklenen Kısa ve Uzun Dönemli Faydaların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutları Çerçevesinde Tartışılması". 12. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 23-25 Ekim, Ankara.

 • Öztürk, E. ve Güleç, Ö. F. (2017). "Integrated Reporting and Social Auditing Concept". 14. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 11-13 Ekim, Tiran/Arnavutluk.

 • Güleç, Ö. F., Temiz, H. ve Öztürk, E. (2017). "Denetim Kalitesinin Kazanç Yönetimi Uygulamaları Üzerindeki Etkisi: BIST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma". 2. Uluslararası Trakya Muhasebe, Finans ve Denetim Sempozyumu, 17-19 Ekim, Edirne/Türkiye.

 • Can, A.V., Öztürk, E. ve Örs, T. (2014). "Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde Amortisman Yöntemlerinin İncelenmesi ve Uygulama Önerileri". 4. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, 18-19 Ekim, İstanbul.

 • Can, A.V., Öztürk, E. ve Örs, T. (2014). "Türkiye Muhasebe Standartlarının Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları Üzerindeki Etkileri: Gereksinimler ve Çözüm Önerileri". 2. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 29-30 Mayıs, Bursa.

 • Can, A.V. ve Öztürk, E. (2013). "TMS/TFRS'nin Şirketlerin Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Kısa ve Uzun Dönemli Etkisinin Belirlenmesi: İMKB İmalat Sanayi Üzerine Bir Araştırma". 3. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, 7-8 Eylül, Balıkesir.

 • Can, A.V. ve Öztürk, E. (2012). "Çağdaş Girişimcilik Eğitim-Öğretiminde Muhasebe-Finans Bilgisinin Yeri ve Önemi". 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi,2-4 Mayıs, Manisa.

 • Can, A.V., Öztürk, E. ve Küçüker, M. (2012). "Abbasiler Dönemi Muhasebe Sistemi". 10. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28 Ağustos-2 Eylül, Ukrayna, Kırım.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • Fındık, H., Öztürk, E. (2016). "Makroekonomik Göstergelerin İnşaat Sektörü Maliyetleri Üzerindeki Etkisinin Simetrik Nedensellik Analizi Yardımı İle İncelenmesi". 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul.

 • Akın, B., Öztürk, E. (2005). "İstatistik Proses Kontrol Tekniklerinin Bilgisayar Ortamında Uygulanması". 7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 26-27 Mayıs, İstanbul.

 • Güleç, Ö. F., Öztürk, E. (2017). "Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Kurumsal Yönetim Endeksi Uygulaması". 4. Uluslararası Muhasebe Finans Araştırmaları Kongresi, 13-17 Aralık, Erzurum/Türkiye.

 • Öztürk, E., Güleç, Ö. F. (2017). "Normal Maliyet Yönteminin Gelişimi ve Uygulanmasına Yönelik Bir İnceleme". 4. Uluslararası Muhasebe Finans Araştırmaları Kongresi, 13-17 Aralık, Erzurum/Türkiye.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Fındık, H. ve Öztürk, E. (2016). "Lojistik İşletmeciliği Muhasebesi". Bursa: Ekin Yayınevi.

 • Öztürk, E. (2017). "Normal Maliyet Yöntemi". Bursa: Ekin Yayıncılık.

 • -Güleç, Ö. F. ve Öztürk, E. (2018). "Ertelenmiş Vergi Raporlamasının Finansal Bilgi Üzerindeki Etkileri: Karlılık Performansı Üzerine Bir İnceleme", Prof. Dr. Fehmi YILDIZ Anısına Muhasebe Finans ve Denetimde Güncel Konular 2018 İçinde, Ed. Prof. Dr. Kıymet Tunca ÇALIYURT; Doç. Dr. Engin DEMİREL, s. 123 - 146.

 • Öztürk, E. (2009). "Ticari Matematik Problemleri". Ankara:Detay Yayıncılık.

Verilen Dersler

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
 • - Maliyet muhasebesinde kavramsal çerçeve

  - Maliyetlerin sınıflandırılması

  - Mamul maliyeti hesaplama yöntemleri

  - Genel üretim giderlerinin mamul maliyetine yüklenmesi

  - Maliyet Sistemleri

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.