Yrd.Doç.Dr. Erdinç KESKİN
İnşaat Mühendisliği
Erdinç KESKİN

Erdinç KESKİN
Ünvan
Yrd.Doç.Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Geoteknik alanında inovasyonlar
 • TDR
 • Hidrolik İletkenlik
 • Zemin ve Temel Mühendisliği
 • Kazık Tasarımı
 • Derin Kazılar ve İksa Sistemleri
İlgi Alanları
 • Zemin İyileştirmeleri
 • Kireç Stabilizasyonu
 • Yapay Sinir Ağları
Eposta
 • erdinckeskin@klu.edu.tr
 • erdinc_keskin@hotmail.com
Doğum Tarihi
12/01/1979
Doğum Yeri
İzmit
Lisans
Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet: 2001

Yüksek Lisans
Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet: 2004

Doktora
Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet: 2013

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2014

Araştırma Görevlisi
Kocaeli Üniversitesi

Başlama: 2003

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

"Enhacing TDR based water content measurements by ANN in sandy soils", Sami ARSOY, Mehmet ÖZGÜR, Erdinç KESKİN, Cüneyt YILMAZ, Geoderma, 195-196, 133-144, (2013)

"Usability of calcium carbide gas pressure method in hydrological sciences", Sami ARSOY, Mehmet ÖZGÜR, Erdinç KESKİN, Cüneyt YILMAZ, Journal of Hydrology, 503, 67-76, (2013)

"Reliability of soil water content measurements by calcium carbide gas pressure method for small specimens", Sami ARSOY, Erdinç KESKİN, Mehmet ÖZGÜR, Scientia Iranica (in press), , , (2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

"Effect of elevated temperature on behavior of cohesive soils", Olcay POLAT, Erdinç KESKİN, Cüneyt YILMAZ, Mehmet ÖZGÜR, Sami ARSOY, 7th International Symposium on Civil and Environmental Engineering, , , , (2012)

 "Accuracy of Soil Moisture Content with ADR Probes in Saline Soils", Sami ARSOY, Mehmet ÖZGÜR, Erdinç KESKİN, Cüneyt YILMAZ, , Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances, ISEMA 2009, , , (2009)

 "Çevresel Tarımsal ve Peyzaj Sulamalarında Sensör Kullanımıyla Su Kaynaklarının Tasarrufu", Sami ARSOY, Erdinç KESKİN, Cüneyt YILMAZ, , Uluslararası Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri Sempozyumu, , , (2007)

"Investigation Effect of Permeation Grouting on Shear Strength of Soil Via Direct Shear Device", Erdinç KESKİN, Sami ARSOY, Cüneyt YILMAZ, , International Earthquake Symposium KOCAELİ, , , (2007)

"Lime Stabilization and its Effects on Road Cross-Section", Kavak A., Keskin E., Yılmaz C., Mutman , , Proceedings of International Conference on Problematic Soils, , , (2005)

"Lime Stabilization for Road Constructions: Recent Applications in Turkey", Kavak A., Keskin E., Akyarlı , , 2. International Symposium, , , (2005)

Tarı Özgür M., Özgür M., Keskin E., Kentsel Dönüşüme Uluslararası Büyük Organizasyonların Katkısı, 1. Uluslararası Kentsel Planlama – Mimarlık – Tasarım Kongresi, Kocaeli, 8-11 Mayıs 2014.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

"Kurutmaya Dayalı Zemin Su Muhtevası Ölçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Sami ARSOY, Erdinç KESKİN, Cüneyt YILMAZ, Mehmet ÖZGÜR, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi, İSTANBUL, , , , (2010)

"Isıl İyileştirme ve Kireçle İyileştirmenin Serbest Basınç Mukavemetine Etkisi", Erdinç KESKİN, Begüm TURAN, Sami ARSOY, , 3.Geoteknik Sempozyumu, , , (2009)

"İnfrared Lambası Kullanılarak Zeminlerin Su İçeriğinin Tespit Edilmesi", Sami ARSOY, Cüneyt YILMAZ, Erdinç KESKİN, Mehmet ÖZGÜR, , 3.Geoteknik Sempozyumu, , , (2009)

"TDR Yöntemiyle Zemin Su İçeriği Belirleme Yaklaşımlarının İrdelenmesi", Sami ARSOY, Erdinç KESKİN, Mehmet ÖZGÜR, Cüneyt YILMAZ, , 3.Geoteknik Sempozyumu, , , (2009)

"Zemin Su Muhtevasının Elektromanyetik Yöntemlerle Belirlenmesi", Sami ARSOY, Cüneyt YILMAZ, Erdinç KESKİN, Mehmet ÖZGÜR, , Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12.Ulusal Kongresi, , , (2008)

"ADR Yöntemiyle Belirlenen Su İçeriğine Tuzluluğun Etkisi", Sami ARSOY, Mehmet ÖZGÜR, Cüneyt YILMAZ, Erdinç KESKİN, , Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12.Ulusal Kongresi, , , (2008)

"Killi Zeminde Oturan Derzsiz Bir Köprüdeki Sıcaklık Değişiminin Parametrik İncelenmesi", Sami ARSOY, Serkan ENGİN, Erdinç KESKİN, , Köprü ve Viyadükler Sempozyumu , , , (2007)

"Zeminlerin Dielektrik Özelliklerine Bağlı Olarak Su Muhtevalarının Belirlenmesi", Sami ARSOY, Cüneyt YILMAZ, Erdinç KESKİN, , 2.Geoteknik Sempozyumu, , , (2007)

 "Permeabilite ve Konsolidasyon Deneyleri İle Elde Edilen Permeabilite Katsayılarının Karşılaştırılması", Sami ARSOY, Erdinç KESKİN, Cüneyt YILMAZ, , 2.Geoteknil Sempozyumu, , , (2007)

"Granüler Zeminde Gerilme-Şekil Değiştirme Eğrileri İçin Önerilen Normalleştirilmiş Üniversal Bağıntılar", Arsoy S., Keskin E., Yılmaz C, , Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği XI. Ulusal Kongresi, , , (2006)

"Arazi Kullanımında Taşıma Gücü ve Oturma Kriterlerinin Kullanılması - Bir Vak'a Analizi", Arsoy S., Yılmaz C., Keskin E, , Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği XI. Ulusal Kongresi, , , (2006)

"Kocaeli 1999 Depremi Öncesi Zemin Koşullarına Bağlı Bina Hasarlarının İncelenmesi", Kavak A., Keskin E., , Deprem Sempozyumu, , , (2003)

"Yüksek Su Muhtevasında Killi Bir Zeminin Kireç Stabilizasyonu İle İyileştirilmesi ve Yol Kesitine Etkileri", Kavak A., Keskin E., , XI.Kil Sempozyumu, , , (2003)

 "Otoyol Alt Temeli Dolgularında Kullanılabilecek Yuvarlak ve Köşeli Dolgu Malzemelerinin Karşılaştırılması", Kavak A., Yılmaz C., Keskin E., Mutman U. , , 3.Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, , , (2001)

 "Granüler Zeminlerde Çimento Enjeksiyonu", Kavak A., Mutman U., Keskin E, , Kocaeli 2005 Deprem Sempozyumu, (2005)

Projeler

"Kazık Hasarlarının İnovatif Yaklaşımla Hızlı Belirlenmesi", 108M297, TÜBİTAK, Yardımcı Araştırmacı

"İri Daneli Zeminlerin Üç Eksenli Yüklemede Gerilme-Şekil Değiştirme Davranışları", KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yardımcı Araştırmacı

Zemin Permeabilitesinin Elektriksel Analoji İle Belirlenmesi, KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yardımcı Araştırmacı

İleri Teknoloji İle Zemin Su Muhtevasının Belirlenmesinin Geoteknik Mühendisliğine Getireceği İnovasyonların İrdelenmesi, 106M231, TÜBİTAK, Yardımcı Araştırmacı

Yol Dolgu Malzemelerinde İnce Malzeme Oranlarının Yüksek olması Sebeiyle Uygun olmayan Dolgu Malzemelerini Kireçle İyileştirilmesi, KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yardımcı Araştırmacı

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus