Doç. Dr. Mehmet Han ERGÜVEN
Turizm Fakültesi
Mehmet Han ERGÜVEN

Mehmet Han ERGÜVEN
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • Almanca
 • İngilizce
 • Rusça
Uzmanlık Alanları
 • Sağlık Turizmi
 • Wellness Turizmi
 • Cittaslow
İlgi Alanları
 • Wellness
 • SPA ve Termal
 • Gastronomi
 • Fotoğrafçılık
 • Kişisel Gelişim
Telefon
 • 0288 246 15 31 - 2714
Eposta
 • erguven@klu.edu.tr
Doğum Yeri
Gaziantep
Lise
Atatürk Lisesi - Gaziantep

Mezuniyet: 0000

Lisans
Heinrich-Heine Universität - Düsseldorf / Almanaya

Mezuniyet: 2002

Yüksek Lisans
Heinrich-Heine Universität - Düsseldorf / Almanya

Mezuniyet: 2002

Doktora
Heinrich-Heine Universität - Düsseldorf / Almanya

Mezuniyet: 2009

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 0000

Turizm Fakültesi - Turizm İşletmeciliği Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkanlığı
 • Başlama: 04/09/2018

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Ergüven,  Mehmet Han (2015): Gastronomy Tourism and Wine Tourism As a Variety of Special Interest: Thrace Vineyard Route, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/10 Summer 2015, 449-464.

Ergüven, Mehmet Han (2015): Bir Turizm İşletmesi Olarak Bağcılık İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı: Trakya’da Bir Çalışma, The Journal of Academic Social Science Studies, Autumn I, Sayı 35, sayfa 225-237. 

Ergüven, Mehmet Han (2015): Product Diversification in Tourism and Wellness Tourism: Investigation in the Scope of German Tour Operators’ Catalogues oft he Chance between 2004-2014, The Journal of Academic Social Science Studies, Summer II, Number: 36, p. 223-234.

Ergüven, Mehmet Han (2014): Cittaslow – Die Internationale Vereinigung der Lebenswerten Städte. Ein Blick auf die Cittaslowbewegung in der Türkei. ASOS Journal, The Journal of Academic Social Science, S. 445-453.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Ergüven, Mehmet Han (2011): Cittaslow – Yaşamaya Değer Şehirlerin Uluslararası Birliği: Vize Örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, ISSN: 1309 -8039 (Online).

Ergüven, Mehmet Han (2011) Wellness Turizminde İnsan Kaynakları ve Türk Wellness Turizmi İçin Öneriler, Journal of Travel and Tourism Research (Online) (Güz 2011): 198-206.

Ergüven, Mehmet Han (2010). Wellness, Medical Wellness ve Turizm, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2,  ISSN: 1309 -8012 (Online). 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Ergüven, Mehmet Han: Yeni Bir İş Kolu Olarak “Wellness Antrenörlüğü”, 1. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, Bildiri Kitabı, 9-11 Mayıs 2014, Antalya, 443-449.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Ergüven, Mehmet Han (2010): Wellness Turizmi: Toplumsal Nedenleri ve Geleceğine Bir Bakış, içinde: I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, 27.-30. Mayıs 2010, ss. 587-599.

Ergüven, Mehmet Han (2010): Wellness Turizmi ve ‘Alpine Wellness’ Örneği. Türk Wellness Turizmi İçin Öneriler, içinde: V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, 27.-30. Mayıs 2010, ss. 328-341.

Ergüven, Mehmet Han (2012): İş ve Boş Zaman Arasındaki İlişki ve Boş Zaman Faaliyetlerinin “Wellness” Hizmetlerine Yansıması, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Kemer/Antalya, ss. 248-257. 

Ergüven, Mehmet Han; Sü Eröz, Sibel; Uğurlu, Kaplan (2012): Önlisans ve/veya Lisans Düzeyinde Bir Program/Bölüm Olarak “Wellness ve SPA Yöneticiliği”, II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Kemer/Antalya, ss. 75-86. 

Ergüven, Mehmet Han (2014): Türk Wellness Felsefesinin Oluşturulması ve Şifahane Konseptinin Yeniden Değerlendirilmesi: II Bayezid Darüşşifası Örneği, 15. Ulusal Turizm Kongresi. Engelsiz Turizm, 13-16 Kasım 2014, Ankara, s. 1577-1585.

Ergüven, Mehmet Han; Ergüven, Ahmet Tarık ve Aysel Yılmaz (2015): Creme de la Creme Turistlerin Boş Zaman Faaliyetleri: Trakya Bağ Rotası, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7 Kasım 2015, Eskişehir, s. 62-70.

Ergüven, Mehmet Han ve Yılmaz, Aysel (2015): İlk Küreyerel Yaşam Tarzı “LOHAS”: Trakya’da Bir Çalışma, 16. Ulusal Turizm Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Çanakkale, ss. 752-765.

Ergüven, Mehmet Han (2008): Wellness Turizminde Toplam Kalite Yönetimi: Almanya, Avusturya ve İsviçre Örnekleri ve Türkiye’ye Uyarlanabilirliği, içinde: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 11.-12. Eylül 2008, İzmir, cilt 2, ss. 11-22.

Ergüven, Mehmet Han (2008): Almanya Wellness Sektöründe Kalite Yönetim Sistemleri: Karşılaştırmalı bir Analiz ve Türk Wellness Sektörü için Öneriler, içinde: III. Ulusal Turizm Sempozyumu Eğirdir/Isparta, 17.-19. Ekim 2008. ss. 221-228.

Ergüven, Mehmet Han (2009): Bir Turizm Ürünü Olarak “SPA”: Geçmişten Geleceğe Gelişim Süreci, içinde: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24.-25. Eylül 2009, İzmir, cilt 3, ss. 287-296.

Ergüven, Mehmet Han (2009): Bir Termal-Day-SPA Başarı Konsepti, içinde:10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, 21.-24. Ekim 2009, ss.1051-1058.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Ergüven, Mehmet Han (2012): Wellness Turizmi, Detay Yayıncılık. Ankara. 

Egüven, Ahmet Tarık ve Ergüven, Mehmet Han  (2012): Adım Adım Wellness. Anı Yaşa - Haz Al - Esen Kal, Epsilon  Yayınevi. İstanbul. 

Ergüven, Mehmet Han ve Ergüven, Ahmet Tarık (2015): İyi Yaşam ve Sağlıklı Beslenme, (Editör: Ebru Erke), Bilinçli Mutfak, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Ankara, ss. 81-99.

Ergüven, Mehmet Han (2015): Wellness Turizmi, (Editör: Saadet Pınar Temizkan), Sağlık Turizmi, Detay Yayıncılık, Ankara, ss. 127-140.

Ergüven, Mehmet Han (2015): Sağlık Turizminde Wellnessın Önemi ve Wellnessın Geleceğine Turizm Bağlamında Bir Bakış, (Editör: Mustafa Altındiş), Termal Turizm, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss. 33-42.

Ergüven, Mehmet Han (2012): Termal ve SPA Hizmetlerinin Kapsamı (Termal ve SPA Hizmetleri – Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabında Bölüm), ss. 18-37.

Ergüven, Mehmet Han (2012): Avrupa ve Türkiye’de Termal ve SPA Turizmi (Termal ve SPA Hizmetleri – Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabında Bölüm), ss. 38-57.

Ergüven, Mehmet Han (2012): Turizmde Termal ve SPA Hizmetlerinin Yeri ve Önemi (Termal ve SPA Hizmetleri – Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabında Bölüm), ss. 58-75. 

Diğer

Ergüven, Mehmet Han. Geleceğin SPA ve Wellness Trendleri, 3. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Özel Sayısı, sayı 131, Kasım 2013, ss. 184-186.

Ergüven, Mehmet Han. Yeni Trend LOHAS, 3. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Özel Sayısı, sayı 131, Kasım 2013, ss. 178-182.

Ergüven, Mehmet Han. Temalı Otellerden Temalı Kentlere, 3. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Özel Sayısı, Kasım 2013, ss. 154-158.

Ergüven, Mehmet Han. 2020’lerin Trendi. Lüks Kampçılık: Glamping, 4. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Özel Sayısı, sayı 143, Kasım 2014, ss. 174-180.

Ergüven, Mehmet Han. Geleceğin turizmi “hibrit” olacak, 5. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Özel Sayısı, sayı 155, Kasım 2015, ss. 64-66.

II. Ulusal SPA & Wellness Kongresi, Wellness Turizminde Destinasyon Pazarlaması Nedir?, 18 -20 Aralık 2009, Ankara.

II. Ulusal SPA & Wellness Kongresi, Almanya’da Wellness Danışmanlığı Sertifika Programı, 18-20 Aralık 2009.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri Paneli, 09 Mart 2011, Panayır Kültürü ve Pavli Panayırı, Pehlivanköy/Kırklareli.

SPA ve Wellness Turizm Paneli, SPA ve Wellness Turizmi. Dünü – Bugünü – Geleceği. 29 Kasım 2012, Osmangazi Üniversitesi – Eskişehir.

Sağlık Turizmi Sempozyumu, Wellness Turizmi ve Alpine Wellness Konsepti, Health Expo 2013, 11 Ocak 2013, İstanbul. 

Dünya Sağlık ve 3. Yaş Turizmi Kongresi, Wellness Turizmi ve Alpine Wellness Konsepti, 19 – 24 Nisan 2013, İzmir.

Wellness ve SPA Semineri, Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 21 Kasım 2013, Balıkesir.

2. SPA ve Wellness Sempozyumu, Sağlık Turizminde Wellness Hizmetleri, 10-12 Nisan 2014, Gaziantep. 

7. Balkan Forumu. Sağlık Diplomasisi ve Turizmi, Wellness Turizmi. Balkan Wellness Konsepti İçin Öneriler, 06-07 Kasım 2014, Edirne. 

Ekoturizm Çalıştayı, Istrancalar’ın Sorunları ve Çözüm Yolları Atölye Çalışması Yönetimi, 26 Kasım 2014, Demirköy/Kırklareli.

Kırklareli’in Kültür ve Turizm Potansiyeli, Kırklareli’de Özel İlgi Turizmi: Haz Turizmi, 05 Mart  2015, Kırklareli.

Türk Alman İlişkilerinin Dünü Bugünü Paneli, Türkiye ve Almanya Arasındaki İlişkilerde Turizmin Yeri ve Önemi, 28 Nisan 2015, Edirne.

Kalite Sorumlusu Sertifikası (TÜV-Rheinland - Köln / Almanya)

Wellness Danışmanlığı Sertifikası (Europäisches Wellness Institut - Bad Homburg / Almanya) 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus