Araştırma Görevlisi Emre ÇEVİK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Emre ÇEVİK

Emre ÇEVİK
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Eposta
  • emre.cevik@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
02/04/1983
Doğum Yeri
Ereğli/ZONGULDAK
Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2013

Doktora
Marmara Üniversitesi

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü

Başlama: 2010

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Cevik, E., I., Korkmaz, T., and Cevik, E. (2017), "Testing causal relation among central and eastern European equity markets: evidence from asymmetric causality test" Economic research-Ekonomska istraživanja 30 (1), 381-393.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Cergibozan, R., E Çevik, E. ve Demir, C. (2017), "Wagner Kanunu'nun Türkiye Ekonomisi için Sinanmasi: Çesitli Zaman Serisi Bulgulari", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 54 (625), 75.

Sevinç, H., Cergibozan, R. ve Çevik, E. (2016), "FED’İN FAİZ ORANI POLİTİKASI VE TCMB’NİN POLİTİKA FAİZİNE ETKİLERİ", Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Metinleri, 71-87.

ÇİÇEK, H., GÖZEGİR, S., ÇEVİK, E. "Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1990–2009)" Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2010 11(1):141-156
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Barışık, S. ve Çevik, E. "Türkiye’de 2000 Sonrasında Ekonomik Konjonktürün Tahmininde IMKB ve Izdırap Endeksi Sektörel Etkileşim Analizi" 11. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2010, Sakarya
Barışık, S. ve Çevik, E. "Türkiye’de 2000 Sonrasında Ekonomik Konjonktürün Tahmininde IMKB ve Izdırap Endeksi Etkileşim Analizi" 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus