Arş. Gör. Dr. Emrullah TÖREN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Emrullah TÖREN

Emrullah TÖREN
Ünvan
Arş. Gör. Dr.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Turizm Sosyolojisi
  • Diaspora Turizmi
  • Kültür Turizmi
  • Göçler
  • Seyahat Motivasyonu
  • Anavatan Ziyaretleri
Eposta
  • emrullahtoren@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
11/06/1986
Doğum Yeri
Elbistan
Lise
Şahinbey Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

Mezuniyet: 2004

Ön Lisans
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Programı

Mezuniyet: 2014

Lisans
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü

Mezuniyet: 2010

Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2014

Doktora
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2018

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Başlama: 2018

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Başlama: 2010

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Tasarımlar

Konser (Koordinatör), Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu ”Anadolu’dan Türküler” Konseri, 04.12.2017.

Konser (Koordinatör), Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu ”Gönül Gözü Görenler” Konseri, 05.05.2017.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

SEZGİN ERKAN, TÖREN EMRULLAH (2017). Marka Destinasyonlara Sık Gelen Turistlerin Aidiyet ve Memnuniyet Algıları: Britanyalı Turistler ve Kalkan Destinasyonu İlişkisi. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, UTKM Özel Sayısı, 144-156.

ÇAKIR ONUR, EVREN SAVAŞ, TÖREN EMRULLAH, KOZAK NAZMİ (2018). Utilizing the Sustainable Livelihoods Approach to Evaluate Tourism Development from the Rural Host Communities’ Point of View: The Case of Cappadocia (Turkey). GeoJournal of Tourism and Geosites, 1 (21), 7-25. 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

TÖREN EMRULLAH, KOZAK NAZMİ, DEMİRAL GÜL NUR (2012). Eskişehir'in Kültürel Miras Varlıklarının Korunmasında Kamu Kurumlarının Rolü. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 69-88.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

TÖREN EMRULLAH, KOZAK NAZMİ (2014). Socio Cultural Impacts of Cultural Homeland Tours on Turkish Diaspora in Germany. International Conference on Tourism and Development: Growth and Diversity, Chiang Mai/Tayland (Tam Metin Bildiri).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

METİN TAKİ CAN, TÖREN EMRULLAH (2014). Eskişehir de Bir Yerel İşletme İsmail Ayaz Üzerine Bir Kurum Tarihi Çalışması. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası/Aydın (Tam Metin Bildiri).

TÖREN EMRULLAH (2014). Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun Kuruluşu ve Faaliyetleri Üzerine Bir Sözlü Tarih Araştırması. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası/Aydın (Tam Metin Bildiri).

TÖREN EMRULLAH (2014). Diasporaların Anavatan Ziyaretleri Almanya Türk Federasyon Türkiye Kültür Gezisi 2013 Üzerine Bir Alan Araştırması. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuşadası/Aydın (Özet Bildiri).

TÖREN EMRULLAH (2012). Ata Toprağı Ziyaretlerinin Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kemer/Antalya (Tam Metin Bildiri).

Basılmış Kitap ya da Bölümler

TÖREN EMRULLAH, METİN TAKİ CAN (2013). Dünden Bugüne Eskişehir'deki 14 İşletmenin Öyküsü, İsmail Ayaz Otobüs İşletmesi, Tepebaşı Belediyesi Yayınları, Editör: N. Kozak. 

TÖREN EMRULLAH (2013). I. Türk Dünyası Turizm Öğrencileri Kurultayı Sonuç Raporu. Detay Yayıncılık, Editör: N. Kozak. 

ÇAKIR ONUR, TÖREN EMRULLAH ve EVREN SAVAŞ (2018). Bir Yeryüzü Cennetinin Turizm Cennetine Dönüşme Hikayesi: Kapadokya. Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm-Kurumlar Kuruluşlar Turizm Bölgeleri ve Meslekler (Editör: N. Kozak). İstanbul: Yıkılmazlar Basın Yayın. Ss: 193-218

TÖREN EMRULLAH (2018). Evlerde Turist Ağırlanan Günlerden Yamaç Paraşütüne: Fethiye Turizminin GelişimiDünden Bugüne Türkiye’de Turizm-Kurumlar Kuruluşlar Turizm Bölgeleri ve Meslekler (Editör: N. Kozak). İstanbul: Yıkılmazlar Basın Yayın. Ss: 175-192

Projeler

Proje Araştırmacısı, Kırklareli İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabetçi Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi, Kırklareli Üniversitesi BAP Projesi, Mayıs 2018 - Devam Ediyor.

Proje Koordinatörü, I. Türk Dünyası Turizm Öğrencileri Kurultayı, T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 05/04/2013 - 05/06/2013.

Proje Araştırmacısı, Almanya daki Türklerin Türkiye Kültür Gezilerinin Gezi Katılımcıları Üzerinde Bıraktığı Sosyo Kültürel Etkiler, Anadolu Üniversitesi BAP Projesi, 18/03/2013 - 11/06/2014. 

Proje Araştırmacısı, Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması, Anadolu Üniversitesi BAP Projesi, 15/12/2012 - 15/12/2015 

Proje Araştırmacısı, Tarihi Bağlarla Seyahat Eden Kültür Turistlerinin Turizm Davranışlarıyla İlgili Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Anadolu Üniversitesi BAP Projesi, 03/07/2017 - Devam Ediyor. 

Proje Koordinatörü, Türkünü Engelsiz Söyle, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı, 12/10/2018 - Devam Ediyor.

Diğer

TÖREN EMRULLAH (2007). Mimar Sinan. Beklenen: Aylık İlim, Kültür ve Düşünce Dergisi, (2), 35-38. (Ulusal) (Hakemsiz) 

TÖREN EMRULLAH (2007). Türk Malı (‘869’) Kullanalım. Beklenen: Aylık İlim, Kültür ve Düşünce Dergisi, (5), 7-10. (Ulusal) (Hakemsiz) 

TÖREN EMRULLAH (2010). Budapeşte'deki Türk İzleri ve Gülbaba Türbesi. Altay'dan Tuna'ya Bilim ve Araştırma Dergisi, (1), 22-26. (Uluslararası) (Hakemsiz) 

TÖREN EMRULLAH (2014).  Bir Asırdır Unutulmayan Cephe: Çanakkale. Balkon: Aylık İş, Yaşam ve Kültür Dergisi, (13), 66-68. (Ulusal) (Hakemsiz) 

TÖREN EMRULLAH (2014). Alevilik-Bektaşilik Kavramlarının Türk Kültüründeki Yeri. Balkon: Aylık İş, Yaşam ve Kültür Dergisi, (14), 66-69. (Ulusal) (Hakemsiz) 

TÖREN EMRULLAH (2014).  Türkün Gözünü Oyan Karga ve Kemikli Kilise. Balkon: Aylık İş, Yaşam ve Kültür Dergisi, (15), 66-68. (Ulusal) (Hakemsiz) 

TÖREN EMRULLAH (2014).  Kızılderililer ile Türkler Arasındaki Benzerlikler. Balkon: Aylık İş, Yaşam ve Kültür Dergisi, (16), 66-68. (Ulusal) (Hakemsiz) 

Bilimsel, Sanatsal ve Sportif Kuruluşlardaki Görevler

Akademik Temsilci, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi - 2012 – Devem Ediyor

Bölgesel Amatör Lig Antrenörü, Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü – 2016 – Devam Ediyor

Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi, Engelli Öğrenciler Çalıştayı – 2017

Koordinatör, Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu – 2017

Kurs Eğitmeni, Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi Futbol Kursu - 2017

Antrenör, Mustafa Kemal Ortaokulu Küçükler Futbol Takımı - 2017

Teknik Sorumlu, Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü U-11 Futbol Takımı – 2016-2018

Düzenleme Kurulu Üyesi, Uluslararası Nasrettin Hoca Sempozyumu – 2016

Korist ve Solist, Anadolu Üniversitesi Türk Halk Müziği Personel Korosu – 2016

Korist, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Müzik Topluluğu - 2016

Düzenleme Kurulu Üyesi, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi – 2014

Kurultay Koordinatörü, I. Türk Dünyası Turizm Öğrencileri Kurultayı – 2013

Organizasyon Komitesi Üyesi, III. Turizm Öğrencileri Kurultayı – 2013

Organizasyon Komitesi Üyesi, The 6th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure – 2012

Organizasyon Komitesi Üyesi, 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference – 2012

Düzenleme Kurulu Üyesi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi – 2012

Düzenleme Kurulu Üyesi, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi – 2012

Düzenleme Kurulu Üyesi, II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi – 2012

Ödüller

Hazırlanmakta Olan En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi - 2014.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus