Dr. Öğr. Üyesi Enes Eryılmaz
İlahiyat Fakültesi
Enes Eryılmaz

Enes Eryılmaz
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Siyaset Felsefesi
  • Ahlak Felsefesi
  • Adalet Teorileri
  • John Rawls
  • İslam Felsefesi
Eposta
  • enes.eryilmaz@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
05/05/1984
Doğum Yeri
Istanbul
Lisans
Beykent Üniversitesi, Matematik-Bilgisayar

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe

Mezuniyet: 2011

Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe

Mezuniyet: 2019

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 0000

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Enes Eryılmaz, “David Hume’s Account of Justice.” İnsan & Toplum 9(1), (2019): pp. 1-27.

https://insanvetoplum.org/sayilar/9-1/m0279

Enes Eryılmaz, “Major Interpretations of Platonic Justice.” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(1), (Haziran 2018): pp. 55-80.

DİN FELSEFESİ

Syllabus 

ILH17405: DİN FELSEFESİ

Dr. Öğr. Üyesi Enes Eryılmaz
enes.eryilmaz@klu.edu.tr

 

A. DERSİN AMACI

Dinî üzerine serdedilen felsefi bakış açılarını incelemek ve yeni bir bakış açısı geliştirebilmek

 

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Felsefeye Giriş

2

Bilgi Felsefesi

3

Bilim Felsefesi

4

Varlık Felsefesi

5

Ahlak Felsefesi

6

Siyaset Felsefesi

7

Din Felsefesi

8

Vize

9

Dinin Mahiyeti (Dennett, Buda)

10

Dinin Mahiyeti (Durkheim, Trigg)

11

Dinin Mahiyeti (Phillips)

12

Dinî Tecrübe (Teresa, James)

13

Dinî Tecrübe (Alston, Proudfoot)

14

Dinî Tecrübe (Martin, Westphal)

15

Final

 

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

1. Vize ve Final Sınavı test, Bütünleme Sınavı klasik olacaktır.

2. Başarı (Geçme) Notu, Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı alınarak hesaplanacaktır.

3. Değerlendirme BAĞIL olacaktır. Başarı notu 45’ten aşağıda olan öğrenci dersten kalır.

Not aralıkları şu şekildedir: 

 

AA

90-100

BA

80-89,99

BB

70-79,99

CB

60-69,99

CC

55-59,99

DC

50-54,99

DD

45-49,99

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. DERS KİTAPLARI

1. Ahmet Cevizci, Felsefeye Giriş, Nobel Yayıncılık.

2. Michael Peterson vd., Din Felsefesi Seçme Metinler, Küre Yayınları.

 

E. YARDIMCI KİTAPLAR

1. Michael Peterson vd., Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş, Küre Yayınları.

2. Thomas Nagel, Her Şey Ne Anlama Geliyor?, Paradigma Yayınları. 

MANTIK

Syllabus 

ILH17102 

MANTIK DERSİ

Dr. Enes Eryılmaz
enes.eryilmaz@klu.edu.tr

 

A. DERSİN AMACI

Modern Mantığın temel kavramlarının anlaşılması; argümanları tanımak; mantık hatalarına düşmeden argüman geliştirebilmek; yaygın safsataları teşhis edebilmek; önermeler mantığının temel işlemlerini anlayıp uygulayabilmek.

 

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Giriş: Mantık İlminin Önemi, Tanımı, Amacı

2

Temel Kavramlar

3

Argümanları Tanıma

4

Tümevarım ve Tümdengelim

5

Argümanların Tutarlılık, Geçerlilik, Sağlamlık Yönünden İncelenmesi

6

Dil: Anlam ve Tanımı

7

Safsatalar

8

Vize

9

Safsatalar (devam)

10

Önermeler Mantığı

11

Sembolik Önermeler ve Doğruluk Tabloları

12

Sembolleştirme ve Çeviri

13

Argüman Formları

14

Alıştırmalar

15

Final

 

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

1. Vize ve Final Sınavı test, Bütünleme Sınavı klasik olacaktır.

2. Başarı (Geçme) Notu, Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı alınarak hesaplanacaktır.

3. Değerlendirme BAĞIL olacaktır. Başarı notu 45’ten aşağıda olan öğrenci dersten kalır.

Not aralıkları şu şekildedir: 

 

AA

90-100

BA

80-89,99

BB

70-79,99

CB

60-69,99

CC

55-59,99

DC

50-54,99

DD

45-49,99

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. BAŞVURU KAYNAKLARI

1. Nigel Warburton, A’dan Z’ye Düşünmek, Dost Kitabevi Yayınları.

2. Alev Alatlı, Safsata Kılavuzu, URL: http://safsatakilavuzu.com.

3. Tevfik Uyar, Safsatalar, Destek Yayınları.

4. Doğan Özlem, Mantık, Notos Kitap.

5. İbrahim Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, Elis Yayınları. 

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus