Yrd. Doç. Dr. Engin Asav
Sağlık Yüksekokulu
Engin Asav

Engin Asav
Ünvan
Yrd. Doç. Dr.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Biyokimya
  • Biyosensörler
İlgi Alanları
  • Moleküler Biyoloji
  • Aptamerler
  • Kanser Biyokimyası
Eposta
  • engin.asav@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1984
Doğum Yeri
Turhal
Lise
Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2002

Lisans
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü

Mezuniyet: 2006

Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya A.B.D.

Mezuniyet: 2009

Doktora
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya A.B.D.

Mezuniyet: 2014

Doktor Öğretim Üyesi
KLÜ Sağlık Yüksekokulu-Beslenme&Diyetetik

Başlama: 2016

Öğretim Görevlisi
KLÜ Sağlık Yüksekokulu

Başlama: 2011

KLÜ Sağlık Yüksekokulu
  • Görev: Yüksekokul Müdür Yardımcısı

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

E. Asav, E. Yorgancı, E. Akyılmaz, “An inhibition type amperometric biosensor based on tyrosinase enzyme for fluoride determination”, Talanta, 78 (2) 553 – 556, 2009.

http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2008.12.010

E. Asav, E. Yorgancı, E. Akyılmaz, “Do copper ions activate tyrosinase enzyme? A biosensor model for the solution”, Bioelectrochemistry, 78;155 – 160, 2010

http://dx.doi.org/10.1016/j.bioelechem.2009.09.007

E. Asav, E. Akyılmaz, “Preparation and optimization of a bienzymic biosensor based on self-assembled monolayer modified gold electrode for alcohol and glucose detection” Biosensor and Bioelectronics, 25(5); 1014-1018, 2010

http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2009.09.019

E. Akyılmaz, M. E. Günay, E. Asav, R. Gümüşada, “Cysteamine–palladium complex ([Pd(μ-OAc)(ppy)]2, ppy:2-phenylpyridine, PhMe)-modified peroxidase biosensor immobilized on a gold electrode”  Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology     42( 6); 413-417, 2014

doi: 10.3109/21691401.2013.815193

Asav E., Sezginturk M. K., A novel impedimetric disposable immunosensor for rapid detection of a potential cancer biomarker, International Journal of Biological Macromolecules, 66; 273-280, 2014

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2014.02.032

H. M. Özcan, K. Yildiz, C. Çakar,T. Aydin, E. Asav, A. Sağiroğlu, M. K. Sezgintürk, Ultrasensitive Impedimetric Biosensor Fabricated by a New Immobilisation Technique for Parathyroid Hormone, Appl. Biochem. Biotechnol., Accepted Maniscuript, Article in Press

DOI: 10.1007/s12010-015-1643-x
 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Asav, E., Yorgancı, E., Akyılmaz E., “Detection of the Inhibition Effect of Sodium Flouride on Tyrosinase Enzyme by An Amperometric Biosensor”  Biomed 2007 August 26-28, Istanbul/Turkey

Asav, E., Akyılmaz E., “A Bienzymic–Tetrathiafulvalene Biosensor Based on Self-Assembled Monolayer Modified Au Electrode for Alcohol and Glucose Detection”  International Enzyme Engineering Symposium 2008; 01-05 October 2008, Kusadasi/Turkey

Asav, E., İmer O., Köroğlu İ.,. Akyılmaz E., “Voltammetric Determination of Ethanol by Using A Tissue Homogenate-Based Biosensor” 6th Aegean Analytical Chemistry Days 09-12 October 2008, Denizli/Turkey

Asav, E.,  Ayna, A., Balcıoğlu, M., Memon, M., Akyılmaz, E., Development of A Biosensor Based on Myrtle (Myrtus communis) Tissue Homogenate for Voltammetric Determination of Epinephrine,Electrochemistry Meeting, 8-11 October 2009, Antalya/Turkey

E. Asav, M. K. Sezgintürk, Development of a Novel Impedimetrıc Immunosensor for Rapid Detection Of Potential Cancer Marker:c-Erbb-3(Her-3), Electrochemistry 2012, 17-19 September 2012, Munich-Germany

 E. Asav, A. Sağıroğlu, M. K. Sezgintürk, An Impidimetric Biosensor Based On PAMAM/12-Mercaptododecanoic Acid Modified Gold Electrode for Determination of Cyclooxygenase-II, 3rd International Conference on Bio-Sensing Technology, Elsevier, Sitges-Barcelona, 13-15 May 2013

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

E. Asav, A. Sağıroğlu, M. K. Sezgintürk, Kalretinin Tayinine Yönelik Biyosensör Sistemi Geliştirilmesi, 1. Ulusal Biyosensör Kongresi, 22-26 Haziran 2014, Tekirdağ/Türkiye

Projeler

Proje Araştırmacısı - Trakya Üniversite Bilimsel Araştırma Projesi-Proje No: 2012-126

Proje Araştırmacı – Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi- Proje No: 2008-FEN-014

Beslenme Biyokimyası-1

1.Beslenme biyokimyasına giriş

2.Aminoasitler, Peptidler ve Proteinler

3.Enzimler

4.Karbohidratlar

5.Lipidler

6.Nükleik asitler

7.Mineraller, Su ve Elektrolitler

8.Vitaminler

Beslenme Biyokimyası-2

1.Karbohidrat metabolizması
2.Aminoasit metabolizması
3.Lipid ve yağ asidi metabolizması
4.Nükleik asit metabolizması
5.Vitamin metabolizması
6.Ekstrem durumlarda metabolizma
Genel Kimya

1.Kimyaya Giriş, Madde Ve Birim Kavramı
2.Atomun Yapısı Ve Çağdaş Atom Teorileri
3.Periyodik Tablo Ve Bazı Atom Özellikleri
4.Kimyasal Bağlar
5.Gazlar
6.Sıvılar Ve Katılar
7.Çözeltiler Ve Özellikleri
8.Termokimya
9.Kimyasal Kinetik Ve Denge
10.Asitler Ve Bazlar
Organik Kimya

1.Temel Kavramlar ve Kimyasal Bağlar
2.Fonksiyonel Gruplar ve İsimlendirmeler, Stereokimya
3.Alkanlar ve Sikloalkanlar
4.Alkil Halojenürler, Alkenler ve Alkinler
5.Aromatik Bileşikler
6.Alkoller, Eterler ve Fenoller
7.Aldehit ve Ketonlar
8.Karboksilik Asitler, Esterler ve Aminler
9.Biyoorganik Kimya

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus