Emre AKBULUT

Emre AKBULUT

Öğr. Grv.

Vize Meslek Yüksekokulu

0 (288) 318-34-44
1128
emreakbulut@klu.edu.tr
emmrenin@gmail.com

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 13/04/1981
 • Doğum Yeri: Edirne
Eğitim Durumu
 • Trakya Üniversitesi İşletme Anabilim dalı Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2010
 • Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Lisans
  Mezuniyet: 2006
 • Ön Lisans
  Mezuniyet: 2002
 • Edirne Ticaret Meslek Lisesi Lise
  Mezuniyet: 1999
Uzmanlık Alanları
Muhasebe Denetim Finans Muhasebe
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Öğretim Görevlisi
  Vize MYO, Başlama: 2010

Görevler

Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yükekokulu
 • Müdür Yard. 01/10/2010 - 01/10/2018

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • AKBULUT, Emre (2012), İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin İncelenmesi ve Trakya Bölgesindeki Ayçiçek Yağı Sektöründe Bir Araştırma, Electronic Journal Of Vocational Colleges, Sayı:1, Cilt:2, Mayıs 2012.

 • AKBULUT, Emre., AGUN, Cüneyt.(2015), Trakya Bölgesi’nde Ayçiçek Yağı Sektöründe İç Kontrol Ortamının Varlığının Ölçülmesi, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 2146-3417), Sayı: 1, Cilt: 4 , 2015.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • AKTAŞ, İhsan., AKBULUT, Emre., ATANOĞLU, Serkan., ANIL, Nihat Kamil (2017), Vize Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Harcamaları ve İlçe Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir Analiz- An Analysis On Expenditures Of Students Of Vize Vocational High School And On The Place Of The District Economy, VI. Internatıonal Vocatıonal Schools Symposıum, May 18-20, 2017 Bosnia and Herzegovina / Sarajevo.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • AKBULUT, Emre., AGUN, Cüneyt.(2012), İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Oluşturulmasında Kurumsal Yaklaşımlar ve SOX, 4. Ulusal Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 3-7 Nisan 2012, Alanya/Antalya, Türkiye

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • AKBULUT Emre (2014), Genel Muhasebe I-II, 9. Bölüm: Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri ve Raporlama, Lisans Yayıncılık, İstanbul.

 • AKBULUT, Emre (2017), Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri (Genel Muhasebe II), Kayalı Kitapevi, Kırklareli, Ocak 2017.

Verilen Dersler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.