Arş. Gör. Emrullah TÖREN
İİBF İşletme Bölümü
Emrullah TÖREN

Emrullah TÖREN
Ünvan
Arş. Gör.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Turizm Sosyolojisi
  • Diaspora Turizmi
  • Kültür Turizmi
  • Göçler
Eposta
  • emrullahtoren@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
11/06/1986
Doğum Yeri
Elbistan
Lise
Şahinbey Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

Mezuniyet: 2004

Ön Lisans
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Programı

Mezuniyet: 2014

Lisans
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü

Mezuniyet: 2010

Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2014

Doktora
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Başlama: 2010

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

SEZGİN ERKAN, TÖREN EMRULLAH (2017).  Marka Destinasyonlara Sık Gelen Turistlerin Aidiyet ve Memnuniyet Algıları: Britanyalı Turistler ve Kalkan Destinasyonu İlişkisi. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, UTKM Özel Sayısı, 144-156.

ÇAKIR ONUR, EVREN SAVAŞ, TÖREN EMRULLAH, KOZAK NAZMİ (2018). Utilizing the Sustainable Livelihoods Approach to Evaluate Tourism Development from the Rural Host Communities’ Point of View: The Case of Cappadocia (Turkey). GeoJournal of Tourism and Geosites, 1 (21), 7-25. 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

TÖREN EMRULLAH, KOZAK NAZMİ, DEMİRAL GÜL NUR (2012). Eskişehir'in Kültürel Miras Varlıklarının Korunmasında Kamu Kurumlarının Rolü. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 69-88.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

TÖREN EMRULLAH, KOZAK NAZMİ (2014). Socio Cultural Impacts of Cultural Homeland Tours on Turkish Diaspora in Germany. International Conference on Tourism and Development: Growth and Diversity, Chiang Mai/Tayland (Tam Metin Bildiri)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

METİN TAKİ CAN, TÖREN EMRULLAH (2014). Eskişehir de Bir Yerel İşletme İsmail Ayaz Üzerine Bir Kurum Tarihi Çalışması. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası/Aydın (Tam Metin Bildiri)

TÖREN EMRULLAH (2014). Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun Kuruluşu ve Faaliyetleri Üzerine Bir Sözlü Tarih AraştırmasıIII. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası/Aydın (Tam Metin Bildiri)

TÖREN EMRULLAH (2014). Diasporaların Anavatan Ziyaretleri Almanya Türk Federasyon Türkiye Kültür Gezisi 2013 Üzerine Bir Alan Araştırması. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuşadası/Aydın (Özet Bildiri)

TÖREN EMRULLAH (2012). Ata Toprağı Ziyaretlerinin Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kemer/Antalya (Tam Metin Bildiri)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

TÖREN EMRULLAH, METİN TAKİ CAN (2013). Dünden Bugüne Eskişehir'deki 14 İşletmenin Öyküsü, İsmail Ayaz Otobüs İşletmesi, Tepebaşı Belediyesi Yayınları, Editör: N. Kozak. 

TÖREN EMRULLAH (2013). I. Türk Dünyası Turizm Öğrencileri Kurultayı Sonuç Raporu. Detay Yayıncılık, Editör: N. Kozak. 

Diğer

TÖREN EMRULLAH (2007). Mimar Sinan. Beklenen: Aylık İlim, Kültür ve Düşünce Dergisi, (2), 35-38. (Ulusal) (Hakemsiz) 

TÖREN EMRULLAH (2007). Türk Malı (‘869’) Kullanalım. Beklenen: Aylık İlim, Kültür ve Düşünce Dergisi, (5), 7-10. (Ulusal) (Hakemsiz) 

TÖREN EMRULLAH (2010). Budapeşte'deki Türk İzleri ve Gülbaba Türbesi. Altay'dan Tuna'ya Bilim ve Araştırma Dergisi, (1), 22-26. (Uluslararası) (Hakemsiz) 

TÖREN EMRULLAH (2014).  Bir Asırdır Unutulmayan Cephe: Çanakkale. Balkon: Aylık İş, Yaşam ve Kültür Dergisi, (13), 66-68. (Ulusal) (Hakemsiz) 

TÖREN EMRULLAH (2014).  Alevilik-Bektaşilik Kavramlarının Türk Kültüründeki Yeri. Balkon: Aylık İş, Yaşam ve Kültür Dergisi, (14), 66-69. (Ulusal) (Hakemsiz) 

TÖREN EMRULLAH (2014).  Türkün Gözünü Oyan Karga ve Kemikli Kilise. Balkon: Aylık İş, Yaşam ve Kültür Dergisi, (15), 66-68. (Ulusal) (Hakemsiz) 

TÖREN EMRULLAH (2014).  Kızılderililer ile Türkler Arasındaki Benzerlikler. Balkon: Aylık İş, Yaşam ve Kültür Dergisi, (16), 66-68. (Ulusal) (Hakemsiz) 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus